Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2017. gada 12. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Vaļu medības Norvēģijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 3.Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās (debates)
 4.Gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumi (debates)
 5.Fipronila skandāls: kā uzlabot ES ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā (debates)
 6.Priekšsēdētāja paziņojums
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Pieprasījums atcelt Marie-Christine Boutonnet imunitāti (A8-0259/2017 - Heidi Hautala) (balsošana)
  7.2.Simon Busuttil iecelšana LESD 255. pantā paredzētās komitejas sastāvā (B8-0503/2017) (balsošana)
  7.3.Īpašās komitejas terorisma jautājumos sastāvs (balsošana)
  7.4.ES un Islandes nolīgums par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (A8-0254/2017 - David Borrelli) (balsošana)
  7.5.ES un Islandes nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm (A8-0256/2017 - David Borrelli) (balsošana)
  7.6.Mediācijas direktīvas īstenošana (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) (balsošana)
  7.7.Franšīzes darbība mazumtirdzniecības nozarē (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) (balsošana)
  7.8.Kosmosa stratēģija Eiropai (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) (balsošana)
  7.9.Akadēmiska tālākizglītība un tālmācība kā daļa no Eiropas mūžizglītības stratēģijas (A8-0252/2017 - Milan Zver) (balsošana)
  7.10.Novecojušu regulu atcelšana attiecībā uz iekšējo ūdensceļu un kravu autopārvadājumu nozarēm (A8-0228/2017 - Karima Delli) (balsošana)
  7.11.Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) (balsošana)
  7.12.Gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumi (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) (balsošana)
  7.13.Vaļu medības Norvēģijā (B8-0499/2017) (balsošana)
  7.14.ES pievienošanās Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) (balsošana)
  7.15.Starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekme uz globālajām vērtības ķēdēm (A8-0269/2017 - Maria Arena) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Kosmosa stratēģija Eiropai (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)
  8.2.Akadēmiska tālākizglītība un tālmācība kā daļa no Eiropas mūžizglītības stratēģijas (A8-0252/2017 - Milan Zver)
  8.3.Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)
  8.4.Gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumi (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
  8.5.Vaļu medības Norvēģijā (B8-0499/2017)
  8.6.ES pievienošanās Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)
  8.7.Starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekme uz globālajām vērtības ķēdēm (A8-0269/2017 - Maria Arena)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Padomes veikta iepazīstināšana ar tās nostāju attiecībā uz 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)
 12.Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (debates)
 13.Stāvoklis Ziemeļkorejā (debates)
 14.Nesenā notikumu attīstība migrācijas jomā (debates)
 15.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 16.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 17.Turcijas un ES attiecības (debates)
 18.Stāvoklis Venecuēlā (debates)
 19.ES politiskās attiecības ar Latīņameriku (debates)
 20.ES politiskās attiecības ar Indiju (īss izklāsts)
 21.Korupcija un cilvēktiesības trešās valstīs (īss izklāsts)
 22.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 23.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 25.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1151 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (5299 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika