Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg Reviderad upplaga

9.11. Invändning i enlighet med artikel 106: utkast till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4 (B8-0498/2017) (omröstning)
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy