Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 6. heinäkuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 6.Tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyt sallitut käytöt sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi - Tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömien kopioiden rajatylittävä vaihto sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (keskustelu)
 7.Valaanpyynti Norjassa (keskustelu)
 8.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  8.1.Nobelin palkinnon saajan Liu Xiaobon ja Lee Ming-chen tapaukset
  8.2.Eritrea ja erityisesti Abune Antoniosin ja Dawit Isaakin tapaukset
  8.3.Burundi
 9.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 11.Äänestykset
  11.1.Turkkia koskeva vuoden 2016 kertomus (A8-0234/2017 - Kati Piri) (äänestys)
  11.2.Terrorismia käsittelevän väliaikaisen valiokunnan toimeksianto (B8-0477/2017) (äänestys)
  11.3.Nobelin palkinnon saajan Liu Xiaobon ja Lee Ming-chen tapaukset (RC-B8-0459/2017, B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017) (äänestys)
  11.4.Eritrea ja erityisesti Abune Antoniosin ja Dawit Isaakin tapaukset (RC-B8-0464/2017, B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017) (äänestys)
  11.5.Burundi (RC-B8-0465/2017, B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017) (äänestys)
  11.6.Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR) sekä EKKR:n takuun ja EKKR:n takuurahaston perustaminen (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial) (äänestys)
  11.7.Tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyt sallitut käytöt sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (A8-0097/2017 - Max Andersson) (äänestys)
  11.8.Tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömien kopioiden rajatylittävä vaihto sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (A8-0102/2017 - Max Andersson) (äänestys)
  11.9.Kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismit EU:ssa (A8-0225/2017 - Michael Theurer) (äänestys)
  11.10.Kestävyyttä edistävät EU:n toimet (A8-0239/2017 - Seb Dance) (äänestys)
  11.11.Yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistäminen EU:n syrjäisimmillä alueilla (A8-0226/2017 - Younous Omarjee) (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
  12.1.Turkkia koskeva vuoden 2016 kertomus (A8-0234/2017 - Kati Piri)
  12.2.Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR) sekä EKKR:n takuun ja EKKR:n takuurahaston perustaminen (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.3.Tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyt sallitut käytöt sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (A8-0097/2017 - Max Andersson)
  12.4.Kestävyyttä edistävät EU:n toimet (A8-0239/2017 - Seb Dance)
  12.5.Yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistäminen EU:n syrjäisimmillä alueilla (A8-0226/2017 - Younous Omarjee)
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 15.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (keskustelu)
  15.1.O-000029/2017: Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta
  15.2.O-000044/2017: EU:n armeija
 16.Poslanecký mandát
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (553 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2749 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö