Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg Revidované vydanie

9.10. Námietka podľa článku 105: delegované nariadenie Komisie z 2. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín určených na celkovú náhradu stravy na účely regulácie hmotnosti a o osobitné požiadavky na informácie (B8-0497/2017) (hlasovanie)
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia