Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 6. júla 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Petície: pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Povolené spôsoby použitia diel a iných chránených materiálov v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania - Cezhraničná výmena rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (rozprava)
 7.Lov veľrýb v Nórsku (rozprava)
 8.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Prípady laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´a
  8.2.Eritrea, najmä prípady Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka
  8.3.Burundi
 9.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 10.Zloženie výborov a delegácií
 11.Hlasovanie
  11.1.Správa o Turecku za rok 2016 (A8-0234/2017 - Kati Piri) (hlasovanie)
  11.2.Mandát pre dočasný výbor pre boj proti terorizmu (B8-0477/2017) (hlasovanie)
  11.3.Prípady laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´a (RC-B8-0459/2017, B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017) (hlasovanie)
  11.4.Eritrea, najmä prípady Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka (RC-B8-0464/2017, B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017) (hlasovanie)
  11.5.Burundi (RC-B8-0465/2017, B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017) (hlasovanie)
  11.6.Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  11.7.Povolené spôsoby použitia diel a iných chránených materiálov v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (A8-0097/2017 - Max Andersson) (hlasovanie)
  11.8.Cezhraničná výmena rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (A8-0102/2017 - Max Andersson) (hlasovanie)
  11.9.Mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ (A8-0225/2017 - Michael Theurer) (hlasovanie)
  11.10.Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť (A8-0239/2017 - Seb Dance) (hlasovanie)
  11.11.Podpora súdržnosti a rozvoja v najvzdialenejších regiónoch EÚ (A8-0226/2017 - Younous Omarjee) (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
  12.1.Správa o Turecku za rok 2016 (A8-0234/2017 - Kati Piri)
  12.2.Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.3.Povolené spôsoby použitia diel a iných chránených materiálov v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (A8-0097/2017 - Max Andersson)
  12.4.Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť (A8-0239/2017 - Seb Dance)
  12.5.Podpora súdržnosti a rozvoja v najvzdialenejších regiónoch EÚ (A8-0226/2017 - Younous Omarjee)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 15.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (rozprava)
  15.1.O-000029/2017: Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa
  15.2.O-000044/2017: Armáda EÚ
 16.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 19.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (553 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2749 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia