Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 13 ta' Settembru 2017 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 4.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 6.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 7.Stat tal-Unjoni (dibattitu)
 8.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1.Ftehim multilaterali dwar it-twaqqif ta' Żona ta' Avjazzjoni Komuni Ewropea (ECAA) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (votazzjoni)
  9.2.Sottopożizzjoni tal-akriloilfentanil għal miżuri ta' kontroll (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (votazzjoni)
  9.3.Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (votazzjoni)
  9.4.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (votazzjoni)
  9.5.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2017 li jakkumpanja l-proposta li jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (A8-0281/2017 - Jens Geier) (votazzjoni)
  9.6.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (votazzjoni)
  9.7.Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (votazzjoni)
  9.8.Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (votazzjoni)
  9.9.Format uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (votazzjoni)
  9.10.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): Regolament Delegat tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ġunju 2017 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-ikel għal sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż (B8-0497/2017) (votazzjoni)
  9.11.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-68416-4 (B8-0498/2017) (votazzjoni)
  9.12.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106(2) u (3): Abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) …/... li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/6 fir-rigward ta' għalf u ikel soġġett għal kundizzjonijiet speċjali li jirregolaw l-importazzjoni ta' għalf u ikel li joriġina jew ġej mill-Ġappun wara l-aċċident fl-impjant nukleari ta' Fukushima (B8-0502/2017) (votazzjoni)
  9.13.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 3/2017: ir-riżorsi baġitarji tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; l-istabbiliment ta' pjanijiet tal-ACER u s-SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier) (votazzjoni)
  9.14.Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (votazzjoni)
  9.15.Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina (A8-0268/2017 - Javi López) (votazzjoni)
  9.16.Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (votazzjoni)
 10.Spegazzjonijiet tal-vot
  10.1.Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 13.Modifika fl-aġenda: ara l-Minuti
 14.Dieselgate: tisħiħ tal-istandards tal-UE fl-oqsma tal-ambjent, is-saħħa u d-drittijiet tal-konsumatur b'rabta ma' azzjonijiet reċenti minn Stati Membri, fosthom il-Ġermanja u l-Awstrija (dibattitu topiku) (Artikolu 153a tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Sikurezza kontra r-riskji ta' nirien fil-bini (dibattitu)
 16.Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi (dibattitu)
 17.Estensjoni tal-programm statistiku Ewropew sal-2020 (dibattitu)
 18.Fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju u fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej (dibattitu)
 19.Uragan Irma (dibattitu)
 20.Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet (dibattitu)
 21.Il-futur tal-programm Erasmus+ (dibattitu)
 22.Il-modernizzazzjoni tal-pilastru tal-kummerċ tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì - Ftehim UE-Ċilì dwar il-kummerċ ta' prodotti organiċi - Protokoll għall-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni UE-Ċilì (adeżjoni tal-Kroazja) (dibattitu)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 24.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1091 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (5210 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza