Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 13. septembra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Stav Únie (rozprava)
 8.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Hlasovanie
  9.1.Mnohostranná dohoda o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (hlasovanie)
  9.2.Podrobenie akrylfentanylu kontrolným opatreniam (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (hlasovanie)
  9.3.Politické vzťahy EÚ s Indiou (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (hlasovanie)
  9.4.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (hlasovanie)
  9.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku (A8-0281/2017 - Jens Geier) (hlasovanie)
  9.6.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  9.7.Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (hlasovanie)
  9.8.Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (hlasovanie)
  9.9.Jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (hlasovanie)
  9.10.Námietka podľa článku 105: delegované nariadenie Komisie z 2. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín určených na celkovú náhradu stravy na účely regulácie hmotnosti a o osobitné požiadavky na informácie (B8-0497/2017) (hlasovanie)
  9.11.Námietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS- 68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (B8-0498/2017) (hlasovanie)
  9.12.Námietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/6, pokiaľ ide o krmivá a potraviny podrobené osobitným podmienkam týkajúcim sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (B8-0502/2017) (hlasovanie)
  9.13.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí; plány pracovných miest ACER a SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier) (hlasovanie)
  9.14.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (hlasovanie)
  9.15.Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou (A8-0268/2017 - Javi López) (hlasovanie)
  9.16.Korupcia a ľudské práva v tretích krajinách (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Politické vzťahy EÚ s Indiou (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.Korupcia a ľudské práva v tretích krajinách (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Zmena programu schôdze: pozri zápisnicu
 14.Dieselgate: sprísnenie noriem EÚ v oblasti životného prostredia, zdravia a práv spotrebiteľov v súvislosti s najnovšími opatreniami členských štátov vrátane Nemecka a Rakúska (tematická rozprava) (článok 153a rokovacieho poriadku)
 15.Požiarna ochrana v budovách (rozprava)
 16.Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (rozprava)
 17.Predĺženie trvania európskeho štatistického programu do roku 2020 (rozprava)
 18.Európske fondy rizikového kapitálu a európske fondy sociálneho podnikania (rozprava)
 19.Hurikán Irma (rozprava)
 20.Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov (rozprava)
 21.Budúcnosť programu Erasmus+ (rozprava)
 22.Modernizácia obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile - Dohoda medzi EÚ a Čile o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby - Protokol k dohode o pridružení medzi EÚ a Čile (pristúpenie Chorvátska) (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1091 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (5210 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia