Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2017 m. rugsėjo 12 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Banginių medžioklė Norvegijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 3.Interneto ryšio vietos bendruomenėse skatinimas (diskusijos)
 4.Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės (diskusijos)
 5.Fipronilo skandalas: kaip pagerinti ES skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (diskusijos)
 6.Pirmininko pareiškimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Prašymas atšaukti Marie-Christine Boutonnet imunitetą (A8-0259/2017 - Heidi Hautala) (balsavimas)
  7.2.Simono Busuttilio skyrimas į komitetą, įsteigtą pagal SESV 255 straipsnį (B8-0503/2017) (balsavimas)
  7.3.Specialiojo kovos su terorizmu komiteto vardinė sudėtis (balsavimas)
  7.4.ES ir Islandijos susitarimas dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos (A8-0254/2017 - David Borrelli) (balsavimas)
  7.5.ES ir Islandijos susitarimas dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų (A8-0256/2017 - David Borrelli) (balsavimas)
  7.6.Mediacijos direktyvos įgyvendinimas (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) (balsavimas)
  7.7.Franšizė mažmeninės prekybos sektoriuje (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) (balsavimas)
  7.8.Europos kosmoso strategija (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) (balsavimas)
  7.9.Tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis (A8-0252/2017 - Milan Zver) (balsavimas)
  7.10.Nebeaktualių reglamentų, susijusių su vidaus vandens transporto ir krovinių vežimo kelių transportu sektoriais, panaikinimas (A8-0228/2017 - Karima Delli) (balsavimas)
  7.11.Interneto ryšio vietos bendruomenėse skatinimas (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) (balsavimas)
  7.12.Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) (balsavimas)
  7.13.Banginių medžioklė Norvegijoje (B8-0499/2017) (balsavimas)
  7.14.ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) (balsavimas)
  7.15.Tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms (A8-0269/2017 - Maria Arena) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
  8.1.Europos kosmoso strategija (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)
  8.2.Tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis (A8-0252/2017 - Milan Zver)
  8.3.Interneto ryšio vietos bendruomenėse skatinimas (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)
  8.4.Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
  8.5.Banginių medžioklė Norvegijoje (B8-0499/2017)
  8.6.ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)
  8.7.Tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms (A8-0269/2017 - Maria Arena)
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 11.Taryba pristato savo poziciją dėl 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (diskusijos)
 12.Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (diskusijos)
 13.Padėtis Šiaurės Korėjoje (diskusijos)
 14.Pastarojo meto įvykiai migracijos srityje (diskusijos)
 15.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 16.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 17.Turkijos ir ES santykiai (diskusijos)
 18.Padėtis Venesueloje (diskusijos)
 19.ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika (diskusijos)
 20.ES politiniai santykiai su Indija (trumpas pristatymas)
 21.Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose šalyse (trumpas pristatymas)
 22.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 23.Veiksmai įgyvendinant Parlamento rezoliucijas (žr. protokola)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 25.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1151 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5299 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika