Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 6 juli 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Verzoekschriften: zie notulen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 6.Toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander beschermd materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben - Grensoverschrijdende uitwisseling van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander beschermd materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (debat)
 7.De walvisvangst in Noorwegen (debat)
 8.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.De gevallen van de Nobelprijswinnaars Liu Xiaobo en Lee Ming-che
  8.2.Eritrea, met name de gevallen van Abune Antonios en Dawit Isaak
  8.3.Burundi
 9.Samenstelling Parlement: zie notulen
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.Stemmingen
  11.1.Verslag 2016 over Turkije (A8-0234/2017 - Kati Piri) (stemming)
  11.2.Mandaat voor een tijdelijke commissie terrorisme (B8-0477/2017) (stemming)
  11.3.De gevallen van de Nobelprijswinnaars Liu Xiaobo en Lee Ming-che (RC-B8-0459/2017, B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017) (stemming)
  11.4.Eritrea, met name de gevallen van Abune Antonios en Dawit Isaak (RC-B8-0464/2017, B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017) (stemming)
  11.5.Burundi (RC-B8-0465/2017, B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017) (stemming)
  11.6.Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)
  11.7.Toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander beschermd materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (A8-0097/2017 - Max Andersson) (stemming)
  11.8.Grensoverschrijdende uitwisseling van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander beschermd materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (A8-0102/2017 - Max Andersson) (stemming)
  11.9.Mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de EU (A8-0225/2017 - Michael Theurer) (stemming)
  11.10.Europese duurzaamheidsmaatregelen (A8-0239/2017 - Seb Dance) (stemming)
  11.11.Bevordering van cohesie en ontwikkeling in de ultraperifere gebieden van de EU (A8-0226/2017 - Younous Omarjee) (stemming)
 12.Stemverklaringen
  12.1.Verslag 2016 over Turkije (A8-0234/2017 - Kati Piri)
  12.2.Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.3.Toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander beschermd materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (A8-0097/2017 - Max Andersson)
  12.4.Europese duurzaamheidsmaatregelen (A8-0239/2017 - Seb Dance)
  12.5.Bevordering van cohesie en ontwikkeling in de ultraperifere gebieden van de EU (A8-0226/2017 - Younous Omarjee)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 15.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (debat)
  15.1.O-000029/2017: Gevolgen van het schandaal met de invoer van Braziliaans vlees
  15.2.O-000044/2017: EU-leger
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 18.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 19.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (553 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2749 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid