Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 11 septembrie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarațiile Președinției
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 4.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 5.Verificarea prerogativelor: a se vedea procesul-verbal
 6.Examinarea compatibilității cu o misiune care îi este încredințată unui membru: consultaţi procesul-verbal
 7.Cerere de ridicare a imunității parlamentare– oprirea procedurii
 8.Cerere de apărare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 9.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 10.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 12.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 13.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 105 alineatul (6) și articolul 106 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 14.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 15.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 16.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere): consultaţi procesul-verbal
 17.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 18.Ordinea lucrărilor: consultaţi procesul-verbal
 19.Aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (dezbatere)
 20.Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 (dezbatere)
 21.Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 (dezbatere)
 22.Componenţa delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 23.Transparență, responsabilitate și integritate în instituțiile UE (prezentare succintă)
 24.O strategie spațială pentru Europa (prezentare succintă)
 25.Impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale (prezentare succintă)
 26.Învățământul superior complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții (prezentare succintă)
 27.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 28.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 29.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (544 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2915 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate