Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Ponedjeljak, 11. rujna 2017. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjave Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vedi zapisnik
 4.Sastav Parlamenta: vidi zapisnik
 5.Provjera valjanosti mandata: vidi zapisnik
 6.Ocjena spojivosti zadaće povjerene zastupniku: vidi zapisnik
 7.Zahtjev za ukidanje imuniteta – prekid postupka
 8.Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta: vidi zapisnik
 9.Sastav odbora i izaslanstava : vidi zapisnik
 10.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika): vidi zapisnik
 11.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika): vidi zapisnik
 12.Ispravak (članak 231. Poslovnika): vidi zapisnik
 13.Delegirani akti i provedbene mjere (članak 105. stavak 6. i članak 106. stavak 4. točka (d) Poslovnika): vidi zapisnik
 14.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 15.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje): vidi zapisnik
 16.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje): vidi zapisnik
 17.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta: vidjeti zapisnik
 18.Plan rada: vidi zapisnik
 19.Pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (rasprava)
 20.Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. (rasprava)
 21.Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. (rasprava)
 22.Sastav izaslanstva : vidi zapisnik
 23.Transparentnost, odgovornost i integritet u institucijama EU-a (kratka prezentacija)
 24.Svemirska strategija za Europu (kratka prezentacija)
 25.Utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance (kratka prezentacija)
 26.Daljnje akademsko obrazovanje i obrazovanje na daljinu kao dio europske strategije cjeloživotnog učenja (kratka prezentacija)
 27.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 28.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 29.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (544 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (2915 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti