Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 12. září 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Lov velryb v Norsku (předložený návrh usnesení): viz zápis
 3.Podpora připojení k internetu v místních komunitách (rozprava)
 4.Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu (rozprava)
 5.Skandál s fipronilem: jak zlepšit evropský systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (rozprava)
 6.Prohlášení předsednictví
 7.Hlasování
  7.1.Žádost, aby byla Marie-Christine Boutonnetová zbavena imunity (A8-0259/2017 - Heidi Hautala) (hlasování)
  7.2.Jmenování Simona Busuttila členem výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie (B8-0503/2017) (hlasování)
  7.3.Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)
  7.4.Dohoda mezi EU a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin (A8-0254/2017 - David Borrelli) (hlasování)
  7.5.Dohoda mezi EU a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (A8-0256/2017 - David Borrelli) (hlasování)
  7.6.Provádění směrnice o mediaci (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) (hlasování)
  7.7.Fungování franšíz v maloobchodním odvětví (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) (hlasování)
  7.8.Kosmická strategie pro Evropu (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) (hlasování)
  7.9.Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení (A8-0252/2017 - Milan Zver) (hlasování)
  7.10.Zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy (A8-0228/2017 - Karima Delli) (hlasování)
  7.11.Podpora připojení k internetu v místních komunitách (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) (hlasování)
  7.12.Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) (hlasování)
  7.13.Lov velryb v Norsku (B8-0499/2017) (hlasování)
  7.14.Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) (hlasování)
  7.15.Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (A8-0269/2017 - Maria Arena) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Kosmická strategie pro Evropu (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)
  8.2.Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení (A8-0252/2017 - Milan Zver)
  8.3.Podpora připojení k internetu v místních komunitách (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)
  8.4.Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
  8.5.Lov velryb v Norsku (B8-0499/2017)
  8.6.Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)
  8.7.Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (A8-0269/2017 - Maria Arena)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (rozprava)
 12.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (rozprava)
 13.Situace v Severní Koreji (rozprava)
 14.Nedávný vývoj v oblasti migrace (rozprava)
 15.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 16.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 17.Vztahy mezi EU a Tureckem (rozprava)
 18.Situace ve Venezuele (rozprava)
 19.Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (rozprava)
 20.Politické vztahy EU s Indií (krátké přednesení)
 21.Korupce a lidská práva ve třetích zemích (krátké přednesení)
 22.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 23.Další kroky na základě usnesení Parlamentu: viz zápis
 24.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 25.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1151 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5299 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí