Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2017. gada 11. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 5.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 6.Deputātam uzticēta uzdevuma atbilstības izvērtēšana (sk. protokolu)
 7.Pieprasījums atcelt imunitāti – procedūras izbeigšana
 8.Pieprasījums aizstāvēt imunitāti (sk. protokolu)
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 10.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 12.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 13.Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 105. panta 6. punkts un 106. panta 4. punkta d) apakšpunkts) (sk. protokolu)
 14.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 15.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 16.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana) (sk. protokolu)
 17.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 18.Darba kārtība (sk. protokolu)
 19.ES pievienošanās Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (debates)
 20.ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada (debates)
 21.Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam (debates)
 22.Delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 23.Pārredzamība, pārskatatbildība un integritāte ES iestādēs (īss izklāsts)
 24.Kosmosa stratēģija Eiropai (īss izklāsts)
 25.Starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekme uz globālajām vērtības ķēdēm (īss izklāsts)
 26.Akadēmiska tālākizglītība un tālmācība kā daļa no Eiropas mūžizglītības stratēģijas (īss izklāsts)
 27.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 28.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 29.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (544 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2915 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika