Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 13. září 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Předložení dokumentů: viz zápis
 4.Převod prostředků: viz zápis
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 7.Stav Unie (rozprava)
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 9.Hlasování
  9.1.Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (hlasování)
  9.2.Podrobení akryl-fentanylu kontrolním opatřením (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (hlasování)
  9.3.Politické vztahy EU s Indií (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (hlasování)
  9.4.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (hlasování)
  9.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 přiložený k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (A8-0281/2017 - Jens Geier) (hlasování)
  9.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  9.7.Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (hlasování)
  9.8.Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (hlasování)
  9.9.Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (hlasování)
  9.10.Námitka podle článku 105: nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 2. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (B8-0497/2017) (hlasování)
  9.11.Námitka podle článku 106: návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (B8-0498/2017) (hlasování)
  9.12.Námitka podle článku 106: návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6, pokud jde o potraviny a krmiva, na něž se vztahují zvláštní podmínky dovozu potravin a krmiv pocházejících nebo odesílaných z Japonska po nehodě v jaderné elektrárně Fukušima (B8-0502/2017) (hlasování)
  9.13.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), plány pracovních míst agentury ACER a společného podniku SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier) (hlasování)
  9.14.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (hlasování)
  9.15.Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (A8-0268/2017 - Javi López) (hlasování)
  9.16.Korupce a lidská práva ve třetích zemích (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
  10.1.Politické vztahy EU s Indií (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.Korupce a lidská práva ve třetích zemích (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Změna pořadu jednání: viz zápis
 14.Dieselgate: posílení norem EU v oblasti životního prostředí, zdraví a práv spotřebitelů v souvislosti s nedávnými kroky členských států, včetně Německa a Rakouska (rozprava na aktuální téma) (článek 153a jednacího řádu)
 15.Požární bezpečnost v budovách (rozprava)
 16.Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb (rozprava)
 17.Prodloužení evropského statistického programu do roku 2020 (rozprava)
 18.Evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání (rozprava)
 19.Hurikán Irma (rozprava)
 20.Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace (rozprava)
 21.Budoucnost programu Erasmus+ (rozprava)
 22.Modernizace obchodního pilíře dohody o přidružení mezi EU a Chile – Dohoda mezi EU a Chile o obchodu s ekologickými produkty – Protokol k Dohodě o přidružení mezi EU a Chile (přistoupení Chorvatska) (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1091 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (5210 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí