Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tnejn, 11 ta' Settembru 2017 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjonijiet mill-Presidenza
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 5.Verifikazzjoni tas-setgħat: ara l-Minuti
 6.Eżami tal-kompatibbiltà ta' missjoni fdata f'idejn Membru: ara l-Minuti
 7.Talba għat-tneħħija tal-immunità – tmiem tal-proċedura
 8.Talba għall-ħarsien tal-immunità: ara l-Minuti
 9.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet : ara l-Minuti
 10.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 11.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 12.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 13.Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 105(6) u Artikolu 106(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 14.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 15.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq): ara l-Minuti
 16.Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq): ara l-Minuti
 17.Azzjonijiet meħuda skond il-petizzjonjiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament: Ara l-Minuti
 18.Ordni tas-seduta: ara l-Minuti
 19.Adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (dibattitu)
 20.Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 (dibattitu)
 21.Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 (dibattitu)
 22.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet: ara l-Minuti
 23.It-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE (preżentazzjoni qasira)
 24.Strateġija Spazjali għall-Ewropa (preżentazzjoni qasira)
 25.L-impatt tal-kummerċ internazzjonali u tal-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-katini ta' valur mondjali (preżentazzjoni qasira)
 26.Edukazzjoni akkademika avvanzata u mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim tul il-ħajja (preżentazzjoni qasira)
 27.Diskorsi ta’ minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 29.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (544 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (2915 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza