Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 12. syyskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Norjan valaanpyynti (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen (keskustelu)
 4.Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi (keskustelu)
 5.Fiproniili-skandaali: elintarvikkeita ja rehuja koskevan EU:n nopean hälytysjärjestelmän parantaminen (keskustelu)
 6.Puhemiehen julkilausuma
 7.Äänestykset
  7.1.Marie-Christine Boutonnet'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0259/2017 - Heidi Hautala) (äänestys)
  7.2.Simon Busuttilin nimittäminen SEUT-sopimuksen 255 artiklassa tarkoitettuun komiteaan (B8-0503/2017) (äänestys)
  7.3.Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano (äänestys)
  7.4.EU:n ja Islannin välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva sopimus (A8-0254/2017 - David Borrelli) (äänestys)
  7.5.EU:n ja Islannin välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa (A8-0256/2017 - David Borrelli) (äänestys)
  7.6.Sovitteludirektiivin täytäntöönpano (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) (äänestys)
  7.7.Franchise-toiminta vähittäisalalla (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) (äänestys)
  7.8.Euroopan avaruusstrategia (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) (äänestys)
  7.9.Akateeminen jatkokoulutus ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa (A8-0252/2017 - Milan Zver) (äänestys)
  7.10.Sisävesiliikenteen ja maanteiden tavarakuljetusten alan vanhentuneen lainsäädännön kumoaminen (A8-0228/2017 - Karima Delli) (äänestys)
  7.11.Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) (äänestys)
  7.12.Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) (äänestys)
  7.13.Norjan valaanpyynti (B8-0499/2017) (äänestys)
  7.14.Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekeminen EU:n osalta (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) (äänestys)
  7.15.Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin (A8-0269/2017 - Maria Arena) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Euroopan avaruusstrategia (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)
  8.2.Akateeminen jatkokoulutus ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa (A8-0252/2017 - Milan Zver)
  8.3.Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)
  8.4.Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
  8.5.Norjan valaanpyynti (B8-0499/2017)
  8.6.Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekeminen EU:n osalta (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)
  8.7.Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin (A8-0269/2017 - Maria Arena)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2018 (keskustelu)
 12.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)
 13.Pohjois-Korean tilanne (keskustelu)
 14.Muuttoliikkeen viimeaikainen kehitys (keskustelu)
 15.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 16.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 17.Turkin ja EU:n suhde (keskustelu)
 18.Venezuelan tilanne (keskustelu)
 19.EU:n poliittiset suhteet Latinalaiseen Amerikkaan (keskustelu)
 20.EU:n poliittiset suhteet Intiaan (lyhyt esittely)
 21.Korruptio ja ihmisoikeudet kolmansissa maissa (lyhyt esittely)
 22.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 23.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1151 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (5299 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö