Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 13. september 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 4.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik
 6.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 7.Stanje v Uniji (razprava)
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c): gl. zapisnik
 9.Čas glasovanja
  9.1.Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (glasovanje)
  9.2.Uvedba nadzornih ukrepov za akriloilfentanil (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (glasovanje)
  9.3.Politični odnosi EU z Indijo (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (glasovanje)
  9.4.Uporaba Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  9.5.Predlog spremembe proračuna št. 4/2017, ki spremlja predlog za uporabo Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji (A8-0281/2017 - Jens Geier) (glasovanje)
  9.6.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – vloga EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  9.7.Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (glasovanje)
  9.8.Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (glasovanje)
  9.9.Enotna oblika dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (glasovanje)
  9.10.Nasprotovanje po členu 105 Poslovnika: delegirana uredba Komisije z dne 2. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev o sestavi in informacijah za popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo (B8-0497/2017) (glasovanje)
  9.11.Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS- 68416-4, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (B8-0498/2017) (glasovanje)
  9.12.Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (B8-0502/2017) (glasovanje)
  9.13.Predlog spremembe proračuna št. 3/2017: proračunska sredstva pobude za zaposlovanje mladih; kadrovski načrti agencije ACER in skupnega podjetja SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier) (glasovanje)
  9.14.Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (glasovanje)
  9.15.Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko (A8-0268/2017 - Javi López) (glasovanje)
  9.16.Korupcija in človekove pravice v tretjih državah (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.Politični odnosi EU z Indijo (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.Korupcija in človekove pravice v tretjih državah (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Sprememba dnevnega reda: gl. zapisnik
 14.Afera Dieselgate: okrepitev standardov EU na področju okolja, zdravja in potrošniških pravic v povezavi z nedavnimi ukrepi držav članic, vključno z Nemčijo in Avstrijo (tematska razprava) (člen 153a Poslovnika)
 15.Požarna varnost v stavbah (razprava)
 16.Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev (razprava)
 17.Podaljšanje evropskega statističnega programa do leta 2020 (razprava)
 18.Evropski skladi tveganega kapitala in evropski skladi za socialno podjetništvo (razprava)
 19.Orkan Irma (razprava)
 20.Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže (razprava)
 21.Prihodnost programa Erasmus+ (razprava)
 22.Posodobitev trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom - Sporazum med EU in Čilom o trgovini z ekološkimi proizvodi - Protokol k Sporazumu o pridružitvi med EU in Čilom (pristop Hrvaške) (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 24.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1091 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5210 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov