Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2017/2029(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0264/2017

Testi presentati :

A8-0264/2017

Discussioni :

PV 12/09/2017 - 12
CRE 12/09/2017 - 12

Votazioni :

PV 13/09/2017 - 9.14
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2017)0344

Resoconto integrale delle discussioni
Martedì 12 settembre 2017 - Strasburgo Edizione rivista

12. Esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC (discussione)
Video degli interventi
Processo verbale
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la relazione di Bodil Valero, a nome della commissione per gli affari esteri, sul tema "Esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC" (2008/944/PESC) (A8-0264/2017).

 
  
MPphoto
 

  Bodil Valero, föredragande. – Herr talman! Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla skuggföredragandena för ett gott samarbete. Även om vi inte är överens i alla detaljer så uppfattar jag att vi har en stor samsyn kring att kontrollen av vapenexporten måste förstärkas. Vi har olika politiska inriktningar, men när det gäller frågan om att förhindra att vapen hamnar i fel händer så är vi eniga.

Vapenexportkontroll är en viktig del i vår utrikespolitik men börjar alltmer bli också en inrikespolitisk fråga i takt med att vi bevittnat allt fler terroristattacker runt om Europa som utförs av anhängare till Daesh, som vi vet har tillgång till europeiska vapen.

Efter terrordåden i Katalonien var fokus i diskussionen tydligt på vapenexport. Vi hade då läst i spansk media att kungen skulle åka till Saudiarabien för att främja vapenexport – spansk vapenexport. Efter dådet kom debatten att handla om just det. ”Vi vill ha fred – inte sälja vapen”, var budskapet på Barcelonas gator. Kopplingen var vapenförsäljning till Saudiarabien. Saudiarabien betalar moskéer i Europa. Välintegrerade ungdomar radikaliseras i moskéerna och begår terrordåd i Europa.

Men Saudiarabien stöder inte bara finansiering av radikala moskéer i Europa utan har också på ett systematiskt sätt vidareexporterat europeiska vapen till kriget i Syrien, där även terroristgrupper såsom Al Qaida, Nusrafronten och Daesh fått tag i vapnen. Att europeiska vapen hamnar i terroristers händer kan vi aldrig acceptera.

Vi har ett omfattande och tydligt gemensamt regelverk i den gemensamma ståndpunkten med sina åtta kriterier. Det är ett starkt regelverk som skulle kunna omöjliggöra så gott som all vapenexport till konfliktregioner eller länder som grovt kränker mänskliga rättigheter om det tillämpades strikt. Med facit i hand kan vi nu konstatera att medlemsstaternas riskbedömningar inte varit tillfredställande och att flera av den gemensamma ståndpunktens kriterier borde ha satt stopp för exporten till exempelvis Saudiarabien. Men eftersom det är upp till varje land att kontrollera att man följer regelverket, kan länderna i princip obehindrat bryta mot det.

Men även om den gemensamma ståndpunkten följts, så är vi nu i situationen att länder som i fredstid köpt vapen och annan militär utrustning från oss för sitt eget försvar i dag aktivt deltar i anfallskrig i andra länder eller förser stridande grupper i andra länder med vapen.

Då infinner sig ett antal frågor. Varför fortsätter vissa EU-länder att bevilja nya licenser till länder i krig? Kan vi stoppa följdleveranserna? Kan vi stoppa att vapen hamnar hos andra slutanvändare? De två sista frågorna hjälper inte reglerna oss med i dagsläget. Det vi föreslagit från parlamentets sida tidigare är ett embargo mot Saudiarabien. I dag föreslår vi att embargo ska användas i fler lägen. Embargo är det enda verkningsbara system vi har för att stoppa export som inte längre är förenligt med regelverket.

Utvecklingen visar också att våra långsiktiga riskbedömningar måste bli så mycket bättre. Vi skulle behöva se inte bara till vad materielen ska användas till utan till situationen i mottagarlandet som helhet när tillstånd beviljas.

Vi måste också fråga oss hur det kan komma sig att 40 procent av vår sammanlagda krigsmaterielexport går till krutdurken Mellanöstern och bara 15 procent till andra europeiska länder, som är vår andra stora marknad. Och är det rimligt att vi i Europa har en sådan överkapacitet på vapensystem så att vi tvingas exportera för att inte verksamheterna ska gå omkull?

Vapenindustrin kom till för att täcka det egna försvarets behov, men många gånger hävdas arbetstillfällen som grund för fortsatta stöd. Jag vill dock påminna om att enligt artikel 10 i den gemensamma ståndpunkten är arbetsmarknadsskäl inte en grund för exporttillstånd.

I årets betänkande stakar vi ut en riktning och kommer med ett tydligt budskap: Regelverket ska följas. EU ska inte blunda när europeiska vapen används i strid med våra egna regler.

Vi kommer också med några rekommendationer till förändringar, bland annat en skärpning av rapporteringskraven för att möjliggöra en bättre granskning, möjlighet att införa sanktioner mot länder som bryter mot regelverket, och inte minst så hoppas vi att Federica Mogherini ska ta initiativ att faktiskt använda sig av embargo i de fall då länder kränker internationell humanitär rätt.

Det är inte bara internationell fred eller bilden av Europa som står på spel, utan det handlar också om säkerheten för våra egna medborgare.

 
  
MPphoto
 

  Matti Maasikas, President-in-Office of the Council, on behalf of the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Mr President, speaking on behalf of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Mrs Mogherini, I welcome both this opportunity to join you today and the preparation and discussion of the report prepared by Ms Valero.

This is a testimony to parliamentary scrutiny of arms exports, which is a sound follow-up to transparency applied at EU level on arms export issues. Interaction channels on arms export issues with Parliament and civil society, including NGOs, the academic world and the industry have developed considerably over the years. This is an invaluable achievement and it illustrates that transparency and dialogue can fruitfully take place without prejudice to the respective responsibilities of national and EU stakeholders. At a time when we advocate further transparency worldwide, notably via the Arms Trade Treaty (ATT), we believe it is important to ensure that transparency does not run counter to national and regional security.

The EU framework governing arms exports mainly revolves around the EU common position on arms exports adopted in 2008. This framework is unique. It is based on the national responsibility of EU Member States on arms export licensing decisions, together with well-developed information-sharing between the export control authorities of Member States. The risk assessment criteria laid down by the EU common position are comprehensive and far-reaching, notably in terms of respect for human rights and international humanitarian law, the risk of diversion and the impact on internal and regional stability. Their daily application by national licensing offices is supported by the so—called user’s guide that was revised in 2015, notably in order to align it with the Arms Trade Treaty.

Against this background of national responsibility exercised with common risk assessment criteria, the overarching objectives of the EU common position are to promote responsible arms export policies and the convergence of national arms export policies. In support of these objectives, the Council and the European External Action Service provide an information-sharing platform which is the dedicated Council working party on arms exports, and an IT platform enabling the exchange of information relevant for risk assessment, including details on license denials.

Like the EU guidelines, these information-sharing components have been recently overhauled and updated as a result of the review of the EU common position achieved in 2015. This has contributed – and continues to further contribute – to the convergence of arms export policies as they are being put into practice.

Briefly widening the picture outside the EU, in our close neighbourhood a number of third countries have aligned with the criteria of the EU common position. To assist them in their daily operational implementation, the EU has had in place since 2009 an outreach programme funding technical cooperation. The latest phase, covering the years 2016-2017, will come to a close in December, but steps are already being taken to continue the work with a new Council decision for the years 2018 and 2019.

Secondly, and moving to an even larger picture, I would like to refer to the Arms Trade Treaty. This Treaty sets unique and widely-accepted standards to achieve greater responsibility and transparency in the arms trade. The ATT entered into force in December 2014 and so far, 130 states have signed it and 92 countries are state parties, including all 28 EU Member States. Of note, however, is that some of the largest arms exporters and importers, such as Russia, China, India and Pakistan, have not signed or ratified it. All diplomatic opportunities are used to encourage countries that have taken no steps towards the Treaty to join it by providing the EU assistance programme where needed and requested.

The arms trade is becoming more and more globalised. It is our duty to lead by example when it comes to arms exports from the EU. It is equally our duty to encourage and support other arms manufacturers and traders to apply the ATT standards.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I would like to thank colleague Valero for her commitment, openness and readiness to understand different points of view, some of which are still there. At the start, I am satisfied that the report clearly confirms the right of every sovereign state to self-defence. Consequently, states also have a legitimate right to acquire military technologies for the support purposes of self-defence.

The common position of eight criteria is a strong commitment by the Member States to systematically control and verify exports of the products of national defence industries. Issuing export licences is based on clear principles. There are several problems with the implementation of the common position, and therefore we support a more demanding and coherent approach. However, the PPE sees no need for extra new criteria or new specific structures or sanctions to enforce control. The first task for us is to secure full and strict implementation with existing commitments. What we need most is more timely and systematic exchange of information on export licences and actual exports. Member States have different ways of acquiring information. Sharing relevant information quickly and regularly is important when other governments have to decide whether to grant an arms export licence or to refuse it, and I welcome the Council’s approach to these problems – especially providing, for example, info-sharing platforms, etc.

Diversion of arms remains a major concern. We fully agree with it. We need to address this problem efficiently through joint strategy and action, both by Member States and the Commission. We have asked for separate votes on paragraph 29 and paragraph 34. Together with the ECR, we hope that colleagues will be able to support them.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, yo también me uno al agradecimiento y a la satisfacción por la cooperación con la señora Valero, que siempre es muy positiva, y le doy las gracias además por haber incorporado algunos puntos innovadores, como son la posibilidad de establecer una lista de entidades y de individuos a los que se conozca o de los que se sospeche que están envueltos en el comercio ilegal de armas y que, sin embargo, aparezcan también como posibles socios o partenaires.

También por la posibilidad de incorporar la necesidad de incrementar la seguridad contra los ataques cibernéticos, sobre todo teniendo en cuenta que el acceso a las redes de licencia y a los datos sobre las licencias nacionales puede ser también uno de los elementos de riesgo mayor y, por lo tanto, hay una necesidad de entrenar mejor y formar mejor a las personas que tienen esa obligación.

También nos ha dado la oportunidad de incluir un aspecto relacionado con el futuro del brexit —es decir, cuando el Reino Unido ya no esté en la Unión Europea—, para que no se reduzca la capacidad del Reino Unido de mantener el mismo nivel de seguridad en cuanto al comercio internacional de armas y al control, sobre todo, de modo que no se cree una especie de agujero.

También le agradezco mucho el haber integrado los aspectos relacionados con la necesidad de identificar y de dar una cobertura a los whistleblowers, precisamente para que puedan denunciar, cuando la hayan identificado en sus compañías o incluso en las administraciones, alguna situación en la que no se aplican las obligaciones de control de la Posición Común.

Le agradezco también la posibilidad —igual que hemos identificado las malas prácticas con una especie de lista negra— de identificar en los terceros países a aquellos que sí lo están haciendo bien y que están aplicando el control de esa exportación en el comercio bilateral con la Unión Europea.

Finalmente, le agradezco la necesidad de poder integrar cada vez más las normativas europeas y de las Naciones Unidas para llegar a un planteamiento mucho más fuerte en cuanto a los mecanismos de control de la exportación de armas.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden, on behalf of the ECR Group. – Mr President, we should remember that our defence industries are vital elements of our national security, as well as our national economic well-being. We should not underestimate their importance. Five European countries are among the world’s top ten arms exporters. Like our armed forces, the arms industries of European countries are well regulated and responsibly controlled. We have export control regimes, primarily to ensure that, as far as possible, weapons and key components do not get into the wrong hands, and by that I mean our potential enemies, rogue states and terrorists.

We don’t want to impose more regulation on our own national industries merely to advance the cause of EU political integration, and I should mention that my own country, the United Kingdom, already has a robust and comprehensive arms export control system irrespective, by the way, of EU activity.

While there is much in the Valero report we can agree with, we also take issue on a number of points. Most of these concern the constant effort to enhance the role of the EU over its Member States. I very much hope the Parliament will reject any suggestion of sanctions against a Member State not complying with a common position, and similarly, we don’t see the necessity, in these times of budgetary pressure, for the establishment of EU funds to be used for capacity-building among licensing and enforcement officials in Member States.

I am pleased that, following the acceptance of our amendment, there is at least mention of the UN’s International Arms Trade Treaty, but this is under-played – and thank you, by the way, Mr Maasikas, for your emphasis on this. We have to ask why there is a necessity for increased EU activity in this area when it is the wider international community that needs to be taking action. In fact, very little mention is made of the countries that have been the worst abusers in the International Arms Trade System, feeding violent insurgency and terrorism in all continents of the world. I think of Russia, Iran, Pakistan, North Korea, China: this is where we should focus our attention. None of these countries are signatories to the UN Arms Trade Treaty, while all EU Member States are.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato (Verts/ALE), blue-card question. – This debate on the arms trade coincides with blockades and demonstrations against the world’s biggest so-called ‘arms fair’ taking place in London, and shortly after Prime Minister May’s trade visit to Saudi Arabia. Can I ask Mr Van Orden whether he will vote in favour of the Valero report, which calls for an end to arms sales to Saudi, which are being used to kill Yemeni children?

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), blue-card answer. – I notice you had prepared your question before I had even started to speak, and also I don’t like the formulation you have used in your question to me. Of course I condemn totally the killing of children and other civilians in situations of armed conflict. But a ban on arms exports to Saudi Arabia? No, I don’t support that. By the way, there was an action taken by the Campaign Against the Arms Trade – and of course, this is where it all comes from – against the United Kingdom Government. It was heard in the High Court of the United Kingdom in July of this year, and the High Court came out in favour of the British Government. We don’t have time for me to read the whole judgment, but I am very happy to circulate it to you. Basically it found that the decision of the Secretary of State of the United Kingdom not to suspend export licences to the Kingdom of Arabia was not irrational or unlawful indeed, and it was fully backed.

 
  
MPphoto
 

  Javier Nart, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente, por favor, no mezclemos conceptos legítimos: qué es legítima defensa, qué significa una industria de defensa activa; no la prostituyamos con el negocio.

Por lo tanto, lo fundamental es que los ocho criterios que se acordaron en 2008 sean efectivos, y no simplemente una referencia retórica. Y la realidad —no la retórica— se llama, por ejemplo, Yemen, donde cientos, miles de personas están siendo bombardeadas con productos made in Europe, y esto es una vergüenza.

Y, en consecuencia, lo que no se puede decir es que lo que está ocurriendo ahora en la Unión Europea tiene que seguir pasando porque el negocio de la sangre tiene que seguir fluyendo para que exista la realidad de nuestra defensa. No se prostituya mi legítima defensa con el negocio obsceno de la sangre de otros.

En consecuencia, si hemos aprobado los ocho criterios, es para mantenerlos. Si existen sanciones por cuestiones de sobreproducción de leche, por ejemplo, es una obscenidad que no existan sanciones cuando se venden armas fuera de los ocho criterios. Y es una realidad que países punteros en la exportación están violando los ocho criterios.

En consecuencia, o cumplimos con lo que aprobamos o seamos sinceros: eliminemos los ocho criterios y, en ese sentido, digamos, cínicamente, pero por lo menos con honradez y honestidad, que nos dedicamos a vender a quien nos compre porque lo que importa es el negocio y no la ética. Eso es lo fundamental.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Wenn ich Herrn van Orden so höre, ist alles wunderbar geregelt. Aber die Rüstungsexporte der EU—Staaten explodieren nun mal seit Jahren. Herr Nart hat zurecht auf den Jemen hingewiesen. Deshalb bin ich froh, dass im Bericht Schritte vorgeschlagen werden, diesen Wahnsinn zu begrenzen. An manchen Stellen hätte ich mir noch mehr Substanz gewünscht, damit wir wirklich Fortschritte in diesem Bereich erlangen. Das Problem ist doch offensichtlich: Wie der Bericht betont, stecken die acht Kriterien eigentlich dem rechtlich bindenden Rahmen für europäische Waffenexporte – und es geht hier um europäische Waffenexporte – ab.

Zu Herrn Kelam: Es geht gar nicht um neue Kriterien. Wir müssen aber feststellen, dass nahezu alle Staaten zum Teil erheblich gegen diese Vorschriften verstoßen – darum geht es hier. Etwa in Deutschland – und wir sprechen heute nicht über Russland – verstießen Studien zufolge allein im Jahr 2015 über 4 000 Exportlizenzen in 76 Länder gegen diese Kriterien oder waren als problematisch einzustufen. In vielen anderen EU—Ländern dürfte es kaum besser aussehen.

Was wir also dringend benötigen, sind drei Dinge – leider macht der Bericht nur zum ersten Aspekt detaillierte Vorschläge und bleibt zu den beiden anderen etwas vage: Es braucht eine einheitliche und endlich vollständige und rasche Berichtspflicht der Mitgliedstaaten. Es ist nötig, dass die Einhaltung der 8 Kriterien von unabhängiger Seite überprüft wird, und es sind Sanktionsmechanismen für Länder erforderlich, die notorisch gegen die Vorschriften verstoßen. Ohne diese Maßnahmen werden die EU-Exportvorschriften weiter löchrig wie ein Fischernetz bleiben und europäische Waffen Kriege und Konflikte in aller Welt anheizen.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Minister, meine Damen und Herren! In der Debatte um die Fluchtbewegungen der letzten Jahre haben wir immer mehr gesehen, dass hier auch die Frage nach den Fluchtursachen und deren Bewältigung in den Vordergrund gerückt wird. Da geht es zum einen um gerechte Handelsbeziehungen, damit nicht die Lebensgrundlagen von Menschen zerstört und sie vertrieben werden und dann in die Flucht gehen müssen.

Aber es geht auch um die Waffenexporte. Und da möchte ich meiner grünen Kollegin Bodil Valero wirklich für diesen ausgezeichneten Bericht herzlich danken, der klarstellt, dass die gemeinsame EU-Position zu Waffenexporten aus dem Jahr 2008 rechtlich verbindlich ist, und dass sie Waffenexporte in kriegführende Länder und in Länder, die gegen humanitäres Recht verstoßen, verbietet. Deswegen unterstütze ich auch die Forderung, dass alle Waffenexporte nach Saudi-Arabien verboten werden, denn Saudi-Arabien führt Krieg im Jemen – das wurde schon erwähnt. Es muss klar sein, dass das nicht mehr sein darf. Auch mein Heimatland Österreich hat letztes Jahr 30 000 Kleinwaffen an Saudi-Arabien geliefert. Dieses Blutvergießen im Jemen muss endlich ein Ende nehmen. Ich unterstütze die Forderung und fordere die Außenministerin der EU, Frau Mogherini, auf, tatsächlich ein Waffenembargo gegen Saudi-Arabien in die Wege zu leiten.

 
  
MPphoto
 

  James Carver, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, the export of arms and munitions should depend on the assessment of an individual and truly sovereign government. Whilst critical and sceptical of many areas of my own government’s policy in this area, I believe that such policy must always remain in their hands alone and thereby be directly accountable to the British electorate. It is well known that such a contentious issue will always factor into a general election campaign.

The aims of this report precisely restrict that democratic accountability by suggesting that following Brexit, the UK should remain tied to the common EU position. I firmly reject this notion, and whilst Her Majesty’s Government has remained light on detailing our future defence arrangements and foreign policy ties through their future partnership paper, released only this morning, it is, quite frankly, vague and lacking in detail.

Such a lack of clarity is unhelpful to all sides and will probably only serve to further frustrate matters. It is not good enough. To truly regain our independence in this area, the UK must withdraw from the EU military command structure and work on a truly bilateral basis and where necessary, use NATO as a conduit on areas of operational crossover. That is what the British electorate voted for when deciding to leave the European Union in last year’s referendum.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport va encore aggraver les règles sur  les exportations d’armements des États membres, alors que ces règles et leur utilisation entravent déjà la liberté de nos États.

Nous l’avons vu lors de l’affaire des Mistral, où la France, en manquant à sa parole, a détruit la confiance que d’éventuels acheteurs pouvaient avoir en elle. Et nous avons suivi les recommandations. Pourtant, quand les armes occidentales doivent arriver dans les mains de groupes néonazis, comme en Ukraine, ou de groupes djihadistes, comme en Syrie, ou au Moyen-Orient, qui a une vision très spéciale de la démocratie et des droits de l’homme, alors cela reste possible, avec le soutien de la Commission et même avec le soutien de ce Parlement, pour certains pays.

Nous ne pouvons soumettre la crédibilité et l’indépendance de la France à l’extérieur. Il y va de notre souveraineté. Il est temps que la France sorte de cette Europe.

 
  
  

VORSITZ: ULRIKE LUNACEK
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE). – Frau Präsidentin, lugupeetud härra Maasikas. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich bin froh, dass wir jährlich diese Debatte haben, denn das Thema ist ein wichtiges für unsere Außenpolitik. Man sollte durchaus zunächst mal anerkennen, dass wir als Europäische Union die einzige Region in dieser Welt sind, die so einen anspruchsvollen Katalog an Kriterien hat, wann man eben nicht etwas liefern sollte. Dieser Katalog ist eigentlich auch eine Empfehlung an andere Teile der Welt, sich daran zu orientieren.

Gleichzeitig gehört zum Realismus, dass wir diesen gemeinsamen Standpunkt des Rates wahrscheinlich nicht hätten, wenn es nicht Sache der Mitgliedstaaten wäre, diese Kriterien für ihre eigenen Exporte anzulegen und dann auch zu entscheiden, ob sie denen entsprechen oder nicht. Das gehört auch mit zur Wahrheit.

Gleichwohl ist es durchaus angezeigt, dass wir im Rahmen der zuständigen Arbeitsgruppen des Rates regelmäßig über die Lage in bestimmten Konfliktzonen sprechen. Es wäre gut, wenn dann das Ergebnis solcher Debatten wäre, dass man zu gemeinsamen Standpunkten in Bezug auf eine konkrete Konfliktregion käme. Das würde der Sicherheit der Welt insgesamt und der jeweiligen Konfliktregion auch dienen. Da muss die Debatte auch weiter im Rat geführt werden. Und wenn überhaupt, dann sollten die nationalen Parlamente die Debatte darüber führen, ob ihre jeweilige Regierung diese Kriterien einhält, aber nicht andere, die nicht dazu berufen sind.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). – Gospođo predsjednice, izvješće ispravno naglašava da države imaju legitimno pravo na nabavu vojne tehnologije u obrambene svrhe. No, ne smijemo zanemariti činjenicu da u izvozu oružja mnogo toga nije transparentno, nema standardiziranog sustava provjere i izvještavanja. Manjak transparentnosti šteti tvrtkama koje poštujući sve propise razvijaju i proizvode obrambenu tehnologiju, ali ne možemo zanemariti podatke da krajnji korisnici izvezenog oružja ne ispunjavaju često kriterije zajedničkih stajališta. Gotovo sto milijardi eura izdanih dozvola za izvoz oružja godišnje iz Europske unije ogroman je novac. Nemojmo oklijevati zatražiti veću razinu transparentnosti o tome otkud novac i oružje dolaze i gdje završavaju.

Međunarodna zajednica često kasni u političkim reakcijama nakon izbijanja oružanih sukoba. Zato trebamo jasne kriterije koji će regulirati izvoz oružja. Pogoršanje sigurnosnih prilika na globalnoj razini, ali nedostatak zajedničke europske obrambene politike, fragmentacija i dupliciranje resursa uzroci su ekspanzivnog izvoza vojne tehnologije. To su ujedno i najbolji argumenti za jačanje sigurnosne i obrambene integracije prema europskoj obrambenoj uniji.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospodine predsjedniče, oružje koje europski proizvođači izvoze u treće zemlje često završi u krivim rukama i služi za počinjenje teških ratnih zločina i kršenja humanitarnog prava. Koliko god to bilo uznemirujuće, teško ćemo to promijeniti jer rat je sam po sebi jedna velika nesreća koja iz ljudi može izvući, u pravilu, ono najgore.

Karakter vojne industrije takav je da ona ovisi o sukobima, a čak i da uspijemo kontrolirati prodaju trećim zemljama, svejedno ne možemo zaustaviti daljnju preprodaju. Oružje će naći put do onoga komu treba jer, na kraju krajeva, čovjek je taj koji ubija, a ne oružje.

Ova inicijativa da se vojnu industriju država članica stavi pod kontrolu Visoke predstavnice za vanjsku politiku i sigurnosne poslove neće dati rezultata, a predstavlja još jedan pokušaj Unije da prisvoji nove nadležnosti. Na kraju, na takvo što ne mogu pristati, pogotovo zato što mislim da bi to išlo u prilog samo velikim proizvođačima dok kvalitetni proizvođači koji se drže pravila iz malih država članica ne bi imali šansu.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). – Señor presidente, un informe publicado ayer mismo por Amnistía Internacional afirmaba que, cada año, las armas de fuego matan a alrededor de medio millón de personas. Y varios millones más están atrapadas en brutales conflictos avivados por ventas de armas irresponsables.

Irresponsabilidades como colmar de armas a Arabia Saudí, que bombardea escuelas, hospitales y otras infraestructuras civiles en Yemen. O formar a pilotos saudíes en España para intervenir posteriormente en operaciones militares en Yemen, violando el Derecho internacional humanitario.

Desde aquí instamos no solo a las instituciones europeas, sino especialmente al Gobierno español y a la casa real a revisar las relaciones empresariales y militares con países como Arabia Saudí y Qatar. Los intereses empresariales nunca pueden condicionar la política exterior ni estar por encima de los derechos humanos.

Este informe contiene elementos muy positivos en relación con el cumplimiento de los tratados internacionales, de los derechos humanos y de la transparencia. Entendemos que lo principal no es solo votar a favor de este informe, sino comprometernos a que no se quede en papel mojado.

 
  
MPphoto
 

  Klaus Buchner (Verts/ALE). – Herr Präsident! Das Europäische Parlament hat sich heute klar gegen Waffenexporte in Krisengebiete ausgesprochen. Beschämend ist aber doch, dass meine Heimat Deutschland weltweit noch einer der Hauptexporteure von Waffen in Krisengebiete ist. Egal, wer am 24. September Bundeskanzler wird – ob Merkel oder Schulz –, es wird weitergehen mit den unzähligen Waffenexporten. Merkel, Gabriel und Schulz stellen sich in der Öffentlichkeit gerne als Retter der Flüchtlinge dar, aber die schwar-zrote Regierung hat durch ihre Waffenexporte viele Fluchtursachen erst befeuert.

Sie hat in Länder wie Katar, Ägypten und Saudi-Arabien geliefert, die deutsche Exporte zur Unterdrückung der eigenen Bevölkerung verwenden. Die Türkei bekämpft die Kurden ebenfalls mit deutschen Waffen. Saudi-Arabien führt selbst Krieg im Jemen mit deutschen Waffen. Ägypten bombardiert die eigene Bevölkerung – angeblich, um Terroristen zu bekämpfen. Für mich ist es unglaublich scheinheilig, wenn wir einerseits Fluchtursachen schaffen und uns dann als Menschenfreunde feiern lassen, weil wir diese Flüchtlinge bei uns aufnehmen.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, è passato più di un anno e mezzo da quando abbiamo discusso il precedente dossier sull'attuazione della posizione comune sull'export di armi. Da allora, ben poco è cambiato: il business degli armamenti procede a gonfie vele per gli Stati membri, con esportazioni in aumento verso paesi con standard democratici a dir poco dubbi: Egitto, Arabia Saudita e Turchia sono infatti tra i principali acquirenti.

Sì, proprio l'Arabia Saudita, nei confronti della quale in questo Parlamento avevamo chiesto di imporre un embargo degli armamenti nel febbraio 2016, ritenendo le esportazioni verso Riyadh in violazione della posizione comune europea. Il mio paese, l'Italia, ha addirittura visto un vero e proprio boom di esportazioni verso l'Arabia Saudita, passate da 257 milioni a 427 milioni di EUR nel 2016.

Noi parliamo e votiamo ma gli Stati membri sono sordi alle nostre parole: le bombe continuano a cadere sullo Yemen, e non solo; civili e bambini continuano a morire: abbiamo le mani sporche di sangue. Un vincolo di otto criteri senza controllo e senza sanzioni è solo una forma ipocrita per simulare una parvenza di rispettabilità.

Questo è quello che da anni dice il mio emendamento e ringrazio la relatrice Bodil Valero per averlo accolto anche quest'anno nella sua relazione. Nel 2012 l'Unione europea ha vinto il premio Nobel per la pace: è ora che cominci a esserne degna.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ENF). – Monsieur le Président, la défense nationale est une compétence nationale et elle doit le rester. Chaque État a le droit de se doter d’une technologie militaire pour se défendre et il a le droit d’exporter librement ses armes. Des précautions doivent toutefois être prises pour éviter de vendre des armes à des États qui les retourneraient contre nous, soit directement, soit par le biais d’organisations terroristes.

J’approuve donc le rapport Valero quand il souligne l’utilité d’une concertation entre États européens, y compris avec le Royaume-Uni. Je l’approuve encore plus quand il leur conseille de décider un embargo sur la vente d’armes à l’Arabie saoudite.

Je suis, en revanche, scandalisé par le rapport Valero quand il cherche à confier à l’Union le pouvoir d’autoriser ou non les États à exporter leurs armes. Une telle préconisation est contraire à la souveraineté nationale. C’est pourquoi je voterai contre.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Alliot-Marie (PPE). – Monsieur le Président, quand on parle de défense nationale ou d’exportation d’armements, on ne peut pas dire n’importe quoi.

Il faut notamment rappeler aujourd’hui que les grands pays exportateurs d’armes – et notamment les pays européens – respectent des normes extrêmement précises, normes internationales et normes européennes. Et que même certains pays – dont la France – ont des normes nationales qui sont encore plus strictes que les normes européennes.

Il faut ensuite rappeler, quand on parle de ces sujets, la convergence des intérêts, finalement, des pays face notamment au terrorisme, face à la lutte contre les trafics, qui est nécessaire, face à la déstabilisation d’un certain nombre de pays.

Dans un monde où les conflits sont au départ locaux mais de plus en plus internationalisés, il est évident qu’il y a une certaine solidarité et que l’on ne peut pas refuser à des pays de pouvoir se défendre, et notamment quand ils partagent les mêmes valeurs que les nôtres.

Refuser a priori les exportations d’armements, comme le prônent certains, c’est une position purement idéologique. C’est refuser à des pays le droit de se défendre, c’est refuser, au nom d’une naïveté aveugle ou d’un angélisme non moins aveugle, à nos concitoyens le droit d’être protégés.

Contrôler strictement les exportations d’armement, oui c’est une exigence juridique morale et éthique évidente, mais refuser des exportations au nom d’une utopie pacifiste, c’est ouvrir la voie à d’autres qui n’auront pas les mêmes scrupules que nous.

(L’oratrice accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Frau Alliot-Marie! Sie sprechen davon, dass dieser Bericht ein pazifistischer Bericht ist und dass man Mitgliedsländern nicht verbieten kann, Waffen zu exportieren. Die gemeinsame EU-Position zu Waffenexporten wurde von den Mitgliedstaaten beschlossen, von den Regierungen der Mitgliedstaaten, auch von Frankreich, und dort stehen acht Kriterien, in welche Länder keine Waffen exportiert werden dürfen, zum Beispiel, wenn dieses Land im Krieg ist. Und Saudi-Arabien ist im Krieg mit dem Jemen. Dort werden zivile Ziele bombardiert, dort werden Märkte und Wohnbereiche bombardiert, es gibt Tausende von Toten und Verletzten in diesem Land wegen Waffenexporten auch aus Frankreich, aus Deutschland und möglicherweise auch aus Österreich und aus Großbritannien und anderen. Sehen Sie das wirklich für legitim an, hier zu sagen, das ist irgendwie pazifistischer Nonsens? Hier geht es um Menschenleben und um Kriege, die gefördert werden!

 
  
MPphoto
 

  Michèle Alliot-Marie (PPE), réponse "carton bleu". – Madame Lunacek, la guerre, je sais ce que c’est. Comme ministre de la défense, je suis allée dans des pays en guerre et j’ai vu effectivement ce que cela représentait. Donc de ce point de vue, je le sais.

Dans votre question, il y a en fait deux éléments. Le premier concerne les critères. Oui, les pays ont fixé des critères, je vous l’ai dit, notamment les pays européens, et je vous ai dit que la France était le pays qui avait les critères les plus stricts du monde entier sur les exportations d’armement. C’est donc la première des choses.

En ce qui concerne l’Arabie Saoudite – je vous entends beaucoup parler de l’Arabie Saoudite –, je vous rappelle que je préside la délégation pour les relations entre l’Union européenne et les pays du Golfe arabique. Alors si vous parlez de l’Arabie Saoudite, parlez aussi peut-être de l’Iran et de ceux qui, effectivement, causent autant de dégâts à la population. Regardez les rapports relatifs à d'autres pays et souvenez-vous également d’une chose, c’est que la coalition de l’ensemble des pays arabes du Golfe est intervenue à la demande du gouvernement légitime yéménite. Alors est-ce que vous êtes en train de dire que vous soutenez des rebelles contre des gouvernements légitimes? C’est ça aussi la question que vous posez.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Monsieur le Président, je soutiens absolument ce que Mme Lunacek vient de dire à Mme Alliot-Marie et je lui rappelle que c’était sous la Présidence française que cette position commune est devenue une position commune.

Eu agradeço à colega Bodil Valero, nesta linha, o relatório que identifica o problema do controlo da exportação de armas da União Europeia e que vários Estados-Membros, incluindo a França, não cumprem a posição comum, violando sistematicamente os seus oito critérios. Exemplo flagrante é justamente a exportação de armas para a Arábia Saudita. Este Parlamento pediu, já em fevereiro de 2016, o embargo de armas à União Europeia devido à guerra criminosa de agressão ao Iémen e podia falar de muitos mais aspetos e o caso da Arábia Saudita não pode negar os outros casos, mas é um caso.

A transferência de armas, independentemente da natureza do regime importador, alimenta conflitos e repressão, com efeitos desproporcionais para civis, ameaça à segurança global e a nossa segurança, a europeia, porque as armas exportadas para países terceiros reentram na União Europeia através do tráfico de armas e podem acabar nas mãos de grupos terroristas, como se viu em França, de resto.

É fundamental criarmos uma autoridade de controlo independente e um mecanismo padronizado de verificação e notificação para os Estados-Membros com sanções. É urgente que se façam controlos pós-exportação para garantir que as armas não são reexportadas para destinos e utilizadores finais que não atendem aos critérios da posição comum e é também crucial garantir que o Reino Unido, pós-Brexit, continue legalmente vinculado à posição comum.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE). – Herr talman! I denna fråga är det enkelt att bli populär eller kanske ska jag säga populist. Det lyder ungefär som följer: ”Vapen är hemskt, de dödar människor och därför bör vi förbjuda vapenexport.”

Export av krigsmateriel är dock till syvende och sist en fråga om försvars- och säkerhetspolitik. Inom försvars- och säkerhetspolitiken finns det sällan några enkla sanningar. Vilka försvarsindustriföretag som ska få sälja vad, till vem och när, måste bedömas individuellt, och det ändras väldigt ofta över tid. Men vad denna fråga egentligen handlar om är någonting annat. Den handlar om vem som ska besluta om detta. I Sverige skulle nog få politiker säga att man vill någonting annat än att ”i Sverige bestämmer vi om svensk vapenexport, om svensk försvars- och säkerhetspolitik”.

I den här omröstningen tror jag emellertid att väldigt många, särskilt de rödgröna, lär följa Bodil Valeros ståndpunkt som innebär att vi ska ha den gemensamma ståndpunkten som ska efterföljas av sanktioner. Det är att göra den överstatlig, att ge upp delar av vårt självbestämmande när det gäller försvars- och säkerhetspolitik. Det är som om subsidiaritet är en ytterrock som man kan ta av när den är obekväm och sätta på igen när man ska visa sig för väljarna, men det kommer ingen att acceptera.

Jag är övertygad om att vi måste göra väldigt mycket mer när det gäller samarbete i försvarsindustri. Att ha gemensamt beslutsfattande i mer omfattning när det gäller försvarsexport tror jag däremot bara leder fel.

(Talaren godtog att besvara en fråga (”blått kort”) (artikel 162.8 i arbetsordningen.))

 
  
MPphoto
 

  Bodil Valero (Verts/ALE), fråga (”blått kort”). – Jag måste då ställa frågan var du har hittat uppgiften att inte Sverige eller medlemsstaterna skulle ta beslut om sin egen vapenexport. Den gemensamma ståndpunkten är minimiregler. Det är det som vi gemensamt har förbundit oss att följa – det är miniminivån.

Du, Christofer Fjellner, vet precis som jag att i Sverige håller vi på att göra vårt regelverk ännu striktare. Vi kommer att fortsätta på den vägen. Ditt parti är med på det, mitt parti är med på det. Ingenstans i detta betänkande står det att vi försöker stoppa vapenexporten, utan det handlar om kontroll av den vapenexport som vi har och efterlevnad av regelverket – det gemensamma regelverket.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE), svar (”blått kort”). – Du nämner inte den lilla avgörande skillnaden mellan det som i dag är den gemensamma ståndpunkten och vad du kräver, nämligen att man ska införa sanktioner mot den som gör en annan bedömning för att dessa frågor ändras över tid. Om det är så att EU har möjlighet att införa sanktioner och bestraffa de länder som gör en annan bedömning, då är det per definition överstatlighet.

Jag är övertygad om att ditt betänkande kommer att gå genom med ganska stor majoritet. Det får jag i någon mån väl gratulera dig till. Glädjande nog tror jag dock inte att det finns en chans att detta med sanktioner blir verklighet. Jag är övertygad om att medlemsstaterna, liksom jag, värdesätter att ha nationell kompetens och värnar den nationella kompetensen och stoppar idén om sanktioner.

 
  
MPphoto
 

  Soraya Post (S&D). – Herr talman! Jag skulle vilja börja med att tacka föredraganden Bodil Valero för hennes arbete. Som representant för Feministiskt initiativ och som en glasklart övertygad pacifist, så är det för mig alltid bekymmersamt att rösta om vapen i alla dess former.

Jag ställer mig dock bakom att vi måste öka kontrollen av vapenexporten från EU. Det behövs. Senast i dag skrev The Economist att världens globala vapenhandel boomar. Ett ännu bättre sätt är att förbjuda vapenproduktion helt och hållet.

Den 17 juli tog FN ett historiskt beslut om att förbjuda alla kärnvapen. Då var det framför allt kvinno- och fredsrörelsen som under många år hade kämpat för detta. Många trodde inte att det var möjligt att få till ett sådant förbud. ”Det går aldrig”, fick de kämpande aktivisterna höra. Men pessimisterna fick fel. Det går att avskaffa vapen, och det är precis så vi förändrar världen – med en feministisk vision om att vi kan skapa en fredlig värld utan vapen, med dialog.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux (S&D). – Monsieur le Président, en ce monde en désordre, instable, trop dangereux, c’est une évidence, nous devons construire l’Europe de la défense. C’était hier une réalité sans cesse plus forte, c’est aujourd’hui une nécessité qui doit se mettre en œuvre, en accord avec nos valeurs, en alliant responsabilité et confiance.

Responsabilité en construisant cette Europe de la défense. Des pas de géants ont été réalisés depuis un an. Notre Parlement doit les soutenir.

Confiance, car dans un État de droit comme le nôtre, nous devons rendre des comptes, c’est l’enjeu de ce rapport Valero qui demande avec justesse un contrôle des exportations d’armes pour une meilleure transparence dans ce secteur.

Responsabilité, dans une Europe de la défense qui nous protège, confiance de nos concitoyens dans notre action pour notre sécurité collective, voilà notre message européen d’aujourd’hui.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono sinceramente convinto che l'Europa abbia bisogno di nuove regole più stringenti e più efficaci per quanto riguarda il controllo dell'esportazione di armi. Il quadro che abbiamo davanti è inquietante.

Si sono verificate due cose nel corso degli ultimi anni: la prima, commentata più volte, è l'aumento dell'esportazione delle armi da parte dei 28 paesi dell'Unione europea. La seconda meriterebbe un po' più di attenzione e invece viene trascurata: siamo davanti a una sistematica e crescente violazione degli otto criteri che dovrebbero gestire e stare alla base di questo processo di scambio tra la produzione e l'acquisto da parte dei paesi che lo chiedono.

Ora, senza regole nuove, senza un sistema sanzionatorio degno di questo nome, noi continueremo a predicare la pace e contemporaneamente, a volte anche inconsapevolmente – ma questo non cambia le responsabilità – ad alimentare la guerra.

Dunque è indispensabile cambiare strada ed è indispensabile fare quanto raccomandato dall'ottima proposta della relatrice Valero.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Madam President, it is highly important to have a consistent and coherent implementation of the EU common position, which is essential for the EU’s credibility as a values-based global actor. Given the impact of arms exports on human security, arms control should be strict, transparent, effective and accepted by all parties. Therefore, the Member States should respect the legally-binding nature of the common position and comply with the minimum requirements arising therein.

I believe that the implementation of the common position requires more strict application of the common criteria and improved transparency of the EU arms export control system, especially in light of the most recent figures, according to which exports from the EU28 amounted to 26-27% of the global total in 2012-2016. Last but not least, in order to strengthen compliance with reporting obligations, I support the development of a tough sanctioning mechanism for Member States which fail to comply with the common position.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Arne Lietz (S&D). – Frau Präsidentin! Wie der Bericht des Europäischen Parlaments deutlich macht, gibt es in der Umsetzung, der seit 2008 bestehenden acht EU-Kriterien für Waffenexporte bisher leider wirklich keinen Fortschritt. An de gemeinsamen rechtlich verbindlichen Kriterienkatalog halten sich leider nicht alle Mitgliedstaaten. Deswegen unterstütze ich die Forderung des Berichts nach einer Sanktionierung von EU—Ländern, die dagegen verstoßen. Ich unterstütze zudem ausdrücklich die in dem Bericht wiederholte Forderung des Europäischen Parlaments nach einem EU-Waffenembargo gegenüber Saudi-Arabien.

Wir brauchen endlich eine kohärente europäische Außenpolitik, in deren Rahmen sich alle Mitgliedstaaten beim Export von Rüstungsgütern und -technologien einigen. Unser Kanzlerkandidat Martin Schulz sagt berechtigterweise, dass es nicht sein kann, dass einige Mitgliedstaaten der EU keine Waffen mehr an problematische Länder exportieren, während andere Mitgliedstaaten dieselben Länder weiter munter beliefern. Meinem deutschen Kollegen, Herrn Buchner, möchte ich entgegnen, dass im Gegensatz zur CDU, die da gar nichts fordert, die Sozialdemokratie in Deutschland im Bundestagswahlprogramm sowohl den Export von Klein- und Leichtwaffen an Drittländer verbieten möchte oder die Exporte reduzieren möchte. Unser Ziel muss endlich eine einheitliche restriktive Rüstungsexportpolitik für ganz Europa sein.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL). – Paní předsedající, předkládaná zpráva ukazuje, v jak nebezpečné situaci se nacházíme. V současné době vidíme největší objem transferu zbraní od skončení studené války. Evropská unie je druhým největším vývozcem zbraní a z nich 86 % končí na Blízkém východě, regionu rozervaném dlouholetými konflikty.

Zpráva správně konstatuje, že některé členské státy uzavírají strategická partnerství se zeměmi, kde jsou porušována lidská práva. Co však ve zprávě zásadně chybí, je výzva ke snížení objemu peněz na zbrojení. Doufám, že si zde nikdo nemyslí, že platí výrok bývalého amerického prezidenta Bushe, že čím více vojáků, tím více míru.

Evropská unie je nositelkou Nobelovy ceny míru a je zároveň druhým největším vývozcem zbraní a to je pokrytecké. Je to pokrytecké a stojí to lidské životy. Zamysleme se nad tím!

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κυρία Πρόεδρε, ως γνωστόν οι αμυντικές βιομηχανίες συμβάλλουν σημαντικά στη θωράκιση των εθνικών ενόπλων δυνάμεων αλλά και στο ποσοστό ΑΕΠ κάθε κράτους μέλους. Όμως υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός και ατιμωρησία εταιρειών μεγάλων κρατών εξαγωγέων οπλισμού, οι οποίες εμπλέκονται σε σκάνδαλα και παράνομες χρηματοδοτήσεις με σκοπό την εξασφάλιση αντίστοιχων συμβολαίων.

Η εφαρμογή ενωσιακού πεδίου εξαγωγής όπλων δεν θα δώσει λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα δημιουργήσει εμπόδια στις διασυνοριακές πωλήσεις αμυντικού οπλισμού και στις πωλήσεις προς τρίτες χώρες. Η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ως ζωτικός παράγοντας για την αξιοπιστία της εκκολαπτόμενης κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία λόγω της ύπαρξης διαφορετικών αμυντικών αντικειμενικών σκοπών μεταξύ των κρατών μελών αλλά και της ταυτόχρονης ανυπαρξίας κοινών αμυντικών προσανατολισμών. Απόδειξη είναι η παντελής απουσία της Ένωσης στην έμπρακτη αντιμετώπιση της επιθετικότητας της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Denanot (S&D). – Madame la Présidente, nous sommes ici très nombreux à être profondément pacifistes, mais nous ne devons pas être naïfs. C’est la raison pour laquelle je salue le rapport équilibré de Mme Valero. Il insiste sur plusieurs nécessités. Évidemment, celles de la défense mais aussi celles de l’industrie et de l’armement. Il faut, là non plus, ne pas être naïfs parce que nous savons très bien que la Russie, la Chine et les États-Unis, pour ne citer qu’eux, ont une industrie de l’armement très concurrentielle.

Mais ce qui m’intéresse le plus dans ce rapport, ce sont les critères que l’on veut mettre en avant: d’abord, effectivement, le respect des droits de l’homme dans les pays importateurs, le comportement des États, tant en interne qu’à l’international, et puis le respect des principes de précaution. Je crois que, de ce point de vue, nous devons être très vigilants parce que nous avons vu qu’un certain nombre d’armes et de technologies avaient abouti entre des mains qui n’avaient pas que des intentions pacifistes.

Ensuite, il faut lutter contre la contrebande et contre le commerce illicite et assurer la transparence des transactions – cela me paraît très important – devant les parlements nationaux, mais aussi de plus en plus devant le Parlement européen, pour une Europe de la défense que, comme Gilles Pargneaux, j’appelle de mes vœux.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Asszony, az én hazám, Magyarország már régóta azt mondja, hogy a migránsáradat, illetőleg menekültválság ügyében a gyökérokokra kellene összpontosítani. Ilyen gyökérokok a fegyveres konfliktusok, és ideje lenne végre most már felvetni a felelősség kérdését is. Ugyanis ezekért a dolgokért nem az én hazám, Magyarország a felelős. Például kinek a kiváló ötlete volt az, hogy az Aszad-rezsimet meg kell dönteni Szíriában és ehhez fel kell fegyverezni különböző olyan csoportokat, akiknek ugye nagy része terrorista? Talán akiknek ebből profitjuk származott, őnekik kellene most befogadni a szír menekülteket. Hasonlóképpen: ki az, aki kitalálta, hogy Irakban tömegpusztító fegyverek vannak és ezért egy véres háborút indított Irak ellen? Ki az, aki profitált ebből a háborúból? Talán őnekik kellene a felelősséget viselni. Ki az, aki úgy gondolta, hogy a Kadhafi-rezsimet meg kell dönteni Líbiában, hogy nehogy meg tudják fogni ugye a fekete Afrikából, szubszaharai Afrikából érkezőket. Jó lenne most már ezeket a felelősségi kérdéseket tisztázni és abbahagyni Magyarországnak a ...

(Az elnök megvonta a képviselőtől a szót.)

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Madam President, as we are speaking, the Defence and Security Equipment International Fair is happening right now in London’s Docklands where it happens every two years. It features 1 500 or more exhibitors from all around the world, displaying arms ranging from sniper rifles, to tanks, to combat aircraft, to warships.

They are joined by trade visitors and military delegations, including those from human rights abusing regimes and countries involved in conflict. This fair is organised by Clarion Events and the British Government department’s Defence and Security Organisation, whose support is crucial to its success. But it takes place in secret, behind heavily protected security fences and police lines designed to allow arms dealers to trade their wares unhindered by transparency or public protest, and it is subsidised by the UK taxpayer. So I really welcome this report and all the people who have spoken in support of more transparency.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, tra il 2012 e il 2016 il volume di armi commercializzate ha raggiunto cifre preoccupanti, più elevate rispetto a ogni altro quinquennio dalla fine della Guerra fredda. Si è registrato un aumento di quasi il 10% rispetto al quinquennio di riferimento precedente, accompagnato da un maggior numero di esportazioni verso paesi classificati come "problematici" alla luce della posizione comune europea, in particolare verso il Medio Oriente. È chiaro che questi dati rispecchiano un contesto internazionale profondamente mutato, instabile e in continua evoluzione.

È giunto il momento, però, di introdurre un nuovo criterio nella posizione comune, un criterio che tenga debitamente conto del rischio di corruzione e di sviamento nell'esportazione di armi, scongiurando che le tecnologie europee finiscano ad alimentare conflitti che noi stessi abbiamo interesse a risolvere.

In questo senso è auspicabile una maggiore interazione tra il COARM e il SIAE, in modo da comprendere meglio la situazione nei paesi di destinazione e individuare i potenziali utilizzatori finali delle tecnologie europee.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Matti Maasikas, President-in-Office of the Council, on behalf of the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, I would like to thank Members very much for this debate.

It has again become clear that arms exports is a field paved with extremely complex sets of issues: humane, moral, economic, geopolitical, political and so on. I will not go into these issues here, but I want to support what Michael Gahler said earlier in this debate, namely that, of all arms exporters, the EU has the most robust system in place for oversight and reporting, with criteria in place, probably in the whole world. That is perhaps not something that can be appreciated by everybody, but it is at least a fact that must be acknowledged by everybody, including in this House.

There were two more specific sets of questions, the first concerning arms exports to the countries in the Middle East region, more particularly to countries like Syria, Saudi Arabia, Iraq and Yemen. I was referring to the criteria, and criteria No 2, the human rights criteria, was used as a reason for denial of an export licence 72 times in the year 2015 and 89 times in the year 2016. You may say it is not enough, but it is also a trend to be observed. As for the calls to issue an EU arms export embargo for any particular country in the world, it must be known for that that the unanimous support of all EU Member States is needed.

Now let me thank you for this very useful exchange. One of the main achievements of the EU common position relates to increased transparency across the EU on arms export issues. Our discussion today demonstrates that detailed information is regularly made available at EU level and open for parliamentary and public scrutiny. The fact that national decisions on arms exports are reported, and therefore questioned, in turn supports the responsibility of the competent authorities and fosters their accountability. This nexus between transparency and responsibility is the essence of the EU common position and, at the larger global level, of the Arms Trade Treaty.

The EU common position specifies very clearly that licensing decisions remain at the national discretion of EU Member States. Against this background of national responsibility, the EU common position supports greater convergence through a number of common elements and information sharing. As such, convergence remains, by definition, always a work in progress. The improvements decided as a result of the review of the EU common position have supported further convergence. Undoubtedly, greater parliamentary scrutiny at the national and the EU level, as called for by the present report, can further incentivise convergence.

Let me close on this note of truly shared interests and by signalling once again my appreciation of Parliament’s role in keeping this important issue on the agenda.

 
  
MPphoto
 

  Bodil Valero, föredragande. – Debatten visar verkligen hur skilda uppfattningar vi kan ha i detta hus men också hur viktig den är. Jag skulle vilja ha svarat Geoffrey van Orden som klagade över att vi inte talar om resten av världen i det här läget, men det är faktiskt så att vi talar om den europeiska exportkontrollen. Därför talar vi om Europas export, inte övriga länders export.

Som jag sade tidigare talar vi ju inte om att stoppa all vapenexport. Vi talar inte heller om att länder inte har rätt att försvara sig. Det verkar dock som om det finns en uppfattning från några här i huset att det är det vi säger. Då skulle jag vilja uppmana dem att läsa betänkandet en gång till innan de röstar i morgon.

Jag tog ju upp att vi har den gemensamma ståndpunkten, och det är ett mycket bra regelverk. Jag håller fullständigt med om att det är ett bra regelverk om vi verkligen använder det. Nu visar det sig att vi menar att man bryter mot dessa kriterier i många olika fall. Enligt en studie som har gjorts så bryter man mot dem – enligt COARM:s studie.

Ändå menar medlemsstaterna att de har ett striktare regelverk än vad den gemensamma ståndpunkten faktiskt är. Då måste jag ställa mig frågan om det verkligen är så. Jag hörde nyss att Frankrike har det striktaste regelverket. Tidigare har jag hört att britterna har det striktaste regelverket. I mitt land så säger vi att vi har det striktaste regelverket. Det handlar dock inte om vem som har det striktaste regelverket, utan det handlar om att vi ska följa de gemensamma regler som vi faktiskt har. Detta har vi kommit överens om – detta ska vi följa. Sedan kan vi ha striktare regler än den gemensamma ståndpunkten, men vi kan inte ha mindre stränga regler och hänvisa enbart till den nationella lagstiftningen.

Vi har också Arms Trade Treaty, där det finns en artikel som vi inte har vare sig i den gemensamma ståndpunkten eller i den svenska lagstiftningen, och det handlar om det könsbaserade våldet. Det är också något som vi läser in i mänskliga rättigheter, men det är ett kriterium som vi inte ha med. Det ska vi också ha med någon gång i framtiden, hoppas jag.

När vi då diskuterar var nivån ska ligga, menar jag att vi hela tiden måste rikta in oss på att vi ska ha bästa möjliga praxis och inte sämsta möjliga praxis. Vi ska nå högt, inte sikta lågt.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi, le 13 septembre 2017.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. – Państwa Unii Europejskiej są dużym dostawcą broni na świecie, a wartość wywozu z UE stanowi 26% ogólnego eksportu broni. Oznacza to, że UE jest po Stanach Zjednoczonych (33%) drugim co do wielkości eksporterem broni, przed Rosją (23%). W ostatnich kilku latach podwoił się w praktyce wywóz broni na Bliski Wschód. Problem polega jednak na tym, że część tej broni trafia do niestabilnych państw i bywa używana nie tylko w konfliktach zbrojnych, ale także do stosowania represji wewnętrznych. Zdarzają się także przypadki, że broń pochodząca z państw UE trafia do grup terrorystycznych, np. w Syrii i Iraku. Wszystko to oznacza, że Unia powinna radykalnie zwiększyć kontrolę eksportu broni. Zezwolenia wydawane na eksport muszą także zawierać oceny ryzyka, że broń trafi do innego odbiorcy, niż podany w zamówieniu.

 
Note legali - Informativa sulla privacy