Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Ponedeljek, 11. september 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedstva
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 4.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: glej zapisnik
 6.Preverjanje združljivosti misije, ki je bila zaupana poslancu: gl. zapisnik
 7.Zahteva za odvzem imunitete – zaključitev postopka
 8.Zahteva za zaščito imunitete: gl. zapisnik
 9.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 10.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika): gl. zapisnik
 11.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik
 12.Popravek (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 13.Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 105(6) in člen 106(4)(d) Poslovnika): gl. zapisnik
 14.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 15.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 16.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev): gl. zapisnik
 17.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta: glej zapisnik
 18.Razpored dela: gl. zapisnik
 19.Pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (razprava)
 20.Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 (razprava)
 21.Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 (razprava)
 22.Sestava delegacij: glej zapisnik
 23.Preglednost, odgovornost in integriteta v institucijah EU (kratka predstavitev)
 24.Vesoljska strategija za Evropo (kratka predstavitev)
 25.Vpliv mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige (kratka predstavitev)
 26.Nadaljnje akademsko izobraževanje in izobraževanje na daljavo v okviru evropske strategije za vseživljenjsko učenje (kratka predstavitev)
 27.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 28.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 29.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (544 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (2915 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov