Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 6 юли 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протокола
 3.Петиции: вж. протокола
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали - Трансграничен обмен на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (разискване)
 7.Китолов в Норвегия (разискване)
 8.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  8.1.Случаите на носителите на Нобелова награда Лиу Сяобо и Лий Мин-че
  8.2.Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак
  8.3.Бурунди
 9.Състав на Парламента: вж. протокола
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Време за гласуване
  11.1.Доклад за Турция за 2016 г. (A8-0234/2017 - Kati Piri) (гласуване)
  11.2.Мандат за временна комисия за тероризма (B8-0477/2017) (гласуване)
  11.3.Случаите на носителите на Нобелова награда Лиу Сяобо и Лий Мин-че (RC-B8-0459/2017, B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017) (гласуване)
  11.4.Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак (RC-B8-0464/2017, B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017) (гласуване)
  11.5.Бурунди (RC-B8-0465/2017, B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017) (гласуване)
  11.6.Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)
  11.7.Позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали (A8-0097/2017 - Max Andersson) (гласуване)
  11.8.Трансграничен обмен на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (A8-0102/2017 - Max Andersson) (гласуване)
  11.9.Механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в ЕС (A8-0225/2017 - Michael Theurer) (гласуване)
  11.10.Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта (A8-0239/2017 - Seb Dance) (гласуване)
  11.11.Насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС (A8-0226/2017 - Younous Omarjee) (гласуване)
 12.Обяснение на вот
  12.1.Доклад за Турция за 2016 г. (A8-0234/2017 - Kati Piri)
  12.2.Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.3.Позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали (A8-0097/2017 - Max Andersson)
  12.4.Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта (A8-0239/2017 - Seb Dance)
  12.5.Насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС (A8-0226/2017 - Younous Omarjee)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 15.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (разискване)
  15.1.O-000029/2017: Последващи действия по отношение на скандала с вноса на бразилско месо
  15.2.O-000044/2017: Създаване на армия на ЕС
 16.Решения относно някои документи: вж. протокола
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 18.График на следващите заседания: вж. протокола
 19.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (553 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2749 kb)
Правна информация - Политика за поверителност