Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 12. september 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Hvalfangst i Norge (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund (forhandling)
 4.Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden (forhandling)
 5.Fipronil-skandalen: forbedring af EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (forhandling)
 6.Erklæring fra formanden
 7.Afstemningstid
  7.1.Anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet (A8-0259/2017 - Heidi Hautala) (afstemning)
  7.2.Forslag til afgørelse i medfør af forretningsordenens artikel 120 om forslag til indstilling af Simon Busuttil til at være medlem af det i artikel 255 i TEUF nævnte udvalg (B8-0503/2017) (afstemning)
  7.3.Sammensætning af det særlige udvalg om terrorisme (afstemning)
  7.4.Aftale mellem EU og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (A8-0254/2017 - David Borrelli) (afstemning)
  7.5.Aftale mellem EU og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter (A8-0256/2017 - David Borrelli) (afstemning)
  7.6.Gennemførelse af mæglingsdirektivet (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) (afstemning)
  7.7.Franchiseaftaler i detailsektoren (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) (afstemning)
  7.8.En rumstrategi for Europa (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) (afstemning)
  7.9.Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (A8-0252/2017 - Milan Zver) (afstemning)
  7.10.Ophævelse af forældede forordninger for så vidt angår indlandsskibsfarten og vejgodstransportsektoren (A8-0228/2017 - Karima Delli) (afstemning)
  7.11.Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) (afstemning)
  7.12.Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) (afstemning)
  7.13.Hvalfangst i Norge (B8-0499/2017) (afstemning)
  7.14.EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) (afstemning)
  7.15.Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (A8-0269/2017 - Maria Arena) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.En rumstrategi for Europa (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)
  8.2.Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (A8-0252/2017 - Milan Zver)
  8.3.Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)
  8.4.Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
  8.5.Hvalfangst i Norge (B8-0499/2017)
  8.6.EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)
  8.7.Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (A8-0269/2017 - Maria Arena)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget - finansåret 2018 (forhandling)
 12.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forhandling)
 13.Situationen i Nordkorea (forhandling)
 14.Den aktuelle udvikling på migrationsområdet (forhandling)
 15.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 16.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 17.Forholdet mellem Tyrkiet og EU (forhandling)
 18.Situationen i Venezuela (forhandling)
 19.EU's politiske forbindelser med Latinamerika (forhandling)
 20.EU's politiske forbindelser med Indien (kortfattet forelæggelse)
 21.Korruption og menneskerettigheder i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 22.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 23.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1151 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5299 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik