Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2017. szeptember 12., Kedd - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Bálnavadászat Norvégiában (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok): lásd a jegyzokönyvet
 3.Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása (vita)
 4.A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések (vita)
 5.A fipronil-botrány: az uniós élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer javításának lehetőségei (vita)
 6.Az elnök nyilatkozata
 7.Szavazások órája
  7.1.Marie-Christine Boutonnet mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0259/2017 - Heidi Hautala) (szavazás)
  7.2.Simon Busuttinak az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe történő kinevezése (B8-0503/2017) (szavazás)
  7.3.A terrorizmussal foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele (szavazás)
  7.4.A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló, EU–Izland közötti megállapodás (A8-0254/2017 - David Borrelli) (szavazás)
  7.5.A mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, EU–Izland közötti megállapodás (A8-0256/2017 - David Borrelli) (szavazás)
  7.6.A közvetítési irányelv végrehajtása (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) (szavazás)
  7.7.A franchise működése a kiskereskedelmi ágazatban (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) (szavazás)
  7.8.Európai űrstratégia (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) (szavazás)
  7.9.Egyetemi szintű továbbképzés és távképzés az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként (A8-0252/2017 - Milan Zver) (szavazás)
  7.10.A belvízi hajózási és a közúti árufuvarozási ágazattal kapcsolatos elavult rendeletek hatályon kívül helyezése (A8-0228/2017 - Karima Delli) (szavazás)
  7.11.Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) (szavazás)
  7.12.A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) (szavazás)
  7.13.Bálnavadászat Norvégiában (B8-0499/2017) (szavazás)
  7.14.Az Európai Uniónak az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményéhez történő csatlakozása (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) (szavazás)
  7.15.A nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák hatása a globális értékláncokra (A8-0269/2017 - Maria Arena) (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
  8.1.Európai űrstratégia (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)
  8.2.Egyetemi szintű továbbképzés és távképzés az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként (A8-0252/2017 - Milan Zver)
  8.3.Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)
  8.4.A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
  8.5.Bálnavadászat Norvégiában (B8-0499/2017)
  8.6.Az Európai Uniónak az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményéhez történő csatlakozása (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)
  8.7.A nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák hatása a globális értékláncokra (A8-0269/2017 - Maria Arena)
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 11.A Tanács ismertetője az általános költségvetés-tervezetről szóló álláspontjáról – 2018-as pénzügyi év (vita)
 12.Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (vita)
 13.Az észak-koreai helyzet (vita)
 14.Közelmúltbeli migrációs fejlemények (vita)
 15.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 16.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 17.Törökország–EU-kapcsolat (vita)
 18.A venezuelai helyzet (vita)
 19.Az EU Latin-Amerikával fennálló politikai kapcsolatai (vita)
 20.Az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatai (rövid ismertetés)
 21.A korrupció és emberi jogok harmadik országokbeli helyzete (rövid ismertetés)
 22.A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 23.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzokönyvet
 24.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 25.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (1151 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (5299 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat