Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 6 iulie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte protejate în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate - Schimbul transfrontalier de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (dezbatere)
 7.Vânătoarea de balene în Norvegia (dezbatere)
 8.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  8.1.Cazurile laureaților Premiului Nobel Liu Xiaobo și Lee Ming-che
  8.2.Eritreea, în special cazul lui Abune Antonios și Dawit Isaac
  8.3.Burundi
 9.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 10.Componența comisiilor și delegațiilor
 11.Votare
  11.1.Raportul privind Turcia pe 2016 (A8-0234/2017 - Kati Piri) (vot)
  11.2.Constituirea unei comisii speciale privind terorismul, responsabilitățile, componența numerică și durata mandatului comisiei (B8-0477/2017) (vot)
  11.3.Cazurile laureaților Premiului Nobel Liu Xiaobo și Lee Ming-che (RC-B8-0459/2017, B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017) (vot)
  11.4.Eritreea, în special cazul lui Abune Antonios și Dawit Isaac (RC-B8-0464/2017, B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017) (vot)
  11.5.Burundi (RC-B8-0465/2017, B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017) (vot)
  11.6.Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și instituirea Garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial) (vot)
  11.7.Utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte protejate în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (A8-0097/2017 - Max Andersson) (vot)
  11.8.Schimbul transfrontalier de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (A8-0102/2017 - Max Andersson) (vot)
  11.9.Mecanismele de soluționare a litigiilor legate de dubla impunere în Uniunea Europeană (A8-0225/2017 - Michael Theurer) (vot)
  11.10.Acțiunea UE pentru sustenabilitate (A8-0239/2017 - Seb Dance) (vot)
  11.11.Promovarea coeziunii și a dezvoltării în regiunile ultraperiferice ale UE (A8-0226/2017 - Younous Omarjee) (vot)
 12.Explicații privind votul
  12.1.Raportul privind Turcia pe 2016 (A8-0234/2017 - Kati Piri)
  12.2.Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și instituirea Garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.3.Utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte protejate în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (A8-0097/2017 - Max Andersson)
  12.4.Acțiunea UE pentru sustenabilitate (A8-0239/2017 - Seb Dance)
  12.5.Promovarea coeziunii și a dezvoltării în regiunile ultraperiferice ale UE (A8-0226/2017 - Younous Omarjee)
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 15.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (dezbatere)
  15.1.O-000029/2017: Acțiuni întreprinse în urma scandalului cărnii importate din Brazilia
  15.2.O-000044/2017: Armata UE
 16.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 18.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 19.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (553 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2749 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate