Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 13 septembrie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 4.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 7.Starea Uniunii (dezbatere)
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Votare
  9.1.Acordul multilateral privind înființarea unui spațiu aerian comun european (SACE) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (vot)
  9.2.Aplicarea unor măsuri de control în cazul acriloilfentanilului (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (vot)
  9.3.Relațiile politice ale UE cu India (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (vot)
  9.4.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Italiei (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (vot)
  9.5.Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2017 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Italiei (A8-0281/2017 - Jens Geier) (vot)
  9.6.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (vot)
  9.7.Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (vot)
  9.8.Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (vot)
  9.9.Model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (vot)
  9.10.Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 din Regulamentul de procedură: Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informațiile aplicabile înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății (B8-0497/2017) (vot)
  9.11.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic DAS- 68416-4 (B8-0498/2017) (vot)
  9.12.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiect de regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6 al Comisiei de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima (B8-0502/2017) (vot)
  9.13.Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2017: resursele bugetare ale Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; schemele de personal ale ACER și SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier) (vot)
  9.14.Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (vot)
  9.15.Relațiile politice ale UE cu America Latină (A8-0268/2017 - Javi López) (vot)
  9.16.Corupția și drepturile omului în țările terțe (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (vot)
 10.Explicații privind votul
  10.1.Relațiile politice ale UE cu India (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.Relațiile politice ale UE cu America Latină (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.Corupția și drepturile omului în țările terțe (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 13.Modificarea ordinii de zi: consultaţi procesul-verbal
 14.Dieselgate: consolidarea standardelor UE privind mediul, sănătatea și drepturile consumatorilor în legătură cu acțiunile recente ale unor state member, inclusive Germania și Austria (dezbatere pe o temă de actualitate) (articolul 153a din Regulamentul de procedură)
 15.Protecția împotriva incendiilor în clădiri (dezbatere)
 16.Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (dezbatere)
 17.Prelungirea programului statistic european până în 2020 (dezbatere)
 18.Fondurile europene cu capital de risc și fondurile europene de antreprenoriat social (dezbatere)
 19.Uraganul Irma (dezbatere)
 20.Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (dezbatere)
 21.Viitorul programului Erasmus+ (dezbatere)
 22.Modernizarea pilonului comercial al Acordului de asociere UE-Chile - Acordul UE-Chile privind comerțul cu produse ecologice - Protocolul la Acordul de asociere UE-Chile (aderarea Croației) (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1091 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5210 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate