Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 6. julij 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Peticije: glej zapisnik
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 6.Dovoljene uporabe določenih del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja - Čezmejna izmenjava izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih zaščitenih predmetov urejanja v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja (razprava)
 7.Kitolov na Norveškem (razprava)
 8.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  8.1.Primera Nobelovega nagrajenca Liu Xiaoboja in Lee Ming-cheja
  8.2.Eritreja, zlasti primera abune Antoniosa in Dawita Isaaka
  8.3.Burundi
 9.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 10.Sestava odborov in delegacij
 11.Čas glasovanja
  11.1.Poročilo o Turčiji za leto 2016 (A8-0234/2017 - Kati Piri) (glasovanje)
  11.2.Mandat za začasni odbor o terorizmu (B8-0477/2017) (glasovanje)
  11.3.Primera Nobelovega nagrajenca Liu Xiaoboja in Lee Ming-cheja (RC-B8-0459/2017, B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017) (glasovanje)
  11.4.Eritreja, zlasti primera abune Antoniosa in Dawita Isaaka (RC-B8-0464/2017, B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017) (glasovanje)
  11.5.Burundi (RC-B8-0465/2017, B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017) (glasovanje)
  11.6.Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial) (glasovanje)
  11.7.Dovoljene uporabe določenih del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (A8-0097/2017 - Max Andersson) (glasovanje)
  11.8.Čezmejna izmenjava izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih zaščitenih predmetov urejanja v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja (A8-0102/2017 - Max Andersson) (glasovanje)
  11.9.Mehanizmi za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v Evropski uniji (A8-0225/2017 - Michael Theurer) (glasovanje)
  11.10.Ukrepanje EU za trajnost (A8-0239/2017 - Seb Dance) (glasovanje)
  11.11.Spodbujanje kohezije in razvoja v najbolj oddaljenih regijah EU (A8-0226/2017 - Younous Omarjee) (glasovanje)
 12.Obrazložitev glasovanja
  12.1.Poročilo o Turčiji za leto 2016 (A8-0234/2017 - Kati Piri)
  12.2.Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.3.Dovoljene uporabe določenih del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (A8-0097/2017 - Max Andersson)
  12.4.Ukrepanje EU za trajnost (A8-0239/2017 - Seb Dance)
  12.5.Spodbujanje kohezije in razvoja v najbolj oddaljenih regijah EU (A8-0226/2017 - Younous Omarjee)
 13.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 15.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (razprava)
  15.1.O-000029/2017: Nadaljnje ukrepanje po škandalu z uvozom mesa iz Brazilije
  15.2.O-000044/2017: Vojska EU
 16.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 18.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 19.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (553 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2749 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov