Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 5. júla 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Príprava samitu G20, ktorý sa bude konať 7. a 8. júla 2017 (rozprava)
 6.Prezentácia programu aktivít estónskeho predsedníctva Rady (rozprava)
 7.Oficiálne privítanie
 8.Hlasovanie
  8.1.Dohoda prijatá v Kigali s cieľom zmeniť Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná) (hlasovanie)
  8.2.Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov s cieľom zníženia acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean) (hlasovanie)
  8.3.Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (súhlas) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) (hlasovanie)
  8.4.Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (uznesenie) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) (hlasovanie)
  8.5.Memorandum o porozumení medzi Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Eurojustom (A8-0215/2017 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  8.6.Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (hlasovanie)
  8.7.Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (hlasovanie)
  8.8.Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe (B8-0436/2017) (hlasovanie)
  8.9.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017) (hlasovanie)
  8.10.Rozpočet na rok 2018 – mandát na trialóg (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan) (hlasovanie)
  8.11.Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) (hlasovanie)
  8.12.Odporúčanie pre Radu k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev) (hlasovanie)
  8.13.Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (súhlas) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)
  9.2.Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (uznesenie) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)
  9.3.Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  9.4.Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  9.5.Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe (B8-0436/2017)
  9.6.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)
  9.7.Rozpočet na rok 2018 – mandát na trialóg (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan)
  9.8.Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)
  9.9.Odporúčanie pre Radu k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)
  9.10.Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Správa o Turecku za rok 2016 (rozprava)
 13.Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD (rozprava)
 14.Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť - Politické fórum na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj (rozprava)
 15.Jediné sídlo Európskeho parlamentu (rozprava)
 16.Podpora súdržnosti a rozvoja v najvzdialenejších regiónoch EÚ (rozprava)
 17.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 18.Nedávne lesné požiare v Portugalsku a Španielsku: nástroje reakcie EÚ a postupy prevencie a civilnej ochrany (rozprava)
 19.Mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ (rozprava)
 20.Rozsudok Súdneho dvora zo 16. mája 2017 o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (rozprava)
 21.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 22.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 23.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1188 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5272 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia