Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Pondělí, 11. září 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 4.Složení Parlamentu: viz zápis
 5.Ověřování pověřovacích listin: viz zápis
 6.Posouzení slučitelnosti funkce svěřené poslanci: viz zápis
 7.Žádost o zbavení imunity – zastavení řízení
 8.Žádost o ochranu imunity: viz zápis
 9.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 10.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 12.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 13.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu): viz zápis
 14.Předložení dokumentů: viz zápis
 15.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 16.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení): viz zápis
 17.Další kroky na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 18.Plán práce: viz zápis
 19.Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (rozprava)
 20.Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 (rozprava)
 21.Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 (rozprava)
 22.Členství v delegacích: viz zápis
 23.Transparentnost, odpovědnost a integrita v orgánech EU (krátké přednesení)
 24.Kosmická strategie pro Evropu (krátké přednesení)
 25.Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (krátké přednesení)
 26.Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení (krátké přednesení)
 27.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 28.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 29.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (544 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2915 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí