Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 12 septembrie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Vânătoarea de balene în Norvegia (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 3.Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale (dezbatere)
 4.Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale (dezbatere)
 5.Scandalul fipronilului: modalități de îmbunătățire a sistemului UE de alertă rapidă pentru alimente și furaje (dezbatere)
 6.Declarația Președintelui
 7.Votare
  7.1.Cerere de ridicare a imunității lui Marie-Christine Boutonnet (A8-0259/2017 - Heidi Hautala) (vot)
  7.2.Numirea lui Simon Busuttil în comitetul înființat în temeiul articolului 255 din TFUE (B8-0503/2017) (vot)
  7.3.Componența nominală a Comisiei speciale privind terorismul (vot)
  7.4.Acordul UE-Islanda privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare (A8-0254/2017 - David Borrelli) (vot)
  7.5.Acordul UE-Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole (A8-0256/2017 - David Borrelli) (vot)
  7.6.Punerea în aplicare a Directivei privind medierea (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) (vot)
  7.7.Funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) (vot)
  7.8.O strategie spațială pentru Europa (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) (vot)
  7.9.Învățământul superior complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții (A8-0252/2017 - Milan Zver) (vot)
  7.10.Abrogarea unor regulamente caduce referitoare la căile navigabile interioare și la transportul rutier de mărfuri (A8-0228/2017 - Karima Delli) (vot)
  7.11.Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) (vot)
  7.12.Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) (vot)
  7.13.Vânătoarea de balene în Norvegia (B8-0499/2017) (vot)
  7.14.Aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) (vot)
  7.15.Impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale (A8-0269/2017 - Maria Arena) (vot)
 8.Explicații privind votul
  8.1.O strategie spațială pentru Europa (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)
  8.2.Învățământul superior complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții (A8-0252/2017 - Milan Zver)
  8.3.Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)
  8.4.Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
  8.5.Vânătoarea de balene în Norvegia (B8-0499/2017)
  8.6.Aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)
  8.7.Impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale (A8-0269/2017 - Maria Arena)
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 11.Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2018 (dezbatere)
 12.Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (dezbatere)
 13.Situația din Coreea de Nord (dezbatere)
 14.Evenimente recente din domeniul migrației (dezbatere)
 15.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 16.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 17.Relația Turcia-UE (dezbatere)
 18.Situația din Venezuela (dezbatere)
 19.Relațiile politice ale UE cu America Latină (dezbatere)
 20.Relațiile politice ale UE cu India (prezentare succintă)
 21.Corupția și drepturile omului în țările terțe (prezentare succintă)
 22.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 23.Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 25.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1151 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5299 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate