Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 11. syyskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 6.Jäsenelle uskotun tehtävän yhteensopivuuden tutkiminen: ks. pöytäkirja
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö – menettelyn keskeyttäminen
 8.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 12.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta ja 106 artiklan 4 kohdan d alakohta): ks. pöytäkirja
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 16.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 17.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 18.Käsittelyjärjestys: ks. pöytäkirja
 19.Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekeminen EU:n osalta (keskustelu)
 20.EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen (keskustelu)
 21.Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin (keskustelu)
 22.Valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 23.EU:n toimielinten avoimuus, vastuuvelvollisuus ja lahjomattomuus (lyhyt esittely)
 24.Euroopan avaruusstrategia (lyhyt esittely)
 25.Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin (lyhyt esittely)
 26.Akateeminen jatkokoulutus ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa (lyhyt esittely)
 27.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 28.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 29.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (544 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2915 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö