Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 6. juuli 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Petitsioonid (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 6.Teatavate teoste ja muu kaitstud materjali lubatud kasutusviisid pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides - Teatavate teoste või muu kaitstud materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülene vahetamine pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides (arutelu)
 7.Vaalapüük Norras (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  8.1.Nobeli preemia laureaatide Liu Xiaobo ja Lee Ming-che juhtumid
  8.2.Eritrea, eriti Abune Antoniose ja Dawit Isaaki juhtumid
  8.3.Burundi
 9.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 11.Hääletused
  11.1.2016. aasta Türgi aruanne (A8-0234/2017 - Kati Piri) (hääletus)
  11.2.Terrorismi käsitleva erikomisjoni moodustamine ning selle ülesanded, liikmete arv ja ametiaja kestus (B8-0477/2017) (hääletus)
  11.3.Nobeli preemia laureaadi Liu Xiaobo ja Lee Ming-che juhtumid (RC-B8-0459/2017, B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017) (hääletus)
  11.4.Eritrea, eriti Abune Antoniose ja Dawit Isaaki juhtumid (RC-B8-0464/2017, B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017) (hääletus)
  11.5.Burundi (RC-B8-0465/2017, B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017) (hääletus)
  11.6.Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD) ning EFSD tagatise ja EFSD tagatisfondi loomine (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  11.7.Teatavate teoste ja muu kaitstud materjali lubatud kasutusviisid pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides (A8-0097/2017 - Max Andersson) (hääletus)
  11.8.Teatavate teoste või muu kaitstud materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülene vahetamine pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides (A8-0102/2017 - Max Andersson) (hääletus)
  11.9.Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismid ELis (A8-0225/2017 - Michael Theurer) (hääletus)
  11.10.ELi kestliku arengu meetmed (A8-0239/2017 - Seb Dance) (hääletus)
  11.11.Ühtekuuluvuse ja arengu edendamine Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades (A8-0226/2017 - Younous Omarjee) (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
  12.1.2016. aasta Türgi aruanne (A8-0234/2017 - Kati Piri)
  12.2.Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD) ning EFSD tagatise ja EFSD tagatisfondi loomine (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.3.Teatavate teoste ja muu kaitstud materjali lubatud kasutusviisid pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides (A8-0097/2017 - Max Andersson)
  12.4.ELi kestliku arengu meetmed (A8-0239/2017 - Seb Dance)
  12.5.Ühtekuuluvuse ja arengu edendamine Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades (A8-0226/2017 - Younous Omarjee)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 15.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (arutelu)
  15.1.O-000029/2017: Brasiilia veiseliha impordiga seotud skandaali tagajärjed
  15.2.O-000044/2017: ELi armee
 16.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 18.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 19.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (553 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2749 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika