Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 6. července 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Petice: viz zápis
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 6.Povolené způsoby užití některých děl a jiných chráněných předmětů ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení - Přeshraniční výměna rozmnoženin některých děl a jiných chráněných předmětů v přístupném formátu ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení mezi Unií a třetími zeměmi (rozprava)
 7.Lov velryb v Norsku (rozprava)
 8.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  8.1.Případy nositelů Nobelovy ceny Liou Siao-po a Lee Ming-che
  8.2.Eritrea, zejména případy Abune Antoniose a Dawita Isaaka
  8.3.Burundi
 9.Složení Parlamentu: viz zápis
 10.Členství ve výborech a delegacích
 11.Hlasování
  11.1.Zpráva o Turecku za rok 2016 (A8-0234/2017 - Kati Piri) (hlasování)
  11.2.Mandát dočasného výboru pro terorismus (B8-0477/2017) (hlasování)
  11.3.Případy nositelů Nobelovy ceny Liou Siao-po a Lee Ming-che (RC-B8-0459/2017, B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017) (hlasování)
  11.4.Eritrea, zejména případy Abune Antoniose a Dawita Isaaka (RC-B8-0464/2017, B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017) (hlasování)
  11.5.Burundi (RC-B8-0465/2017, B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017) (hlasování)
  11.6.Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial) (hlasování)
  11.7.Povolené způsoby užití některých děl a jiných chráněných předmětů ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení (A8-0097/2017 - Max Andersson) (hlasování)
  11.8.Přeshraniční výměna rozmnoženin některých děl a jiných chráněných předmětů v přístupném formátu ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení mezi Unií a třetími zeměmi (A8-0102/2017 - Max Andersson) (hlasování)
  11.9.Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii (A8-0225/2017 - Michael Theurer) (hlasování)
  11.10.Úsilí EU v oblasti udržitelnosti (A8-0239/2017 - Seb Dance) (hlasování)
  11.11.Podpora soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU (A8-0226/2017 - Younous Omarjee) (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
  12.1.Zpráva o Turecku za rok 2016 (A8-0234/2017 - Kati Piri)
  12.2.Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.3.Povolené způsoby užití některých děl a jiných chráněných předmětů ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení (A8-0097/2017 - Max Andersson)
  12.4.Úsilí EU v oblasti udržitelnosti (A8-0239/2017 - Seb Dance)
  12.5.Podpora soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU (A8-0226/2017 - Younous Omarjee)
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 14.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 15.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (rozprava)
  15.1.O-000029/2017: Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa
  15.2.O-000044/2017: Armáda EU
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 17.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 18.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 19.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (553 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (2749 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí