Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
 Index 
 All text 
Debatter
Måndagen den 11 september 2017 - Strasbourg Reviderad upplaga

EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (debatt)
MPphoto
 

  Anna Hedh (S&D). – Herr talman! Istanbulkonventionen utgör en milstolpe i kampen mot mäns våld mot kvinnor. Dess utgångspunkt är att våld är ett uttryck för ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män och slår fast att våld mot kvinnor är könsrelaterad på strukturell nivå. Nu är det väldigt viktigt att alla medlemsländer ratificerar Istanbulkonventionen, tar sitt ansvar och på allvar tacklar mäns våld mot kvinnor.

Konventioner som bara förblir vackra ord på papper hjälper ingen. Konventionen måste genomföras fullständigt. En väldigt viktig del i parlamentets text är att den fastslår att nekanden av tjänster med anknytning till sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive säker och laglig abort, utgör en form av våld mot kvinnor och flickor.

Vad som dock förvånar mig är hur EPP nu försöker urholka texten. Det verkade enligt min åsikt finnas en samsyn om textens viktiga punkter på utskottsnivå. Jag är väldigt besviken på dig, Anna Maria Corazza Bildt, som är fördragande för EPP att du nu har tillåtit EPP att bryta ut skrivningar om HBTQ-personer, sexism och hatbrott. Hemåt låter du påskina något helt annat. Jag undrar om EPP verkligen vill bekämpa könsbaserat våld.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy