Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Pirmadienis, 2017 m. rugsėjo 11 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 4.Parlamento sudėtis (žr. protokolą)
 5.Įgaliojimų tikrinimas (žr. protokolą)
 6.Parlamento nariui pavestos užduoties suderinamumo nagrinėjimas (žr. protokola)
 7.Prašymas atšaukti imunitetą. Procedūros nutraukimas
 8.Prašymas ginti imunitetą (žr. protokola)
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 10.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 11.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis) (žr. protokola)
 12.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 13.Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis ir 106 straipsnio 4 dalies d punktas) (žr. protokola)
 14.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 15.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai) (žr. protokola)
 16.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas) (žr. protokola)
 17.Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas: žr. protokolą
 18.Darbų programa (žr. protokola)
 19.ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (diskusijos)
 20.ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę (diskusijos)
 21.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją (diskusijos)
 22.Delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 23.Skaidrumas, atskaitomybė ir sąžiningumas ES institucijose (trumpas pristatymas)
 24.Europos kosmoso strategija (trumpas pristatymas)
 25.Tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms (trumpas pristatymas)
 26.Tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis (trumpas pristatymas)
 27.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 28.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 29.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (544 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2915 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika