Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Utorak, 12. rujna 2017. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Lov na kitove u Norveškoj (podneseni prijedlozi rezolucija): vidi zapisnik
 3.Promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama (rasprava)
 4.Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom (rasprava)
 5.Skandal s fipronilom: kako poboljšati EU-ov sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (rasprava)
 6.Izjava Predsjedništva
 7.Glasovanje
  7.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Marie-Christine Boutonnet (A8-0259/2017 - Heidi Hautala) (glasovanje)
  7.2.Imenovanje Simona Busuttila za člana odbora osnovanog u skladu s člankom 255. UFEU-a (B8-0503/2017) (glasovanje)
  7.3.Poimenični sastav Posebnog odbora za borbu protiv terorizma (glasovanje)
  7.4.Sporazum između EU-a i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (A8-0254/2017 - David Borrelli) (glasovanje)
  7.5.Sporazum između EU-a i Islanda o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode (A8-0256/2017 - David Borrelli) (glasovanje)
  7.6.Provedba Direktive o mirenju (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) (glasovanje)
  7.7.Funkcioniranje franšiznog poslovanja u maloprodajnom sektoru (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) (glasovanje)
  7.8.Svemirska strategija za Europu (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) (glasovanje)
  7.9.Daljnje akademsko obrazovanje i obrazovanje na daljinu kao dio europske strategije cjeloživotnog učenja (A8-0252/2017 - Milan Zver) (glasovanje)
  7.10.Stavljanje izvan snage zastarjelih uredbi o sektoru prijevoza tereta unutarnjim plovnim putovima i sektoru cestovnog prijevoza tereta (A8-0228/2017 - Karima Delli) (glasovanje)
  7.11.Promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) (glasovanje)
  7.12.Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) (glasovanje)
  7.13.Lov na kitove u Norveškoj (B8-0499/2017) (glasovanje)
  7.14.Pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) (glasovanje)
  7.15.Utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance (A8-0269/2017 - Maria Arena) (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
  8.1.Svemirska strategija za Europu (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)
  8.2.Daljnje akademsko obrazovanje i obrazovanje na daljinu kao dio europske strategije cjeloživotnog učenja (A8-0252/2017 - Milan Zver)
  8.3.Promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)
  8.4.Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
  8.5.Lov na kitove u Norveškoj (B8-0499/2017)
  8.6.Pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)
  8.7.Utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance (A8-0269/2017 - Maria Arena)
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 11.Predstavljanje stajališta Vijeća o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2018. (rasprava)
 12.Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (rasprava)
 13.Stanje u Sjevernoj Koreji (rasprava)
 14.Nedavna zbivanja u području migracija (rasprava)
 15.Ispravak (članak 231. Poslovnika): vidi zapisnik
 16.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika): vidi zapisnik
 17.Odnosi Turske i EU-a (rasprava)
 18.Stanje u Venezueli (rasprava)
 19.Politički odnosi EU-a s Latinskom Amerikom (rasprava)
 20.Politički odnosi EU-a s Indijom (kratka prezentacija)
 21.Korupcija i ljudska prava u trećim zemljama (kratka prezentacija)
 22.Sastav odbora i izaslanstava: vidi zapisnik
 23.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta: vidi zapisnik
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (1151 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (5299 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti