Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0030(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0310/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0310/2016

Συζήτηση :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0327

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.4. Μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo argomentare il voto contrario alla relazione, a partire da una considerazione fondamentale: di fatto, si stanno impedendo e allontanando nuovi investimenti sulle energie rinnovabili e non ci fidiamo assolutamente di questa retorica di nuovi standard di trasparenza e sicurezza, che sarebbero poi affidati alla Commissione.

Mi chiedo cosa abbia fatto la Commissione, ad esempio, per ottenere sicurezza e trasparenza sulla Trans-Adriatic pipeline, che partirà dall'Azerbaigian e attraverserà il Mare Adriatico; che cosa abbia fatto in termini di trasparenza, ad esempio, sullo scandalo che ha coinvolto la famiglia del Presidente dell'Azerbaigian e, soprattutto, mi chiedo che cosa si intenda per trasparenza quando del pipeline in questione si parla ormai esplicitamente in termini di mafiodotto.

Non credo sinceramente che la nuova politica energetica dell'Unione europea si possa basare su una sostituzione della Russia con paesi come il Qatar e l'Azerbaigian: davvero, ci saremmo aspettati una svolta più significativa in termini di investimento sulle rinnovabili.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, ba mhaith liom ar dtús comhghairdeas a ghabháil le mo chara, an tUachtarán Jerzy Buzek as ucht an dea-obair a rinne sé sa tuarascáil seo; agus bhí áthas orm coimoibriú leis maidir le hé a chur chun críche. Gan dabht ar bith, tá sé an-tábhachtach go mbeadh gás ar fáil do gach uile thír san Aontas agus go mbeadh bealaí éagsúla chun é a thabhairt isteach i ngach tír. Dá bhrí sin, na moltaí atá anseo cabhróidh siad chun é sin a dhéanamh, agus freisin an comhoibriú a bheidh ann idir na tíortha san Aontas. Beidh sin an-tábhachtach. Maidir le mo thír féin, tá amhras orm go mbeimid ag brath rómhór ar an Ríocht Aontaithe nuair a fhágfaidh siad an tAontas don ghás; an chuid is mó de ag teacht isteach ar chónascadh amháin, agus níl sé seo sláintiúil. Dá bhrí sin, tá seans againn sean-LNG a chur chun críche agus gás a thabhairt isteach sa chás seo, agus is PCI é sin don tír agus tá súil agam gur féidir linn é a thógáil go luath.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já jsem tuto zprávu rovněž podpořil. Důvod mého hlasování právě představuje součást dohody mezi Evropským parlamentem a Radou v prvním čtení, která zahrnuje regionální přístup v posuzování rizik a vytvoření plánu preventivních a zmírňujících opatření na bázi takzvaných koridorů pro nouzové dodávky.

Jedná se o efektivní a účelný způsob, jak dosáhnout výrazně vyšší úrovně energetické bezpečnosti. To je hlavní důvod, proč jsem podpořil tento návrh zprávy, respektive toto usnesení. Dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou rovněž zavádí doložku o solidaritě jakožto právně závaznou zásadu a nejzazší řešení. Ta by však neměla být vnímána jako alternativa tržních preventivních opatření, ale jako postup, který je tím ultima ratio, to znamená tím nejzazším opatřením.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου