Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0281(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0170/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0170/2017

Συζήτηση :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0311

Συζητήσεις
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12.2. Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Petras Auštrevičius (ALDE). – Mr President, I voted in favour of this revised European external investment plan proposed by the Commission. Despite being convinced that official development assistance should remain the main source of support to developing countries, I am happy to see that private investment will be used in Africa and the in the EU Eastern and Southern Neighbourhoods as part of a broader strategy to keep migration at bay.

It is essential to address the root causes of migration by creating jobs, supporting the development of small and medium-sized businesses and facilitating inclusive growth. The main advantage of the plan is the newly designed instrument, the European Fund for Sustainable Development Fund, and its Guarantee which, with the contributions of the European Investment Bank, will be employed to attract public and private investment and manage risks. I believe this approach will help to produce a sufficient investment-generation process through the instrument we supported, and by providing viable technical assistance to all countries in need.

 
  
MPphoto
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D). – Señor presidente, he votado a favor y quería intervenir, especialmente, en relación con la creación de este nuevo Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, porque sin duda va a acometer el problema de la inmigración, de la injusticia y de la pobreza. Va a ir destinado —44 millones de euros— a las inversiones en África y en los países de su vecindad. Por fin —insisto— vamos a acometer el problema de fondo que hay en África y la situación de muchas injusticias.

Hay algunos logros que me gustaría destacar porque me parecen especialmente esenciales en este Fondo: la referencia a la eficacia del desarrollo, la resiliencia, la creación de empleo decente y los objetivos de erradicación de la pobreza; la inclusión del Acuerdo de París y la Agenda para el Desarrollo Sostenible, como objetivo de este Fondo; o la inclusión de una cláusula de salvaguardia de los derechos humanos y laborales. Finalmente, la inclusión en el texto de la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal creo que son un logro importante en los objetivos de este Fondo.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου