Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Doslovno izvješće
Srijeda, 13. rujna 2017. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija): vidjeti zapisnik
 3.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 4.Prijenos odobrenih sredstava: vidjeti zapisnik
 5.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika): vidi zapisnik
 6.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika): vidi zapisnik
 7.Stanje Unije (rasprava)
 8.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika): vidi zapisnik
 9.Glasovanje
  9.1.Multilateralni sporazum o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (glasovanje)
  9.2.Podvrgavanje akriloilfentanila kontrolnim mjerama (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (glasovanje)
  9.3.Politički odnosi EU-a s Indijom (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (glasovanje)
  9.4.Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  9.5.Nacrt izmjene proračuna br. 4/2017 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji (A8-0281/2017 - Jens Geier) (glasovanje)
  9.6.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  9.7.Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. (A8-0258/2017 - Julie Girling) (glasovanje)
  9.8.Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (glasovanje)
  9.9.Jedinstveni obrazac boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (glasovanje)
  9.10.Prigovor u skladu s člankom 105. Poslovnika: Delegirana uredba Komisije оd 2. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (B8-0497/2017) (glasovanje)
  9.11.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetički modificiranu soju DAS-68416-4, sastoje se ili su proizvedeni od nje (B8-0498/2017) (glasovanje)
  9.12.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: nacrt Provedbene uredbe Komisije o izmjeni Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/6 o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima (B8-0502/2017) (glasovanje)
  9.13.Nacrt izmjene proračuna br. 3/2017: proračunska sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih; ažuriranje planova za ACER i SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier) (glasovanje)
  9.14.Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (glasovanje)
  9.15.Politički odnosi EU-a s Latinskom Amerikom (A8-0268/2017 - Javi López) (glasovanje)
  9.16.Korupcija i ljudska prava u trećim zemljama (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
  10.1.Politički odnosi EU-a s Indijom (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.Politički odnosi EU-a s Latinskom Amerikom (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.Korupcija i ljudska prava u trećim zemljama (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 13.Izmjena dnevnog reda: vidi zapisnik
 14.Dieselgate: jačanje standarda EU-a u području okoliša, zdravlja i prava potrošača u vezi s nedavnim mjerama država članica, uključujući Njemačku i Austriju (tematska rasprava) (članak 153.a Poslovnika)
 15.Protupožarna zaštita u zgradama (rasprava)
 16.Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga (rasprava)
 17.Produljenje europskog statističkog programa do 2020. (rasprava)
 18.Europski fondovi poduzetničkog kapitala i europski fondovi za socijalno poduzetništvo (rasprava)
 19.Uragan Irma (rasprava)
 20.Višegodišnji plan za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi (rasprava)
 21.Budućnost programa Erasmus+ (rasprava)
 22.Modernizacija trgovinskoga stupa Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea - Sporazum između EU-a i Čilea o trgovini ekološkim proizvodima - Protokol uz Sporazum o pridruživanju između EU-a i Čilea (pristupanje Hrvatske) (rasprava)
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (1091 kb)
 
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (5210 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti