Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2017. szeptember 13., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 4.Előirányzatok átcsoportosítása: lásd a jegyzőkönyvet
 5.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 6.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 7.Az Unió helyzete (vita)
 8.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 9.Szavazások órája
  9.1.Az európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (szavazás)
  9.2.Az akriloil-fentanil ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (szavazás)
  9.3.Az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatai (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (szavazás)
  9.4.Az Olaszországnak szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (szavazás)
  9.5.4/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet, amely az Olaszországnak szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (A8-0281/2017 - Jens Geier) (szavazás)
  9.6.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 – Finnország (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  9.7.Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése (A8-0258/2017 - Julie Girling) (szavazás)
  9.8.A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (szavazás)
  9.9.A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátuma (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (szavazás)
  9.10.Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikke alapján: a Bizottság 2017. június 2-i felhatalmazáson alapuló rendelete a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről (B8-0497/2017) (szavazás)
  9.11.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított DAS-68416-4 számú szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezete (B8-0498/2017) (szavazás)
  9.12.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A Bizottság (EU) .../... végrehajtási rendelettervezete az (EU) 2016/6 bizottsági végrehajtási rendeletnek a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételekhez kötött takarmány és élelmiszer tekintetében történő módosításáról (B8-0502/2017) (szavazás)
  9.13.3/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés költségvetési forrásai; az ACER és SESAR2 létszámterve (A8-0282/2017 - Jens Geier) (szavazás)
  9.14.Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (szavazás)
  9.15.Az EU Latin-Amerikával fennálló politikai kapcsolatai (A8-0268/2017 - Javi López) (szavazás)
  9.16.A korrupció és emberi jogok harmadik országokbeli helyzete (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
  10.1.Az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatai (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.Az EU Latin-Amerikával fennálló politikai kapcsolatai (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.A korrupció és emberi jogok harmadik országokbeli helyzete (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 13.A napirend módosítása: lásd a jegyzokönyvet
 14.Dízelbotrány: az EU környezetvédelmi, egészségügyi, fogyasztói jogi standardjainak megerősítése a tagállamok, köztük Németország és Ausztria közelmúltbeli intézkedéseivel kapcsolatosan (vita időszerű kérdésekről) (az eljárási szabályzat 153a. cikke)
 15.Az épületek tűzbiztonsága (vita)
 16.A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei (vita)
 17.Az európai statisztikai program 2020-ig történő meghosszabbítása (vita)
 18.Az európai kockázatitőke-alapok és az európai szociális vállalkozási alapok (vita)
 19.Az Irma hurrikán (vita)
 20.Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv (vita)
 21.Az Erasmus+ program jövője (vita)
 22.Az EU–Chile társulási megállapodás kereskedelmi pillérjének modernizálása – Az ökológiai termékek kereskedelméről szóló, EU–Chile közötti megállapodás – Az EU–Chile társulási megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) (vita)
 23.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 24.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (1091 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (5210 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat