Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 5 iulie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 4.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 5.Pregătirea summitului G20 din 7-8 iulie 2017 (dezbatere)
 6.Prezentarea programului de activități al Președinției estoniene a Consiliului (dezbatere)
 7.Urări de bun venit
 8.Votare
  8.1.Acordul de modificare a Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná) (vot)
  8.2.Convenția privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean) (vot)
  8.3.Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (aprobare) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) (vot)
  8.4.Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (rezoluție) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) (vot)
  8.5.Memorandum de înțelegere dintre Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și Eurojust (A8-0215/2017 - Claude Moraes) (vot)
  8.6.Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (vot)
  8.7.Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (vot)
  8.8.Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa (B8-0436/2017) (vot)
  8.9.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017) (vot)
  8.10.Bugetul pe 2018 - mandatul pentru trilog (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan) (vot)
  8.11.Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) (vot)
  8.12.Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev) (vot)
  8.13.Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) (vot)
 9.Explicații privind votul
  9.1.Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (aprobare) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)
  9.2.Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (rezoluție) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)
  9.3.Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  9.4.Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  9.5.Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa (B8-0436/2017)
  9.6.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)
  9.7.Bugetul pe 2018 - mandatul pentru trilog (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan)
  9.8.Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)
  9.9.Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)
  9.10.Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017)
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 12.Raportul privind Turcia pe 2016 (dezbatere)
 13.Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și instituirea Garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD (dezbatere)
 14.Acțiunea UE pentru sustenabilitate - Forumul politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă (dezbatere)
 15.Sediu unic pentru Parlamentul European (dezbatere)
 16.Promovarea coeziunii și a dezvoltării în regiunile ultraperiferice ale UE (dezbatere)
 17.Componența comisiilor: consultaţi procesul-verbal
 18.Incendiile forestiere recente din Portugalia și Spania: instrumentele și procedurile de răspuns ale UE privind prevenirea și protecția civilă (dezbatere)
 19.Mecanismele de soluționare a litigiilor legate de dubla impunere în Uniunea Europeană (dezbatere)
 20.Hotărârea Curții de Justiție din 16 mai 2017 privind ALS UE - Singapore (dezbatere)
 21.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 22.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 23.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 25.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1188 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5272 kb)
Notă juridică - Politica de confidențialitate