Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 5. julij 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 4.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c): gl. zapisnik
 5.Priprava vrha skupine G20 7. in 8. julija 2017 (razprava)
 6.Predstavitev prednostnih nalog estonskega predsedovanja Svetu (razprava)
 7.Dobrodošlica
 8.Čas glasovanja
  8.1.Sporazum o spremembi Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, sprejeti v Kigaliju (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná) (glasovanje)
  8.2.Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja za zmanjšanje zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean) (glasovanje)
  8.3.Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (odobritev) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) (glasovanje)
  8.4.Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (resolucija) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) (glasovanje)
  8.5.Memorandum o soglasju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Eurojustom (A8-0215/2017 - Claude Moraes) (glasovanje)
  8.6.Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (glasovanje)
  8.7.Pravni okvir Unije za carinske kršitve in sankcije (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (glasovanje)
  8.8.Širjenje epidemije HIV, tuberkuloze in hepatitisa C v Evropi (B8-0436/2017) (glasovanje)
  8.9.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017) (glasovanje)
  8.10.Proračun 2018 – mandat za trialog (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan) (glasovanje)
  8.11.Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) (glasovanje)
  8.12.Priporočila Svetu o 72. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev) (glasovanje)
  8.13.Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (odobritev) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)
  9.2.Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (resolucija) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)
  9.3.Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  9.4.Pravni okvir Unije za carinske kršitve in sankcije (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  9.5.Širjenje epidemije HIV, tuberkuloze in hepatitisa C v Evropi (B8-0436/2017)
  9.6.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)
  9.7.Proračun 2018 – mandat za trialog (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan)
  9.8.Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)
  9.9.Priporočila Svetu o 72. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)
  9.10.Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017)
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 12.Poročilo o Turčiji za leto 2016 (razprava)
 13.Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD (razprava)
 14.Ukrepanje EU za trajnost - Politični forum na visoki ravni o trajnostnem razvoju (razprava)
 15.En sam sedež Evropskega parlamenta (razprava)
 16.Spodbujanje kohezije in razvoja v najbolj oddaljenih regijah EU (razprava)
 17.Sestava odborov: gl. zapisnik
 18.Nedavni gozdni požari na Portugalskem in v Španiji: instrumenti in postopki za odziv EU na področju preprečevanja in civilne zaščite (razprava)
 19.Mehanizmi za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v Evropski uniji (razprava)
 20.Sodba Sodišča z dne 16. maja 2017 o prostotrgovinskem sporazumu EU-Singapur (razprava)
 21.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 22.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 23.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 24.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 25.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1188 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5272 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov