Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2017 m. rugsėjo 13 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 4.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 7.Sąjungos padėtis (diskusijos)
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (balsavimas)
  9.2.Kontrolės priemonių taikymas akriloilfentaniliui (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (balsavimas)
  9.3.ES politiniai santykiai su Indija (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (balsavimas)
  9.4.Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Italijai (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (balsavimas)
  9.5.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai (A8-0281/2017 - Jens Geier) (balsavimas)
  9.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“ (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  9.7.ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę (A8-0258/2017 - Julie Girling) (balsavimas)
  9.8.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (balsavimas)
  9.9.Vienoda leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams forma (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (balsavimas)
  9.10.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnį: 2017 m. birželio 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimais (B8-0497/2017) (balsavimas)
  9.11.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų DAS-68416-4, projektas (B8-0498/2017) (balsavimas)
  9.12.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) .../..., kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/6, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai, projektas (B8-0502/2017) (balsavimas)
  9.13.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2017 projektas: biudžeto ištekliai Jaunimo užimtumo iniciatyvai (JUI), agentūros ACER ir bendrosios įmonės SESAR2 etatų planai (A8-0282/2017 - Jens Geier) (balsavimas)
  9.14.Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (balsavimas)
  9.15.ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika (A8-0268/2017 - Javi López) (balsavimas)
  9.16.Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose šalyse (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
  10.1.ES politiniai santykiai su Indija (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose šalyse (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Darbotvarkės keitimas (žr. protokola)
 14.„Dieselgate“: ES aplinkos, sveikatos apsaugos, vartotojų teisių standartų gerinimas, atsižvelgiant į pastarojo meto valstybių narių, be kita ko, Vokietijos ir Austrijos, veiksmus (diskusija aktualia tema) (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)
 15.Pastatų priešgaisrinė sauga (diskusijos)
 16.Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai (diskusijos)
 17.Europos statistikos programos pratęsimas iki 2020 m. (diskusijos)
 18.Europos rizikos kapitalo fondai ir Europos socialinio verslumo fondai (diskusijos)
 19.Uraganas „Irma“ (diskusijos)
 20.Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas (diskusijos)
 21.Programos „Erasmus+“ ateitis (diskusijos)
 22.ES ir Čilės asociacijos susitarimo prekybos skyriaus modernizavimas - ES ir Čilės susitarimas dėl prekybos ekologiškais produktais - ES ir Čilės asociacijos susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas) (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 24.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1091 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5210 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika