Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0030(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0310/2016

Indgivne tekster :

A8-0310/2016

Forhandlinger :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Afstemninger :

PV 12/09/2017 - 7.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0327

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 12. september 2017 - Strasbourg Revideret udgave

4. Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden (forhandling)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 

  President. – The next item is the report by Jerzy Buzek, on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy, on measures to safeguard the security of gas supply (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) (A8-0310/2016).

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek, sprawozdawca. – Pani Przewodnicząca! Witam Pana komisarza Cañete i chciałem od razu podziękować za bardzo intensywny udział w naszych negocjacjach. Trwały one kilkadziesiąt godzin. Ostatnią rundę skończyliśmy nad ranem. Było coś niezwykłego w tych negocjacjach. Zdecydowaliśmy się mianowicie, aby w odniesieniu do wielu krajów, które zgłaszały zastrzeżenia do oryginalnych rozwiązań podanych przez Komisję, pójść elastycznie na pewne ustępstwa. Nie chciałbym wymieniać wszystkich krajów, ale na pewno były to postulaty włoskie, niemieckie, francuskie, polskie, austriackie, węgierskie i tak dalej, i mimo, że dokonaliśmy takich ruchów, udało nam się zakończyć negocjacje bardzo dobrym rozporządzeniem, które zapewnia dostawy gazu do naszych domów, innych odbiorców chronionych, szpitali, służb ratunkowych, domów opieki, hospicjów zawsze, nawet w sytuacjach największego kryzysu, jakie przecież miały miejsce w Unii Europejskiej.

To jest również wskazówka do negocjacji następnych elementów naszego pakietu energetycznego. Jeśli chcemy uzyskać dobry lub bardzo dobry wynik, musimy być również elastyczni, bo nasi obywatele mogą nie rozumieć geopolityki, ale czują gdy się im wyłącza gaz w mieszkaniach w zimie. Jeden kraj może spowodować taki kryzys, ale jeden kraj na pewno go nie rozwiąże, stąd to rozporządzenie jest tak ważne.

Powiem o trzech sprawach, które udało się załatwić dzięki elastyczności, jaką się wykazaliśmy. Po pierwsze, prawnie wiążący mechanizm solidarności w przypadku poważnych problemów dostaw gazu i lista odbiorców chronionych. Pierwszy raz osiągnęliśmy takie porozumienie.

Po drugie, współpraca regionalna, której wcześniej nie było, a więc ocenianie zagrożeń, przygotowanie działań zapobiegawczych, planów kryzysowych, wprowadzenie przez Parlament tak zwanych korytarzy dostaw awaryjnych – to była odpowiedź na obawy kilku państw związane z obowiązkową współpracą regionalną, która pozostała łącznie z tymi korytarzami awaryjnymi.

I wreszcie większa przejrzystość umów gazowych. Proszę pamiętać, że mówimy w tym rozporządzeniu o dostawach z zewnątrz, które stanowią zdecydowanie powyżej 50% zapotrzebowania Unii Europejskiej na gaz, a więc to te umowy zewnętrzne decydują o naszym bezpieczeństwie wewnątrz Unii Europejskiej. Najważniejsze umowy będą do wglądu Komisji Europejskiej, a także instytucji krajowych, a w uzasadnionych przypadkach również Komisja Europejska może obejrzeć inne umowy na dostawy gazu. Jest to ważne, jeśli mamy w skali Unii Europejskiej poczuć się naprawdę dobrze.

Ja chciałbym jeszcze raz wspomnieć, że mieliśmy pomoc w tym zakresie w zasadzie całej Komisji Europejskiej, a nie tylko pewnych wyspecjalizowanych służb. Jest z nami również pan dyrektor Ristori, który był w czasie wszystkich negocjacji na sali, za co dziękujemy. Chciałbym jeszcze wspomnieć prezydencję maltańską, która już się wprawdzie skończyła, ale jej udział w uzyskaniu dobrego rozwiązania naprawdę był solidny, i to są nasze wnioski na przyszłość.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Member of the Commission. – Madam President, I warmly welcome the ambitious and well-balanced agreement reached between the European Parliament, the Council and the Commission at the last trilogue in April on the review of the Regulation on Security of Gas Supply. It is a major political success on which we have worked hard together in record time. This is also thanks to you, Mr Buzek, and I congratulate you on your excellent work and thank you and all shadow-rapporteurs for your commitment in this file.

The review of the Regulation on Security of Gas Supply is an important milestone in rolling out the Energy Union Strategy. This agreement now completes the Energy Security package proposed by the Commission just last year, in February 2016. One of the Energy Union objectives is to ensure secure, sustainable, competitive and affordable energy supplies for European consumers – for households and for businesses.

Europe’s energy market is changing rapidly and significantly. While the current Regulation on Security of Gas Supply of 2010 has already significantly improved Member States’ preparedness for a gas disruption, it was clear from the stress tests conducted in 2014 that the instruments available under that Regulation needed substantial improvements.

The new Regulation that is subject to a vote today brings a step change, enhancing and making operational the necessary instruments to prepare for and mitigate potential gas disruption: regional cooperation becomes real and operational; better transparency on gas supply contracts will help improve the risk assessment; the spirit of solidarity is for the first time translated into concrete action and cooperation between Member States so that no household in any Member State remains in the cold during a gas supply crisis.

I am very happy that the most important elements of the Commission proposals have been preserved or even strengthened during the negotiations. Let me just highlight some of these elements, starting with regional cooperation. The current Regulation includes only an optional cooperation between neighbours. In the new Regulation, regional cooperation becomes mandatory and will take place in the risk groups created on the basis of the assessment of major transnational risks, drawing also on insights from European Union-wide simulations done by ENTSOG (the European Network of Transmission System Operators for Gas). The regional and national risk assessments will provide a sound basis for the national plans, with regional chapters containing meaningful cross-border measures.

The spirit of solidarity is a cornerstone of the new Regulation, ensuring that all households will receive gas supplies even during a crisis. With the new processes laid down in the Regulation, for the first time, solidarity is not only a political declaration but an obligation and a concrete way to help.

Finally, transparency. Information exchange and the transparency of gas supply contracts is also significantly strengthened and will allow for a more complete and in-depth assessment of risk to security of supply. First, the companies will provide contractual information to their national authorities. If the national authority has doubts about possible risks for security of supply related with the contract, it will notify the contract to the Commission.

The notification threshold of 28% for all gas supply contracts – existing and new – is well balanced. It is important to note that at any time the Commission retains the power to ask for any contracts if it is concerned that a given contract is relevant for the assessment of the security of supply. And confidentiality will be guaranteed. The information on gas supply contracts will be sent to the Commission in a non-aggregated but anonymised form. Energy efficiency will be taken into account throughout the Regulation, in particular when designing preventive measures.

With the new Regulation, cooperation on gas security of supply with the Contracting Parties of the Energy Community will become much closer and stronger. All the instruments provided through this new Regulation will make the Member States, and the European Union as a whole, better prepared for a gas crisis and better equipped to mitigate a gas crisis should it arise. On this basis, I am confident that the vote in plenary today will give a strong backing to the important agreement that we have achieved together.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić, izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI. – Gospođo predsjednice, krize u opskrbi plinom kojima smo svjedočili nekoliko puta u posljednjih 15-tak godina dale su naslutiti da će Europska unija, želi li energetsku sigurnost i dugoročnu stabilnost, morati promijeniti svoju energetsku politiku, ali i pravila ponašanja u krizi. Ovaj je prijedlog važan korak u pravom smjeru.

Bilo koja vrsta krize u Uniji izaziva isti obrazac ponašanja kod država članica, a to je zatvaranje u sebe. Kod neke buduće energetske krize važno je osigurati da se prekogranična distribucija plina ne prekida i to je ovim prijedlogom kvalitetno riješeno.

Izvješće snažno promovira raznolikost izvora energije i obnovljive izvore. Složila bih se s tim, ali uz napomenu da naši energetski ciljevi moraju biti usklađeni s fiskalnom realnošću. Najviše bismo trebali ulagati u one izvore koji nude najveću vrijednost za uloženi novac i stvaraju najmanju štetu, a to često nisu oni izvori koje određeni lobiji snažno guraju.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš, PPE grupas vārdā. – Priekšsēdētājas kundze! Komisāra kungs! Jebkurā tirgū ir svarīgi vienādi spēles noteikumi visiem. Gāzes tirgus nav izņēmums. Ļoti svarīgi — ja mēs gribam gāzes piegādes drošību paaugstināt, mums arī tirgus ir jāstiprina. Šajā regulā kas ir svarīgi: ka mēs esam ne tikai noskaidrojuši, kādā veidā dalībvalstis palīdzēs cita citai, bet mēs arī būtiski palielinām tā saucamo caurspīdīgumu — kas notiek ar gāzes kontraktiem starp Eiropas patērētāju un trešās valsts piegādātāju. Konkrēti, par ko ir runa?

Eiropā mums ir milzu asimetrija. Trešo daļu no mūsu gāzes mēs iepērkam no viena piegādātāja — no Krievijas, bet Krievijas pusē ir viens monopola eksporta uzņēmums “Gazprom”. Viens uzņēmums. Eiropas pusē mēs esam saskaldīti: 28 dalībvalstis un daudzreiz vairāk gāzes kompāniju. Viņiem ir visa informācija, Eiropas pusē nav. Viņiem ir cenu kontrole, Eiropas pusē nav. Ar šo regulu tagad, ar regulas palīdzību Eiropas Komisijai būs tiesības arī ieskatīties šajos gāzes piegādes līgumos, šajos nozīmīgajos līgumos, lai nodrošinātu, ka Eiropas likumi tiek ievēroti un — galvenais — ka Eiropas patērētāju gāzes drošība ir augsta, bet ka mēs Eiropā arī nepārmaksājam par šo dabas resursu.

 
  
MPphoto
 

  Dan Nica, în numele grupului S&D. – Doamnă președintă, domnule comisar, din păcate, în 2015, mai mult de jumătate din consumul intern brut de energie al UE-28 provenea din surse importate.

Prezentul regulament este extrem de important, deoarece stabilește dispoziții care vizează garantarea siguranței furnizării de gaze prin asigurarea funcționării corecte și continue a pieței interne a gazelor naturale, permițând aplicarea unor măsuri excepționale atunci când piața nu mai este în măsură să furnizeze cantitățile de gaze necesare, inclusiv a unei măsuri de solidaritate de ultimă instanță. Responsabilitățile între întreprinderile din sectorul gazelor naturale, statele membre și Uniune sunt clar stabilite, atât în ceea ce privește acțiunile preventive, cât și reacția la perturbările efective ale furnizării. Prezentul regulament stabilește, de asemenea, mecanisme transparente, în spiritul solidarității, privind coordonarea planificării de măsuri și de reacții în cazul unor situații de urgență la nivel național, al regiunilor și al Uniunii.

Parlamentul a reușit să îmbunătățească textul – și îi felicităm aici pe domnul raportor Buzek și pe raportorii din umbră –, astfel încât acesta să reflecte mai bine principiul solidarității, protejând, în același timp, compensațiile echitabile pentru companiile din domeniul gazelor naturale.

Acesta este un pas important spre consolidarea securității energetice a Uniunii Europene iar, în cazul unei crize serioase a aprovizionării cu gaze naturale, țările UE vor trebui să își ajute vecinii, fără a-și neglija consumatorii protejați, pentru a evita ca cetățenii europeni să rămână fără încălzire pe vreme rece. Trebuie să subliniem că solidaritatea se aplică doar pentru cetățeni și pentru servicii precum spitale, școli și așa mai departe.

Principiul transparenței este un element cheie, deoarece statele membre vor trebui să notifice contractele noi sau modificările, imediat după încheierea lor. Pentru a asigura transparența, fiabilitatea, contractele existente ar trebui de asemenea notificate. Subliniez: și contractele existente. Obligația de notificare ar trebui să includă, totodată, toate acordurile comerciale relevante pentru executarea contractului de furnizare a gazelor, inclusiv acordurile relevante care ar putea avea legătură cu infrastructura, stocarea și orice alt aspect important pentru siguranța furnizării de gaze.

 
  
MPphoto
 

  Edward Czesak, w imieniu grupy ECR. – Szanowna Pani Przewodnicząca! Dziękuję za udzielenie głosu. Dziękuję także sprawozdawcy oraz sprawozdawcom cieniom za współpracę, a sprawozdawcy gratuluję. Sytuacja na naszej wschodniej granicy szybko się zmienia i jest coraz bardziej niepokojąca. Niniejsze rozporządzenie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu jest więc dobrym krokiem przyjętym we właściwym czasie. Istotne elementy niniejszego rozporządzenia to ułatwienie dwukierunkowego przepływu gazu, wzrost wymiany ważnych informacji w zakresie bezpieczeństwa dostaw z Komisją Europejską i organami krajowymi oraz ściślejsza współpraca ze wspólnotą energetyczną. Umożliwi to bardziej skoordynowaną reakcję na przyszłe zagrożenia. Chociaż uważam, że przyjęcie tego rozporządzenia jest krokiem w dobrym kierunku, Unia Europejska i jej bezpieczeństwo dostaw gazu właśnie stają w obliczu nowego wyzwania, mianowicie Nord Stream II. Ten geopolityczny projekt podważa solidarność europejską i jest niezgodny z duchem tego rozporządzenia oraz jednym z głównych celów unii energetycznej, to jest dywersyfikacji dostaw gazu. W duchu niniejszego rozporządzenia musimy zatem działać spójnie, aby skutecznie poradzić sobie z tym problemem. Dyskusja nad oświadczeniem Komisji w sprawie Nord Stream II odbędzie się już w czwartek i mam nadzieję, że potwierdzi potrzebę jednolitych działań gwarantujących bezpieczeństwo dostaw gazu do wszystkich krajów Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, this is a very important file and marks real progress: it was politically difficult, politically sensitive and also very demanding technically. We have already spoken today about regional cooperation, solidarity among Member States, protected customers, and transparency of contracts. I would also add – something that has not been mentioned – that we have also included fair compensation, so we are still primarily market—based, and we are of course talking about last resort. All that is key because from now on our citizens, my compatriots, should feel that there is more energy security and that contracts are not being concluded somewhere by someone where we do not know exactly what is in them and whether it will affect us or not. We should be in a position where the Commission will eventually be assessing the implications of that. So major progress has been made and I think that all that you have said today, all the positive elements, are absolutely legitimate and valid.

On the background to that, I would like to draw attention to one important element. We have been speaking for a couple of years now about energy union and a functioning energy market – all those elements that I have mentioned and that you have mentioned – but those of us who participated in the negotiations know how difficult it was and that it was quite often horse trading about the percentage, about real transparency and about solidarity. To those who spoke quite often two years ago about the crucial importance of the energy union, I must say that in the Council those were quite often the bottlenecks of these negotiations. I do not think that it is coincidental that we had a very difficult round of talks on transparency, because some Member States still feel that they would do it better, and that, if they had the possibly to negotiate on their own, they would be better off. So let us remind ourselves that Parliament has played an important and crucial role with good interaction with the Commission, but the idea and the objectives of the energy union are not yet deeply rooted in the Member States. So let us make sure that we implement thoroughly what we have managed to negotiate.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señora presidenta, otro paso más de la estrategia gasística de la Unión de la energía; otra regulación europea para perpetuar la dependencia de este combustible fósil que se intenta disfrazar de limpio o de no contaminante. El gas natural tiene, la verdad, poco de natural. Más bien deberíamos referirnos a él como gas sucio o gas fósil. Según los estudios científicos, este gas tiene una capacidad de calentamiento global ochenta y seis veces superior al dióxido de carbono, lo que lo convierte en realidad en una extraña forma de luchar contra el cambio climático.

Con el argumento del riesgo de nuevos cortes del suministro del gas ruso, la Comisión Europea aprovecha para extender nuevas infraestructuras y nuevas conexiones a terceros países, a pesar de que las infraestructuras existentes para importación se usan al 58 % de su capacidad, a pesar de que el consumo de gas desciende año a año y a pesar de que la Comisión infla sus predicciones de consumo de gas año a año.

La única manera de evitar riesgos con el gas es reducir el consumo de gas, y ahora tenemos una fantástica oportunidad con la revisión de las Directivas sobre energías renovables y eficiencia energética. Sin embargo, la Comisión Europea solo ha propuesto un objetivo del 30 %, sabiendo que con un 1 % más se reducirían las importaciones de gas un 4 % anualmente, así hasta un posible objetivo del 40 %. Todo esto sin aumentar las emisiones de metano y sin construir costosas infraestructuras que los ciudadanos pagan de sus bolsillos, como es el caso de Castor, que el comisario conocerá muy bien. El gas, mejor debajo del suelo.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, we should be extremely proud of what we have achieved with this legislation, under the leadership of Jerzy Buzek, with a good negotiation team where some of us had to play the bad guys at certain moments to move the show forward, and very good cooperation with the Commission. I am happy to see Mr Arias Cañete, but also Mr Ristori, whose services helped us a lot.

What did we achieve here? This is concrete solidarity. We now have a solution for one of the biggest divides in Europe, which was that Gazprom and Russia could abuse not only markets, but also gas, to put political pressure on eastern Europe. With this legislation I think we have a real weapon against this and it is important that we got it. It was a bit shameful that we had an uphill fight against Germany, France, Austria, the Netherlands, a bit of Belgium; western European governments not understanding why it is so important for eastern Europe to have this solidarity.

I am so proud that in this House this divide between western Europe and eastern Europe did not play a role, and that I and Theresa Griffin, we stood with eastern Europe in fighting Germany and France to get this legislation.

The second thing we should be proud of is that this is the first piece of energy legislation where we go beyond our dilemma, which is everything only at one national level or everything only at EU level. This is the first piece of EU legislation in which regional cooperation along the pipelines has been enshrined and where Member States, before considering national politics, have to sit together and share openly information about where they are in a crisis situation. This should also now be the basis of our electricity legislation: on security of supply, on markets, I would even say in the future, on renewable developments. We should do more at regional level.

So I want to thank colleagues very much for this brilliant exercise of parliamentary pressure to get things done.

 
  
MPphoto
 

  Christelle Lechevalier, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, officiellement, les deux grands objectifs de ce texte sont d’améliorer la transparence dans le secteur gazier européen et de renforcer la solidarité entre États membres pour prévenir et pallier les crises d’approvisionnement.

En réalité, le projet qui nous est proposé aujourd’hui nous semble avoir pour priorité un tout autre objectif, qui est de libéraliser et de fédéraliser davantage le marché gazier européen.

Ce nouveau règlement veut imposer aux États membres d’obtenir l’approbation de la Commission pour passer des accords intergouvernementaux dans un domaine où il est naturel qu’ils défendent leurs intérêts économiques et éventuellement géopolitiques.

Par ailleurs, si nous validons ce projet, il entrera en vigueur dans seulement vingt jours, sans même que les parlements nationaux aient été consultés.

L’objectif de la Commission semble être aussi d’imposer aux États ses choix géopolitiques en imposant le Qatar et les États-Unis là où certains États se sont engagés sur des projets d’envergure pour se fournir en gaz russe.

Deux États membres – l’Autriche et la Bulgarie – ont déjà émis des avis défavorables sur ce projet, dénonçant la violation du principe de subsidiarité et des souverainetés nationales. Notre groupe partage cette position.

(L’oratrice refuse une question «carton bleu» de Claude Turmes (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Elnök Asszony, a földgázellátás biztonságát szolgáló rendelet több fontos hasznos technikai együttműködési kérdést tisztáz. Ugyanakkor teljesen világos, hogy a biztonság alapja az, hogy van-e elegendő energiaforrás, és van-e elegendő egymást kiváltani tudó szállítási útvonal. Teljesen világos, hogy az orosz földgázról az Európai Unió nem mondhat le, így a biztonságot az alternatív útvonalak jelentenék, ezért érthetetlen, hogy a Déli Áramlatot különböző versenyjogi szabályok miatt meghiúsította az Európai Unió, ugyanakkor az új alternatívát nem jelentő Északi Áramlat 2-t viszont lehetővé teszi. A jelenlegi rendelet több tekintetben sérti a szubszidiaritás elvét, az ellátási zavarok esetén létrehozandó régiókat felhatalmazási alapon a Bizottság állítaná össze, és gyakorlatilag harmadik országokkal kötendő együttműködés tekintetében is gyakorlatilag vétójoga van az Európai Bizottságnak, ez sérti a tagállami önállóságot és érdeket.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE). – Elnök Asszony, tisztelt Biztos Úr, Képviselőtársaim, engedjék meg, hogy mindenekelőtt megköszönjem Jerzy Buzek munkáját, volt tennivalója bőven, mert az első javaslat, amit a Bizottság letett az asztalra, sajnos több sebtől is vérzett. Példa erre a végiggondolatlan régiós lista, a jelentéskötelezettség kapcsán megjelenő kettős mérce, valamint a szolidaritási akciók gyenge definíciója. A jelentés mindezen pontokon jelentős javulást mutat. Az előre rögzített régiós csoportok helyett a kockázatok mentén kerülnek kialakításra a régiók. A jelentéskötelezettségi határt illetően elért kompromisszumos szám eloszlatja annak látszatát, hogy bármilyen különbség lenne régi és új tagállamok között. A szolidaritási akciók tekintetében pedig sokkal részletesebb leírást találunk arról, hogy milyen feltételek teljesülése esetén és hogyan kell kisegíteniük egymást a tagállamoknak.

Tisztelt Képviselőtársaim, azt gondolom, hogy az európai földgázellátás biztonságának garantálása egy olyan téma, amivel folyamatosan foglalkoznunk kell. Az újabb és újabb tapasztalatok birtokában az ellátásbiztonsági rendelet felülvizsgálata tehát – fogadjuk el – állandó feladatunk lesz. Azt azonban nyugodtan állíthatjuk, hogy ennek a jelentésnek köszönhetően tovább erősödik majd a regionális együttműködés és a szolidaritás, amire elsősorban Kelet-Közép-Európa országaiban nélkülözhetetlen szükség van az energiaszektorban.

 
  
MPphoto
 

  Martina Werner (S&D). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Die neue europäische Verordnung zur Gewährleistung einer sicheren Gasversorgung macht uns fit in Europa für kommende Gaskrisen. Die Erfahrungen aus den letzten Krisen und die Stresstests der Europäischen Kommission haben ja ganz eindeutig gezeigt, dass nationale Maßnahmen nicht mehr ausreichen. Von nun an gilt das Solidaritätsprinzip. Benachbarte Mitgliedstaaten müssen sich ab jetzt bei Krisen darin unterstützen, die Gasversorgung für Haushalte und soziale Einrichtungen zu sichern.

Darüber hinaus müssen die Präventions- und Notfallpläne der Mitgliedstaaten zum ersten Mal regionale Kapitel beinhalten. Das heißt ganz konkret, dass Mitgliedstaaten sich schon vor einer möglichen Krise ganz genau Gedanken darüber machen müssen, wie sie im Ernstfall zusammenarbeiten. Energieeffizienz wird als eine Maßnahme anerkannt, die unsere Abhängigkeit von Energielieferungen aus Drittstaaten senkt. Von nun an muss Energieeffizienz bei der Aufstellung der nationalen Präventionspläne berücksichtigt werden.

Die sicherste und kostengünstigste Energie ist immer nur die, die erst gar nicht produziert werden muss.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). – Paní předsedající, Evropská unie v minulosti zažila v oblasti dodávek energie několik krizových stavů. Dodávky plynu po krizovém stavu, který nastal po přerušení před rokem 2010, měla zajistit směrnice o strategických zásobách tohoto média.

Každý stát má povinnost disponovat dostatečnou zásobou odpovídající 90ti denní spotřebě v zimním období. Vedle tohoto opatření bylo rozhodnuto urychleně vybudovat propojení plynovodů ve směru sever-jih. V současné době se na trhu Evropské unie se zemním plynem objevily nové možnosti související s dodávkami zkapalněného zemního plynu. Trh se tedy postupně diverzifikuje a bez ohledu na přípravu nového nařízení se bezpečnost dodávek zvyšuje.

Snaha o výrazné politické ovlivnění situace a zpomalení přípravy propojek plynovodu sever-jih ze strany Polska jsou v současné době největším potenciálním ohrožením dodávek plynu do zemí Evropské unie. Zcela nepochopitelným je pro mne tvrdý, negativní postoj k vybudování alternativních plynovodů zásobujících Evropskou unii z  jihu, konkrétně South Stream. Protože zpráva Jerzyho Buzka obsahuje řadu pozitivních momentů, má moji podporu.

 
  
  

PRZEWODNICTWO: RYSZARD CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Tim Aker (EFDD). – Mr President, it is quite something when Scottish Power has its head office in Bilbao, Spain. Many constituents will be surprised to find that a majority of power companies operating in the United Kingdom are either owned by foreign companies or foreign governments. In 2011, these companies were exposed by a national newspaper as hiking prices in the UK way above and beyond prices in their own countries. Prices are hiked in the UK to subsidise lower prices at home. As always, it is the UK that pays, and pay we do!

Millions of Brits face the tough choice each winter between heating and eating. We suffered tens of thousands of excess winter deaths. In plain English, that is folk who would otherwise be alive if they could afford decent heating.

This debate is about security of gas supply. The surest way to do that is to ensure energy is readily available to those that need it most – our elderly and vulnerable. If it means bringing British energy back under British control to reduce prices, then so be it.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Kollege! Sie haben beklagt, dass in Großbritannien Energieunternehmen in ausländischem Besitz oder sogar im Besitz ausländischer Regierungen sind. Sind Sie ernsthaft der Meinung, dass die Europäische Union Großbritannien daran gehindert hat, Anteile oder Eigentum an Energieunternehmen zu haben? Und was schlagen Sie der britischen Regierung vor, um wieder eigene Energieunternehmen zu bekommen? Ich jedenfalls glaube nicht, dass die EU Großbritannien daran gehindert hat, eigene Energieunternehmen zu betreiben.

 
  
MPphoto
 

  Tim Aker (EFDD), blue-card answer. – In some ways the rules of this place and the single market prevent the British Government from taking an active role in the economy, and Mr Corbyn will not be able to fulfil his programme if we are still part of the single market or part of the European Union.

Outside of it, we have new opportunities where the government, if it wishes to take a golden share or own energy companies, will be free to do so. I think that when we have got tens of thousands of people dying every year because they cannot afford to heat their homes, then everything – every option – should be on the table.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, το φυσικό αέριο αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα, όχι μόνο για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και για την επιβίωση κατοίκων μεγάλων περιοχών στις οποίες επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, η ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο αποτελεί έναν βασικό στόχο της ενεργειακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτή τη στιγμή το 50 % του καταναλισκομένου φυσικού αερίου παράγεται από φυσικές πηγές. Το υπόλοιπο παρέχεται από τρίτες χώρες και κυρίως από τη Ρωσία. Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφύγει τις επιπτώσεις μιας πιθανής διαταράξεως αυτού του εφοδιασμού με φυσικό αέριο πρέπει να στηρίζεται σε παραγωγή αερίου από εγχώριες πηγές. Με βάση τα δεδομένα που επικρατούν αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τα μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου που υπάρχουν στα οικόπεδα του κοιτάσματος της Αφροδίτης στην Κύπρο, καθώς επίσης και στη λεκάνη του Ηροδότου νοτίως της Κρήτης, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Εάν επιτύχει αυτό, και με κατάλληλο σχεδιασμό των οδών εφοδιασμού, θα κατορθώσει να επιτύχει ενεργειακή ασφάλεια σε φυσικό αέριο.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). – Domnule președinte, mulțumesc domnului Buzek, raportor, precum și colegilor care au lucrat și au negociat acest important raport cu Consiliul. Susțin pe deplin măsurile prevăzute pentru asigurarea securității furnizării gazului natural - atât măsurile care privesc eforturile pe care fiecare stat membru trebuie să le depună, cât și solidaritatea necesară între statele membre atunci când o țară se confruntă cu o criză a gazului natural. Cred că este un pas important în ceea ce dorim cu toții, acea piață unică europeană a energiei. Doresc, însă, să subliniez că nu putem vorbi de o securitate reală a furnizării gazului natural în Europa atât timp cât nu avem conducte care să lege bazinul Mării Caspice, bazinul Mării Negre, unde se fac explorări în prezent, și s-au descoperit zăcăminte de gaze naturale importante în sudul și centrul Europei. Din păcate, cred că eforturile Uniunii Europene în această direcție sunt încă insuficiente.

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D). – Nyt käsillä oleva mietintö on tärkeä osa EU:n muuttuvaa ja tiivistyvää energiapolitiikkaa. Haluan kiittää valiokuntaani hyvästä mietinnöstä, joka edistää maiden välistä yhteistyötä kaasun toimitusvarmuuden takaamiseksi. Lisäksi mietinnössä on erinomaisia keinoja, joilla voidaan parantaa energiaturvallisuutta.

Esimerkiksi oma kotimaani Suomi on yhden tuontiputken varassa Venäjältä, mutta Keski-Eurooppaa paremmassa asemassa siksi, että kaasulla ei juuri lämmitetä yksittäisiä taloja. Kaukolämpö voi hyödyntää monipuolisesti eri energialähteitä, ja sen käytön laajentaminen muuallakin Euroopassa vähentäisi riskiä yksittäisestä polttoaineesta. Samaa ajaa myös uusiutuvien hajautettu tuotanto.

Mietintö listaa ehkäisevinä toimina maiden välisten yhteyksien lisäksi energiatehokkuuden, virtuaaliset kaasuvarannot, varastoinnin sekä nesteytetyn maakaasun terminaalit. Turvallisuus tulee nähdä osana muitakin käsittelyssä olevia energia-asioita. Direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta, jota esittelijä Bendtsenin kanssa uudistamme, pyrkii vauhdittamaan energiatehokkuusremontteja. Sen lisäksi, että kysyntä laskisi, toivomme, että voimme tarjota eurooppalaisille kodeille mahdollisuuden irrottautua vain yhdestä polttoaineesta.

(Puhuja lupasi vastata työjärjestyksen 162 artiklan 8 kohdan mukaiseen sinisen kortin kysymykseen).

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Präsident! Ich möchte an die Kollegin Kumpula-Natri die Frage stellen, ob sie glaubt, dass ein Beitritt Russlands zur Energiecharta zu einer deutlichen Verbesserung der Beziehungen führen könnte.

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D), blue-card answer. – I think that every time we can agree on something politically it will be an improvement for all sectors of society. But we know that in relations with Russia it is not only energy we are looking at; unfortunately, the country is using multi-targeted politics towards the European Union. We have to remain coherent, but not to forget that energy is one of a vital part.

Talking about climate change, talking about coal in the Arctic, on the ice, we need Russia on board to prevent really fast, rapid climate change that the black coal is causing in the Arctic, and that is why we need to find a broad political understanding.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. – Thank you for accepting the card. I noticed that in your speech you spoke about diversity of energy supplies, and during this whole debate people have been speaking about the concern about keeping control of energy supplies flowing. Would it not be sensible, in that case, for this place not to have ruled out in so many cases further research into nuclear energy or into fracking – which are, after all, the sources of energy of the future, far cheaper, and things we can develop here without having to rely on Russia, for example?

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D), blue-card answer. – I am very happy to work in this Parliament in the ITRE Committee, because we clearly understand that the European Union working together can improve the energy supply and energy security. It does not limit us taking national decisions in Member States on whether you want to use nuclear or not, or whether you want to use more renewables than the quotas set by the Union. The energy mix is decided in every Member State. The European Union can only improve the security of energy, and there we have a concrete result now on the table, with many more to come.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PPE). – Mr President, I very much welcome the conclusion of the trilogue negotiations on security of gas supply and I would like to congratulate our colleague, Jerzy Buzek, for this successful achievement.

With the new rules, based on the principle of real solidarity and closer regional cooperation, the EU will be better prepared to face any potential disruption of gas supplies. This is good news. The document we are discussing today again shows that the European Union and closer cooperation among Member States benefit European citizens.

I would like to raise one specific point: the priority for gas supplies goes to households and essential social services, so we know that we are protecting our citizens against any unforeseen and sudden disruption of gas supply.

I congratulate the Council, the Commission and the Parliament negotiation team on this compromise agreement. Remember that gas is a strategic commodity and ensuring security of gas supplies is one of our utmost and most paramount tasks here in this Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il regolamento che approviamo rappresenta sicuramente un passo avanti, un passo nuovo nell'approccio energetico dell'Unione europea. E voglio ringraziare in modo non formale il presidente Buzek per il grande lavoro che ha fatto, ma anche perché, come lui stesso ha detto nell'introduzione citando la realtà di alcuni paesi, ha saputo conciliare una chiarezza di obiettivi con una flessibilità è un ascolto, però, delle necessità dei vari Stati membri che, pur credendo alla cooperazione tra Stati, devono naturalmente trovare nelle zonizzazioni e nelle aggregazioni, delle ragioni di coerenza e di praticità. Quindi penso che sia stato un buon lavoro, che ha portato a un risultato frutto della consultazione di tutte le parti.

Conosciamo i contenuti di questo piano, quindi io voglio brevemente solo fare un riferimento, parlando con il commissario e con i colleghi. Noi sappiamo tutti che la politica energetica comune è nata proprio di fronte a un rischio di approvvigionamento: crisi all'inizio degli anni Duemila, Ucraina e Russia, guarda caso, già allora... E quindi l'Europa si è trovata scoperta, ha capito che la dipendenza era un rischio e che la dipendenza senza solidarietà era un doppio rischio mortale. E da qui è nata anche questa necessità non solo di affrontare la questione dell'approvvigionamento ma anche di creare, prima ancora delle basi giuridiche di Lisbona, un'unione, una politica energetica comune.

Allora, mi auguro che questa spinta sia solo un passo avanti per andare davvero verso un'Unione energetica. Penso al lavoro di Notre Europe, di tanti lungimiranti personaggi, a quanto fatto da Delors, ecc. Ecco, facciamo passi avanti, signor commissario, visto che stiamo lavorando bene, verso una vera Unione dell'energia.

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρουμε πραγματικά τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Buzek, για την ιδιαίτερα σημαντική έκθεση την οποία εκπόνησε και η οποία είναι χρήσιμος οδηγός και καθοδηγητής για τα επόμενα χρόνια για τα ενεργειακά ζητήματα. Όμως, πιστεύω ακράδαντα, εάν πραγματικά θέλουμε μια σωστή ισχυρή ενεργειακή Ένωση και ενεργειακή ασφάλεια οφείλουμε πρωτίστως να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις. Πολύ ορθά λέχθηκε προηγουμένως ότι δεν νοείται μια τρίτη χώρα να είναι ουσιαστικά προμηθευτής του 1/3 του φυσικού αερίου των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι και προσβλητικό για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τις δικές μας δυνάμεις. Εγώ, από δική μου εμπειρία σας προτείνω να αξιοποιήσουμε την Ανατολική Μεσόγειο. Η Κύπρος με το Ισραήλ και την Ελλάδα, καθώς και η Κύπρος με την Αίγυπτο και την Ελλάδα συνήψαν τριμερείς συμφωνίες για ενεργειακά ζητήματα τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως επίσης μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που έχει η Κύπρος να επενδύσει σε τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου το οποίο, λόγω οικονομικής δυνατότητας, αδυνατεί να το πράξει η Κύπρος.

Να επενδύσετε, κύριε Επίτροπε, με ενωσιακά κονδύλια ύψους 10 δισεκατομμυρίων ώστε να μπορέσει, όχι μόνο η Κύπρος και η περιοχή, αλλά και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ενεργειακή ασφάλεια και αυτάρκεια κι αυτό να μην γίνει μόνο για την Ανατολική Μεσόγειο αλλά για όλες τις περιοχές όπου υπάρχει δυνατότητα να επενδύσει απευθείας η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή της ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Molnár (S&D). – Elnök Úr, egy nagyon-nagyon fontos európai szabályozást tárgyalunk a mai napon. Ez a vita arról szól itt az Európai Parlament üléstermében, hogy hogyan tudunk olcsó és biztonságos módon gázt biztosítani az embereknek Európában. A földgáz ára az elmúlt években Európában közel a felére zuhant, de a magyar emberek még mindig ugyanazt az árat fizetik, mint három évvel ezelőtt. A két ár közötti különbözet pedig svájci off-shore számlákra került. A Fidesz a rezsihazugság címszava alatt minden egyes magyar családdal 23 ezer forint felárat fizettet a gázért minden egyes évben. Ha nem lenne ez a korrupt árképzés Magyarországon, akkor minden magyar család egyhavi fűtésszámlát spórolhatna meg minden évben. A valóság azonban ezzel szemben az, hogy ezt nem lehet megcsinálni Magyarországon. Fideszes üzletemberek és orosz barátaik csak az elmúlt évben 50 milliárd forintnyi extraprofitra tettek szert a korrupt gázárképzés miatt. Elfogadhatatlan, hogy ilyen előnytelen gázárszerződések miatt Magyarországon sokkal magasabb a gáz ára, mint amennyi a valóságban lehetne. Ha tényleg valóban csatlakoznánk az európai energiaunióhoz, akkor nem kellene minden évben százezer magyar ember lakásában kikapcsolni a gázt. Ezért választjuk Európát és az európai energiauniót az orbáni korrupt gázárképzés helyett.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, I welcome this very important piece of legislation which we are voting on today. Without a doubt, energy security is vital for Europe, for industrial competitiveness, and for investment. I think that as a result of this legislation we will see greater cooperation between Member States, which is part and parcel of what the European Union is all about. I also welcome the regional approach taken here, but I am concerned about my own country, Ireland, because by the mid-2020s – when the United Kingdom is out of the EU – we will be dependent on them for 95% of our gas. This will mean we will be geographically cut off from the EU system and exposed to United Kingdom price shocks. However, there are projects in the pipeline such as Shannon LNG, which I am very familiar with. Others are mentioned as well, but Shannon LNG has the potential to help us have energy security. It has been a number of years in the pipeline, it has PCA (Pipeline Construction Authorisation) status, and by giving funding to it I think we can help it progress and ensure that post-Brexit Ireland will have security of supply.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). – Panie Przewodniczący! Ja też chciałem na wstępie serdecznie pogratulować panu premierowi Buzkowi, że udało mu się doprowadzić negocjacje w tej bardzo trudnej sprawie do tak znakomitego końca. Chciałbym też powiedzieć, że ten projekt nowego rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu dopełnia przepisy przyjęte przez Parlament Europejski w marcu, a dotyczące umów międzyrządowych w dziedzinie energii, głównie gazu, które wprowadziły obowiązkowy mechanizm weryfikacji tych umów przed ich podpisaniem i obie te regulacje niewątpliwie zwiększą bezpieczeństwo energetyczne Europejczyków.

Chciałbym jednak zwrócić też uwagę na to, że pozostaje pewna luka. Otóż te nowe przepisy nie będą w pełni skuteczne, dopóki kontroli nie będą podlegały też tak zwane instrumenty niewiążące, na przykład memoranda o współpracy oraz umowy hybrydowe zawierane między państwami członkowskimi a koncernami krajów trzecich, albo na przykład między unijnymi koncernami i państwami trzecimi, lub też koncernami kontrolowanymi przez państwa trzecie, których najlepszym przykładem jest Gazprom.

 
  
 

Zgłoszenia z sali

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). – Panie Przewodniczący! Po pierwsze, wielkie gratulacje dla pana premiera Buzka za wykonaną pracę. Po drugie, cieszę się, że nasze prace legislacyjne dobiegają końca i wkrótce będziemy mieć nowe lepsze rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu. Jestem przekonany, że dzięki lepszej współpracy regionalnej, solidarności między krajami oraz przejrzystości kontraktów gazowych Unia Europejska będzie silnym i zjednoczonym partnerem dla dostawców z zewnątrz. Mam jednak nadzieję, że te wszystkie bardzo pozytywne zmiany i wielka praca wykonana tutaj w Parlamencie nie okażą się jedynie martwym zapisem na papierze. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa dostaw gazu, dla naszej europejskiej siły jedności jest bowiem powstanie gazociągu Nord Stream II. Oznacza on niestety koncentrację dróg dostaw, ominięcie Europy Środkowo-Wschodniej oraz podkopanie pozycji Ukrainy, czyli wszystkie te kwestie, z którymi od lat wspólnie walczymy. Panie Komisarzu! Jestem przekonany, że kluczowym jest, byśmy byli zjednoczeni wobec projektów takich jak Nord Stream II i poddawali je europejskim zasadom energetycznym.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Mr President, taking into account that the European Union is highly dependent on gas imports, mainly from Russia, I strongly believe that the proposal gives much—needed impetus to our efforts to secure gas supply and ensure a well—interconnected and well—functioning internal gas market.

While efforts have been made, uncertainty over gas supply and regional disparities continue to raise big concerns. Therefore, I welcome the introduction of the solidarity principle and I strongly believe that the latter paves the way towards the achievement of a genuine energy union by making one of its cornerstones, which is energy security for all, more effective.

With this objective in mind, I consider that it is absolutely necessary that Member States engage in stronger regional cooperation at the level above both preventive action and reaction to disruptions of supply. Indeed, safeguarding the security of gas supply demands more cooperation, more coordination and more transparency in the common energy union.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). – Herr Präsident! Ich möchte mich ganz herzlich in diesem Fall nicht nur bei Jerzy Buzek, der Berichterstatter für dieses Thema war, sondern bei dem ganzen Verhandlungsteam bedanken. Es war ganz eindeutig eine gute Zusammenarbeit des Parlaments, und ich denke, wir haben hier insofern einen Durchbruch erzielt, als es ein wirklicher Schritt hin zu einer Energieunion ist. Die haben wir noch lange nicht, aber wir brauchen sie.

Dass vor ein paar Jahren Russland das Gas abgestellt hat, um die Ukraine zu strafen und damit einige osteuropäische Länder getroffen hat, wo dann die Menschen im Kalten saßen – so etwas darf nicht wieder passieren. Darum müssen wir wirklich sehen, dass wir gemeinsam die Gasversorgung möglichst sicher hinbekommen, ohne zu stark von irgendwelchen Drittstaaten abhängig zu sein, die uns vielleicht gerade politisch nicht besonders gewogen sind. Natürlich spielt auch Biogas eine Rolle, das hatte die finnische Kollegin gesagt, aber wir wollen ja auf erneuerbare Energie setzen. Wenn wir das regional—dezentral hinbekommen, ist das auch gut. Regionale Zusammenarbeit bei der Gasversorgung ist ganz wichtig – auch gerade für den Verkehrsbereich, den ich vertrete, für LNG und CNG. Dafür brauchen wir eine gute Zusammenarbeit, und ich glaube, die können wir jetzt schnell erreichen.

 
  
MPphoto
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE). – Gospodine predsjedniče, prvo želim čestitati gospodinu Buzeku na izvrsnom radu. Smatram da je ovom Uredbom postignut veliki napredak u ostvarivanju dobrih temelja za jedan od stupova energetske unije, a to je solidarnost i sigurnost opskrbe energijom u Europskoj uniji; konačno je prepoznatljiva važnost regionalne suradnje, ne samo zbog toga što je to također predviđeno u dokumentima energetske unije, već i zbog toga što države članice neće više pojedinačno ulagati u kapacitete nego će to raditi na regionalnoj razini, a to u konačnici znači jeftiniju cijenu energije za naše gospodarstvo i za naše građane, što je jedan od osnovnih ciljeva energetske unije.

Također, našem uvaženom povjereniku Cañeteu dan je snažan alat, a to je da se na ovaj način osigurava i postizanje klimatskih ciljeva jer će prirodni plin koji će se na ovaj način iskoristiti pomoći toj tranziciji do 2050. godine prema našim zacrtanim putovima.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (ENF). – Monsieur le Président, chers collègues, il faut revenir à la réalité. Toutes les études montrent que l’Europe dépendra toujours du gaz russe pour les vingt ou trente ans à venir, et ce n’est pas le gaz américain ou celui du Qatar qui changera quelque chose.

Deuxième point, seuls les contrats à long terme permettent la sécurité énergétique des États. Ils sont les maillons de la chaîne de sécurité énergétique. En fragilisant les contrats à long terme, en fragilisant les États dans leur pouvoir de négociation, en mettant en avant le marché spot au profit de la spéculation, la Commission et ce Parlement n’assurent pas la sécurité énergétique de l’Europe mais son insécurité énergétique.

Il faut sortir de cette Europe.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, cred că nu mai trebuie să punem la îndoială importanța garantării aprovizionării cu gaz și securitatea energetică. Până la urmă, aceste lucruri țin de viața oamenilor. Felicit echipa și comisiile care au lucrat sub coordonarea raportorului și cred că trebuie, domnule comisar, să fim atenți acum la cum lucrează Comisia cu autoritățile naționale, pentru că eu cred în coordonarea activității și cred foarte mult în propunerile din raport legate de eficientizarea energetică. Aici trebuie să corelăm cu alte rapoarte și cu alte măsuri. Eficientizarea energetică este extrem de importantă pentru economia energiei, investițiile în tehnologii, de asemenea, măsură care poate ajuta la eficientizare.

Raportul conține și alte propuneri pe care le susțin, cum ar fi diversificarea surselor de energie, dar toate trebuie citite într-o singură cheie: solidaritate, solidaritate citită așa cum se spune în contract. Fără cooperare și fără solidaritate, niciun stat singur nu se va putea descurca și este nevoie să avem soluții pentru cazuri de urgență. Domnule comisar, este vital să coordonați acest lucru.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sicurezza energetica nell'approvvigionamento del gas è una priorità strategica per l'Unione europea, finalizzata alla riduzione delle cicliche perturbazioni delle forniture di gas naturale e del loro impatto sull'economia degli Stati membri. L'eccessiva dipendenza da un numero limitato di fonti di approvvigionamento, la bilateralità degli accordi, lo scarso coordinamento delle politiche nazionali e la complessità delle dinamiche geopolitiche hanno rappresentato storicamente gli elementi di maggiore complessità nella costruzione di un mercato unico interno dell'energia.

Già il regolamento n. 994/2010 compiva un passo importante verso una maggiore integrazione e sicurezza nell'approvvigionamento del gas, ma manteneva un'impostazione preminentemente nazionale. Ritengo la proposta una significativa evoluzione nel quadro normativo europeo della sicurezza energetica, in linea con l'esigenza di diversificazione delle fonti e gli obiettivi di trasparenza, solidarietà e fiducia tra gli Stati membri.

Occorre infine non sottovalutare l'approccio comportamentale sia di imprese che di singoli, delle politiche europee per ridurre la dipendenza da combustibili fossili a vantaggio di fonti energetiche alternative e rinnovabili, soprattutto in chiave di sostenibilità ambientale.

 
  
 

(Koniec zgłoszeń z sali)

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Member of the Commission. – Mr President, I wish to thank again our rapporteur Mr Buzek for his very constructive approach to this proposal. Following fruitful cooperation between the three institutions, we have reached an ambitious but balanced agreement. With this regulation we have completed the energy security package tabled by the Commission in February 2016. The agreement on this politically so important dossier was reached in only 14 months – a real record, Mr Buzek, and thank you for your support.

With this, we will significantly improve security of gas supply not only in the European Union, but also beyond in close cooperation with Energy Community countries. It demonstrates that when there is political commitment and we share the same objectives, we are able to take rapid action that addresses the needs of European citizens and businesses. Let us maintain this positive spirit in the negotiations on the ‘Clean Energy for All Europeans’ package that is now on the table of this Parliament and the Council.

Statement of the Commission as regards Article 15 of the Proposal for a revised Gas Security of Supply Regulation

The Commission welcomes the co-cooperation mechanisms set out in Article 15 of the proposed Regulation as submitted to Coreper as an important tool for ensuring consistency of preventive action and emergency plans with Energy Community Contracting Parties.

The Commission stresses the importance of effectively ensuring that no measures are put in place by Energy Community Contracting Parties that may negatively affect the security of supply situation in the EU and its Member State and vice versa.

In this respect, the Commission will, without prejudice to its initial Commission proposal of 16 February 2016, consider proposing to the Council in due course a recommendation under Art. 218 TFEU for negotiations on amendments of the Energy Community Treaty with a view to establishing an appropriate legal framework and mechanisms to allow applicability of selected provisions of the Regulation and other relevant parts of the acquis communautaire in the field of energy between the EU and its Member States on the one hand, and Contracting Parties of the Energy Community on the other, so as to ensure effective implementation of a reinforced security of gas supply framework.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek, sprawozdawca. – Panie Przewodniczący! Chciałbym nawiązać do słów komisarza Cañete. Rzeczywiście te negocjacje były bardzo długie, ale samo przygotowanie i wejście w życie rozporządzenia wyjątkowo krótkie. W negocjacjach uzyskaliśmy niezwykłe porozumienie w Parlamencie Europejskim i stanowiliśmy zwarty zespół. Potem do tego zespołu, przyznam, dołączyła Komisja Europejska (bardzo dziękujemy za wielką współpracę i za udział w negocjacjach bezpośredni obydwu panów tutaj obecnych) i wreszcie udało nam się absolutnie wciągnąć do naszego zespołu prezydencję maltańską. Musimy przyznać, że prezydencja maltańska podjęła wiele wysiłków, aby przekonać poszczególne państwa członkowskie. My także. Poszczególni członkowie Parlamentu rozmawiali z przedstawicielstwami poszczególnych państw członkowskich. Komisja też wykonywała takie działania. Mówię o tym dlatego, że przed nami cały pakiet energetyczny, osiem rozporządzeń, dyrektyw, które leżą na stole. Wszystkie trzeba będzie wynegocjować. Z jednej strony jest to sposób utrzymania głównej linii i otwierania się na siebie.

Bardzo krótkie punkty na zakończenie. Mówiliśmy: rynek przede wszystkim. Proszę o tym pamiętać. Dopiero w trudnych sytuacjach stosujemy inne rozwiązania. Bardzo ważna jest wymiana informacji. Również wcześniejsze umowy i umowy dotyczące infrastruktury. Kolejna sprawa, na którą zwróciliśmy ogromną uwagę, to zachowanie poufności umów komercyjnych.

I wreszcie – unia energetyczna, którą tworzymy. Chcielibyśmy ją stworzyć razem z państwami leżącymi na wschód od Unii Europejskiej, czyli Bałkanami Zachodnimi, Mołdawią, Ukrainą i Gruzją, i tak się dzisiaj dzieje, w tym kierunku idziemy.

Oczywiście trzeba wspomnieć o umowach międzyrządowych, bo to jest również wspólny element naszej regulacji, których autorem był pan kolega Krasnodębski. To wszystko razem stworzyło warunki do tego, żebyśmy mogli uzyskać naprawdę dobre rozporządzenie, ale to jest dopiero pierwszy etap naszej pracy. Przed nami wielka praca nad unią energetyczną.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we wtorek 12 września 2017 r.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE), in writing. – Security of gas supply is a crucial factor in the European Union’s sovereignty. Unstable international cooperation encourages the EU to secure the energy system and protect consumers in case of the disruption of foreign gas supply. This security can be achieved only by maximising local production, completing the interconnection of Member States’ gas grids, developing liquefied natural gas hubs and finalising the gas corridors.

Furthermore, considering that a considerable part of the imported gas is transformed into electricity, the Union should continue to boost the diversification of electricity resources and, perhaps, take into consideration more and more the massive wind resources available in the European sea basins that, through the rapid progress of technology, can fill the gap in the electricity market.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. – This regulation is among the most crucial ones to ensuring the EU’s resilience towards hostile policy from outside the EU. It is important to understand that the regulation is basically a legally-binding solidarity mechanism, aimed at protecting states and citizens against blackmail and political pressure. The EU needs to complete its own instruments to make sure that gas supplies cannot be used against any Member State as a political weapon. It leaves Member States enough leverage to design their own prevention and crisis mitigation plans.

At the same time, the regulation makes it obligatory to take into account regional concerns by including a common regional chapter in every national plan. The 13 EU regions are defined as risk-based groups in order to meet their particular regional needs flexibly. The solidarity clause, which is triggered automatically whenever one of the Member States is affected by a very serious cut in gas supply, is a crucial step towards completing the Energy Union. Lastly, increased transparency in the gas sector is advantageous for the energy security of the EU as a whole. This aspect sets out that all gas contracts crucial for European energy security and that exceed a certain threshold of energy consumption need to be notified. This will significantly increase accountability.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego to dowód na to, że unia energetyczna nie pozostaje pustym sloganem, ale staje się realnym i efektywnym mechanizmem wsparcia dla państw członkowskich w przypadku przerwy w dostawach gazu. Należy pamiętać o tym, iż 90% gazu, który przepływa przez Europę, przekracza co najmniej jedną granicę państwową. Związane z tym ryzyko rozprzestrzenienia się skutków zakłóceń w dostawach na skalę międzynarodową wymaga jak najszerszej współpracy na poziomie europejskim. W przeszłości bowiem możliwość „zakręcenie kurka z gazem” była wykorzystywana przez Rosję jako instrument politycznego nacisku czy wręcz szantażu wobec krajów zależnych od rosyjskiego gazu, co w sposób szczególny dotyczyło państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski.

Dzięki takim przedsięwzięciom, jak przyjęte rozporządzenie dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, moja wiara w sens zjednoczonej Europy broni się przed rozczarowaniem wynikającym z mnożących się w Europie protekcjonizmów i partykularyzmów. Jednocześnie jednak wyrażam nadzieję, że równie szybko i skutecznie zostanie zablokowana realizacja projektu gazociągu NordStream 2 bezpośrednio godzącego w bezpieczeństwo energetyczne Europy, jak i samą ideę unii energetycznej.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма. – Газовата криза през януари 2009 г. по маршрута Русия – Украйна – ЕС показа ясно колко уязвими са страните от Централна и Източна Европа и че те не могат да се справят сами в подобна ситуация. Договореният нов регламент за сигурността на доставките на природен газ гарантира един работещ механизъм за адекватно реагиране на подобни кризисни сценарии чрез обвързващо регионално сътрудничество, базирано на съвместна оценка на риска за дадената страна и регион. Новото законодателство налага ново поведение на солидарност и взаимодействие между страните-съседи при евентуални прекъсвания на газовите доставки и превръща духа на солидарност в Европа от политическа декларация в конкретно правно-обвързващо действие. Новата законова рамка установява въвеждането на списък на защитени клиенти, в това число обществени сгради, болници и училища, които трябва да бъдат приоритетно снабдявани в случай на извънредно прекъсване на доставките. Регламентът създава и невиждана досега откритост в договорите на компаниите за доставки на газ от трети страни, които трябва да бъдат предоставяни на националните регулатори и ЕК за оценяване дали влияят върху сигурността на доставките. Така днешният регламент, заедно с вече приетия механизъм за предварителна обмяна на информация по междуправителствените споразумения с трети страни, завършва законодателния пакет за сигурност на енергийните доставки, важна стъпка към Енергийния съюз.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik