Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Pondělí, 11. září 2017 - Štrasburk Revidované vydání

Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (rozprava)
MPphoto
 

  Pavel Svoboda (PPE). – Paní předsedající, vítám návrh rozhodnutí Rady, aby Evropská unie přistoupila ke konvenci Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, a to v rozsahu výlučných pravomocí Evropské unie. Toto téma je velmi důležité, důležité je také, aby Evropská unie dodržovala princip subsidiarity. Dovolte mi proto vyjádřit pochybnosti o textu předložené rezoluce.

Návrh rezoluce se totiž z mého pohledu dotýká témat, která náleží do pravomocí členských států. Občané očekávají efektivní Evropskou unii založenou na důsledném uplatňování principu subsidiarity. Nejsem přesvědčen o tom, že hlasováním pro předložený text tato očekávání našich občanů naplníme.

Je mi líto, že návrh rezoluce nerespektováním principů subsidiarity rozmělňuje podporu, kterou si Istanbulská konvence sama o sobě zasluhuje. Upozorňovat na násilí na ženách je důležité, jakékoliv násilí je neakceptovatelné, násilí rozkládá společnost. Oběti násilí se již nikdy nemusí plnohodnotně zapojit do společnosti. Násilí na ženách stejně jako jakékoliv jiné násilí je proto jednáním trestným podle předpisů každého státu. Již dříve jsem nepodpořil rezoluce, jejichž text se dotýkal záležitostí spadajících do kompetencí národních států, a bohužel tak budu muset učinit i v případě této rezoluce.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí