Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург Редактирана версия

9.10. Възражение съгласно член 105 от Правилника за дейността: Делегиран регламент на Комисията от 2 юни 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях (B8-0497/2017) (гласуване)
PV
Правна информация - Политика за поверителност