Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 6 lipca 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Petycje: patrz protokół
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem - Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (debata)
 7.Polowania na wieloryby w Norwegii (debata)
 8.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  8.1.Sprawy laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Miong-che
  8.2.Erytrea, a w szczególności sprawy Abune Antoniosa i Dawita Isaaka
  8.3.Burundi
 9.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Głosowanie
  11.1.Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Turcji (A8-0234/2017 - Kati Piri) (głosowanie)
  11.2.Powołanie komisji specjalnej ds. terroryzmu oraz zakres jej kompetencji, jej liczebność i okres sprawowania przez nią mandatu (B8-0477/2017) (głosowanie)
  11.3.Sprawy laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Miong-che (RC-B8-0459/2017, B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017) (głosowanie)
  11.4.Erytrea, a w szczególności sprawy Abune Antoniosa i Dawita Isaaka (RC-B8-0464/2017, B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017) (głosowanie)
  11.5.Burundi (RC-B8-0465/2017, B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017) (głosowanie)
  11.6.Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)
  11.7.Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (A8-0097/2017 - Max Andersson) (głosowanie)
  11.8.Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (A8-0102/2017 - Max Andersson) (głosowanie)
  11.9.Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE (A8-0225/2017 - Michael Theurer) (głosowanie)
  11.10.Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju (A8-0239/2017 - Seb Dance) (głosowanie)
  11.11.Wspieranie spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE (A8-0226/2017 - Younous Omarjee) (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  12.1.Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Turcji (A8-0234/2017 - Kati Piri)
  12.2.Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.3.Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (A8-0097/2017 - Max Andersson)
  12.4.Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju (A8-0239/2017 - Seb Dance)
  12.5.Wspieranie spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE (A8-0226/2017 - Younous Omarjee)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 14.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 15.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (debata)
  15.1.O-000029/2017: Skutki skandalu dotyczącego przywozu mięsa z Brazylii
  15.2.O-000044/2017: Armia UE
 16.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 18.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 19.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (553 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2749 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności