Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg Revidované vydanie

9.12. Námietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/6, pokiaľ ide o krmivá a potraviny podrobené osobitným podmienkam týkajúcim sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (B8-0502/2017) (hlasovanie)
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia