Indiċi 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
PDF 5210k
L-Erbgħa, 13 ta' Settembru 2017 - Strasburgu Edizzjoni riveduta
1. Ftuħ tas-seduta
 2. Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3. Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 4. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 5. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 6. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 7. Stat tal-Unjoni (dibattitu)
 8. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 9. Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1. Ftehim multilaterali dwar it-twaqqif ta' Żona ta' Avjazzjoni Komuni Ewropea (ECAA) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (votazzjoni)
  9.2. Sottopożizzjoni tal-akriloilfentanil għal miżuri ta' kontroll (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (votazzjoni)
  9.3. Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (votazzjoni)
  9.4. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (votazzjoni)
  9.5. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2017 li jakkumpanja l-proposta li jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (A8-0281/2017 - Jens Geier) (votazzjoni)
  9.6. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (votazzjoni)
  9.7. Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (votazzjoni)
  9.8. Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (votazzjoni)
  9.9. Format uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (votazzjoni)
  9.10. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): Regolament Delegat tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ġunju 2017 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-ikel għal sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż (B8-0497/2017) (votazzjoni)
  9.11. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-68416-4 (B8-0498/2017) (votazzjoni)
  9.12. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106(2) u (3): Abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) …/... li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/6 fir-rigward ta' għalf u ikel soġġett għal kundizzjonijiet speċjali li jirregolaw l-importazzjoni ta' għalf u ikel li joriġina jew ġej mill-Ġappun wara l-aċċident fl-impjant nukleari ta' Fukushima (B8-0502/2017) (votazzjoni)
  9.13. Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 3/2017: ir-riżorsi baġitarji tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; l-istabbiliment ta' pjanijiet tal-ACER u s-SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier) (votazzjoni)
  9.14. Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (votazzjoni)
  9.15. Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina (A8-0268/2017 - Javi López) (votazzjoni)
  9.16. Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (votazzjoni)
 10. Spegazzjonijiet tal-vot
  10.1. Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2. Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3. Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4. Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5. Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6. Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 13. Modifika fl-aġenda: ara l-Minuti
 14. Dieselgate: tisħiħ tal-istandards tal-UE fl-oqsma tal-ambjent, is-saħħa u d-drittijiet tal-konsumatur b'rabta ma' azzjonijiet reċenti minn Stati Membri, fosthom il-Ġermanja u l-Awstrija (dibattitu topiku) (Artikolu 153a tar-Regoli ta' Proċedura)
 15. Sikurezza kontra r-riskji ta' nirien fil-bini (dibattitu)
 16. Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi (dibattitu)
 17. Estensjoni tal-programm statistiku Ewropew sal-2020 (dibattitu)
 18. Fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju u fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej (dibattitu)
 19. Uragan Irma (dibattitu)
 20. Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet (dibattitu)
 21. Il-futur tal-programm Erasmus+ (dibattitu)
 22. Il-modernizzazzjoni tal-pilastru tal-kummerċ tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì - Ftehim UE-Ċilì dwar il-kummerċ ta' prodotti organiċi - Protokoll għall-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni UE-Ċilì (adeżjoni tal-Kroazja) (dibattitu)
 23. L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 24. Għeluq tas-seduta


  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
1. Ftuħ tas-seduta
Vidjow tat-taħditiet
 

(La seduta è aperta alle 9.00)

 

2. Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti

3. Dokumenti mressqa: ara l-Minuti

4. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti

5. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti

6. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti

7. Stat tal-Unjoni (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la dichiarazione del Presidente della Commissione europea sullo stato dell'Unione (2017/2709(RSP)).

Prima di dare la parola al Presidente Juncker, che saluto e ringrazio insieme a tutti i componenti della Commissione europea per essere oggi qui, volevo darvi alcune informazioni che riguardano lo svolgimento dell'odierno dibattito.

Ieri vi ho detto che considero il Parlamento europeo il cuore pulsante dell'Unione europea, il luogo dove dovrà svolgersi il dibattito sul futuro dell'Unione; ho ricordato l'importanza del discorso che pronuncerà oggi il Presidente Juncker e ho invitato tutti i capi di Stato a tornare a parlare in quest'Aula. Faremo anche noi, credo, un dibattito aperto sul futuro dell'Unione, perché siamo convinti che questo Parlamento possa veramente dare un contributo determinante alla crescita dell'Unione e al suo miglioramento, per cambiare le cose che devono essere cambiate, ma anche per lavorare insieme alle altre istituzioni, per compiere tutte le riforme necessarie, quelle istituzionali, quelle che riguardano l'azione contro il terrorismo, contro l'immigrazione illegale e contro lo sfruttamento degli esseri umani, ma anche per lavorare alla creazione di nuovi posti di lavoro. Da quello che abbiamo letto, c'è un impegno forte della Commissione a sostegno della politica industriale, cosa che il Parlamento europeo ha sottolineato. Lavoreremo a fianco della Commissione per risolvere tutti i problemi che riguardano i cittadini.

Per questo oggi ascolteremo con grande attenzione le proposte del Presidente Juncker: ci sarà un dibattito approfondito, al termine del quale il Presidente Juncker formulerà le proprie osservazioni e, successivamente, i presidenti dei gruppi tireranno le somme di questa mattinata così importante. Quindi, subito dopo l'intervento del Presidente Juncker, interverranno i presidenti dei gruppi, cui faranno seguito il dibattito, la replica del Presidente Juncker e le conclusioni dei presidenti dei gruppi.

Mi raccomando di rispettare i tempi che vi sono stati assegnati, perché questo permetterà a tutti quanti di esprimersi e poi al Presidente Juncker di dare una risposta compiuta e articolata alle osservazioni che gli verranno formulate dai rappresentanti che siedono in questo Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, President of the Commission. – Mr President, when I stood before you this time last year I had a somewhat easier speech to give. It was plain for all to see that our Union was not in a good state. Europe was battered and bruised by a year that had shaken our very foundation. We only had two choices: either come together around a positive European agenda, or each retreat into our own corners. Faced with this choice, I argued for unity. I proposed a positive agenda to help create, as I said last year, a Europe that protects, a Europe that empowers, a Europe that defends.

Over the past 12 months, this Parliament has helped bring this agenda to life. We continue to make progress with each passing day. Just last night you worked to find an agreement on a trade defence instrument and on doubling our European investment capacity, and you succeeded. Thank you for that.

I also want to thank the 27 leaders of our Member States. Days after my speech last year, they welcomed my agenda at their summit in Bratislava. In doing so, they chose unity. They chose to rally around our common ground. Together, we showed that Europe can deliver for its citizens when and where it matters. Ever since, we have been slowly, but surely, gathering momentum.

It helped that the economic outlook swung in our favour. We are now in the fifth year of an economic recovery that really reaches each and every single Member State. Growth in the European Union has outstripped that of the United States over the last two years. It now stands above 2% for the Union as a whole and at 2.2% for the monetary area. Unemployment is at a nine-year low. Almost eight million jobs have been created during this mandate so far. With 235 million people in work, more people are in employment in the European Union than ever before.

The Commission cannot take the credit for this alone, though I am sure that had eight million jobs been lost we would have taken the blame. But Europe’s institutions played their part in helping the wind change. We can take credit for our European investment plan which has triggered EUR 225 billion worth of investment so far. It has granted loans to over 450 000 small firms and more than 270 infrastructure projects.

We can take credit for the fact that thanks to determined action, European banks once again have the capital fire power to lend to companies so that they can grow and create jobs. And we can take credit for having brought public deficits down from 6.6% to 1.6%. This is thanks to an intelligent application of the Stability and Growth Pact. We ask for fiscal discipline but are careful not to kill growth. This is in fact working very well across the Union, despite some criticism.

Ten years since the crisis struck, Europe’s economy is finally bouncing back and with it, our confidence. Our 27 leaders, this Parliament and the Commission are putting ‘Europe’ back into our Union, and together we are putting ‘Union’ back into our Union. In the last year we saw all 27 leaders walk up to the Capitoline Hill in Rome, one by one, to renew their vows to each other and to our Union. All of this leads me to believe the wind is back in Europe’s sails.

We now have a window of opportunity, but it will not stay open forever. Let us make the most of the momentum, catch the wind in our sails. For this, we must do two things. First, we should stay the course set out last year. We still have 16 months in which real progress can be made by Parliament, Council and Commission. We must use this time to finish what we started in Bratislava and deliver on our own positive agenda. Secondly, we should chart the direction for the future. As Mark Twain wrote, and I quote: ‘years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than by the ones you did do’. Now is the time to build a more united, a stronger, and a more democratic Europe for 2025.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, alors que nous regardons vers l’avenir, nous ne pouvons pas nous laisser détourner de notre cap. Ensemble, nous nous sommes fixé comme objectif de parachever une union de l’énergie, une union de la sécurité, une union des marchés des capitaux, une union bancaire et un marché unique numérique. Ensemble, nous avons déjà fait bien du chemin.

Comme l’a conseillé votre Parlement, la Commission a déjà présenté 80 % des propositions promises en début de mandat. Nous devons maintenant travailler ensemble pour que ces propositions deviennent des actes législatifs et que ces actes se concrétisent dans la pratique.

Comme toujours, certaines concessions devront être faites. Les propositions présentées par la Commission pour réformer notre système d’asile commun ou pour établir de nouvelles règles et des règles plus solides sur le détachement des travailleurs sont des sujets – je le sais – controversés. Nous obtiendrons de bons résultats si chacun bâtit sa partie du pont pour que les positions puissent se rejoindre. Je voudrais dire que la Commission sera ouverte au compromis, du moment que le résultat final est bon pour l’Union et équitable pour tous ses États membres.

Nous sommes maintenant prêts à soumettre les 20 % d’initiatives restantes d’ici mai 2018. Ce matin, j’ai adressé au Président du Parlement et au premier ministre estonien – dont je voudrais ici saluer l’action forte dans le domaine européen – une lettre d’intention précisant les priorités pour l’année à venir.

Je ne vais pas et je ne peux pas vous énumérer toutes ces propositions, mais permettez-moi d’en mentionner cinq qui sont particulièrement importantes.

Premièrement, je voudrais que nous renforcions notre programme commercial européen. L’Europe est ouverte au commerce, oui, mais réciprocité il doit y avoir. Il faudra que nous obtenions autant que ce que nous donnons.

Le commerce n’est pas un concept abstrait. Le commerce, ce sont des emplois, ce sont de nouvelles opportunités pour les entreprises européennes, grandes ou petites. Chaque milliard d’exportations en plus représente 14 000 emplois supplémentaires en Europe. Le commerce, c’est l’exportation de nos normes sociales et environnementales et de nos normes en matière de protection des données ou de sécurité alimentaire.

L’Europe a toujours été un espace économique attirant mais, depuis l’an dernier, j’observe que nos partenaires du monde entier se pressent à notre porte pour conclure des accords commerciaux avec nous.

Grâce à l’aide de votre Parlement, nous venons de conclure avec le Canada un accord commercial qui s’appliquera de manière provisoire à compter de la semaine prochaine. Nous avons trouvé un accord politique avec le Japon sur un futur partenariat économique et, d’ici à la fin de l’année, nous avons de bonnes chances de faire de même avec le Mexique et les pays d’Amérique du Sud. Aujourd’hui, nous proposons d’ouvrir des négociations commerciales avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Je voudrais que tous ces accords soient finalisés d’ici à la fin de ce mandat et je tiens à ce qu’ils soient négociés dans la plus grande transparence. L’ouverture aux échanges doit aller de pair avec une transparence accrue de nos processus décisionnels. Le Parlement européen aura le dernier mot sur l’ensemble des accords commerciaux et donc ses membres, tout comme les parlements nationaux et régionaux, doivent être tenus parfaitement informés dès le premier jour des négociations.

La Commission y veillera. Dorénavant, la Commission publiera l’intégralité des projets de mandat de négociation qu’elle présentera au Conseil. Les citoyens ont le droit de savoir ce que propose la Commission. Fini le manque de transparence, fini les rumeurs et les procès d’intention dont la Commission ne cesse de faire l’objet. J’invite le Conseil à faire de même.

(Applaudissements)

Je voudrais dire une fois pour toutes que nous ne sommes pas des partisans naïfs du libre-échange. L’Europe doit toujours défendre ses intérêts stratégiques. C’est la raison pour laquelle nous proposons aujourd’hui un nouveau cadre de l’Union européenne sur l’examen des investissements, Investment Screening, en franglais.

Si une entreprise publique étrangère veut acquérir un port européen stratégique, une partie de notre infrastructure énergétique ou une de nos sociétés dans le domaine des technologies de défense, cela ne pourra se faire que dans la transparence, à travers un examen approfondi et un débat. Il est de notre responsabilité politique de savoir ce qui se passe chez nous afin d’être en mesure, si besoin en était, de protéger notre sécurité collective.

(Applaudissements)

Deuxièmement, la Commission voudrait rendre notre industrie plus forte et plus compétitive. Ceci est en particulier vrai pour ce qui concerne notre base industrielle et les 32 millions de travailleurs qui en constituent la colonne vertébrale. Ce sont eux qui fabriquent les produits de toute première classe – nos voitures, par exemple – auxquels nous devons notre avance par rapport à d’autres. Je suis fier de notre industrie automobile, mais je suis choqué quand les clients et les consommateurs sont sciemment et intentionnellement trompés.

(Applaudissements)

J’invite l’industrie automobile à faire amende honorable et à corriger le tir. Au lieu de chercher à tromper et à induire en erreur, les constructeurs devraient investir dans les voitures propres, qui sont celles de demain.

Mesdames et Messieurs les députés, nous présentons aujourd’hui même une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, qui permettra à notre industrie de rester ou de devenir le numéro un en matière d’innovation, de numérisation et de décarbonisation.

Troisièmement, je voudrais que l’Europe soit à l’avant-garde de la lutte contre le changement climatique. L’année dernière, nous avons fixé des normes climatiques globales avec la ratification de l’accord de Paris, ici même, dans cette Assemblée. Face à l’affaissement des ambitions dont font preuve les États-Unis, l’Europe doit faire en sorte de rendre grandes la planète et la partie indivisible de l’humanité tout entière. La Commission présentera sous peu une proposition de réduction des émissions de carbone dans le secteur des transports.

Quatrièmement, je voudrais que nous protégions mieux les Européens à l’ère du numérique. Au cours des dernières années, nous avons fait des progrès notables dans la sécurisation de l’internet. De nouvelles règles proposées par la Commission protégeront nos droits de propriété intellectuelle, notre diversité culturelle et nos données à caractère personnel. Nous avons intensifié la lutte contre la propagande terroriste et la radicalisation en ligne.

Mais l’Europe reste mal équipée face aux cyberattaques. Les cyberattaques sont parfois plus dangereuses pour la stabilité des démocraties et des économies que les fusils et les chars. Rien que l’année dernière, nous avons enregistré plus de 4 000 attaques par rançongiciel et 80 % des entreprises européennes ont connu au moins un incident lié à la cybersécurité. Les cyberattaques ne connaissent pas de frontières. Elles n’épargnent personne. C’est pourquoi la Commission propose aujourd’hui de nouveaux outils et notamment une Agence européenne de la cybersécurité pour mieux nous défendre contre ces attaques.

Cinquièmement, la migration doit rester sur notre radar. Même si les questions gravitant autour de la migration ont souvent suscité débats et polémiques, nous sommes parvenus à faire de réels progrès sur de nombreux plans. Aujourd’hui, nous protégeons nos frontières extérieures de façon plus efficace. Plus de 1 700 officiers du nouveau corps européen de garde-frontières et de garde-côtes soutiennent maintenant les 100 000 garde-frontières nationaux des États membres et patrouillent notamment en Grèce, en Italie, en Bulgarie et en Espagne.

Nous avons des frontières communes, mais les États membres qui sont en première ligne du fait de leur situation géographique ne doivent pas être les seuls responsables de leur protection. Frontières communes et protections communes doivent aller ensemble.

Nous sommes parvenus à endiguer les flux de migrants irréguliers, source de grande inquiétude dans de nombreux pays. Nous avons réduit de 97 % le nombre d’arrivées irrégulières en Méditerranée orientale grâce à l’accord que nous avons conclu avec la Turquie. Et, cet été, nous avons réussi à mieux contrôler la route de la Méditerranée centrale. Les arrivées y ont diminué de 81 % au mois d’août par rapport au même mois de l’année dernière.

De cette manière, nous avons considérablement réduit le nombre de vies perdues en Méditerranée. Je ne peux pas parler de migration sans rendre un hommage appuyé à l’Italie pour sa persévérance et sa générosité.

(Applaudissements)

Pendant les mois d’été, la Commission a travaillé en toute harmonie avec le Premier ministre italien, mon ami Paolo Gentiloni, et son gouvernement. Nous l’avons fait et nous continuerons à le faire parce que, en Méditerranée, l’Italie sauve l’honneur de l’Europe.

Nous devons aussi, et de toute urgence, améliorer les conditions de vie des réfugiés en Libye. Je suis atterré par les conditions inhumaines qui prévalent dans les centres de rétention ou d’accueil. Ici, l’Europe a une responsabilité mais une responsabilité collective, et la Commission agira de concert avec les Nations unies pour mettre fin à cette situation scandaleuse qui ne peut durer.

(Applaudissements)

Même si cela m’attriste de voir que tous nos États membres ne montrent pas le même degré de solidarité, l’Europe, prise dans son ensemble a continué, elle, à faire preuve de solidarité. Rien que l’année passée, nos États membres ont accordé l’asile à plus de 720 000 réfugiés ou ont pourvu à leur réinstallation. C’est trois fois plus que l’Australie, le Canada et les États-Unis, pris ensemble.

L’Europe, contrairement à ce qui est dit, n’est pas une forteresse et ne doit jamais le devenir. L’Europe est et restera le continent de la solidarité où doivent pouvoir trouver refuge ceux qui sont poursuivis pour des raisons inacceptables.

(Applaudissements)

Je suis particulièrement fier des jeunes Européens qui se portent volontaires pour donner des cours de langues aux réfugiés syriens ou de tous ces jeunes qui, par milliers, se sont mis au service de notre nouveau corps européen de solidarité. Ces jeunes-là donnent vie et couleurs à la solidarité européenne.

(Applaudissements)

Mais nous devons redoubler d’efforts. À la fin du mois, la Commission présentera une nouvelle série de propositions centrées sur les retours, la solidarité avec l’Afrique et l’ouverture des voies de migration légale. Concernant plus particulièrement les retours, je voudrais répéter que les personnes qui ne sont pas en droit de séjourner en Europe doivent regagner leur pays d’origine. Alors que seulement 36 % des migrants en situation irrégulière sont renvoyés, il est évident que nous devons considérablement intensifier notre effort et notre action en la matière. C’est seulement de cette manière que l’Europe pourra faire preuve de solidarité à l’égard des réfugiés qui ont réellement besoin de protection.

(Applaudissements)

La solidarité ne peut pas être une affaire exclusivement intra-européenne. Il s’agit aussi de mettre en place une plus grande solidarité avec l’Afrique. L’Afrique, berceau de l’humanité, continent noble, continent jeune. Notre Fonds fiduciaire pour l’Afrique, doté d’une enveloppe de 2,7 milliards d’euros ouvre des possibilités d’emplois partout sur le continent africain.

Mais, alors que le budget de l’Union européenne a assumé le gros du financement, la contribution de tous nos États membres réunis ne s’élève qu’à 150 millions d’euros. Le fonds atteint maintenant ses limites. Nous connaissons, ou devrions connaître, les risques d’une pénurie de financement. En 2015, de nombreux migrants ont voulu rejoindre l’Europe quand et parce que les fonds du programme alimentaire mondial de l’ONU se sont épuisés. J’invite donc les États membres à joindre le geste à la parole et à veiller à ce que le Fonds fiduciaire pour l’Afrique ne connaisse pas le même sort. Le risque est grand.

(Applaudissements)

Nous allons aussi travailler à l’ouverture des voies de migration légale. La migration irrégulière ne s’arrêtera que lorsque les migrants auront une autre option que d’entreprendre un voyage périlleux.

(Appplaudissements)

Nous sommes sur le point de réinstaller 22 000 réfugiés venant de Turquie, de Jordanie ou du Liban, et je m’associe à l’appel lancé par le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés pour réinstaller 40 000 autres réfugiés originaires de Libye et des pays voisins.

Pour le reste, l’Europe est un continent qui vieillit, raison de plus pour le doter d’un système de migration légale, qui est une nécessité incontournable. C’est la raison pour laquelle la Commission a fait des propositions pour faciliter l’accès des migrants à la carte bleue européenne et je remercie le Parlement de son soutien à cet égard.

Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Ich habe nur einige wenige der Initiativen angesprochen, die wir in den kommenden 16 Monaten zum Abschluss bringen wollen und zum Abschluss bringen müssen. Doch dies allein reicht nicht aus, wenn wir die Herzen, ja, auch die Köpfe der Europäer zurückgewinnen wollen. Jetzt ist es an der Zeit, die Strecke in Richtung Zukunft abzustecken.

Im März hat die Kommission ihr Weißbuch zur Zukunft Europas mit fünf Szenarien vorgelegt, wie Europa im Jahr 2025 aussehen könnte. Diese Szenarien wurden diskutiert – manchmal oberflächlich, sehr oft heftig –, sie wurden analysiert und mitunter teilweise zerrissen. Das ist auch gut so, denn genau dafür waren sie gedacht. Ich wollte einen Prozess in Gang bringen, in dem die Europäer selbst über ihren Weg in die Zukunft bestimmen.

Die Zukunft Europas kann man nicht – gewissermaßen von oben herab –diktieren. Solche Entscheidungen müssen auf einer demokratischen Debatte und letztlich auf breitem Konsens fußen. Dieses Haus hat aktive Beiträge zu dieser Debatte geleistet, wofür ich mich besonders bei den Berichterstattern bedanken möchte. Auch möchte ich mich bei den Kollegen bedanken, die an den mehr als 2 000 öffentlichen Konsultationsveranstaltungen teilgenommen haben, welche die Kommission seit März überall in Europa organisiert hat.

Jetzt ist es an der Zeit, die ersten Schlussfolgerungen aus dieser Debatte zu ziehen. Es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen: vom Nachdenken zum Handeln, von der Debatte zur Entscheidung.

Heute möchte ich Ihnen meine Sicht der Dinge vorstellen: mein – wenn Sie so wollen – persönliches „Szenario 6“.

Dieses Szenario beruht auf jahrzehntelangen persönlichen Erfahrungen. Mein ganzes Leben lang habe ich das europäische Projekt gelebt, dafür gekämpft und dafür gearbeitet. Ich habe gute Zeiten gesehen, aber auch schlechte Zeiten erlebt.

Ich habe an vielen Seiten des Verhandlungstisches gesessen – als Minister, als Premierminister, als Präsident der Euro-Gruppe und nun als Kommissionspräsident. Ich war in Maastricht, Amsterdam, Nizza und Lissabon dabei, als sich unsere Union weiterentwickelt und erweitert hat. Ich habe stets für Europa gekämpft, habe manchmal auch an Europa gelitten und bin an Europa verzweifelt. Ich bin mit der Europäischen Union durch dick und dünn gegangen – und nie habe ich meine Liebe zu Europa verloren.

Es gibt – wie wir wissen – keine Liebe ohne Enttäuschungen, jedenfalls sehr selten.

Ja, Liebe zu Europa, weil Europa und die Europäische Union in dieser zerklüfteten Welt Einmaliges erreicht hat: Frieden nach innen und Frieden nach außen. Wohlstand, wenn auch nicht für alle, so doch für viele. Daran sollten wir 2018 aus Anlass des Europäischen Jahres des Kulturerbes denken. 2018 muss ein Fest der kulturellen Vielfalt werden.

(Beifall)

Die Wertegebundenheit Europas gibt uns ein sicheres Zuhause. Für mich ist Europa mehr als Binnenmarkt, Geld, Währung, Euro. Es geht immer vorrangig um Werte.

Mein Szenario 6 geht deshalb von drei Grundprinzipien aus – drei unverrückbaren Grundprinzipien: Freiheit, Gleichberechtigung, Rechtsstaatlichkeit.

Europa ist zunächst eine Union der Freiheit. Damit meine ich die Freiheit von Unterdrückung und Diktatur – Phänomene, die unser Kontinent, vor allem die Länder Mittel- und Osteuropas, leider nur allzu gut kennt. Ich meine die Freiheit, die eigene Meinung zu sagen, als Bürger und als Journalist ….

(Beifall)

– eine Freiheit, die wir allzu oft als Selbstverständlichkeit empfinden. Auf diesen Freiheitswerten wurde unsere Union aufgebaut. Doch Freiheit fällt nicht vom Himmel. Wir müssen für sie kämpfen. In Europa und in der Welt.

(Beifall)

Europa muss eine Union der Gleichberechtigung und der Gleichberechtigten sein. Das bedeutet Gleichberechtigung ihrer Mitglieder – ob groß oder klein, ob im Osten oder im Westen, ob im Norden oder im Süden.

Europa reicht von Vigo bis Varna, von Spanien bis nach Bulgarien.

(Beifall)

Europa muss mit beiden Lungenflügeln atmen, mit dem östlichen und dem westlichen. Ansonsten gerät unser Kontinent in Atemnot.

In einer Union der Gleichen kann es keine Bürger zweiter Klasse geben. Es ist nicht hinnehmbar, dass auch 2017 noch Kinder an Krankheiten sterben, die in Europa schon längst ausgerottet sein müssten.

(Beifall)

Kinder in Rumänien oder Italien sollten gleichermaßen Zugang zu Masernimpfstoffen haben wie Kinder in anderen Ländern Europas. Ohne Wenn und Aber.

(Beifall)

Deshalb arbeiten wir mit allen Mitgliedstaaten zusammen, um ihre nationalen Impfmaßnahmen zu unterstützen. Vermeidbare Todesfälle darf es in Europa nicht geben.

(Beifall)

In einer Union der Gleichen kann es keine Arbeitnehmer zweiter Klasse geben. Menschen, die die gleiche Arbeit am gleichen Ort verrichten, sollen das gleiche Gehalt bekommen.

(Beifall)

Diesem Ziel dienen die Kommissionsvorschläge zur Entsendung von Arbeitskräften. Wir sollten sicherstellen, dass alle EU-Vorschriften zur Mobilität von Arbeitskräften auf gerechte, einfache und wirksame Art und Weise durchgesetzt werden – und zwar mit Hilfe einer neuen europäischen Aufsichts- und Umsetzungsbehörde. Es ist absurd, dass eine Bankenaufsichtsbehörde darüber wacht, ob Bankenstandards eingehalten werden, dass es aber keine gemeinsame Arbeitsmarktbehörde gibt, die für Fairness innerhalb des Binnenmarkts sorgt. Wir werden diese Behörde schaffen.

(Beifall)

In einer Union der Gleichen kann es keine Verbraucher zweiter Klasse geben. Ich kann nicht akzeptieren, dass den Menschen in manchen Teilen Europas, vornehmlich in Mittel- und Osteuropa, qualitativ schlechtere Lebensmittel verkauft werden als in anderen, obwohl Verpackung und Markenkennzeichnung identisch sind.

(Beifall)

Slowaken haben nicht weniger Fisch in Fischstäbchen verdient, Ungarn nicht weniger Fleisch in Fleischgerichten oder Tschechen weniger Kakao in der Schokolade. Das EU-Recht verbietet solche Praktiken schon jetzt. Nun müssen wir die nationalen Behörden mit umfassenden Befugnissen ausstatten, sodass diese flächendeckend gegen diese illegalen Praktiken vorgehen können.

(Beifall)

Drittens: In Europa gilt die Macht des Rechts, und die Macht des Rechts ist an die Stelle des Rechts des Stärkeren getreten. Das bedeutet, dass Recht und Gesetz durch eine unabhängige Justiz gewahrt werden.

Teil einer Union zu sein, die auf Rechtsstaatlichkeit beruht, heißt auch, rechtskräftige Urteile zu akzeptieren und zu respektieren.

(Beifall)

Unsere Mitgliedstaaten haben dem Europäischen Gerichtshof die Befugnis übertragen, in letzter Instanz zu entscheiden. Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs sind in allen Fällen zu respektieren. Sie nicht zu respektieren oder die Unabhängigkeit nationaler Gerichte zu untergraben, heißt, Bürgerinnen und Bürger ihrer Grundrechte zu berauben.

Rechtsstaatlichkeit ist in der Europäischen Union keine Option. Sie ist Pflicht. Unsere Union ist kein Staat, aber sie muss ein Rechtsstaat sein.

(Beifall)

Diese drei Grundsätze – Freiheit, Gleichberechtigung und Rechtsstaatlichkeit – müssen das Fundament bleiben, auf dem wir eine stärkere und demokratischere Union aufbauen.

Wenn wir über diese Zukunft reden, dann sagt mir meine Erfahrung, dass neue Verträge und neue Institutionen für die Menschen nicht die Antwort sind, nach der sie suchen. Sie sind lediglich Mittel zum Zweck, nicht mehr und nicht weniger. Für uns hier in Straßburg oder in Brüssel haben sie Bedeutung. Andernorts bedeuten sie nicht viel.

Ich bin an institutionellen Reformen nur interessiert, wenn sie zu mehr Effizienz der Europäischen Union führen.

Statt Zuflucht in künftigen Vertragsänderungen – die irgendwann kommen müssen – zu suchen, müssen wir uns zunächst von der Vorstellung verabschieden, dass einige verlieren müssen, damit andere gewinnen können. In der Demokratie geht es um Kompromiss. Und die richtigen Kompromisse machen auf Dauer alle zu Gewinnern. In der Europäischen Union sind Kompromisse weder negativ noch obszön, sondern die Kunst, Gegensätze zu überbrücken und zueinander zu finden. Wer nicht kompromissfähig ist, ist weder demokratiefähig noch europatauglich.

(Beifall)

Um ihre Einheit zu stärken, muss die Europäische Union auch inklusiver werden.

Wenn wir den Schutz unserer Außengrenzen zu Recht verstärken und noch mehr verstärken wollen, dann müssen wir Rumänien und Bulgarien unverzüglich den Schengen-Raum öffnen.

(Starker Beifall)

Im Übrigen sollten wir auch Kroatien die volle Schengen-Mitgliedschaft ermöglichen, sobald alle Kriterien erfüllt sind.

Wenn wir wollen, dass der Euro unseren Kontinent mehr eint als spaltet, dann sollte er mehr sein als die Währung einiger ausgewählter Länder. Der Euro ist dazu bestimmt, die einheitliche Währung der Europäischen Union als Ganzes zu sein. Alle außer zwei Mitgliedstaaten sind verpflichtet und berechtigt, dem Euroraum beizutreten, sobald sie die Bedingungen erfüllen.

Doch die Mitgliedstaaten, die dem Euroraum beitreten möchten, müssen dies auch tun können. Deshalb schlage ich die Schaffung eines Euro-Vorbeitrittsinstrumentes vor, das ihnen technische, manchmal auch finanzielle Heranführungshilfen bietet.

(Beifall)

Wenn wir wollen, dass Banken überall auf unserem Kontinent nach denselben Regeln und unter derselben Aufsicht arbeiten, dann sollten wir alle Mitgliedstaaten ermutigen, der Bankenunion beizutreten. Dazu müssen wir die verbleibenden Risiken in den Bankensystemen mancher Mitgliedstaaten verringern. Die Bankenunion funktioniert nur, wenn die Begrenzung und das Teilen von Risiken Hand in Hand gehen. Um dies tun zu können – das weiß jeder –, müssen Vorbedingungen erfüllt werden, so wie es die Kommission im November 2015 vorgeschlagen hat. Eine gemeinsame Einlagensicherung kann es erst dann geben, wenn jeder seine nationalen Hausaufgaben gemacht haben wird.

Wenn wir der sozialen Fragmentierung und dem Sozialdumping in Europa ein Ende setzen wollen, sollten die Mitgliedstaaten sich so schnell wie möglich, spätestens beim Göteborg-Gipfel im November, auf die europäische Säule sozialer Rechte einigen. Nationale Sozialsysteme werden noch lange unterschiedlich und eigenständig bleiben. Doch wir sollten uns zumindest auf eine Europäische Union der Sozialstandards verständigen, in denen es einen Konsens darüber gibt, was in unserem Binnenmarkt sozial fair und was in unserem Binnenmarkt sozial unfair ist.

(Beifall)

Ich bleibe davon überzeugt: Damit Europa gelingt, darf es den Arbeitnehmern nicht die kalte Schulter zeigen.

Wenn wir mehr Stabilität in unserer Nachbarschaft wollen, müssen wir auch eine glaubhafte Erweiterungsperspektive für den westlichen Balkan aufrechterhalten.

(Beifall)

Während dieses Kommissions- und Parlamentsmandats wird es keine neuen Mitglieder geben, weil die Beitrittsbedingungen nicht erfüllt werden können. Doch die Europäische Union wird in den darauffolgenden Jahren mehr als 27 Mitglieder zählen. Bei allen Beitrittsländern haben Rechtsstaatlichkeit, Justiz und Grundwerte oberste Verhandlungspriorität.

Das schließt eine EU-Mitgliedschaft der Türkei in absehbarer Zeit aus.

(Beifall)

Die Türkei entfernt sich seit geraumer Zeit mit Riesenschritten von der Europäischen Union. Journalisten gehören in Redaktionsstuben, in denen freie Meinungsäußerung gilt. Sie gehören nicht ins Gefängnis.

(Beifall)

Ich appelliere heute an die Verantwortlichen in der Türkei: Lassen Sie unsere Journalisten frei, und nicht nur unsere! Hören Sie auf, unsere Mitgliedstaaten, Staats-und Regierungschefs als Faschisten und Nazis zu beschimpfen!

(Beifall)

Europa ist ein Kontinent reifer Demokratien. Wer aber bewusst beleidigt, verbaut sich Wege zu ihnen. Manchmal habe ich den Eindruck, einige in der Türkei möchten sich bewusst Wege verbauen, um dann später die Europäische Union für das eventuelle Scheitern der Beitrittsgespräche haftbar machen zu können.

Von unserer Seite wird immer eine Hand ausgestreckt bleiben für das große türkische Volk und all diejenigen, die bereit sind, auf der Grundlage unserer Werte mit ihr zusammenzuarbeiten.

(Beifall)

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich hätte gerne, dass unsere Union stärker wird, und deshalb müssen wir auch den Binnenmarkt stärken.

Ich möchte, dass wir in wichtigen Binnenmarktfragen öfter und einfacher im Rat mit qualifizierter Mehrheit entscheiden unter gleichberechtigter Mitwirkung des Europäischen Parlaments. Dazu brauchen wir keine Vertragsänderungen. Die derzeitigen Verträge enthalten sogenannte „Brückenklauseln“, die es ermöglichen, in bestimmten Fällen – vorausgesetzt, der Europäische Rat entscheidet dies einstimmig – mit qualifizierter Mehrheit, statt einstimmig zu entscheiden.

Ich bin dafür, bei Beschlüssen über die gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage, über die Mehrwertsteuer, über eine faire Besteuerung der Digitalwirtschaft und über die Finanztransaktionssteuer die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit einzuführen.

(Beifall)

Europa muss nämlich schneller und effizienter entscheiden können. Dies gilt auch in dem Bereich, der darauf abstellt, die Wirtschafts- und Währungsunion handlungsfähiger zu machen.

Der Euro-Raum ist heute widerstandsfähiger als noch vor Jahren. So haben wir unter anderem den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) geschaffen. Ich denke, der ESM sollte nun schrittweise zu einem Europäischen Währungsfonds ausgebaut werden, der allerdings fest im Regel- und Kompetenzwerk der Europäischen Union verankert sein muss. Die Kommission wird hierzu im Dezember konkrete Vorschläge vorlegen.

Wir brauchen einen Europäischen Wirtschafts- und Finanzminister, einen europäischen Minister, der positive Strukturreformen in unseren Mitgliedstaaten fördert und unterstützt. Er wird dabei auf der Arbeit aufbauen können, die die Kommission seit 2015 mit unserer Sondereinheit zur Unterstützung von Strukturreformen leistet. Der Europäische Wirtschafts- und Finanzminister soll alle Finanzierungsinstrumente der EU koordinieren, die in Bewegung gebracht werden müssen, wenn ein Mitgliedstaat von einer Rezession oder einer Fundamentalkrise betroffen wird.

Ich plädiere nicht für die Schaffung eines neuen Amtes. Ich plädiere aus Effizienzgründen dafür, dass der für Wirtschaft und Finanzen zuständige EU-Kommissar – idealerweise ein Vizepräsident der Europäischen Kommission – mit dieser Aufgabe betraut und Vorsitzender der Eurogruppe wird.

(Beifall)

Der Europäische Wirtschafts- und Finanzminister muss selbstverständlich dem Europäischen Parlament gegenüber Rechenschaft ablegen.

Wir brauchen keine Parallelstrukturen. Wir benötigen deshalb keinen separaten Euro-Haushalt, sondern eine starke Eurozonen-Budgetlinie im Rahmen unseres EU-Haushalts.

(Beifall)

Ich kann auch der Idee eines gesonderten Europa-Parlaments und eines gesonderten Euro-Parlaments wenig Reiz abgewinnen. Das Parlament des Euroraums ist dieses Europäische Parlament.

(Starker Beifall)

Die Europäische Union muss auch stärker bei der gemeinsamen Terrorbekämpfung werden. In den letzten drei Jahren sind wir zwar auch diesbezüglich ein großes Stück weitergekommen. Doch im Falle grenzübergreifender terroristischer Bedrohungen reagieren wir nicht schnell genug.

Ich plädiere deshalb für die Schaffung einer europäischen Aufklärungseinheit, die sicherstellt, dass Daten über Terroristen und Auslandskämpfer automatisch zwischen unseren Nachrichten- und Polizeidiensten ausgetauscht werden.

(Beifall)

Aus meiner Sicht spricht auch vieles dafür, die neu geschaffene Europäische Staatsanwaltschaft mit der Verfolgung von grenzübergreifenden terroristischen Straftaten zu betrauen.

Die Europäische Union muss sich auch um mehr Gewicht auf der Weltbühne bemühen. Um mehr Gewicht zu erlangen, muss sie außenpolitische Beschlüsse schneller fassen können. Deshalb bitte ich die Mitgliedstaaten zu prüfen, welche außenpolitischen Beschlüsse nicht mehr einstimmig, sondern mit qualifizierter Mehrheit gefasst werden können. Der Vertrag ließe dies zu, wenn denn der Europäische Rat dies einstimmig beschließt. Wir brauchen auch in der Außenpolitik Mehrheitsentscheidungen, um effizient arbeiten zu können.

(Beifall)

Im Verteidigungsbereich sind weitere Anstrengungen vonnöten. Die Schaffung eines europäischen Verteidigungsfonds steht auf der Tagesordnung; die Permanente Strukturierte Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich ist auf gutem Weg. Bis 2025 brauchen wir eine funktionierende Europäische Verteidigungsunion. Wir brauchen sie. Und die NATO hätte sie gerne.

Nicht zuletzt möchte ich – in Weiterführung der Kommissionsbemühungen der letzten Jahre –, dass sich unsere Union stärker auf die wirklich wichtigen Dinge konzentriert. Wir sollten die Bürger Europas nicht mit Regelungs-Klein-Klein nerven, sondern in großen Dingen Größe zeigen, nicht pausenlos neue Initiativen vom Zaun brechen und Befugnisse, dort wo es sinnvoll ist, an die Nationalstaaten zurückgeben.

(Beifall)

Deshalb hat diese Kommission versucht, in großen Dingen Größe zu zeigen und sich – und das hat sie getan – in kleinen Dingen zurückzuhalten. Sie hat weniger als 25 neue Initiativen pro Jahr vorgelegt, während es bei den Vorgänger-Kommissionen noch weit über 100 waren.

Um die begonnene Arbeit sinnvoll zu Ende zu führen, setzen wir noch in diesem Monat eine Task Force Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit ein. Der erste Vizepräsident, mein Freund Frans Timmermans, der sich jetzt schon erfolgreich um bessere Rechtssetzung verdient gemacht hat, wird diese Task Force leiten. Dieser Timmermans-Task-Force werden auch Mitglieder dieses Parlaments und der nationalen Parlamente angehören. In einem Jahr ist Bericht zu erstatten.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, notre Union a besoin d’un saut démocratique. Je souhaiterais que les partis politiques européens lancent leur campagne pour les prochaines élections européennes plus tôt que par le passé. Trop souvent, les campagnes électorales européennes ont été réduites à une simple addition de propositions électorales nationales. La démocratie européenne mérite mieux.

Aujourd’hui, la Commission propose d'adopter de nouvelles règles sur le financement des partis et des fondations politiques. Il ne s’agit pas de renflouer les caisses des extrémistes qui sont contre l’Europe, il s’agit de permettre aux partis européens de mieux pouvoir s’articuler.

(Applaudissements)

Je n’ignore pas que l’idée est contestée par plus que quelques-uns, mais je dois vous dire que j’ai de la sympathie pour l’idée de présenter des listes transnationales aux élections européennes.

(Applaudissements)

Et j’essaierai de convaincre le président de mon groupe parlementaire de me suivre dans cette ambition, qui ajoute de la démocratie et de la clarté à l'Europe.

(Applaudissements)

Je pense également qu’au cours des prochains mois, nous devrions associer les parlements nationaux et la société civile au niveau national, régional et local aux travaux sur l’avenir de l’Europe.

Au cours des trois dernières années, les membres de la Commission, comme nous l’avions promis, ont rendu visite aux parlements nationaux à plus de 650 reprises, ils ont participé à plus de 300 dialogues avec les citoyens dans plus de 80 villes dans 27 États membres. C’est pourquoi je soutiens l’idée du président Macron d’organiser des conventions démocratiques dans toute l’Europe en 2018.

À mesure que le débat se développera, j’accorderai une attention particulière à l’Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Roumanie. 2018 est l’année où ces quatre pays célébreront leur centième anniversaire. Ceux qui ont pour ambition de façonner l’avenir de notre continent doivent connaître et honorer notre histoire commune et donc l’histoire des quatre pays mentionnés, pays sans lesquels l’Union européenne ne serait pas complète.

(Applaudissements)

Le besoin de renforcer la démocratie et la transparence a évidemment des conséquences pour la Commission européenne. Aujourd’hui, je transmets au Parlement européen un nouveau code de conduite des commissaires. Tout d’abord, ce nouveau code précise que les commissaires peuvent se présenter dans des conditions normales comme candidats aux élections européennes. Il est évident que le nouveau code renforcera les obligations des commissaires en matière d’intégrité pendant et après leur mandat. Qui veut renforcer la démocratie européenne ne peut pas accepter que le petit progrès démocratique que constitua l’innovation des têtes de liste «Spitzenkandidaten» ne soit pas renouvelé. Je voudrais que l’expérience soit poursuivie.

(Applaudissements)

Et je ne serai pas candidat.

Plus de démocratie veut dire plus d’efficacité. L’efficacité européenne gagnerait en force si nous pouvions fusionner les présidences du Conseil européen et de la Commission européenne.

(Applaudissements)

Cette proposition ne vise en rien mon excellent ami Donald, avec qui je collabore harmonieusement et en toute complicité depuis le début de notre mandat. Cette proposition ne vise ni Donald, ni moi-même. Le paysage européen serait tout simplement plus lisible, plus compréhensible si le navire européen était piloté par un seul capitaine. Le fait d’avoir un seul président refléterait mieux la véritable nature de notre Union européenne, à la fois comme union des États et comme union des citoyens.

(Applaudissements)

Mes chers collègues, la vision d’une Europe plus unie, plus forte, plus démocratique que je présente aujourd’hui associe des éléments de tous les scénarios que je vous ai exposés en mars dernier. Mais notre avenir ne peut pas rester un simple scénario, une esquisse, une idée parmi d’autres, c’est aujourd’hui que nous devons préparer l’Union de demain.

J’ai envoyé ce matin au président Tajani, au président Tusk, ainsi qu’aux futures présidences tournantes du Conseil d’ici à mars 2019, une feuille de route indiquant la direction que nous devrions suivre.

Sont importantes à cet égard les propositions budgétaires que la Commission présentera en mai 2018. Là encore, nous avons le choix: soit nous cantonnons les ambitions de l’Union européenne au cadre strict du budget actuel, soit nous augmentons la capacité budgétaire de l’Union européenne pour qu’elle puisse mieux répondre à ses ambitions. Je suis pour la deuxième solution.

(Applaudissements)

Le 29 mars 2019, le Royaume-Uni quittera l’Union européenne. Ce sera à la fois un moment triste et tragique. Nous le regretterons toujours et vous le regretterez bientôt.

(Applaudissements)

Mais nous devons respecter la volonté du peuple britannique, mais nous allons avancer. Nous allons avancer parce que le Brexit n’est pas tout, parce que le Brexit ce n’est pas le futur de l’Europe.

Le 30 mars 2019, nous serons une Union à 27. Je propose que nous nous y préparions bien. Les élections au Parlement européen auront lieu à peine quelques semaines plus tard, en mai 2019. Ce sera un rendez-vous important avec la démocratie européenne. Il faudra que les citoyens européens se rendent aux urnes en ayant une vision claire de la manière dont l’Union européenne évoluera dans les années à venir.

C’est pourquoi j’invite le président Tusk et la Roumanie, qui exercera la Présidence au cours du premier semestre de 2019, à organiser un sommet spécial en Roumanie le 30 mars 2019. Mon vœu serait que ce sommet se tienne dans la belle ville de Sibiu, aussi connue sous le nom de Hermannstadt. Cela devrait être le moment de nous réunir pour prendre les décisions nécessaires à la construction d’une Europe plus unie, plus forte, plus démocratique.

Mon espoir est que, le 30 mars 2019, les Européens se réveilleront dans une Union où nous défendrons toutes nos valeurs, où tous les États membres respecteront sans réserve l’état de droit, où être membre à part entière de la zone euro, de l’union bancaire, de l’espace Schengen sera devenu la norme pour tout un chacun, où nous aurons consolidé les fondements de notre Union économique et monétaire afin de pouvoir défendre notre monnaie unique en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, sans avoir à recourir à une aide extérieure et où notre marché unique sera plus équitable pour les travailleurs de l’Est comme de l’Ouest.

Je voudrais que les Européens puissent se réveiller dans une Europe où nous aurons réussi à nous mettre d’accord sur un solide socle de normes sociales, où les bénéfices seront imposés là où ils sont réalisés, où les terroristes ne trouveront aucune faille à exploiter et où nous nous serons mis d’accord sur la création d’une véritable Union européenne de la défense, où un président unique conduira à terme les travaux de la Commission et du Conseil européen, après avoir été élu à l’issue d’une campagne électorale paneuropéenne démocratique.

Monsieur le Président, si le 30 mars 2019 nos citoyens se réveillent dans cette Union-là, l’Union européenne sera une Union qui aura répondu à leurs attentes justifiées.

Mesdames et Messieurs les députés, Helmut Kohl et Jacques Delors, que j’ai eu l’honneur de côtoyer, m’ont appris que l’Europe n’avance que quand elle fait preuve d’audace. Le marché unique, l’espace Schengen, la monnaie unique: voilà des idées et des projets qui ont été considérés à leur naissance comme de simples vues de l’esprit. Pourtant, aujourd’hui, ces trois réalisations majeures font partie de notre quotidien.

Maintenant que l’Europe va mieux, on me dit qu’il ne faut pas surcharger la barque européenne mais il ne faut pas, à l’heure où nous sommes, pécher par excès de prudence. Nous sommes en train de réparer le toit de l’Europe mais, aujourd’hui et demain, nous devons patiemment, étage par étage, moment après moment, inspiration après inspiration, continuer à ajouter de nouveaux étages à la maison Europe.

Il faut parachever la maison Europe maintenant qu’il fait beau et tant qu’il fait beau, parce que quand les nuages se formeront à l’horizon – et ils vont se former un jour –, il sera trop tard. Alors, larguons les amarres, «Leinen los» comme disent les Allemands, mettons les voiles et profitons des vents favorables.

Je vous remercie de votre attention.

(L’Assemblée, debout, applaudit l’orateur)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Ringrazio il Presidente della Commissione per il suo intervento, che ci ha offerto l'occasione di avviare una discussione importante sul futuro della nostra Unione europea. Lei ha fornito a quest'Aula molti spunti di riflessione, certamente di grande interesse: ora ascolterà le parole dei rappresentanti dei popoli europei. Come Presidente del Parlamento non posso che condividere la Sua posizione sulla necessità di avere un'Europa più democratica. La ringrazio di aver sottolineato questa necessità. Condivido più di un punto da Lei sottolineato, e La ringrazio, perché ha recepito le posizioni del Parlamento su alcune questioni di grande importanza. In attesa che questo Parlamento possa anch'esso disporre dell'iniziativa legislativa, noi contiamo sul sostegno della Commissione per avviare iniziative nei settori di maggiore importanza. Do ora la parola ai presidenti dei gruppi politici.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Europa braucht Mut und Europa braucht Optimismus und Kreativität. Das haben wir heute in der Rede von Jean-Claude Juncker gehört. Ich danke für diesen Aufbruch und ich danke auch der gesamten EU-Kommission für die starke Arbeit, die sie für unseren Kontinent leistet.

Vertrauen entsteht durch die Tat, deshalb müssen wir über unsere Erfolge sprechen – wie es Jean-Claude Juncker gemacht hat. Das Pariser Klimaabkommen, CETA, der wirksame Grenzschutz, mehr Geld für Afrika, Wachstum in Europa, Abbau der Arbeitslosigkeit: Den Menschen, vielen Menschen in Europa, geht es heute besser als in früheren Jahren. Wir liefern, und wenn ich sage „Wir liefern“, dann möchte ich ausdrücklich sagen, dass das Europäische Parlament – die Volkskammer Europas – liefert. Nur aufgrund der Durchsetzungskraft des Europäischen Parlaments gibt es überhaupt eine Kommission Juncker. Die erste politische Kommission ist ein Kind dieses Hauses, ist ein Kind der Parlamentarier, ist ein Kind der Demokratie Europas, und deswegen können wir stolz auf das sein, was wir gemeinsam erreicht haben: Parlament und Kommission gehen in die gleiche Richtung.

Auf was kommt es jetzt an? Ich begrüße für die EVP-Fraktion die Ideen unseres Kommissionspräsidenten zur Vertiefung unserer Europäischen Union. Die Welt wartet nicht auf uns – wir müssen jetzt vorangehen. Aber ich möchte heute nicht über Verträge und Institutionen reden, ich möchte heute für die EVP-Fraktion aus Sicht der Menschen argumentieren. Und da sehen die Menschen den rauen Wind der Globalisierung. Sie haben Angst vor Sozialdumping, vor Arbeitslosigkeit. Dem stellen wir Europäer unsere Idee der sozialen Marktwirtschaft entgegen: Gerechtigkeit, sichere Arbeitsplätze und faire Löhne. Die Idee, dass Eigentum verpflichtet. Die Idee, dass starke Gewerkschaften den Großkonzernen Paroli bieten können. Wir sagen ja zu Handel, zu Welthandel, aber wir sagen auch ja zum Schutz unserer Kernindustrie und zum Schutz der Sozialstandards in der Europäischen Union. Der European Way of Live ist sozial, und die Schwachen stehen dabei für uns als EVP im Mittelpunkt.

Viele Menschen haben Angst – um eine zweite Perspektive aufzumachen – angesichts der Bilder der vielen Menschen, die an unserer Außengrenze als illegale Immigranten und ankommen. Sie glauben Politikern nicht mehr, die sagen, dass das gut für uns ist. Sie fürchten um ihre Kultur und um ihre Identität, und deshalb müssen wir alles tun, um unsere Grenzen zu sichern und zu kontrollieren. Nicht, um eine Mauer um Europa zu bauen, aber damit sichergestellt wird, dass illegale Migration – der Bruch von Recht – gestoppt wird. Der European Way of Live hilft Menschen in Not, aber er sichert gleichzeitig mit aller Härte die Grenzen gegen illegale Migration und die Schlepperbanden. Beides ist nötig, und wir müssen klarstellen, dass Integration bedeutet, dass man unsere Leitkultur, unsere Werte und unsere Gesetze respektiert und praktiziert. Die Staatsbürgerschaften in Europa sollten an diese Grundwerte gekoppelt sein, alle anderen müssen Europa auch wieder verlassen.

Eine dritte Sorge, die von den Menschen geäußert wird, ist der Blick in die Türkei. Viele Menschen sind schockiert, wenn sie dorthin blicken: Scheinbar willkürlich werden Menschen festgenommen, inhaftiert, die Verfassung wurde geändert, der Rechtsstaat wird abgebaut. Die Türkei entfernt sich von Europa. Die Menschen verstehen nicht, warum Europa jetzt nicht handelt. Wir als Europäisches Parlament haben deutlich gemacht, dass wir die Beitrittsgespräche aussetzen müssen, um ein Signal zu setzen, das es kein „weiter so“ geben kann in der jetzigen Situation, und ich frage mich schon, warum der Europäische Rat und, lieber Jean-Claude Juncker, auch die EU-Kommission so zögerlich darauf reagiert. Wir als Parlament glauben, dass ein klares Signal notwendig ist. Unser European Way of Live verlangt Ehrlichkeit in den Beziehungen zu unseren Nachbarn.

Many people are afraid of terrorism – Barcelona and Turku this summer – and many say that Islam is a danger. During the attack on Charlie Hebdo in Paris two years ago, a French policeman was executed by the terrorists. His name was Ahmed Merabet. He was a Muslim who gave his life to defend the freedom of journalists. It is not a conflict between Christians and Muslims. It is a conflict between humanity and barbarism, between values and terrorism, between our European way of life and the madness of the terrorists.

(Applause)

We must exchange our information now – immediately – and data protection must not be turned into protection of terrorists. The European way of life protects the freedom of religion. It does not know national egoism when fighting together against the terrible acts of terrorists. Many people – as a last perspective from the people’s point of view – are afraid when they look eastwards. In some days, a manoeuvre of the Russian and Belarussian armies will start at the borders to our Baltic states, about 100 000 soldiers directly on our border. Many people are afraid. After the wars in Georgia, Ukraine and Syria, what is Putin planning now? The European way is to defend ourselves and that is why the ideas of the European Defence Union are going in a good direction. We need them now. (Applause) This is also why we should stop Nord Stream 2. Our security has priority over making money.

(Applause)

Finally, there are a few other perspectives from the people’s point of view – what they are asking us to do – and we have to give proper answers. Let’s act now. But with regard to all these points, I think there is a need to combine them and to bring them together. That is, from an EPP point of view, to defend – and to defend in the future – the European way of life. In the past our founding fathers of the European Union achieved peace. They were successful because they believed in themselves. Today we must defend the identity of Europe. Today we must defend the European way of life in a world that is changing rapidly and we will also be successful. Let’s start now.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Juncker, è vero: soffia un vento di nuove speranze e nei cittadini cresce l'idea che senza Europa si è più soli e più indifesi. Lei non ha usato toni trionfalistici e ha fatto bene, perché permangono problemi gravi e abbiamo un colpo nella canna del nostro fucile e non possiamo sbagliare bersaglio.

Lei ha fatto proposte interessanti, molte delle quali vengono dal gruppo socialista, e noi di ciò Le siamo grati. Ma occorre trasformare le proposte in risultati e bisogna essere audaci, come Lei ha detto, colpendo tutte le multinazionali che hanno frodato il fisco, obbligandole a restituire ciò che hanno nascosto con l'imbroglio.

Dobbiamo lanciare una grande iniziativa contro il precariato e lo sfruttamento dei giovani: alcuni dei giovani, anche con un master, percepiscono 500 euro al mese! Questo è uno scandalo al quale dobbiamo opporci! Dobbiamo essere inflessibili, come sta facendo la Commissione europea, il Vicepresidente Timmermans, sui temi della libertà, della parità, dello Stato di diritto, della democrazia. Lei ha detto che questi sono i pilastri della Sua politica. Io direi: questi sono i pilastri, il DNA dell'Unione europea.

Dobbiamo rafforzare il nostro processo decisionale: la regola dell'unanimità è un virus per la democrazia nel Consiglio; dobbiamo dotarci di un ministero del Tesoro europeo, ma che non sia un oscuro guardiano dei trattati, dei conti pubblici, ma un'istituzione democratica, dotata di capacità fiscale. Lo dico con chiarezza, Presidente Juncker: noi non vogliamo un ministro che funga da gendarme! Noi vogliamo un ministero per la crescita e per il lavoro.

Dobbiamo uscire dalla retorica della "tripla A" sul sociale – benvenuto, on. Weber, nell'Europa sociale; a noi fa piacere; dica ai suoi colleghi Popolari di spingere, come noi stiamo spingendo da anni, su queste questioni e su questi dossier nelle competenti commissioni; dobbiamo avere una child guarantee per le ragazze e i ragazzi europei! Non un bambino deve rimanere senza cibo, senza istruzione, senza casa; questo vale anche i migranti minori non accompagnati. Ci serve più coraggio sugli investimenti, sulla sostenibilità, sul clima, sulla politica industriale, su cui il Parlamento ha fatto un ottimo lavoro. Dimostriamo a Trump che si possono prevenire i disastri se l'Europa assume il ruolo di leader per queste battaglie.

E poi, per quanto riguarda l'immigrazione: grazie per il riconoscimento all'Italia – lo dico da europeo, non da italiano – ma bisogna fare di più, bisogna avere una revisione del trattato di Dublino. Ma attenzione: il gruppo socialista non voterà nessuna revisione senza l'eliminazione della regola aberrante del paese di primo sbarco; sia chiaro. Dobbiamo avere canali legali per i migranti, Presidente Juncker. La blue card è uno strumento vecchio, superato e riduttivo. Dobbiamo avere il coraggio di aprire canali legali: non si possono soltanto chiudere le rotte clandestine. È giusto, ma se chiudi le rotte e non apri altri canali legali, non hai risolto il problema. E poi ci vuole un partenariato con l'Africa, che io definirei la partnership della dignità. Lei ha detto: più soldi, dove li prendiamo? E a chi li diamo? È molto importante: a chi li diamo? Io direi: diamoli ai giovani imprenditori, che creano lavoro e ricchezza e creano sviluppo in Africa.

Infine, un budget adeguato, una politica di coesione efficace e forte, un budget con risorse proprie. Pensiamo anche alla web tax, pensiamoci, oltre alle tasse sulle transazioni finanziarie. E poi, Presidente Juncker, sì alla trasparenza sui trattati commerciali, ma dobbiamo difendere gli interessi innanzitutto dei cittadini. Noi vogliamo andare più avanti del CETA. Sia chiaro: i socialisti vogliono andare più avanti del CETA sul tema degli interessi dei cittadini e dei consumatori.

Abbiamo una pagina bianca che possiamo scrivere insieme. Lei ha fatto riferimento all'innovazione, ai grandi progressi, all'intelligenza artificiale. Spesso noi qui discutiamo del sesso degli angeli e non ci rendiamo conto che il mondo va avanti, che fra poco avremo un'intelligenza artificiale che deciderà per conto nostro se fare le guerre o se non farle, se fare il nucleare o se non farlo. Dobbiamo essere al passo con queste grandi trasformazioni. Abbiamo un esempio, un riferimento importante: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Prendiamo quell'esempio e lavoriamo con quell'amore che è nel Suo cuore ma che è anche nel nostro cuore socialista. Lavoriamoci insieme, con tenacia e con lealtà!

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I would like to say to Mr Juncker that when it comes to jobs, security and freedom, a Europe that protects cannot be a Europe that is protectionist. The ECR Group believes that the EU needs to create more opportunities, not more regulations and more agencies. Many of our citizens tell us that they feel as if they have little say in the decisions we make about their lives, their countries and their futures. When it comes to their concerns over migration, security and jobs, they prefer an EU that complements their national and local governments, not seek to overrule them.

Speaking as both a future neighbour who wishes to see a prosperous EU trading and cooperating with a prosperous UK, and speaking today as one of the leaders of the ECR Group with MEPs from across the EU, being critical of the policies of the EU should not be seen as an attack on the EU, but a genuine desire to see an EU which regains the trust and confidence of its citizens.

As a liberal Conservative and a passionate believer in free trade, I welcome the emphasis on open trade in your speech. But modern open trade needs countries to shed the cloak of protectionism. Modern open trade needs to be open to the latest investment in technology to allow frictionless borders. Modern open trade needs faster broadband networks to allow SMEs to trade securely online with the rest of the world. And for our businesses and economies to thrive, let us prioritise the REFIT agenda. Let us improve access to finance for businesses, small and large, via peer-to-peer lending and crowdfunding. Let us train our workers with the skills demanded by modern digital economies. But also, let us unleash the spirit of free enterprise in our young people to create their own businesses, and let them be allowed to try and try again if at first they do not succeed. Because, just as Soviet five-year plans did not create creative economies, EU growth plans do not create jobs: it is businesses that create jobs.

We must also remember that our economic prosperity depends upon global stability, and we cannot show disunity in our dealings with Russia or other unpleasant regimes. We must maintain sanctions and show in words and in action at the Eastern Partnership Summit that, for countries like Ukraine, NATO, the EU and the West can offer them a better, stronger and more stable future than turning to face the east.

Mr Juncker, no one expects there to be a quick fix to all the challenges, or for you to have all the answers by the next time we meet. But the people outside of this building want to know that the people inside this building will continue to steady the ship and not set sail into yet more storms. So no matter what side of the argument, or what side of the Channel, all our countries need to prepare to face the global challenges from a position of optimism, from a position of strength, and from a position of honesty with our voters.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, first of all I would like to say to Jean-Claude: what a difference to last year. I liked his speech on the State of the Union. I think it was full of vision, ambition, for 2019, and quite a difference to last year, but let’s be honest between us, a lot has in fact changed in the meanwhile in the Union since last year. In August 2016, for example, it was Mr Hofer who said that he wanted to take Austria out of the euro and the Union, and five months later, after his defeat, he said exactly the opposite. He changed his mind and he said no, no, we want to stay in the euro and in the Union.

And then in March of this year, in the Netherlands, it was Mr Wilders who promised a spring of populism and in what he created, he reaped the opposite. It was the pro-European parties which won the election. And in France, exactly the same, it was Emmanuel Macron who won the campaign with a pro-European programme, and since then even the Front National does not want to exit the euro and the Union anymore. Even in Hungary Viktor Orbán is piping down. He accepts now the authority of the European Court of Justice and he said, two days ago I think, on a radio interview that there is no way that Hungary would ever leave the Union.

So on the occasion of this State of the Union address, I want to say to Mr Hofer, to Ms Le Pen, to Viktor Orbán, welcome to the side of reason, even when we all know that it is not that they have changed their mind, it is not through conviction that they have changed their mind, but it is through fear of losing votes that they have changed their minds now.

The only one for the moment who still does not get it is, I think, Mr Farage. He is still going on. Last weekend he called on the German AfD to campaign on Brexit. I think it is fantastic advice to campaign on Brexit. You have to keep up the good work, Nigel. I hope they take your advice, but unfortunately I do not think they are as stupid as to do that in Germany in the AfD. Because let’s be honest, it is clear what our citizens want: they do not want to destroy Europe, they want to reform Europe – but to destroy it, no bloody way. That is the message from our citizens.

And that is what I liked so much in the State of the Union address this year by Jean-Claude Juncker. Let’s not make the mistake of thinking, okay, the war is over, we have won a few elections in a number of countries and now the wind is blowing in the right direction. No, what the people want is not to continue with this Europe. They want a reformed European Union; 73% of our citizens want more European action on the side of migration; 75% want more European action against climate change. The same number want a European army and, at the same time, even more Europeans want European capacities and capabilities in the fight against terrorism.

So it is true, Jean-Claude, that the last three years were not easy, it was mainly crisis management, but I completely agree with you that now is the moment – now or never I should say, as in the song – to build up the European Union that the people are asking for and that we together have already been dreaming of for a number of years.

And what does this mean? It means that we create a European asylum system so that we can finally get rid of this broken Dublin system, because that is the real origin of the problem. Dublin is not European. It is national egoism: that is Dublin. Not Dublin as a city naturally, sorry, please do not misunderstand me because otherwise I will have my Irish friends against me if I continue like that! A European border and coastguard and a system of legal – indeed, Gianni – migration so that people no longer die on our shores, because every dead body that we find in the Mediterranean is a scandal for us, for Europe; even one person dead in the Mediterranean.

A European defence union so that it is not the Americans and the Russians who decide, Ms Mogherini, in our backyard; which is still the case today. A European FBI – why? Because terrorists do not recognise borders. That is the reality, so why do we continue to do so? And then a real government for the euro area so that we can steer the European economy and we can create what, in fact, we are missing – European champions. Our competition rules are far too narrow. The fact that we have no unified markets with single regulators is why we have no European champions that can become world champions and compete at world level.

But there is one thing on which I have a little difference in point of view with you, and it is the institutional problem. I always think that good institutions produce good policies and that bad institutions create a standstill, stagnation and crisis. And there are a number of examples of that. That is the reason why we in this Parliament, and I thank you for your support because it is really very helpful, want also to create transnational lists and a real European constituency. And why do we want to do that? Because it is time to lift democracy to a continental scale – Europe is more than the sum of 27 national democracies; we are more than that, we are in fact a democracy on a European scale – and also to defend our values and our principles outside the Union, but also inside the Union.

This European democracy is necessary, for example, to withstand alt-right governments such as we see today – also inside, in Poland and in Hungary – who think that Trump with his white supremacy is the example, or that Putin and Orbán, who jail opponents, are the example. That will never be the example in whatever Member State in the European Union. And for that reason we have to create this European democracy with a transnational responsibility because, as Emmanuel Macron said, standing near the Acropolis, we need to be the counterweight to all these developments and yes, to autocratic leaders worldwide – a beacon of openness, a beacon of freedom and a beacon of hope in the 21st century.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, vous avez dressé un tableau de l'Union européenne qui ne correspond en rien à ce que vivent nos concitoyens.

En effet, aucune statistique ne dit l'exacte perception de cette Union par des ouvriers jetés à la rue parce que nous ne combattons pas les délocalisations, le sentiment du petit paysan qui meurt des bas prix et de la fin des quotas laitiers, du chômeur qui n'a rien à faire du taux de chômage qu'on lui brandit sous le nez en permanence pour mieux lui proposer de devenir un travailleur précaire et pauvre, et encore moins du taux de croissance qui est en fait une croissance des profits et des pollutions.

On peut déposer tous les milliards qu'on veut sur ce pupitre, comment cela peut-il être perçu quand il y a tant de gens qui n'ont pas de quoi terminer le mois à 10 euros près? C'est de là que naît la crise de l'idée européenne qui parcourt le continent comme un feu follet. Parce qu'on n'écoute pas les populations, parce que l'Union européenne ne porte pas un idéal d'humanisme social et écologique.

Le terrible cyclone qui vient de ravager les Antilles, Cuba et un bout des États-Unis nous commande d'agir avec énergie contre les dérèglements climatiques induits par les transports et les énergies carbonées, les traités de libre-échange, comme celui avec le Canada que vous venez de vanter Monsieur le Président, mais qui est contraire aux options de l'accord de Paris.

Il y a urgence à porter une construction européenne combinant progrès social et progrès environnemental dans les transports, l'énergie, l'habitat, la rénovation des villes, l'agriculture et pour aider à la mutation des systèmes de production. Cela créerait des millions d'emplois en Europe, cela nécessiterait des formations nouvelles, des recherches nouvelles.

Ce pourrait être possible, non pas en créant comme vous venez de le faire un Fonds monétaire européen, mais en transformant le fonds qui porte votre nom, le Fonds Juncker, en un grand fonds de développement social et environnemental lié à la Banque centrale européenne, pour désendetter les États et lancer des projets d'investissement innovants, créateurs de travail, en développant les services publics, en lançant des projets neufs de sécurisation des parcours professionnels de tous les Européens, à commencer par les jeunes.

De ce point de vue, faites droit à la demande du gouvernement grec, qui souhaite que les programmes de formation et d'apprentissage pour les personnes privées d'emploi soient éligibles aux fonds sociaux régionaux européens et au fonds baptisé Juncker. Il est urgent de sortir de cette Europe de la concurrence et de la division pour lancer sans attendre les bases d'une Europe sociale, comportant des salaires minima, l'élimination de la précarité du travail pour une sécurité de l'emploi, la défense des protections sociale et des retraites, l'éradication de la pauvreté en répartissant autrement les richesses, une directive juste pour les travailleurs détachés, l'égalité entre les hommes et les femmes, plus de pouvoirs des salariés dans leurs entreprises.

Une Europe sociale, c'est aussi l'harmonisation fiscale et le combat contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. Au lieu des débats nauséeux sur les réfugiés et ce honteux accord avec la Turquie, et maintenant la Libye, faisons une Europe de la solidarité, lançons un pacte de codéveloppement avec l'Afrique, avec le Maghreb et agissons pour un Proche-Orient libéré des violences et des guerres, où les peuples puissent devenir maîtres de leur destin.

Il est urgent d'écouter et d'entendre les peuples. La démocratie frappe à la porte, on le dit tous, mais il faut agir. Demandons aux citoyens quelle Europe ils souhaitent. Lançons des consultations, des forums, depuis les communes et les régions jusqu'aux institutions européennes, dans le cadre d'états généraux de refondation démocratique, sociale et écologique de la construction européenne.

La voix de l'Union européenne doit aussi porter pour aider à la résolution des tensions et des conflits, elle doit être actrice du désarmement nucléaire notamment, et pour la paix. Pour cela, elle ne doit pas prendre elle-même le chemin de la militarisation, comme ceci vient d'être proposé, mais celui qui défend les œuvres de vie, celui de l'éducation et de la culture. Nous souhaitons le débat, un vrai débat, Monsieur le Président, pour faire de l'Union européenne une force de progrès social, écologique, une force pour la paix dans la démocratie.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur Juncker, en vous écoutant très attentivement, j'ai essayé de me mettre dans la peau de tous nos concitoyens et concitoyennes qui n'en peuvent plus; qui n'en peuvent plus de payer le prix d’une crise financière qu’ils n'ont pas provoquée et dont les responsables continuent à tirer profit; qui n'en peuvent plus de devoir contribuer plus que leur part au financement de nos services publics et de notre protection sociale, alors que les plus riches d'entre nous échappent encore largement à l'impôt; qui n'en peuvent plus de manger, de boire, de respirer des poisons, au motif que l'interdiction de ces poisons serait nuisible au business; qui n'en peuvent plus de devoir accepter comme travailleurs, avec ou sans emploi, toujours plus de flexibilité pour assurer toujours plus de sécurité aux détenteurs de capitaux; qui n'en peuvent plus de voir leurs libertés individuelles rognées et leurs données personnelles capturées en masse au nom de la lutte contre le terrorisme, ou plus prosaïquement pour qu'on les inonde de publicités; qui n'en peuvent plus, enfin, de voir l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants, compromis par la course folle au profit de quelques-uns.

Souvent, ces citoyens attribuent à l'Europe ces fléaux qu'ils supportent de moins en moins, et pourtant nous savons tous que les gouvernements des 28 États membres portent une responsabilité écrasante dans ces choix politiques. Mais trop souvent, la Commission que vous présidez pousse les feux dans le même sens.

Bien sûr, on peut se réjouir que les Le Pen et les Wilders ne fassent toujours pas la majorité autour d’eux, mais nous aurions tort de nous réjouir trop vite, car la colère et le dépit de beaucoup de nos concitoyens n'ont pas disparu pour autant, et je dirais même que les idées nationales chauvinistes, Monsieur Juncker, progressent même dans votre famille politique – regardez l'Autriche.

Lors de votre investiture, vous nous avez dit être le président de la Commission de la dernière chance et, parfois, à suivre votre action, on pourrait avoir l'impression que c'est la dernière chance d'ancrer l'agenda néolibéral. Néanmoins, je vous connais et je veux croire que vous aviez autre chose en tête, à savoir réconcilier les citoyens européens avec l'idée même d'intégration européenne en mettant ce projet à leur service.

Saisir cette dernière chance exige un changement de cap et c'est vrai que beaucoup de choses que nous avons entendues aujourd'hui sont musique à nos oreilles. Je pense en particulier à vos propositions sur la zone euro, je pense évidemment à cette idée de listes transnationales que les Verts portent depuis plus d'une décennie.

Je ne suis toutefois pas sûr que ce que vous proposez ici est susceptible de susciter le sursaut dont nous avons besoin et donc permettez-moi de vous suggérer peut-être ce que vous auriez pu dire aujourd'hui.

Mes chers concitoyens, vous êtes nombreux à légitimement vous demander si votre démocratie travaille pour vous. Alors, je m'engage désormais à articuler toute l'action de ma Commission autour du double objectif de réduire les inégalités et de ramener notre impact écologique dans les limites que la nature nous fixe.

Notre but sera désormais d'assurer à toutes et à tous la possibilité d'une vie digne d'être vécue. Et comment y parviendrons-nous? Je m'engage à ce que, ici, toute action, toute législation, toute recommandation issue de ma Commission soit passée au crible de son effet sur les inégalités et sur notre empreinte écologique et à ce que seules soient poursuivies celles qui les réduiront.

Quelques exemples pour illustrer mon propos: ma Commission ne ménagera aucun effort pour mettre un terme à la concurrence fiscale et sociale que se livrent les États membres. Coopération et convergence vers le haut deviendront les maîtres-mots de notre action. Nous engagerons une réorientation complète de notre politique commerciale, qui devra désormais conditionner l'accès à notre marché au respect de normes sociales, environnementales et sanitaires que nous aurons librement choisies.

Aussi, nous proposerons de geler l'application provisoire du CETA et de réexaminer les mandats de négociation de tous les autres accords en cours de discussion. Nous rétablirons le principe de précaution comme fondement du marché intérieur et, pour que vous n'ayez aucun doute sur notre détermination, nous supprimerons le glyphosate. Nous le retirerons du marché et nous renforcerons la définition des perturbateurs endocriniens.

Mais je ne vous propose pas seulement une Europe qui protège, je vous propose aussi que l'Europe soit l'instrument par lequel nous construisons notre avenir commun et, pour moi, la seule chance pour que les Européens trouvent leur place dans une économie mondialisée, c'est de devenir les pionniers des solutions énergétiques, industrielles, agricoles et autres qui permettront à l'humanité de vivre durablement sur cette planète.

Dès lors, plutôt que les défenseurs de l'ordre économique établi, ma Commission soutiendra désormais toutes les initiatives qui nous engagent dans cette grande transformation. Et je suis convaincu qu'une Europe réconciliée avec elle-même, une Europe dans laquelle personne ne se sentira laissé pour compte saura mieux que jamais assumer ses responsabilités à l'égard de celles et ceux qui frappent à notre porte en criant à l'aide.

La transition doit aussi s'opérer vers une société plus démocratique et – disons-le – nos démocraties sont blessées. Lorsque des gouvernements ivres de pouvoir mettent au pas la justice, les parlements, les médias et les universités. Elles sont menacées quand des exécutifs s'autorisent à mettre les citoyens sous surveillance ou à les assigner à résidence, sans aucun contrôle judiciaire. Elles sont mises à mal lorsque, tant pour des motifs sécuritaires que pour mettre sous contrôle les allocataires sociaux, les gouvernements collectent et conservent massivement les données, sauf bien sûr celles relatives aux détenteurs de grandes fortunes. Elles sont perverties lorsque l'élaboration de nos lois est soumise à l'influence de moins en moins discrète des pouvoirs d’argent.

Non, mes chers amis, la démocratie n'est pas un acquis irréversible. Nous devons ancrer l'Union européenne – et vous l'avez dit, Monsieur Juncker – comme garante des libertés, de l'état de droit et de l'intérêt général.

Mes chers concitoyens, collectivement l'Union européenne est riche d’atouts et, en fait, beaucoup plus riche qu'elle ne l'était lorsque le projet a été mis sur les rails il y a 60 ans, beaucoup plus riche, croyez-moi. Nous sommes capables de relever les défis auxquels nous faisons face, mais je vous le dis sans détour: le seul moyen de reprendre le contrôle sur notre avenir, c'est ensemble.

Cher Monsieur Juncker, en mettant en œuvre un tel agenda, je pense que vous saisiriez votre ultime chance de passer à l'histoire, non pas comme l'ancien patron d'un paradis fiscal ayant rejoint le bataillon des fossoyeurs de l'Europe, mais au contraire comme l'un de ceux qui l'auront remise en route.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, I would like to say to Mr Juncker that this was the most open, honest and truly worrying speech I have heard in my long years in this place. The message is very clear: Brexit has happened, full steam ahead. So new plans: there is to be one powerful President for the whole of the European Union; a Finance Minister with fresh powers to – as you say yourself – intervene as and when he sees necessary; a stronger European army in a militarised European Union with a stronger, and perhaps more aggressive, foreign policy too; and more Europe in every single direction, and all of it to be done without the consent of the people.

Your plan to fight the next European elections with pan-European lists, funded by the European Union, but not, as you said, to fund extremists, means that what we will find is that genuine democratic parties of opposition will not be able to compete in elections on the same playing field. It is reminiscent of regimes of old. Indeed, the way you are treating Hungary and Poland must already remind them of living under the Soviet communists when you attempt to tell them how they should run their own countries.

All I can say is thank God we’re leaving, but you have learned nothing from Brexit. If you had given Cameron concessions, particularly on immigration, the Brexit vote – I have to admit – would never ever have happened, and yet the lesson you take is that you are going to centralise and you are going to move on to this new – I think very worrying –undemocratic union. You are deluding yourself, Mr Verhofstadt, if you think that the ‘populist wave’, as you define it, is over. If these plans of Mr Juncker’s come to fruition, far from the populist wave being over, I doubt it has even begun.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Harald Vilimsky, im Namen der ENF-Fraktion. – Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gleich vorab an alle Apologeten dieses Eurozentralismus gerichtet: Europa ist nicht die Europäische Union und die Europäische Union ist nicht Europa. Die Europäische Union ist nicht mehr und nicht weniger als ein Verein, der Regeln hat, und diese Regeln kann man ändern und die Richtung, in die wir hier Veränderungen vornehmen sollten, bestimmen nicht Sie! Ich nehme auch nicht für mich in Anspruch, sie bestimmen zu können. Es sind die Völker Europas, die in freier und unbeeinflusster Wahl hier diese Richtungsvorgabe vornehmen.

Das was heute Kommissionspräsident Juncker gesagt hat, geht in die völlig entgegengesetzte Richtung. Juncker will de facto die Zwangseinführung des Euro in allen Staaten der Europäischen Union haben. Wir wissen alle, dass der Euro alles andere als eine Erfolgsstory ist, er ist ein riesiger Misserfolg. Die Schulden sind ins Unermessliche angestiegen. Wir haben Rekordarbeitslosigkeit und Rekordpleiten, und es ist kaum möglich, den Euro nach vielen Wellen einigermaßen ins stabile Fahrwasser zu bringen.

Das Zweite, was Juncker möchte: Er möchte de facto alle Binnengrenzen auflösen – wissend, dass Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Afrikanern und Arabern auf unseren Kontinent drängen, dass Glücksritter und auch Terroristen dabei sind. Sie wissen genau, dass die Bataclan-Attentäter hier über diesen Weg nach Europa gekommen sind. Das zu verharmlosen, ist eine wirkliche Sicherheitsbedrohung für alle Bürger dieses Kontinents. Das Dritte, was hier gefordert wird: eine Verteidigungsunion, die in Wahrheit eine Militärunion ist. Nein, das wollen wir nicht. Gerade wir Österreicher, die ein neutrales Land sind, können und wollen da nicht mitmachen. Der richtige Weg für eine gute Zukunft Europas kann nur der sein, dass man mehr Demokratie zulässt, dass man die Völker abstimmen lässt darüber, ob Schengen aufrechterhalten werden soll – mit Grenzen, ja oder nein, dass man darüber abstimmen lässt, ob die Arbeitnehmerfreizügigkeit in einer Phase von Rekordarbeitslosigkeit aufrechterhalten werden soll oder nicht. Wenn Ihnen an diesem Europa etwas liegt, dann lassen Sie wieder mehr an Demokratie zu. Lassen Sie Pluralismus zu. Gewähren Sie den Staaten etwas mehr an Souveränität, dann wird Europa funktionieren. Jetzt funktioniert es nicht, und das wissen Sie selbst mehr als gut.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, το έκτο πλέον σενάριο που ακούσαμε για το μέλλον της Ευρώπης - της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι της Ευρώπης - αποτελεί μια ακόμα επιχείρηση εξεύρεσης συμβιβασμού στους σφοδρούς ανταγωνισμούς που εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης, με δεδομένο το προβάδισμα της Γερμανίας σε βάρος των υπολοίπων. Την ίδια στιγμή, με σύμπνοια σε όλα τα κράτη ανεξάρτητα από το αν είναι υπερχρεωμένα, οι κυβερνήσεις, στο όνομα της ανάπτυξης, προωθούν σκληρά βάρβαρα αντεργατικά μέτρα εξίσωσης προς τα κάτω - και στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ιταλία, παντού - με φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο και την κερδοφορία του. Τα περί ισχυροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαδεύουν τις μεγάλες αντιθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βρετανία. Οι υποκριτικές διακηρύξεις περί ειρήνης δεν μπορούν να κρύψουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και προετοιμάζεται εντατικά και για νέους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων μόνο χειρότερη, πιο αντιδραστική, πιο αντιλαϊκή γίνεται. Η λαϊκή δυσαρέσκεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πιάσει τόπο μόνο αν με τη λαϊκή πάλη στοχεύσει στην ανατροπή του πραγματικού αντίπαλου, των μονοπωλίων και της εξουσίας τους.

 
  
MPphoto
 

  Matti Maasikas, President-in-Office of the Council. – Mr President, I am speaking not on behalf of the Council; the Council cannot have a position on this. Speaking on behalf of the Estonian Presidency of the Council, I thank President Juncker for his ambitious, clear and, most importantly, thoughtful speech.

At this moment, with the wind in our sails, we should bear in mind a couple of lessons that the last couple of years have taught us.

First, that we who care for our Union must have the courage to make the positive case for the EU. It is not only the right thing to do, but it also may pay off in elections.

Secondly, we should not be afraid of speaking of the cost of non-EU: of the consequences of (so far, thank God) only hypothetical rolling back some advantages of European integration.

Thirdly, we must keep looking for issues, initiatives and ways that unite us, and not those that pose a risk of dividing Member States. We should look for initiatives that balance things and build bridges. For instance, it is much easier to talk about the EU social pillar – something that the Estonian Presidency will duly take forward – when we simultaneously take real steps in deepening the single market, in particular in the field of services. So not only better paid jobs but also better access to these jobs.

Fourthly, of course we must keep developing the EU further, but doing this, we must not forget that this time around, in 2017, it is not the institutional setup that is most important – it is important, of course – but reshaping the institutions must go hand in hand with providing concrete benefits for our citizens. Our citizens must be at the centre of our attention, and delivering concrete benefits for citizens is what the guiding principle of the Estonian Presidency is.

For the last few years, we have all been working on building a digital single market. The free movement of data is one of its cornerstones. We need to ensure that European citizens and businesses are able to benefit from data and that we create no new barriers to the single market. As with the EU’s other freedoms, free movement does not mean freedom from rules. Next year, new EU personal data protection rules come into force, and we look forward to starting work on the Commission’s new proposal on the free flow of data. Thank you, President Juncker, for this proposal. Member States have repeatedly emphasised that legislation in this area is necessary. The Estonian Presidency will now move swiftly, attempting to consolidate Member States’ positions on the concrete proposal.

As we grow Europe’s data economy and enter the era of the Internet of Things, cyber security becomes a matter for everyone. We welcome the renewal of the EU Cybersecurity Strategy proposed by the Commission.

Cybersecurity is a challenge that cannot be tackled by any Member State on its own. We all need to fulfil our responsibilities by fully implementing the existing EU legislation and must deploy all parts of our toolbox, working on the new legislation and engaging with the private sector. The EU also has an important role to play, setting international norms, pursuing cybercriminals, standing up for European values such as freedom and privacy, guiding the development of the global market for secure products and services, and reacting to states that sponsor and support malicious cyber activity. The EU Heads of State and Government will address these key issues at the Tallinn Digital Summit on 29 September.

I earlier listed some recent lessons for the EU. We have also learned that, while strengthening the EU internally is, of course, key for the health and functioning of the Union itself, at the same time, to be and to appear strong, the EU also needs to remain engaged and open to the outside world. We are a model to a number of countries in our neighbourhood, and we should not forget it. The EU’s transformative power is still very much there. The Eastern Partnership Summit in November is an opportunity to reconfirm our commitment to our neighbours’ positive transformation.

In the field of trade, the EU must perform a tough balancing act. President Juncker laid out very eloquently the elements of it. We, of course, welcome the message that we can now proceed with the free trade agreements with Australia and New Zealand and to expand the network of liberal trade relations in this globalised world. The Commission has gone a long way with its reflection paper on harnessing globalisation and deserves to be commended for that.

With regard to the proposals on investments and the Multilateral Investment Court, as the Presidency we will make our best efforts to proceed in the best possible way to build a consensus among the Member States, in a manner that will enable the EU to continue its leading role in trade policy.

With regard to migration: the crisis which shook the fundamentals of the EU and showed that the EU does not the really have a headquarters to manage an acute operational crisis. The EU does not have a general, if you will. This is not to say that we have not achieved a lot in the field of migration. Work on the external dimension is going well, and, maybe for the first time, the Union is using all the tools in its foreign policy toolbox at the same time: assistance, development, trade, military operation, and even enlargement policy.

The Estonian Presidency is working hard on migration issues, not least while carrying forward work on a common asylum system. On legal migration, we eagerly started working with the European Parliament on the Blue Card Directive. On security, we are ready to engage with the Parliament on ETS and, hopefully, on SIS initiatives. And of course, we are confident that an inclusive and ambitious permanent structured cooperation in the field of defence can be launched by the end of this year.

Ladies and gentlemen, the speech by President Juncker and the debate we have had so far shows us once more that in our Union there is much more of what unites us than what creates tensions. Estonia, a country that was deprived of the advantages of European integration during its first 40 years, feels that particularly deeply. That is the compass while we act as a Member State; that is our compass, especially while we are performing the duties of the Presidency of the Council of the EU, with the wind in our sails.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Visti i tempi, vi informo che la Presidenza, durante la presente discussione, non autorizzerà domande "cartellino blu".

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). – Herr Präsident! Vor ein, zwei Jahren war hier die Stimmung schlecht. Kommissionspräsident Juncker hat angesprochen: Wir haben im Moment ein Fenster der Möglichkeiten offen und wir sollten dieses Fenster in den nächsten Monaten dringend nutzen. Aber Manfred Weber hat angesprochen: Viele Menschen haben Sorge, zum Beispiel vor Globalisierung.

Bitte lassen Sie uns in den nächsten Wochen die Chancen für unsere Arbeitnehmer und Bürgerinnen und Bürger nutzen, beispielsweise durch schnelle transparente Verhandlungen mit Australien und Neuseeland. Aber bitte tragen Sie auch mit dazu bei, dass wir unsere Arbeitnehmer besser schützen können. Wir müssen dringend die Reform unserer Handelsschutzinstrumente zu Ende bringen, und auch das heute vorgeschlagene Instrument gegen strategische Auslandsinvestitionen müssen wir möglichst schnell beschließen, um weiteren Schaden von unserer industriellen Basis abzuwenden.

Zweitens: Viele Menschen haben Sorgen um Arbeitsplätze – in Deutschland im Moment mehrere Hunderttausend im Bereich der Automobilindustrie. Wir alle ärgern uns über den Vertrauensbruch, aber auf der anderen Seite gilt auch: Beim Thema Klimawandel müssen wir auch die Arbeitsplätze im Blick haben. Ja, wir brauchen Klimaschutz und Autos und Arbeitsplätze – wir brauchen nicht Klimaschutz statt Autos und Arbeitsplätzen, und auch hier rufe ich uns alle dazu auf, in den nächsten Wochen und Monaten bei unseren Gesetzgebungsvorhaben darauf zu achten.

Bitte erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zu den transnationalen Listen, Herr Präsident. Viele Bürgerinnen und Bürger haben den Eindruck, dass wir hier in Europa zu abgehoben sind, dass einige hier im Parlament bürgerfern sind. Wir brauchen dringend mehr Bürgernähe, und unserer Überzeugung nach schafft eine solche transnationale Liste nicht mehr Bürgernähe, sondern mehr Bürgerferne, und deshalb lehnen wir eine solche Liste ganz klar ab.

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues (S&D). – Mr President, this is the moment for us, as a last shot, to have real vision and ambition. What is at stake for this legislature? It is indeed to develop the European house and to move to the next stage, a new floor. It is to make Europe not only a single market or a eurozone, but also a political entity able to respond to the new world in front of us. We need the European Union to be a big democratic power, supporting our way of life and making sure that we have the means to deliver our values and our way of life. We need new means for peace and security, to manage migration and to support development. But to have this, we need a brand new Community budget for the future, based on new own resources; we need to turn to the future and not the past. This means, when it comes to own resources, that big corporations should pay their taxes because while they should benefit from the single market, they should pay what they owe.

If we have in mind a new democratic political entity, this can only be based on stronger European citizenship, above all fully respecting the fundamental political rights of our citizens, but also making sure that we can count on updated social standards with regard to access to social protection and to skills, but also making sure that everybody in employment, whatever kind of job they have, can count on a decent labour contract and access to social protection. This should be the ambition of the upcoming European Social Pillar, but can we say that this Europe, as a land of equal opportunity, of fairness, is being delivered to all European citizens? We do not think so. Europe is still working as a machine for divergence and inequality and we need to reverse this very undermining trend. So we call on the Commission to come up with an ambitious proposal for the European budget, turning the European project into a project for equality and convergence. This should apply to the European Union as a whole and also to the eurozone. This is our request for the upcoming work of the Commission.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke (ECR). – Herr Präsident! Herr Juncker! Sie haben sich 60 Minuten Zeit genommen, um Luftschlösser zu zeichnen, um Illusionen zu schüren, um Illusionen zu erwecken, die keine reale Verankerung haben, die auf die tatsächlichen Probleme der Europäischen Union nicht eingehen. Wenn Sie über die Realität der Europäischen Union gesprochen haben, dann haben Sie es für richtig gehalten, über Fischstäbchen zu reden und Impfungen und den Kakaogehalt von Schokolade. Aber es geht doch um die großen Probleme, die zu bewältigen sind. Und da haben Sie keine Lösung aufgezeigt.

Sie haben von der Rechtsstaatlichkeit gesprochen, aber Sie haben nicht erwähnt, dass der Maastricht-Vertrag gebrochen worden ist, dass der Fiskalpakt Hunderte von Malen verletzt worden ist, dass die Dublin-Vereinbarung wieder und wieder gebrochen worden ist, dass die Europäische Zentralbank noch heute gegen den AEU-Vertrag verstößt und monetäre Staatsfinanzierung praktiziert.

Solange Sie diese Probleme nicht adressieren, solange Sie Illusionen erwecken über einen Juncker-Plan – einen Plan, der Ihren Namen trägt und angeblich 220 Mrd. EUR an Investitionen hervorgerufen hat, wobei die Förderbanken sagen, es gibt tatsächlich kein Projekt, was wir nicht ohnehin gefördert hätten –, solange adressieren Sie nicht die wahren Probleme Europas und so lange wird die Europäische Union nicht aus der Krise herauskommen.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). – Mr President, I would like to say that to President Juncker: not bad at all. I think that this is something that I can very well work with on the Czech domestic political scene. President Juncker, you spoke about your life and having been a fighter. For me, on a different level, I have been going through a similar experience in the Czech Republic, and I think that, with this vision and with these ideas, I am happy to confront some of your former counterparts – politicians who have views from the first half of the 20th century. So thanks for that, even though there are, of course, some disagreements. But that is absolutely normal.

Let us forget the five scenarios. I think that we both know that three of them were not scenarios at all. I think that, if we now had the priority agenda, I would perhaps have wished that you had shortlisted two or three more. But I understand that we will find them in the report. But I think that the implementation of these priorities – the reform agenda that you have emphasised and that I subscribe to – will lead us to the outcome, and that is the sixth scenario: the European Union that we want to have. Maybe some will fall behind, but that, of course, remains to be seen.

My final remark: unity. I believe, as you do, that we are in better shape, but if we still have a problem, it is a lack of unity in the Council and a lack of ability on the part of the Member States to deliver even on what they themselves have proclaimed before.

One final remark, President Juncker: I am not offended that you have forgotten the Czech Republic as a country that will also be a hundred years old next year. No offence taken.

 
  
MPphoto
 

  Rina Ronja Kari (GUE/NGL). – Hr. Formand! Jeg må indrømme, at jeg desværre synes, det er arrogant hr. Kommissionsformand, når du siger, at det går fremad. For det er jo ikke det, borgerne oplever. Borgerne oplever fattigdom, de oplever velfærdsforringelser, de oplever et pres på løn- og arbejdsvilkår, de oplever høj arbejdsløshed, især blandt unge. Og så oplever de et EU, som ikke løser deres problemer, men derimod gør dem værre. Ikke mindst oplever de et EU, som hverken lytter eller er interesseret i at lytte til dem. Men i stedet for at forholde dig til de reelle problemer, så sidder du der sammen med resten af EU-eliten i jeres glastårn og siger, at vi bare skal have mere EU, mere magt til EU og mere magt til Kommissionen. En finansminister, som skal styre medlemslandende endnu mere i Kommissionens retning, og en præsident over alle præsidenter, som skal sikre, at vi har én Union med én præsident. Jeg synes, det er arrogant over for borgerne, og jeg synes, det er arrogant over for demokratiet. Og jeg synes ærligt talt, at I i Kommissionen allerede har rigelig magt.

 
  
MPphoto
 

  Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE). – Monsieur le Président Tajani, Monsieur le Président Juncker, aujourd’hui, je vais m'adresser à vous en espagnol.

Señor presidente, presidente Juncker, sorprendentemente no ha mencionado usted la situación de España con el próximo referéndum de Cataluña. Porque cientos de miles de catalanes piden reiteradamente un referéndum de autodeterminación como el escocés. El Gobierno de España nunca ha querido ni siquiera hablar de ello. Ni hablar. Nunca. Y el Parlamento de Cataluña ha aprobado por mayoría absoluta la ley del referéndum.

Como si fuera un delito votar, la reacción del Gobierno de España ha sido la denuncia judicial contra la presidenta del Parlamento y otros parlamentarios y las amenazas al Gobierno, a más de mil cargos públicos y a los medios de comunicación catalanes para que no hablen ni actúen en favor del referéndum. Eso son ataques claros e inaceptables a la libertad de expresión.

No pido que ustedes se pronuncien por la independencia. Eso lo deben hacer los catalanes. Sí le pido que medie con el Gobierno de España a favor de un acuerdo sobre el referéndum. Y le pregunto: ¿Por qué no interviene la Comisión para defender la libertad de expresión en España? En otros países, seguramente lo haría.

 
  
MPphoto
 

  Peter Lundgren (EFDD). – Herr talman! ”Full steam ahead!” Det är en replik jag minns från filmen Titanic – ni vet scenen där kaptenen står på bryggan och tittar ut över havet och säger: ”Jag ser inga isberg. Full fart framåt!” Ni har vissa likheter med den kaptenen, Jean-Claude Juncker, och vi vet ju hur det tyvärr slutade med Titanic.

Som ni minns har jag sagt till er tidigare också att Europas folk inte är intresserade av att höra denna sorts visioner och drömmar. Man vill höra konkreta lösningar på de bekymmer man ser i sin vardag.

Migrationsdrömmarna som EU inte klarar av att hantera, den sociala dumpningen som dödar seriösa företag som inte sköter sig och oron för framtid och ålderdom – detta var frågor som Europas folk ville ha svar på i dag, men som jag befarade blev det visioner och drömmar om byggandet av en EU-armé och ännu mer av federalism, där tystandet av kritik mot EU är en prioriterad uppgift inför nästa EU-val.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay (ENF). – Monsieur le Président, alors Monsieur Juncker ce Parlement a-t-il retrouvé grâce à vos yeux ou le trouvez-vous encore «ridicule» comme en juillet dernier?

Nous savions déjà le peu de considération que vous aviez pour les peuples d’Europe, vous avez montré ce jour-là tout le mépris que vous avez pour leurs représentants. Or, vous ne méprisez pas seulement les députés que nous sommes, mais aussi les chefs de gouvernement de Hongrie, de Pologne et de Slovaquie qui résistent à vos injonctions.

Monsieur Juncker, vous avez déclaré tout à l’heure, «l’Europe est un continent qui vieillit». Vous annoncez vouloir créer de nouvelles voies légales pour l’immigration extra-européenne, alors même qu’elle cause de profonds désordres identitaires, sécuritaires, économiques et sociaux. Vous cherchez à distinguer l’immigration légale, que vous encouragez, de l’immigration clandestine, que vous prétendez combattre, sans jamais vous en donner les moyens. Or, ces deux immigrations ne s’annulent pas mais elles se cumulent.

Il faut redonner aux peuples d’Europe confiance dans l’avenir, en recréant les conditions d’un dynamisme démographique propre, leur rendre la maîtrise de leur destin et construire une Europe des coopérations, voilà notre vision, à l’opposé de la vôtre, qui est fédéraliste, rigide et de plus en plus totalitaire.

 
  
MPphoto
 

  Martin Sonneborn (NI). – Präsidenten, Kollegen! Fast mehr Präsidenten als Kollegen hier – aber egal.

In den letzten drei Jahren habe ich als EU-Abgeordneter großartige Arbeit geleistet: Ich habe die Engländer nach Hause geschickt, ich habe Martin Schulz entmachtet und zum SPD-Kanzlerkandidaten degradiert, und ich habe dafür gesorgt, dass Kanzleraltlast Helmut Kohl vom Netz genommen, demontiert und witwengesichert endgelagert wird. Gescheitert bin ich allerdings darin, das Orbán-Regime und die polnische PiS-Partei demokratische Grundwerte zu lehren.

Besonders stolz bin ich darauf, dass die EU jetzt eine ureigene Idee meiner Partei aufgenommen hat: die einer Mauer, einer Mauer um Europa. Vor kurzem erst haben wir ganz im Sinne der christlichen Unionsparteien eine Obergrenze für Flüchtlinge gefordert. Deutschland soll jährlich nicht mehr aufnehmen müssen als das Mittelmeer. Und jetzt – noch bevor das Mittelmeer voll ist – errichtet die EU eine Mauer in der Sahara, in den kaputten Staaten Mali, Niger und Tschad.

Abschließend möchte ich mich noch bei den ganzen Ausländern hier entschuldigen, dass so viele wichtige Entscheidungen vertagt werden mussten bis nach der Wahl in Deutschland. Eine gute Woche noch, dann regiert wieder eine Partei.

(Buhrufe)

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE). – Frau Präsidentin! Wir sind hier ein Parlament, wo Meinungsfreiheit erlaubt ist. Wir sind hier ein Parlament, wo jeder alles sagen darf, was er will. Aber wenn man über einen Toten so spricht, wie Herr Sonneborn gerade über Helmut Kohl gesprochen hat, dann ist das inakzeptabel. Ich fordere, dass das Präsidium sich damit beschäftigt. Dieses Verhalten ist nicht eines Parlamentariers würdig.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  President. – Thank you, Mr Weber. We will look into that matter.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski (PPE). – Inny mamy dzisiaj klimat w Europie, inny był ton orędzia o stanie Unii w 2017 r. To już coś więcej niż urzędowy optymizm. W zeszłym roku byliśmy w szoku po brytyjskim referendum, szukano i zgadywano następców brexitu. Wydawało się, że populizm, ksenofobia będą rządziły publicznymi emocjami w Europie. Ale szczęśliwie szok zamienił się w terapię szokową i dzisiaj to nie Europa, lecz Wyspy Brytyjskie są w cieniu brexitu. Dziś mamy pewność, że wielkie dzieło ojców założycieli Wspólnot Europejskich będzie kontynuowane. Mamy scenariusz numer sześć. Dziś gospodarka i polityka są źródłem dobrych wiadomości, ale są wyjątki, i dlatego że są wyjątki, chciałbym z całą mocą stwierdzić, że mój kraj, Polska, który także w przyszłym roku będzie świętował stulecie odzyskania niepodległości, zamieszkały jest przez ludzi, którzy w swojej znakomitej większości dobrze czują się w Europie, bo czują się u siebie. I chciałbym zadeklarować w imieniu swojej delegacji, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by także Polska uczestniczyła w pełni w szukaniu i tworzeniu nowej europejskiej jedności.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Spoštovani predsednik Juncker, čestitke za vaš nagovor! Tri kritične stvari mi ležijo na srcu, in to so vladavina prava, mladi in pa Zahodni Balkan. Vladavina prava ni a la carte, ste dejali, načela pravne države, razsodbe sodišč je treba spoštovati. Jih danes Madžarska, Poljska, tudi Hrvaška, spoštujejo? Če države ne morejo kar samovoljno diktirati, kaj bodo in česa ne bodo delovale in spoštovale, zato Komisija, upam, da bo tu ukrepala.

To je tudi tista pot, da bodo državljani spet začeli zaupati Uniji. Mladi postajajo zelo nezainteresirani, so priča neodgovornim politikom, so visoko brezposelni, nimajo prave perspektive. Še posebej težko jim je v državah Zahodnega Balkana in računam na vašo zavezo po verodostojni širitveni politiki, ker ta del Evrope postaja nevaren poligon geostrateških interesov.

Ne sme biti v Evropi drugorazrednih državljanov in drugorazrednih držav, zato investiramo v Evropo, kot ste dejali, ki ne bo trdnjava, ki ne bo celina v ograji, ki ne bo trdnjava nestrpnosti, sovraštva in moja največja želja je, da v tej Evropi, ista kot vaša, spet zadihamo skupaj s polnimi pljuči.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). – Señora presidenta, señorías, la crisis en Europa comenzó en 2008. Usted, señor Juncker, dejará su cargo en 2019 y este periodo pasará a la historia como una década perdida o, quizás, como la década de los recortes en Europa.

La Unión Europea está paralizada, pero no se trata de un problema de velocidad —como muchas veces han dicho—, sino de dirección política. Con su discurso, usted insiste en avanzar por el mismo camino que nos ha llevado a esta situación y, además, de una forma triunfalista. Son recetas que construye una maquinaria antidemocrática, recurriendo si es necesario a la amenaza y al chantaje financiero para imponer una política neoliberal fracasada, generando desafección y euroescepticismo en cada vez más capas de la población europea.

La crisis del proyecto europeo no se soluciona con nuevos tratados comerciales neoliberales, más externalización de fronteras al estilo australiano, mayores presupuestos militares, ni con una autoridad financiera que imponga medidas de austeridad que respondan a las agendas e intereses de los grandes gobiernos multinacionales y lobbies.

Necesitamos un cambio de dirección, un giro de 180 grados en la política exterior, económica y medioambiental para construir un proyecto europeo, no para las élites, sino democrático y desde abajo. Eso sería un cambio de rumbo.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente Juncker ha toccato tanti temi importanti: sicurezza, immigrazione e soprattutto economia. Ecco, mi vorrei concentrare sui punti economici.

Trasformare il Meccanismo europeo di stabilità in un Fondo monetario europeo è una questione che alcune persone trovano molto difficile da interpretare, ma non io, soprattutto anche la proposta di un ministro delle Finanze europeo: una struttura che quindi attuerà quello che è il meccanismo della troika in modo istituzionale: cioè gli Stati membri verseranno i soldi tramite il Meccanismo europeo di stabilità e li riceveranno indietro in cambio di riforme liberali e che sono molto impopolari.

Noi dovremmo risolvere invece i problemi degli squilibri dell'area valutaria. Da quando finirà il programma del quantitative easing lanciato dalla Banca centrale europea, i problemi strutturali dell'eurozona emergeranno ancora una volta: la Germania che non si accolla le proprie responsabilità, non accetta dei veri eurobond, non si accettano i trasferimenti fiscali e quindi si propongono queste strutture non democratiche che porteranno ancora sofferenze ai paesi periferici.

Questo non è assolutamente accettabile.

 
  
MPphoto
 

  Janice Atkinson (ENF). – Madam President, I am so pleased that Mr Juncker thinks everything in the EU garden is rosy. There is no mention of the 50 000 jihadists waiting to blow us up, who have got in through your failed immigration policies, and no mention of your failed immigration policies and the marauding migrants breaking into our countries. At least the eastern European countries have got the right idea. There is no mention of your failed youth employment schemes, but there is good news.

In the UK, we have record employment, despite Brexit, we have got record inward investment, despite Brexit, the volume of output is the highest in 20 years, despite Brexit, and Bill Gates said that despite Brexit, Britain can still lead in the science and technology institutes. Our order books are the highest in 30 years, despite Brexit, the City of London is still number one, despite Brexit. So I am sorry to invade your space, Mr Juncker, but you, the EU and your ideas are really past their sell-by date.

 
  
MPphoto
 

  Franck Proust (PPE). – Madame la Présidente, Monsieur le Président, notre faiblesse est d’être trop souvent dans la réaction, comme sur l’arrêt de la Cour de justice sur Singapour ou suite à l’échec du multilatéralisme.

Nous devons surtout réagir face à un tournant dans la mondialisation caractérisée par la planification de notre économie par des puissances étrangères. Le dumping, les investissements hostiles, les rachats d’entreprises stratégiques, les règles de plus en plus strictes pour nos entreprises à l’étranger, la concurrence déloyale et le manque total de réciprocité y participent.

Il n’y a pas eu d’accord, hier, lors du trilogue sur la question du dumping. Mais le risque d’un calendrier aussi serré, c’est qu’un simple report soit vu comme un échec. Si c’est au prix de la précision de notre message politique, notamment sur la charge de la preuve, alors ce n’est pas cher payé.

L’Europe doit se protéger sans tomber dans le protectionnisme. Ce message est clair. L’incertitude de nos politiques vient de notre traité qui nous fait marcher sur des œufs concernant nos obligations légales. L’ambitieux projet de règlement, que j’ai déjà pu lire, devra nous éviter surtout de marcher sur la tête. Nous avons perdu du temps et, dans la réalité, nous perdons des emplois, notre savoir-faire et notre avance technologique aux mains d’un pays qui organise, on le sait, les investissements de ses entreprises publiques et privées.

Nous ne sommes pas contre les investissements étrangers mais contre les investissements étranges, ceux qui feront en sorte que nos produits européens, et peut-être un futur iPhone d’Apple, soient un jour «designés» et assemblés uniquement en Chine!

 
  
MPphoto
 

  Sergei Stanishev (S&D). – Madam President, I would like to thank President Juncker for his speech. President Juncker, I know that you are a deeply convinced European and, in your sixth scenario, I do not see a Europe which is divided or a several speed Europe, which is very positive. But, at the same time, you know that people are tired of words and promises and it is time for action from the Commission as well.

The strongest tool which you possess as a Commission is the draft of your budget for the next multiannual financial framework. We should stop thinking about how to reduce the European budget but look for own resources. We should really focus on political priorities and the major priority is how to move from a Europe of divergence and inequalities towards a Europe of convergence, strong economic growth and social justice. Frankly speaking, I expected a stronger social dimension. We really need a European social action plan today in order to regain trust.

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons (PPE). – Señora presidenta; vientos favorables, señor Juncker, es verdad. Hemos dejado atrás la crisis del euro. Ahora queda que se traspase esa bonanza también al empleo y a la protección social. Me ha gustado su discurso, un discurso político: libertad, igualdad, Estado de Derecho. Es verdad, en la Unión Europea, a veces parece que nos importa más resolver las crisis financieras que las crisis sociales o las crisis políticas.

El brexit, por ejemplo, es nuestro mayor fracaso, y aquí oigo hablar del brexit como si fuera solo otro tratado de libre comercio más. A partir de ahora, Europa ya no es sinónimo de Unión Europea y no le corresponde a la Unión Europea exclusivamente defender la idea de Europa. Debemos evitar que, en el futuro después del brexit, vuelva a haber dos Europas diferentes dentro de nuestro continente.

Comparto su afirmación sobre los tribunales de justicia, el respeto a los tribunales europeos y a los tribunales nacionales, y que el Estado de Derecho forma parte de la razón de ser de la Unión Europea.

Hay países que están atacando la separación de poderes y, en mi país, en una región, se está atacando la Constitución. El nacionalismo se expande y se contagia igual que un virus. La Constitución de cada Estado miembro es también Constitución de la Unión Europea, la unidad de mi país es también unidad de la Unión Europea.

Por eso, la Comisión también tiene —y lo comparto— la responsabilidad de defender la Constitución de los Estados miembros y la responsabilidad de defender la unidad de los Estados miembros. El Estado de Derecho nace de la libertad individual, pero crece y vive gracias a la ley y a los tribunales de justicia.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Thomas (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, je suis déçue.

D’abord, votre Commission de la dernière chance rentre dans sa dernière année utile et alors que, pour la gauche, le compte n’y est pas, vous ne nous présentez pas un plan de bataille pour cette fin de mandature, mais une vision d’avenir. Dont acte.

Dans cette perspective, vous esquissez un nouveau contrat européen sur lequel nous pouvons nous retrouver sur un certain nombre de priorités sociales, fiscales et de libertés publiques. Mais, pour passer de la parole aux actes – comme vous l’avez dit ce matin –, il nous faudrait un budget sérieux et c’est ma deuxième déception.

Certes, vous nous indiquez votre préférence pour sortir du carcan budgétaire actuel mais vous restez sur le pas de la porte. Rien sur l’opportunité et l’urgence de crever le plafond de 20 %. Rien de précis sur l’urgence d’intégrer des ressources propres, sur l’opportunité aujourd’hui d’une taxe sur les multinationales, qui aurait à la fois la vertu de la justice fiscale et celle de remplir deux caisses: celle de l’Union européenne et celle des États membres.

Enfin, je suis déçue sur la démocratie économique et monétaire. Peu importe qu’il s’agisse d’une assemblée de la zone euro, ou de cette Assemblée, dotée de nouvelles prérogatives, ce que nous voulons, c’est un Parlement, parce que c’est l’instance démocratique qui doit pouvoir décider des choix économiques, y compris remettre en cause le dogme austéritaire, sans se limiter à être un gendarme ordolibéral.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente della Commissione, oggi ha tracciato un quadro ampio del futuro dell'Europa parlando di molte cose condivisibili, a cominciare dalla difesa degli interessi strategici dell'Europa. Anzi, secondo alcuni analisti, questo sarebbe il messaggio geopoliticamente più interessante e rilevante di tutto il Suo discorso.

Io vorrei parlare anche della riforma del trattato di Dublino – per noi prioritaria e ineludibile: vorrei approfondire – della necessità di sostenere di più e meglio l'industria europea a cominciare dalle piccole e medie imprese, della disoccupazione giovanile. Ma in questa manciata di secondi che mi restano mi limito a farle una domanda, perché ha riconosciuto che questa Europa ha bisogno di più democrazia.

E allora Lei non ha detto una cosa, secondo me, fondamentale: quest'Assemblea, direttamente eletta dai cittadini, non ha iniziativa legislativa, come Lei sa. Non pensa che dovrebbe essere un punto messo all'ordine del giorno? Vede, noi cattureremmo il vento con le nostre vele, come da Lei auspicato, se i cittadini avessero chiara la percezione di essere sempre al centro di tutte le nostre azioni.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). – Señora presidenta, hace años que Europa ha dejado de formar parte importante de nuestros sueños, y ese proyecto, sinónimo de desarrollo, de oportunidades, de igualdad se ha convertido en un escenario muy distinto: precariedad, austeridad, crisis económica. Hoy, aquellos que creemos en el proyecto europeo compartiremos la necesidad y la preocupación de compartir y de avanzar en nuevas políticas para la Unión Europea.

El pilar social europeo debe ser un eje prioritario. No es posible que en la Europa del siglo XXI siga existiendo una clase trabajadora que vive bajo los umbrales de la pobreza. Hablemos de la lucha contra el cambio climático, de enfrentarnos a la lucha contra el terrorismo, de la política de asilo y de inmigración. Es fundamental.

Le agradezco, señor Juncker, su referencia al Estado de Derecho. Europa es un proyecto basado en la democracia y, por lo tanto, es fundamental garantizar el respeto al ordenamiento constitucional en todos y cada uno de los Estados miembros.

No hay tiempo que perder, es necesario abordar ya los cambios. Diversidad, diálogo, respeto, cohesión: eso define a Europa. No permitamos que nada ni nadie cambie el sentido de esta palabra.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Madam President, I most welcome the emphasis on the idea of Europe as a community of values, placed by Mr Juncker, and the need to ensure freedom, equality and the rule of law all over the EU so that there are no longer second-class citizens in our integration project. Still, European citizens belonging to national autochthonous or language minorities can be treated very differently depending on where they live. Only last week in Romania, the Hungarian minority language Catholic High School of Târgu Mureș ceased to exist because of the systematic harassment by various authorities where hundreds of minority-language speaking children were insecure until the last moment about whether they would be able to attend their school again.

What do the parents of these children who are interrogated by the Romanian anti-corruption agency for enrolling their children in the school feel about the rule of law that the EU is supposed to guarantee them? The EU still has a long way to go to ensure its values and prevent discriminative practices. More than 60 million citizens expect acknowledgement of their existence by the EU institutions.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). – Frau Präsidentin! Wir erleben gegenwärtig eine eigenartige Situation in ganz Europa. Dank Brexit und Trump steigen die Zustimmungsraten zur Union, aber der Zustand der Union steht dazu in Kontrast. Wir sind weit davon entfernt, die Migrationsfrage im Griff zu haben, und der von Ihnen zitierte Aufschwung ist nicht bei allen angekommen. Ganze Regionen, vor allem im Osten, fühlen sich abgehängt. Dazu kommt eine gefährliche, immer größer werdende Kluft zwischen Ost und West. Ich finde es begrüßenswert, dass der Vizepräsident Timmermans hier eine ganz klare Linie verfolgt.

Ja, die Kommission als Hüterin der Verträge muss darauf achten, dass die Grundrechtecharta eingehalten wird. Freilich bedarf es dazu auch der Bereitschaft zum Dialog. Den vermisse ich gerade bei jenen, deren politisches Geschäftsmodell darin besteht, sich auf Kosten von Brüssel zu profilieren. Dagegen gibt es aber ein Mittel: Brüssel muss besser, demokratischer und sozialer werden, und dazu haben sie eine gute Vorlage geliefert.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean (PPE). – Madam President, congratulations to President Juncker for his strong messages on the State of the Union today. For the first time in years, our citizens show growing faith in the EU and its direction. Their confidence is justifying proof that the EU remains where they put their hopes and where they want to live and prosper. For all this, we are obliged to keep our word and deliver on what we have promised. Some will say we need more ambition; I say we need stability, consolidation and proper implementation of EU policies. We need to defend our values to make sure our citizens can fully benefit from their rights and freedoms, and that the competitiveness of our companies is both defended and supported. Yet, the engine of our internal market is not fairness, but competition. It has to be a real one. You cannot send people home, telling them to go and compete in their own country while we protect our national markets. The internal market is not the sum of national markets. The State of the Union should also be about how we can offer more Europe for everyone.

 
  
MPphoto
 

  Alessia Maria Mosca (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Juncker, la politica commerciale è uno dei più potenti strumenti di cui disponiamo e, pur sapendo che da sola non può risolvere tutto, deve essere continuamente aggiornata e migliorata per rispondere alle sfide globali. Abbiamo apprezzato che abbia iniziato il suo discorso con questo e in modo particolare le sue parole sulla trasparenza ma crediamo che si debba insistere almeno in tre direzioni.

Primo, perché continui ad essere una politica autenticamente europea, aperta al confronto democratico ma senza perdere la prerogativa di unitarietà. E per questo il Parlamento europeo dovrà essere sempre più coinvolto in tutte le fasi del processo e non solo per dare l'ultima parola.

Secondo, perché il capitolo sullo sviluppo sostenibile sia efficace e vincolante. Bene il cammino intrapreso dalla Commissione ma è necessario a questo punto continuare la riflessione, renderla pratica e dotarla di risorse. Il Parlamento è pronto a dare il proprio contributo.

Terzo, perché l'apertura commerciale sia basata sull'equità e sulla reciprocità. E non sono possibili deroghe, a prescindere da quale sia il nostro partner commerciale, se non vogliamo mettere a rischio tutto il nostro sistema economico.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). – Cara Presidente, caro Presidente Juncker, em primeiro lugar permita-me cumprimentá-lo e agradecer-lhe o discurso de hoje que dá um novo impulso e que nos encoraja a todos aqueles que, tal como o Presidente Juncker, amamos a Europa.

Ia fazer-lhe aqui um desafio que não está no rol das suas preocupações imediatas, pelo menos daquelas que apresentou aqui. Houve este ano uma grande onda de incêndios em Portugal, com consequências trágicas, tem havido inundações por toda a Europa, ainda agora na Polónia com consequências trágicas, vimos no ano passado vários terramotos em Itália, também este ano na Grécia, sabemos que com as alterações climáticas vai haver muitos destes acidentes.

Não seria altura de criarmos uma verdadeira Força Europeia de Proteção Civil que, por um lado, está muito ligada também à segurança interna - pode ter missões também no Mediterrâneo, de salvamento etc. -, mas que poderia, sempre que haja um grande desastre destes, em poucas horas, deslocar-se para o local do desastre e ajudar as forças nacionais a combaterem estas catástrofes e a minorarem as suas consequências? Eu penso que estamos na altura de ter uma força europeia de proteção civil que, aliás, em muitos aspetos, seria um embrião daquilo que podem vir a ser umas verdadeiras forças armadas europeias.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D). – Herr Präsident! Herr Präsident Juncker! Sie haben eine Rede gehalten, die Ihre eigenen Ansprüche mehr als erfüllt. Sie war kühn. Neben vielen richtigen Forderungen, die wir unterstützen, war ein Grundgedanke: Der Osten braucht den Westen, aber der Westen umgekehrt auch den Osten. Ich würde gerne ergänzen: Das Gleiche gilt für das Verhältnis von Nord und Süd. Ich war selten so angewidert in den letzten Jahren wie in den Zeiten, wo ich in den Gazetten meiner eigenen Zeitungen in Deutschland habe lesen müssen: „Wollt ihr Kohle, verkauft uns Korfu“. Das war das Dummgequatsche von Politikern, was zitiert wurde, und ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich nicht nur daran nie beteiligt haben, sondern dem widerstanden haben.

Herr Kollege Weber! Ich weiß, dass das nicht Ihr Niveau ist, aber wir können auch nicht sagen: Die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union wird danach ausgerichtet, wer gerade irgendwo regiert. Ob Griechenland einen Schuldenschnitt bekommt, ist eine fachliche Frage. Sie hat aber nichts damit zu tun, ob und wann Ihre Parteifreunde wieder regieren sollten. Wir brauchen eine neue Politik – eine solidarische Politik für den Süden, damit der Süden sich entwickeln kann. Aber wir brauchen den Süden in einer brennenden Welt.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Андрей Ковачев (PPE). – г-н Председател, приветствам това, което чух от г-н Юнкер. Нашата цел сега е то да се реализира и моят апел е към страните членки. Тяхна е основната отговорност за това колко ефективен или неефективен е Европейският съюз. Много често за съжаление, националният егоизъм надделява над солидарността.

През следващата година Европейският съюз трябва да докаже, че тези обещания за физическа и социална сигурност за европейските граждани ще станат реалност. Тук усилията трябва да насочим към повече сътрудничество в областта на отбраната, борбата с тероризма, охраната на външните граници, ограничаване на мигрантските потоци и солидарно разпределяне на тежестта. Приветствам предложението за Европейска разузнавателна агенция, най-накрая за Европейска киберагенция. Наред с това, не трябва Европейският съюз да отстъпва от своите ангажименти в областта на регионалното развитие, конкурентоспособността, иновациите и здравеопазването, които пряко засягат жизнения стандарт на европейските граждани.

Сега е времето за решителни стъпки към повече интеграция там, където кризата ни удари най-силно. Еврозоната трябва да се консолидира, но не за сметка на целостта на Европейския съюз. Приветствам това, което казахте, че не ни трябва отделен бюджет на Еврозоната и не ни трябва отделен парламент на Еврозоната. Европейският съюз не трябва да се разделя на ядро и периферия.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boștinaru (S&D). – Domnule președinte Jean-Claude Juncker, vreau să vă mulțumesc astăzi pentru curajul, viziunea și înțelepciunea discursului dumneavoastră, dar, mai ales, pentru forța de a vă opune celor care favorizau mai degrabă divizarea și dublele standarde în proiectul Europei cu mai multe viteze. Vă împărtășesc, în numele delegației române, în numele grupului meu și în numele țării mele, ideile și viziunea și vă asigurăm de tot sprijinul.

Dacă ne uităm la discursul dumneavoastră, sunt de acord: în politica externă, securitate, apărare, Europa poate fi un jucător serios, important, doar dacă suntem uniți, dacă vorbim cu o singură voce și dacă există încredere completă între toți membrii. Dacă ne uităm la politica de coeziune, ea este fundamentală pentru punerea în practică a principiului solidarității și a reducerilor disparității și, de aceea, vă cer și vă rog să acordați atenție continuării acestui instrument fundamental al Uniunii.

Uniunea și solidaritatea înseamnă, da, că nu există standarde duble în cazurile de cooperare consolidată, că Schengenul nu poate fi refuzat atunci când sunt condițiile create, că Mecanismul de Cooperare și Verificare nu poate continua, dacă nu mai este necesar și dacă și calitatea alimentelor, cum ați spus-o, este aceeași pentru toți europenii.

 
  
MPphoto
 

  Luděk Niedermayer (PPE). – Madam President, I would like to thank President Juncker for his speech. It is good to remind us about how things have changed since last year. Just to remind all of us: growth is up, unemployment is down, employment is up, we have a stable financial sector and improved fiscal policy. This is just the economy; you mentioned more. You can say that these are just numbers, but these are not just numbers. This means that life for people in Europe is better and that is what people expect from us. As you know from the past, the good times are exactly when people make a lot of mistakes. You urge us not to make mistakes during these good times and, instead, to do many good things. I agree and I appreciate it. One of the obstacles that I want to stress is that trust is still missing: trust among politicians, trust among people, trust among countries. I hope that in your next speech you will remind us that this has improved. This is very important. At the end of your speech, you mentioned that we should not be over-cautious. This is exactly the way to make mistakes and to miss opportunities. I hope we will not miss them.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). –Commissievoorzitter Juncker, u hebt een optimistische speech gegeven. Het was een beetje onderkoeld, maar zo kennen we u wel. Maar het was wel een optimistische speech met elementen die we vanuit onze fractie met heel veel enthousiasme zullen ondersteunen, zoals het transparant maken van het mandaat bij de handelsakkoorden, het leiderschap op het vlak van klimaat, het beschermen van onze industrie en ervoor zorgen dat er meer democratie komt.

Toch blijven we ook een beetje op onze honger zitten. Na drie jaar beloftes inzake de triple-A voor het sociaal beleid, na drie jaar gepraat over sociale dumping hebben we nog geen resultaten geboekt. Wanneer gaan we er echt voor zorgen dat onze mensen gelijk loon voor gelijk werk krijgen? Wanneer gaan we ervoor zorgen dat onze sociale rechten en de toegang tot de sociale zekerheid ook echt verankerd worden in Europese wetgeving? Op het einde van dit mandaat zal dat bepalen welke balans wij opmaken en hoe wij als sociaaldemocraten naar deze Commissie kijken.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). – Fru talman! Herr kommissionsordförande, tack för ert tal och tack för att ni tar upp sunda regler på arbetsmarknaden. Sundare regler på arbetsmarknaden kommer nämligen att vara avgörande för sammanhållningen i EU. Ingenting annat kan vara lika starkt.

Det finns nämligen inget som är mer splittrande än den sociala dumpning som innebär att löntagare måste konkurrera genom att sälja sin arbetskraft så billigt som möjligt. Det är en oanständighet för Europa. På den punkten finns det många som hoppas på er, det vill säga gärna en kontrollmyndighet, men först ett utstationeringsdirektiv och starka parter på arbetsmarknaden – det kan ingen myndighet ta över – och så småningom ett socialt protokoll att lägga till fördraget.

Vad gäller era tankar om eurozonen måste jag påpeka att vi är många som utgår från att ni har full respekt för de länder som har sagt nej. I exempelvis Sverige har en tydlig majoritet i en folkomröstning sagt nej till euron, och det måste självfallet fullt ut respekteras.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη (PPE). – Πρόεδρε Juncker, οι πολίτες περιμένουν να αναδείξουμε άμεσα, κόντρα στον λαϊκισμό και τα άκρα, τη δική μας Ευρώπη. Η δική μας Ευρώπη οφείλει να στηρίζει, να ενισχύει και να επιβραβεύει τις διαρθρωτικές αλλαγές. Μόνο έτσι θα υπάρχει ευημερία για όλους. Ο Υπουργός Οικονομικών της Ένωσης οφείλει να επιτηρεί τη σταθερή εφαρμογή των κανόνων αλλά και να επιβραβεύει την πρόοδο, ενθαρρύνοντας τους πολίτες. Η δική μας Ευρώπη οφείλει να οχυρωθεί απέναντι στην τρομοκρατία. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών άργησε, όπως και η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η δική μας Ευρώπη φιλοξενεί εκατομμύρια πρόσφυγες αλλά, συγχρόνως, τα κράτη μέλη οφείλουν να μοιράζονται την ευθύνη και όταν αυτό δεν συμβαίνει να υφίστανται κυρώσεις. Οφείλετε και έναν καλό λόγο στους Έλληνες, Πρόεδρε Juncker, που μαζί με τους Ιταλούς, ανέλαβαν την ιστορική ευθύνη της υποδοχής των προσφύγων. Η δική μας Ευρώπη οφείλει να δίνει βιώσιμες δουλειές στους νέους ανθρώπους και αυτό, σίγουρα, δεν επιτυγχάνεται με περικοπές στον προϋπολογισμό για την έρευνα.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señora presidenta; presidente Juncker, en esta recta final ha hecho usted su discurso más largo e intencionado, pero exigimos más y, sobre todo, concreción: vías legales para migrantes y refugiados —no basta la tarjeta azul para la migración económicamente selectiva si no existe visado humanitario; pilar social; trabajo decente, sobre todo para los jóvenes; lucha contra la pobreza infantil y contra la desigualdad; contra el fraude y los paraísos fiscales, después de lo que hemos visto en la Comisión de Investigación PANA; pero, sobre todo, Estado de Derecho, que es imperio de la ley.

Desobedecer las sentencias de los tribunales no es defender la democracia ni la libertad de expresión; es incumplir la ley, es cometer un delito y es la negación de Europa. Y llamemos a las cosas por su nombre; eso puede pasar en Polonia, en Hungría o en Cataluña: en todas partes es la negación de Europa.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). –Κύριε Juncker τελικά, μετά τα πέντε σενάρια για τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εσείς προσθέσατε και ένα έκτο σενάριο. Τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής, με τους ίδιους θεσμούς και τις ίδιες ισορροπίες του παλιού πολιτικού κόσμου. Της πολιτικής της γερμανικής Ευρώπης, της πολιτικής της λιτότητας και του δρακόντειου συμφώνου σταθερότητας, της αντιδημοκρατικής ευρωζώνης με το ανεξέλεγκτο Εurogroup και την πανίσχυρη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης της «τραπεζοκρατίας» και του νέου Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, εξίσου σκληρού και αντιλαϊκού με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Της Ευρωπαϊκής Ένωσης του «outsourcing», της ΤΤΙΡ και της CΕΤΑ που οδηγούν στην αποβιομηχανοποίηση της Ευρώπη και στην «κινεζοποίηση» των ευρωπαϊκών μισθών. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ανεργίας και της περιθωριοποίησης της νεολαίας. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει πλημμυρίσει από εκατομμύρια πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. Κύριε Juncker, το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης είναι συνυφασμένο με τη φτώχεια και την ανεργία και δεν θα λυθεί με τις αθρόες μεταναστευτικές ροές και τη «μουσουλμανοποίηση». Θα λυθεί με μια πολιτική που θα στηρίζει την ευρωπαϊκή οικογένεια.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señor presidente; señor Juncker, como puede ver aquí, mi partido, el PNV, celebró en 1932 la fiesta nacional vasca bajo el lema «Euskadi—Europa». Por eso nos gustan sus propuestas, pero le faltó recordar a las mujeres que sufren desigualdad y violencia.

Creemos en la Unión que describe: socios convencidos y coherentes apoyando este plan; todos en todo para proteger, para empoderar y defender a la gente; Europa social, abierta, refugio, unida frente al terror; más industria, apoyo a la economía real, capacidad financiera y política; impulsar el mercado único digital de energía y de transporte, víctimas del cortoplacismo de muchos Estados; valores democráticos y defensa de los derechos de todos, incluidos los de las minorías nacionales, que existen. Y cuando, como en Cataluña, en vez de reconocer esa realidad, se prefiere sofocar sin política, sin diálogo, se crea un problema europeo.

El Intergrupo de Minorías de este Parlamento pide mediación europea en su Manifiesto de Estrasburgo, democracia para que nadie pueda imponer, pero también para que nadie pueda impedir una salida política a este problema.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να δεχτούμε ένα πράγμα για τη σημερινή Ένωση: ότι παραμένει σταθερή στη συνέχιση των ίδιων πολιτικών που οδήγησαν στη φτωχοποίηση των λαών, στη διάλυση του κοινωνικού κράτους και των εργασιακών σχέσεων, στην εμβάθυνση και τη θεσμοθέτηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας και μνημονίου. Το έκτο σενάριο του κυρίου Juncker συνεχίζει λοιπόν στην ίδια λογική της διεύρυνσης των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και οδηγεί σε μία Ένωση πολλών ταχυτήτων, σε μία Ένωση του πλούσιου πυρήνα και της φτωχής περιφέρειας. Συνεχίζεται σταθερά η ενίσχυση του στρατιωτικού κεφαλαίου, μέσω του Ταμείου για την άμυνα, και του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, μέσω της ΟΝΕ, της τραπεζικής Ένωσης και της πρότασης για υπερυπουργείο Οικονομικών. Συνεχίζεται η πολιτική έλλειψης αλληλεγγύης με τους πρόσφυγες: αντί να ανατραπεί η απαράδεκτη συμφωνία με την Τουρκία, προτείνονται τώρα παρόμοιες συμφωνίες με τη Λιβύη και άλλες χώρες.

Ως Αριστερά, είμαστε υπέρ της ανατροπής αυτών των πολιτικών του νεοφιλελευθερισμού, της ανισότητας και της φτώχειας. Χρειάζονται περισσότερες δημόσιες επενδύσεις για δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, χρειάζεται κοινωνική Ευρώπη της αλληλεγγύης και της ειρήνης, χρειάζεται Ευρώπη υπέρ των συμφερόντων των λαών.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident! Das Motto der Grünen zu Europa heißt: „Bleib´ kritisch mit der EU, aber bleib´!“ Wir wollen eine sozial gerechte, eine ökologisch nachhaltige Union, damit die Bürgerinnen und Bürger endlich auch wieder daran glauben. Da sind kosmetische Änderungen einfach nicht genug. Sie haben ein paar interessante Vorschläge gemacht, aber was die Handelsbeziehungen betrifft: Da stehen immer noch die Interessen der Großkonzerne im Vordergrund, da ist immer noch die Transparenz nicht so, wie sie in einer Demokratie sein müsste. Was wir brauchen, sind faire Handelsabkommen, sonst ist jede Rede über die Bekämpfung von Fluchtursachen wirklich verlogen.

Gefallen hat mir Ihr Einsatz für unsere Freiheiten wie Rechtsstaatlichkeit, das es europäische Wahllisten bei der nächsten Wahl geben soll, und auch, dass Sie es gemeinsam mit dem Europäischen Parlament jetzt angehen, die Regeln für die Finanzierung von europäischen Parteien und Stiftungen so zu ändern, dass rechtsextreme, antieuropäische Gruppierungen nicht mehr ihre Kassen füllen können, um gegen die Union und gegen das Solidaritätsprinzip zu hetzen.

Insgesamt: Es ist nicht genug, die Lage der Union zu beschreiben. Wir müssen aus der Schieflage wieder herauskommen und schaffen, dass diese Union für alle Bürgerinnen und Bürger wirklich solidarisch und glaubwürdig ist.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Mr President, in Mr Juncker’s position I think it would be a very good idea to watch television every now and then. These days, if you do so, you can see really good news from Syria and from Iraq. The wars are almost over, rebuilding has begun and refugees are returning home. Do you not think – and please answer this question – that it is high time to fundamentally reconsider the relocation and resettlement quota idea of the European Union? Stop bashing Hungary, stop preaching to us about solidarity, and talk about solidarity to those strong, healthy, young Syrian and other men who should go home and rebuild their countries. That is solidarity with those nations.

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω πραγματικά την ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Juncker, γιατί θεωρώ ότι είναι ιστορικής αξίας και σημασίας, γιατί επικεντρώνεται στον πυρήνα δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι οι αρχές της και οι αξίες της. Συμφωνούμε, κύριε Juncker, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τούδε και στο εξής, πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ελευθερία, την ισότητα και το κράτος δικαίου. Θα το υπερασπιστούμε και εμείς με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα οδηγηθούμε στην ευημερία και σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ, όμως, ότι δεν πρέπει πλέον να επιδείξουμε οποιαδήποτε άλλη ανοχή και καμία έκπτωση σε χώρες όπως στην Τουρκία, που απέδειξαν ότι δεν σέβονται καμία αρχή και καμία αξία.

Ως Ευρωπαίος πολίτης, μπορώ να αισθάνομαι υπερήφανος όταν θα απολαμβάνω και εγώ την ελευθερία μου, που δεν την απολαμβάνω τώρα, γιατί δεν μπορώ να επιστρέψω στο σπίτι που γεννήθηκα, γιατί μου το στερεί μια χώρα η οποία παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα και στο εσωτερικό της, αλλά και στην πατρίδα μου. Δεν μπορούν αυτές οι χώρες να χτυπούν την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε εμείς σε καμία περίπτωση να τις ανταμείβουμε, είτε με αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, είτε με άλλα προνόμια και χρηματοδοτήσεις. Το μήνυμα είναι ισχυρό: ισχυρή Ευρώπη σε αρχές και αξίες και θα προχωρήσουμε μαζί, αγαπητέ Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Juncker, La ringrazio del Suo importante discorso e della Sua visione davvero europeista, una vela spinta anche dal ritrovato maggiore spirito europeista di alcuni importanti paesi, dalle paure di tanti cittadini, soprattutto giovani britannici per l'impatto della Brexit, soprattutto dalla consapevolezza che lo sviluppo sostenibile, la sicurezza, la difesa, la politica estera, una maggiore giustizia, il ruolo nel mondo dell'Europa potranno essere garantiti solo da più Europa, un'Europa libera, unita, giusta e riformata nelle sue istituzioni, ma anche nelle sue priorità.

Ma la costruzione di valori comuni e di un futuro condiviso per le nuove generazioni passa per una dimensione culturale ed educativa del progetto europeo, come assi portanti. A 30 anni dal lancio del progetto Erasmus, Le chiediamo di proporre che sia finalmente almeno raddoppiato il numero dei giovani ammissibili nella prossima programmazione – attualmente sono solo il 5 % dei giovani europei – e, quindi, che siano raddoppiate le risorse e di fare dell'Anno europeo del patrimonio culturale, che Lei ha giustamente citato e che sarà presentato a Milano, a dicembre, insieme alla nuova diplomazia culturale di cui ringrazio la Vicepresidente Mogherini e il Commissario Navracsics – una straordinaria occasione a favore della costruzione e condivisione di valori comuni, di memoria condivisa, di dialogo interculturale ma anche di sviluppo, di coesione sociale e nuova occupazione di qualità.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (ECR). – Mijnheer Juncker, we hebben allemaal de mond vol van een democratischer Europa, van het terugwinnen van de harten en de hoofden van de burgers. Als parlementslid probeer ik de vinger aan de pols te houden dicht bij huis, want daar begint onze democratie. Ik ben het daarom roerend eens met wat mijn collega Terricabras uit Catalonië daarstraks heeft gezegd. Honderden Catalanen kleurden afgelopen weekend de straten van Barcelona. Hun vreedzame optimistische streven om te beslissen over hun eigen politieke toekomst binnen de EU zou ons als democraat allemaal moeten plezieren. U weet dat het politieke probleem tussen Barcelona en Madrid vandaag voor de rechtbank wordt behandeld, dat rechters en politici in Madrid de opdracht geven aan ambtenaren om het referendum van 1 oktober te boycotten. Media worden geïntimideerd, u weet dat.

Is dit het Europa waar wij voor staan? Wel, wij als Vlamingen alvast niet. Wel voor een Europa dat burgers en hun democratische verzuchtingen respecteert.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). –Πρόεδρε Juncker, η πραγματική κατάσταση της Ευρώπης δεν είναι αυτή που μας περιγράψατε. Οι εργαζόμενοι βλέπουν στην Ένωση τη μείωση των μισθών και των δικαιωμάτων. Οι συνταξιούχοι βλέπουν στον νέο Yπουργό Οικονομικών της Ένωσης νέες συνταξιοδοτικές περικοπές. Οι άνεργοι βλέπουν στον προϋπολογισμό της Ένωσης «το καρότο» των ιδιωτικών επενδύσεων για άνοιγμα εργασίας, αλλά και ταυτόχρονα «το μαστίγιο» της μείωσης των μισθών και της παραβίασης της εργασιακής και νομοθετικής προστασίας. Κύριε Juncker, στα κηρύγματα και στους ύμνους περί Δημοκρατίας, τα δικά σας όπως και του κυρίου Macron πρόσφατα στην Αθήνα, οι Ευρωπαίοι πολίτες βλέπουν την παραβίαση της Δημοκρατίας, τον ενταφιασμό του δημοψηφίσματος του ελληνικού λαού του 2015 και τις δηλώσεις του Επιτρόπου σας, του κυρίου Moscovici, που χαρακτήρισε σκανδαλωδώς από άποψη δημοκρατικής διαδικασίας την επιβολή της λιτότητας στην Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, θέλουμε μια Ευρώπη κυρίαρχων κρατών στη βάση της ισοτιμίας και της Δημοκρατίας, μια Ευρώπη μέσα στην οποία να συνεργαζόμαστε σε ζητήματα οικονομίας, βιομηχανίας και περιβάλλοντος, αλλά σε όφελος των λαών και σε βάρος των πολυεθνικών και, βεβαίως, μια Ευρώπη ειρήνης, φιλίας και όχι μια Ευρώπη των εξοπλισμών και των πολέμων.

 
  
 

(Fine della procedura catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, président de la Commission. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, j’ai parlé, me semble-t-il, pendant un peu plus d’une heure. C’était difficile pour vous, mais c’était encore plus difficile pour moi parce que je souffre d’une sciatique très douloureuse, ce qui fait que je dois me reposer un peu et que je ne peux donc pas vous répondre en détail.

Je dirais tout simplement qu’il serait sage que, sur les points où la Commission a d’ores et déjà pris des initiatives, ceux qui s'en préoccupent joignent leurs efforts aux nôtres pour légiférer. Notamment en matière sociale, le Parlement et le Conseil sont saisis de toute une série de propositions que je n’avais pas à réénumérer ou à décrire devant vous parce que vous êtes saisis de ces textes.

Ce n’est pas la Commission qu’il faut rendre responsable si la directive sur les travailleurs détachés n’a pas encore été revue. Nous avons fait une proposition et nous sommes d’accord pour poursuivre ce travail, et ce que je dis à l’endroit de la directive sur les travailleurs détachés, je pourrais le dire pour d’autres propositions également.

Vous gagnerez à lire la lettre d’intention que le vice-président Timmermans et moi-même avons fait parvenir au Président du Parlement. Vous y trouverez en détail, et sur de nombreuses pages, le descriptif exact des intentions de la Commission. Nous associerons étroitement le Conseil et le Parlement aux travaux qui vont nous conduire, le 24 octobre au plus tard, à adopter le programme de travail de la Commission, programme que je voudrais que le Parlement puisse accompagner d'une résolution harmonieuse.

Enfin, je voudrais que nous terminions l’année, pour ce qui est des programmes des intentions et des ambitions, par une déclaration commune des présidents des trois institutions.

Je vous remercie et je m'excuse de devoir vous quitter.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Grazie Jean-Claude, ti possiamo consigliare qualche buon medico per curarti definitivamente, in modo che tu possa essere sempre forte e rispondere a tutte le nostre domande. Ringrazio anche la Vicepresidente Mogherini per lo sforzo che ha compiuto ieri con una lunga performance in Aula.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, να ευχηθώ περαστικά στον κύριο Juncker. Με αυτά βέβαια που άκουσα προηγουμένως όταν μας μίλησε, νόμιζα προς στιγμήν ότι ονειρευόμουν στον παράδεισο για όλα αυτά τα επιτεύγματα της Ευρώπης. Ο απολογισμός όμως των επιτευγμάτων της τρέχουσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι περισσότερη φτώχεια, ανεργία, λαθρομετανάστευση, ξεριζωμός νέων ανθρώπων μέσω της εσωτερικής μετανάστευσης και αίμα αθώων ανθρώπων από τζιχαντιστές ισλαμιστές. Μεγαλύτερο όμως επίτευγμα είναι η παντελής έλλειψη Δημοκρατίας. Κάθε αντίθετη άποψη αφορίζεται και στοχοποιείται ως εθνικιστική και λαϊκίστικη. Οι πολιτικοί ταγοί της Ευρώπης δεν αντέχετε στην κριτική. Αντέχετε όμως και δεν συγκινείστε από τα καταστροφικά αποτελέσματα της παγκοσμιοποιημένης πολιτικής σας. Χωρίς αιδώ, κατηγορείτε νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, όπως της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, επειδή απλά κυβερνούν με γνώμονα το εθνικό τους συμφέρον. Οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Ούγγροι, οι Πολωνοί, ακόμα και οι Βρετανοί που ψήφισαν την αποχώρηση από την Ένωση, δεν επιθυμούν περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη, αλλά μια Ευρώπη δικαιότερη, δημοκρατικότερη, ασφαλέστερη και με σεβασμό στην εθνική κυριαρχία και ακεραιότητα των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie. – Voorzitter, wie zegt dat het beter gaat met de Europese Unie liegt erop los of leeft op Fantasy Island. Inmiddels zijn er 50 000 terroristen uit islamitische landen in de EU. Elke maand vindt er een grote aanslag plaats of wordt er op het laatste moment een voorkomen. Elke dag worden vrouwen en kinderen verkracht en mensen beroofd, mishandeld en vermoord door immigranten uit islamitische landen. Er is geen veiligheid meer in de EU. Dit parlement zelf verandert in een bunker en nog ontkent u het gevaar van de islam. U betaalt de Libische kustwacht miljoenen belastinggeld, omdat de EU-kustwacht haar werk niet doet en niet kan doen vanwege de politieke onwil van de Commissie-Juncker. En nog steeds zijn er miljoenen werklozen in de Unie en nog steeds is het schuldenprobleem niet opgelost en nog steeds verliest de EU aandeel op de wereldmarkt.

Het gaat niet goed met de EU. Het Verenigd Koninkrijk heeft inmiddels de Titanic verlaten, de oostelijke lidstaten die wel een verstandige immigratiestop hebben ingesteld, worden verketterd en weggejaagd. Maar een dictatuur als Turkije wordt met miljarden gesteund om lid te worden. En dát is de staat van de Unie: economisch mislukt, sociaal mislukt, in veiligheid mislukt. Meneer Juncker - en hij is inmiddels weggevlucht - houdt u alsjeblieft op met deze verkiezingspropaganda en start met het opheffen van dit mislukte project.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas, EFDD frakcijos vardu. – Pone pirmininke, prasidėjus Antram pasauliniam karui britų parlamentaras Leo Amery, kritikuodamas Bendruomenių Rūmuose vyriausybės klaidinga veikimą ar neveikimą, kreipėsi į ministrą pirmininką Chamberlainą Kromvelio žodžiais, cituoju: „Jūs užsibuvote, užsibuvote čia per ilgai ir nieko gero nepadarėte, išeikite sakau Jums, išvaduokite mus nuo savęs, dėl Dievo meilės, išeikite“.

Pone Junckeri, aš netaikau to Jums, bet Jums tikrai siūlyčiau priminti tai tiems, kam nuolat niežti rankos paauklėti Rytų ir Vidurio Europos valstybes, ir tiems, kas turi interesų dėl savo ekonomikos stiprėjimo kitų Bendrijos narių sąskaitą. Ir nesu stiprus buriuotojas, bet man atrodo, kad plaukt pavėjui tai nėra pats didžiausias laivo greitis.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, dans le débat que nous avons eu ce matin, il n’y a pas eu le début d’une autocritique sur les effets des politiques d’austérité qui ont été imposées aux peuples. Or, il n’y a pas d’issue pour la construction européenne sans un nouveau projet social.

On a beaucoup parlé de démocratie, mais je crois que la combinaison d’un président unique de la Commission et du Conseil – on ne sait pas par qui il serait désigné d’ailleurs –  et la transformation du pacte de stabilité en fonds monétaire européen – quand on sait la fonction du Fonds monétaire international – sont très inquiétantes, puisqu'on va assister à la fois à la centralisation des pouvoirs et à une plus grande surveillance du budget des États, donc à un renforcement de cette même austérité. Il n’y a rien de bon à attendre de ce côté-là et c’est contraire à ce qu’on affirme, par ailleurs, en disant qu’on veut faire une Europe plus démocratique.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, je veux simplement dire à M. Le Hyaric que la chose la plus importante, c’est qu’on peut choisir nous-mêmes nos leaders au niveau européen. J’espère donc que le GUE va soutenir l’idée commune de listes transnationales, qui sont la réalisation de ce rêve d’avoir notre mot à dire dans la désignation de ceux qui dirigent l’Europe.

For the other points, I have only two conclusions. Mr de Graaff says that things are going badly for the European Union; I think things are going badly for the populists and the nationalists in the European Union. He is mistaken. The problems at the moment are in his movement, not with the European Union. He is even saying that there is no increase, for example, in the number of jobs. Well, everybody knows that there is an increase in the number of jobs in the European Union.

My second conclusion, Mr Timmermans, is that, hopefully, you have seen here in the centre of this House a broad support for the ambitious programme that Mr Juncker has presented. You have to take that on board and use it as a tool with our Member States and with the Council, so that from their side there will be the same support for that ambitious programme.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Antoni Legutko, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Nie ukrywam, iż jestem trochę zaskoczony faktem, że przewodniczący Juncker niewiele powiedział na temat wniosków wypływających z brexitu. Kto – podobnie jak ja – uważa, że wyjście Brytyjczyków z Unii jest wielką porażką i wielką stratą dla Unii, mógłby oczekiwać, że przewodniczący powie nam, że niektóre przyczyny brexitu wyeliminowano. Tymczasem nic na ten temat nie powiedziano, a nawet można było odnieść wrażenie, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii jest sukcesem.

Myślę, że nie jest to sukces, lecz porażka. Przewodniczący Juncker powiedział, że zaproponował kilka scenariuszy, odbyła się dyskusja czy debata. Muszę zapytać: jaka debata? O debacie można mówić wówczas, gdy nie wiemy jeszcze, jakie zostaną wyciągnięte wnioski. Tutaj natomiast wnioski te zostały już wypowiedziane, a nawet przed ich wypowiedzeniem wiadomo było, jakie mają być. Te wnioski to „jeszcze więcej tego samego”, czyli w żargonie europejskim „więcej Europy”. Czy to jest właściwe rozwiązanie? Czy traktuje się nas poważnie? Jeżeli uczestniczymy w debacie, to słuchamy argumentów i odpowiadamy na nie. Proszę zwrócić uwagę na słowa, jakie padły tutaj dzisiaj o tych, którzy mają inny punkt widzenia. Mówiono o idiotach, o wirusie, o ekstremistach, a nawet zagrożono, że zabierze się im pieniądze. Czy jest to poważna rozmowa? Jeżeli wszystko ma dalej w ten sposób wyglądać, to można już teraz przewidzieć, co się stanie: prędzej czy później podjęte zostaną kolejne kroki, tj. „więcej Europy”. Wystąpi jeden przewodniczący, kolejny minister, później jeszcze kolejny minister. Nieważne jest, co się dzieje, trzeba za wszelką cenę – jak któryś z panów powiedział – iść dalej do przodu.

Otóż nie – nie trzeba iść dalej do przodu, proszę państwa. Trzeba przyjrzeć się temu, co się dzieje. Jeden z moich kolegów słusznie powiedział, że nieprawdą jest, iż łamanie reguł praworządności i prawa dotyczy tych drugich, innych. To dzieje się tutaj, to dzieje się w obrębie Unii Europejskiej. Reguły są nagminnie łamane przez wielkie instytucje Unii Europejskiej, wliczając w to Komisję Europejską, a stosowanie zasady podwójnych standardów stało się nałogowe. Oznacza to, że są grupy, instytucje czy partie, którym właściwie wszystko wolno i uchodzi im to bezkarnie, oraz pozostali, oczywiście słabsi i mniejsi, którym wolno bardzo mało. Zacznijmy więc może od uporządkowania własnego podwórka. Przewodniczący Juncker mówił o remoncie. Zacznijmy więc od remontu. Niech Komisja zacznie od remontu Komisji, a dopiero później będziemy budowali jakieś inne super instytucje, trzeba bowiem najpierw wyleczyć chorobę, która toczy instytucje europejskie. I oby stało się to jak najszybciej.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Visto che si tratta di una discussione estremamente importante e che nel corso della stessa siamo stati flessibili, a rigor di regola il gruppo Verts/ALE avrebbe esaurito l'intero tempo di parola a sua disposizione. Però in fase di replica, se gli onorevoli Ska Keller e Philippe Lamberts desiderano intervenire per un minuto, ne hanno facoltà.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, je reçois une minute gratuite, c’est le jour des soldes aujourd’hui, je n’étais même pas au courant, merci Monsieur le Président, vous êtes trop aimable! J’ai juste envie de dire – je vois qu’il ne reste que M. Timmermans et finalement ce n’est peut-être pas plus mal – parce que M. Timmermans, j’entends tout le langage de votre patron, j’entends tout ce qu’il veut faire, j’entends qu’il me parle d’une Europe où il n’y aura pas de citoyens de seconde zone.

C’est ce qu’il dit, mais aujourd’hui, une partie de nos citoyens doivent continuer à avaler des produits que vous refusez d’interdire au nom de «better regulation». Aujourd’hui, il y a des tours qui brûlent, comme au Royaume-Uni, parce qu’on ne veut pas interdire des produits qui flambent beaucoup trop facilement et qu’on ne veut pas faire de normes européennes pour ces produits qui résistent au feu, parce qu’on va se contenter de normes nationales. Donc je voudrais simplement demander que la Commission joigne le geste de toutes vos propositions législatives à la parole de votre patron.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io penso che un'Europa che funzioni sia nell'interesse dei cittadini. L'Europa che non funziona va contro i cittadini e riscuote la disaffezione dei cittadini. Diciamocelo francamente: ci sono forze in Europa, e anche in questo Parlamento, che lavorano perché l'Europa non funzioni, in modo da prendere i voti nei loro paesi. Esattamente l'opposto di quello che vogliamo noi: noi vogliamo un progetto visionario per un'Europa che funzioni e che dia risposte ai cittadini.

Primo: un Parlamento che abbia potere legislativo. Ditemi tutti voi quale parlamento al mondo non ha la possibilità di proporre di fare una legge? Nessun parlamento al mondo, tranne il Parlamento europeo. Prima innovazione: serve ai cittadini, serve alla democrazia.

Secondo: liste transnazionali. Onorevole Weber, la tessera è pronta per Lei e per tutti i colleghi del gruppo popolare per l'iscrizione al club delle liste transnazionali, una forma di democrazia europea.

Terzo: un Presidente eletto direttamente dai cittadini e in questo caso va bene il doppio cappello – la stessa persona con due cappelli – ma senza l'investitura popolare, attenzione: dobbiamo garantire l'investitura popolare.

E poi: Tesoro europeo, bilancio federale, Banca centrale europea prestatrice di ultima istanza. Tutto questo accompagnato e sospinto dalla cultura europea, perché la cultura europea è il vero mastice dell'integrazione europea, è un sogno, è un desiderio per noi, è un programma, è un progetto politico. Per noi è l'utopia del possibile.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, on behalf of the PPE Group. – Mr President, the debate today showed that Jean-Claude Juncker can count on the support of Parliament for this programme and we showed political diversity. That is the nature of a parliament.

I just want to react to three points. One is about the debate on legal migration. Everybody is in favour of high—skilled workers being able to arrive in Europe with a blue card. There is no debate about this. But we have to be frank. Do we really think that more legal migration to the European Union will solve the illegal migration problem? How many Africans do we invite to come to Europe? Do we really think that this will solve the problem? On behalf of my Group, I think that, first of all, we have to bear in mind the millions of young Europeans who at the moment have no jobs. We cannot say to them that we are opening the door for more legal migration when they themselves have no jobs.

The second point is about the transnational list. Everybody wants to strengthen European democracy and I have to be clear to Jean-Claude Juncker that the PPE is not in favour of this transnational list because we are not convinced – Guy – about the main argument because, yes, the European Parliament is more than 27 individual votes. That is clear. But, sorry, the overwhelming majority of all the Members of this Parliament show every day that we are not only national MEPs, but we are doing a transnational job today. We think in all our interests and that is why an additional list is not necessary for this. I am from Germany. I cannot elect Angela Merkel in my constituency in Bavaria because in Germany we only have regional lists. So if that works even in Germany, it can also work in Europe.

Finally, on the social union, so for Gianni. First of all, very seriously, when we talk about climate change, the Socialists are in favour of fighting against climate change, as are the Greens and the PPE. When we talk about trade, then we have a good understanding that we are in favour of trade and when we talk about a social union, then please admit that other Groups are also defending social principles in this European Union. Social policy is not occupied by the Socialists, frankly speaking, it is an issue for all of us.

When you ask us, as the PPE, to look into the social union, look first at reality. In countries where the Socialists govern or governed – France or Italy for example – we have a big unemployment problem, and in a lot of countries where the PPE is governing – in Germany and in Ireland – we have a good economic situation. That is why we are working on the social union and you are only speaking about the social union.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa. Si apre la discussione sul futuro dell'Unione, che dovrà vedere il Parlamento europeo al centro di tutte le iniziative perché se il Presidente Juncker chiede un'Europa più democratica, noi siamo la rappresentazione fisica dell'Europa più democratica.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (S&D), por escrito. – Hace años que la Unión Europea dejó de ocupar una parte importante de nuestros sueños. Ese proyecto sinónimo de derecho, desarrollo y oportunidades se convirtió es un escenario muy distinto: crisis económica, austeridad y desigualdad. Hoy, aquellos que creemos en el proyecto europeo deberíamos compartir esta preocupación y por tanto la necesidad de impulsar cambios. El pilar social debe ser una realidad y no un mero anuncio. Tenemos que trabajar para garantizar salarios dignos, recuperar los derechos de la clase trabajadora, garantizar un marco de pensiones y luchar contra la pobreza infantil. Por supuesto, sin olvidar que la Unión Europea es un proyecto basado en garantías democráticas y por tanto es fundamental garantizar el respeto al ordenamiento constitucional y el Estado de derecho en todos los Estados miembros. No hay tiempo que perder, no hay excusas, porque el reto es importante; que la Unión deje de ser parte del problema para convertirse en la parte más importante de la solución. Diversidad, diálogo, cooperación, respeto, cohesión e igualdad. Esto define a la Unión Europea. No permitamos que nada ni nadie cambie el sentido de la palabra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (S&D), písomne. – Po roku diskusií o budúcom smerovaní by malo byť jasnejšie, ktorou cestou sa chce Európska únia v budúcnosti uberať. Našou spoločnou snahou musí byť zlepšenie vzájomnej spolupráce. Jednotlivé členské štáty a ich lídri musia byť schopní lepšie prenášať výsledky a výhody fungovania Európskej únie smerom k vlastným občanom. V súčasnosti sa najviac stretávame s pojmom tzv. jadra Európskej únie. Všetky členské štáty musia ukázať spoločnú snahu a úsilie, aby sme sa približovali stanoveným cieľom v jednotlivých oblastiach, ktoré sú veľmi ambiciózne, a inak ako spoločnou spoluprácou ich určite nedosiahneme. Aj tu však musí byť základným princípom dobrovoľnosť tak ako pri vstupe do Európskej únie. Hlbšia spolupráca bude len príležitosťou, nikdy nie povinnosťou. Netreba preto prikladať v budúcnosti význam výhovorkám niektorých lídrov členských krajín o tom, že sú do niečoho tlačení. Občania od Európskej únie očakávajú riešenia problémov a je preto nevyhnutné, aby dostali na svoje otázky odpovede v čo najkratšom možnom čase.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Komisijos pirmininko J-C. Junkerio pranešime apie Europos Sąjungos padėtį ir perspektyvas išgirdome nemažai įdomių minčių ir siūlymų kaip padaryti Europos Sąjungą vieningesnę, demokratiškesnę, saugesnę ir gebančią sėkmingiau spręsti laikmečio iššūkius. Nemažai siūlymų vertinu palankiai, ypač – dėl būtinybės įteisinti bendrus ES socialinius standartus. Pirmininkas kalbėjo, kad, jei norime išvengti socialinio susiskaidymo ir socialinio dempingo Europoje, valstybės narės turi kuo greičiau, vėliausiai lapkričio mėn. Geteborgo aukščiausiojo lygio susitikime, susitarti dėl Europos socialinių teisių ramsčio. Jis ragino dirbti kuriant Europos socialinių standartų sąjungą, kurioje būtų bendras supratimas apie tai, kas socialiai teisinga.

Taip pat palankiai vertinu pasiūlymą steigti Europos darbo instituciją ir taip sustiprinti darbo rinkos institucijų tarpusavio bendradarbiavimą visais lygmenimis ir geriau valdyti tarpvalstybines situacijas, taip pat imtis papildomų iniciatyvų remiant sąžiningą judumą. Labai lauksime, kad konkretūs teisėkūros projektai kuo greičiau būtų pateikti. Taip pat labai sveikinu Komisijos siekį užtikrinti, kad Rytų Europoje nebūtų pardavinėjamos prastesnės kokybės prekės, o mūsų darbuotojai nebūtų diskriminuojami ES darbo rinkoje. Turi būti užtikrinamas vienodas atlygis už vienodą darbą.

Džiaugiuosi ir tuo, jog EK pirmininkas kaip labai svarbų įvykį paminėjo artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir pareiškė, kad be mūsų šalies Europos Sąjunga nebūtų pilnavertė.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. – Il disastro della Brexit e alcune vicende internazionali concomitanti sembrano aver creato nei cittadini europei una maggiore consapevolezza del ruolo svolto dall'Unione a livello europeo e globale. Paradossalmente un momento di crisi profonda può trasformarsi in un nuovo slancio per il progetto europeo. Spetta alle Istituzioni europee - tutte - non sprecare i prossimi 18 mesi che ci separano dalle elezioni del 2019, quando i cittadini europei cercheranno risposte. È urgente l'adozione del nuovo Quadro Pluriennale Finanziario - per il quale è necessaria una proposta ambiziosa sulle risorse proprie per aumentare il bilancio dell'Unione europea e ridurre la dipendenza dagli Stati membri. Occorre cambiare l'approccio dell'UE alla migrazione, cambiando la nostra visione dell'Africa: da continente di problemi a continente di opportunità. È indispensabile lavorare al tema della sicurezza, aprendo la strada per la creazione di un sistema di intelligence federale europeo per prevenire futuri attacchi. Soprattutto, dopo anni di crisi economica, occorre ottimizzare gli investimenti a disposizione e lavorare al pilastro sociale per garantire assistenza medica gratuita, alloggi adeguati e una corretta alimentazione alle famiglie in condizioni di indigenza e condizioni di lavoro dignitose per tutte le forme di occupazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. – I believe there is more to Juncker’s vision for Europe’s future than markets and fiscal rules, and that did shine through his speech. However, he has remained too beholden to the mess he inherited from the Barroso era, when markets and finance ruled our Continent, and their champions were put in charge of a mess of their own making. We were told we would face a lost decade if we did not put our taxpayers on the line to save the financial sector. Yet a lost decade we had, but with a haemorrhage of public money and of our youth. The glimpses of optimism that shone through Juncker’s speech, his last one with a full political year ahead of him at the Commission’s helm, are overcast with dark clouds from far right populist quarters. We may have got some reprieve from the recent electoral cycle, but they are still lurking, ready to exploit the deterioration of basic social conditions for many, and to stoke fear and hatred against easy, vulnerable targets. What is more is that big business keeps on dodging tax, and the fiscal constraints imposed on very different economies, keep on tearing our social fabric and the sense of common purpose among the peoples of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. – Ich begrüße die diesjährige State of the Union von Herrn Juncker. In meinen Augen hat er Hoffnung verbreitet. Nach den zahlreichen Krisen in den letzten Jahren hat er gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Europa hat wieder Wind in den Segeln – ein gutes Bild, um zu beschreiben, wie es um Europa steht. Es geht vorwärts, aber das Ziel scheint noch ungewiss. Daher unterstütze ich Herrn Juncker darin, dass wir die Herzen und die Köpfe der Europäer zurückgewinnen müssen. Wir müssen jetzt handeln, damit die Bürger auch sehen, dass wir ihre Sorgen in Europa verstehen und den Willen zur Veränderung haben. Die Bürger müssen den Mehrwert der EU wieder sehen und auch verstehen. Viele der von Juncker angesprochenen Punkte mögen wie Visionen wirken, aber wir brauchen in Europa wieder Visionäre. Wie sich die Visionen im Einzelnen ausgestalten, mag dahin gestellt sein und bleibt abzuwarten.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. – Már többször hangoztattam a parlamenti munkám során, hogy a nyugat-balkáni régióval kapcsolatban következetes politikát kell folytatnia az Európai Uniónak, ha meg akarja őrizni a csatlakozni vágyó országok elkötelezettségét az európai integráció és értékek iránt. A Nyugat-Balkán tagjelölt országainak egyértelmű üzenetre van szüksége, ezért üdvözlöm Juncker elnök úr „State of the Union” beszédében elhangzottakat a bővítés politikát illetően. Örülök neki, hogy a korábbi kissé ellentmondásos megnyilvánulások után sikerült letisztázni és egyértelművé tenni, hogy a jövőben az Európai Unió kész új tagállamokat felvenni soraiba, hogy az EU-tagállamok száma nem áll meg huszonhétnél. Erre a politikai üzenetre szükség lett volna már korábban is, de jobb később, mint soha. Most, hogy egyértelművé vált, hogy megvan a politikai akarat, újfent felhívnám az Európai Bizottságot és a nyugat-balkáni országok kormányait, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és dolgozzanak a csatlakozási tárgyalások felgyorsításán és elmélyítésén. Köszönöm, hogy meghallgattak.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – As responsabilidades da UE na profunda crise em que a Europa mergulhou, nos insuportáveis desequilíbrios e desigualdades entre Estados, foram deliberadamente ocultadas neste discurso. Como ficou claro, o que se pretende é forçar uma fuga em frente. Insistir nos mesmos caminhos, nas mesmas políticas e orientações que nos trouxeram ao desastre económico e social. Mas agora em dose reforçada. Mais federalismo, mais neoliberalismo, mais militarismo.

O rumo que o presidente da Comissão Europeia aqui veio anunciar, falando em nome dos beneficiários e mandantes da integração capitalista europeia, não é uma inevitabilidade, nem algo com que os trabalhadores e os povos da Europa se tenham de conformar. Pelo contrário. O verdadeiro futuro da Europa não se circunscreve aos cenários que a UE agora define para o seu próprio futuro.

Será a luta dos trabalhadores e dos povos da Europa, pelo direito ao seu desenvolvimento soberano e pela rutura com os constrangimentos que o impedem, que irá definir os caminhos de que se fará o futuro do continente. Será essa luta a abrir o caminho a um projeto de cooperação solidária entre Estados soberanos e iguais em direitos, assente no benefício mútuo, na paz e no progresso social. Um projeto que, como fica cada vez mais claro, exige a derrota da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. – Hace años que la Unión Europea dejó de ocupar una parte importante de nuestros sueños. Ese proyecto sinónimo de derecho, desarrollo y oportunidades se convirtió es un escenario muy distinto: crisis económica, austeridad y desigualdad. Hoy, aquellos que creemos en el proyecto europeo deberíamos compartir esta preocupación y por tanto la necesidad de impulsar cambios. El pilar social debe ser una realidad y no un mero anuncio. Tenemos que trabajar para garantizar salarios dignos, recuperar los derechos de la clase trabajadora, garantizar un marco de pensiones y luchar contra la pobreza infantil. Por supuesto, sin olvidar que la Unión Europea es un proyecto basado en garantías democráticas y por tanto es fundamental garantizar el respeto al ordenamiento constitucional y el Estado de derecho en todos los Estados miembros. No hay tiempo que perder, no hay excusas, porque el reto es importante; que la Unión deje de ser parte del problema para convertirse en la parte más importante de la solución. Diversidad, diálogo, cooperación, respeto, cohesión e igualdad. Esto define a la Unión Europea. No permitamos que nada ni nadie cambie el sentido de la palabra.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. – The President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, presented today (13.09.2017) his annual State of the Union speech, in which he addressed the biggest issues and challenges of the present EU. I welcome the intention to escape from the multi-speed scenario that could place Poland, along with the other Member State outside of the euro area, in a less favourable position. Having in mind the deepening divide between the East and the West, the old Member States and the new ones, I find the commitment to the united and cooperating Europe as a fundament for a positive future development of the EU. Jean-Claude Juncker also mentioned the topics regarding double standards of food and the posting of workers in the single market, reacting to a problem of different wages for the same job. I believe that the rules to tackle those urgent issues are in place, thus we should focus on their effective application, as President Juncker also implied. We are not in need for new laws, we are in need for more effective legislation enforcement tools. Referring to the conclusion of his speech I hope that the sun will shine long enough for fixing the roof of Europe completely.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. – Mi-a plăcut al șaselea scenariu pe care l-ați prezentat ca fiind personal, dar sunt îngrijorată pentru că nimeni nu poate face singur nimic. Credeam că ne prezentați un scenariu al echipei, al Comisiei.

Mi-a plăcut ce-ați spus nu numai pentru că ați pronunțat numele țării mele, recunoscându-i drepturile, dar și pentru că ați pus accentul pe nevoia unor acorduri comerciale echitabile și pe industrie, lucruri pe care le-am susținut permanent.

Dar, domnule președinte, ați vorbit prea puțin despre coeziune socială, chiar dacă ați vorbit despre importanța plămânilor est-vest. Mi-aș dori să revizuiți modul în care este folosit Fondul Strategic de investiții pentru a nu avea efecte contrarii coeziunii sociale.

Și mai trebuie, domnule președinte, să găsiți și instrumente adecvate pentru implementarea măsurilor, dar și a efectelor. Dar folosiți, domnule președinte, aceleași instrumente de măsurat, nu schimbați etalonul pentru măsurarea efectelor. Este nevoie de o Europă unită, dar cu tratament egal pentru toți cetățenii.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. – Hace años que la Unión Europea dejó de ocupar una parte importante de nuestros sueños. Ese proyecto sinónimo de derecho, desarrollo y oportunidades se convirtió es un escenario muy distinto: crisis económica, austeridad y desigualdad. Hoy, aquellos que creemos en el proyecto europeo deberíamos compartir esta preocupación y por tanto la necesidad de impulsar cambios. El pilar social debe ser una realidad y no un mero anuncio. Tenemos que trabajar para garantizar salarios dignos, recuperar los derechos de la clase trabajadora, garantizar un marco de pensiones y luchar contra la pobreza infantil. Por supuesto, sin olvidar que la Unión Europea es un proyecto basado en garantías democráticas y por tanto es fundamental garantizar el respeto al ordenamiento constitucional y el Estado de derecho en todos los Estados miembros. No hay tiempo que perder, no hay excusas, porque el reto es importante; que la Unión deje de ser parte del problema para convertirse en la parte más importante de la solución. Diversidad, diálogo, cooperación, respeto, cohesión e igualdad. Esto define a la Unión Europea. No permitamos que nada ni nadie cambie el sentido de la palabra.

 
  
MPphoto
 
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE), írásban. – A legfontosabb kérdés ma az Unió jövője: az, hogy a 27 tagállamból álló blokk együtt marad vagy két sebességessé válik, amiben a kimaradók pedig a perifériára szorulnak. Juncker elnök beszédében elkötelezte magát az EU egységének megóvása mellett, ami nagy előrelépés a tavalyi „Fehér Könyv” lehetőségei után. Ez azt jelenti, hogy felismerte, hogy a többsebességes Európa nem csupán a lemaradóknak, hanem a „mag-Európának” is súlyos károkat okoz: Az előbbieknek nemcsak az uniós források megcsappanása, a számukra előnyös politika alakításából való kimaradás, és az egységes, külpolitikai fellépés hiánya okozhat komoly károkat.

A magországok számára az jelent kockázatokat, ha engedik egy olyan „peremvidék” létrejöttét, amely politikai, gazdasági, társadalmi bizonytalanságokat hordoz, kitéve ezzel az EU-t, többek között, Oroszország befolyásának. Ezért fontos, hogy Juncker elnök „hatodik terve” nemcsak az összeurópai problémákkal foglalkozik, hanem a déli és keleti periférián lévő országokéval is: a szociális problémákkal, az eurózónán kívüliek segítésével, az élelmiszer-minőséggel, bizonyítva a Bizottság fogékonyságát az Unió egészét érintő problémákra. Ugyanilyen fontos az elnök figyelmeztetése: a segítségnyújtás fontos, de az uniós szabályokat mindenkinek be kell tartani. Ez nem opció, hanem kötelesség. Juncker elnök terve üdvözlendő, de az ördög a részletekben rejlik. Ezért jogalkotóként ügyelnünk kell arra, hogy az „Egyenlők Európája” valóban minden tagország részvételével valósuljon meg.

 
  
MPphoto
 
 

  Eduard Kukan (PPE), in writing. – This is an important moment for setting our priorities not only for the second part of the term, but also for the future of the EU. The EU has been going through a rough path, yet the way to overcome it is to work closer together. I would like to address one issue you have touched upon. I am glad to hear the encouragement for the Western Balkan countries, a region aspiring to become future members of the EU. We cannot afford to lose focus of this process. It is in our strategic interest to bring these countries to the Union. Therefore, I would appreciate if in preparation of scenarios for the future of the EU, we already bring the question of future enlargement to the table in a similar way we do now with Brexit. We need to be a clear and predictable partner, not only in the Western Balkans, but also in our close Neighbourhood. The State of the Union has to address the questions of our place and critical interests in the external policies. Our leaders, including you Mr President, have a crucial role in shaping our external partnerships.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. – Hace años que la Unión Europea dejó de ocupar una parte importante de nuestros sueños. Ese proyecto sinónimo de derecho, desarrollo y oportunidades se convirtió es un escenario muy distinto: crisis económica, austeridad y desigualdad. Hoy, aquellos que creemos en el proyecto europeo deberíamos compartir esta preocupación y por tanto la necesidad de impulsar cambios. El pilar social debe ser una realidad y no un mero anuncio. Tenemos que trabajar para garantizar salarios dignos, recuperar los derechos de la clase trabajadora, garantizar un marco de pensiones y luchar contra la pobreza infantil. Por supuesto, sin olvidar que la Unión Europea es un proyecto basado en garantías democráticas y por tanto es fundamental garantizar el respeto al ordenamiento constitucional y el Estado de derecho en todos los Estados miembros. No hay tiempo que perder, no hay excusas, porque el reto es importante; que la Unión deje de ser parte del problema para convertirse en la parte más importante de la solución. Diversidad, diálogo, cooperación, respeto, cohesión e igualdad. Esto define a la Unión Europea. No permitamos que nada ni nadie cambie el sentido de la palabra.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. – Prioritățile UE pentru anul următor trebuie să fie acompaniate de adoptarea unor inițiative concrete ale Comisiei în materie de comerț, verificarea prealabilă a investițiilor, securitate cibernetică. UE trebuie să-și consolideze proiectele pentru a realiza o uniune a energiei, o uniune a securității, o uniune a piețelor de capital, o uniune bancară și o piață unică digitală.

Comerțul va juca un rol decisiv deoarece va crea locuri de muncă și noi oportunități pentru întreprinderile europene.

Industria are nevoie de o nouă strategie deoarece industriile europene trebuie păstrate în Europa și trebuie să fie competitive mondial în materie de inovare, digitizare și decarbonizare.

Este nevoie de un cadru legislativ solid pentru consolidarea pieței digitale. S-au făcut progrese mari în domeniul digital - înlăturarea taxelor de roaming, acces wifi în spații publice, acordul utilizării benzii radio 700 MHz ca suport pentru 5G și vehicule inteligente. Rămân, însă, de consolidat comerțul online, regulile drepturilor de autor, securizarea platformelor online și stabilirea standardelor în ceea ce privește atacurile cibernetice.

În plus față de o piață unică și o uniune monetară, Europa are nevoie de o uniune a securității. Spațiul de Libertate, Securitate, Justiție nu va fi niciodată complet fără aderarea României și Bulgariei la Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D), γραπτώς. – Εκφράσατε αγωνία για την Ευρώπη της ειρήνης, πράγμα που πολλοί συμμεριζόμαστε. Επί της ουσίας, επικεντρωθήκατε στην σημασία εφαρμογής των βασικών κανόνων δικαίου της ΕΕ (Rule of Law) για να προχωρήσουμε στο μέλλον, τονίζοντας ότι δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση όλων. Προσθέτω ότι η εφαρμογή των κανόνων δικαίου σε όλη την ΕΕ είναι θεμελιακό ζήτημα για την ύπαρξη της ΕΕ επειδή αφορά τις κοινές αξίες που πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστές. Για εφαρμογή των κανόνων δικαίου στα εργασιακά θέματα, συγχαίρουμε την εξαγγελία σύστασης μιας κοινής Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής που θα επιβλέπει την συμμόρφωση των κρατών μελών προς την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδιαίτερα προς τις δικαστικές αποφάσεις για να εξαληφθεί το κοινωνικό dumping που παρατηρείται. Ενόσω όμως μιλάμε για εφαρμογή των βασικών κανόνων δικαίου, αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ για θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στην προστασία της ιδιωτικής περιουσίας και τιμωρίας των παραβατών, δεν εφαρμόζονται στο υπό κατοχήν έδαφος της Κύπρου αλλά ανταμείβεται το κατοχικό καθεστώς. Χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες, ανάμεσά τους και εγώ, στερούμαστε το πατρικό μας σπίτι και την γη μας. Η εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων στα εργασιακά είναι όντως σημαντική. Αλλά, η εφαρμογή αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ για προστασία και απόλαυση της ιδιωτικής περιουσίας αφορά την ύπαρξη και το μέλλον της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Niedermüller (S&D), írásban. – Az Európai Unió jelentős, gyakran drámai kihívásokkal nézett szembe az elmúlt évben. Nem kevesen voltak, akik már az Unió végét, szétszakadását, összeomlását vizionálták. Ma mégis azt kell mondani, hogy az Unió kezd úrrá lenni a nehézségeken. Még akkor is így van ez, ha a brexit-tárgyalásokon nincs sok előrehaladás, és a menekültek száma sem csökkent jelentősebb mértékben. A legnagyobb veszélyt az EU-ra nézve ma azonban nem ezek az események jelentik, hanem sokkal inkább a magyar és lengyel kormány által képviselt illiberális demokrácia, amely alapjaiban támadja az EU-t, azokat az értékeket, amelyekre az EU épül. Megengedhetetlen, hogy egyes tagállamok nem hajlandók elfogadni az Európai Bíróság ítéletét.

A veszély nemcsak azért nagy, mert ez a primitív ellenségképekre épülő ideológia könnyen eladható, hanem azért is, mert az EU-nak nincsenek igazi eszközei ezekkel a tagállamokkal szemben. Éppen ezért a következő időszak egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy lesz-e a Bizottságnak politikai bátorsága határozottan fellépni azon kormányok ellen, amelyek tudatosan, rendszeresen szembefordulnak az európai értékekkel. A két- vagy többsebességes Európa nem jelent valódi megoldást. Hiszen ennek az lesz a következménye, hogy magukra maradnak azok az országok, amelyeknek Európaellenes kormánya van. Meggyőződésem, hogy Európának ma nem több megosztottságra, hanem sokkal inkább szoros egységre van szüksége.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. – Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident, in Ihrer heutigen Rede haben Sie den Finger in einige europäische Wunden gelegt. Wenn Sie davor warnen, dass es in Europa keine Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse geben soll, dann sind wir im Kern der sozialen Frage. Europa wird sozial sein, oder wird nicht sein. Das bedeutet, dass wir nicht mehr wegschauen dürfen, wenn ein Arbeiter in Osteuropa weniger als die Hälfte verdient als ein Arbeiter in Westeuropa. Genauso wenig dürfen wir wegschauen, wenn in Südeuropa jeder zweite Jugendliche keinen Job hat und gleichzeitig junge Menschen in ganz Europa nur prekär beschäftigt werden. Wir brauchen eine Europäische Union der Sozialstandards – dafür haben Sie, Herr Juncker, meine volle Unterstützung. Und auch bei Ihrem Vorschlag zur Schaffung einer europäischen Arbeitsmarktbehörde haben Sie meine volle Unterstützung. Es führt auch kein Weg daran vorbei, die Entsenderichtlinie endlich zu überarbeiteten. Das Prinzip: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort muss endlich Realität werden. Machen wir uns an die Arbeit!

 
  
MPphoto
 
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR), kirjallinen. – Saksan liittopäivävaalien edellä on tunnelma hyvin odottava, joskin suunta on selvä. Saksalais-ranskalainen hallitustenvälinen työryhmä on istunut kuukausikaupalla hahmottelemassa suljettujen ovien takana uutta suuntaa Euroopalle. Liittovaltiokehitys jatkuu, jäsenmaiden yhteisvastuuta halutaan lisätä, Euroopan vakausmekanismista tullee EU:n valuuttarahasto ja pian meillä on varmasti yhteinen valtiovarainministerikin. Suomessa asiasta ei ole käyty avointa poliittista keskustelua, tosin ei käyty liittymisestä meille ongelmalliseen euroonkaan. Presidentti Macronin puhe 8.9.2017 Ateenassa enteilee mahtipontista liittovaltiosuunnitelmaa.

Komissio on ehdottanut kolmea erilaista rahastoa: yhtä investointien turvaamiseen taantumassa, toista jäsenmaiden avuksi työttömyysmenoissa ja kolmas olisi huonojen aikojen varalle. Ehdotukset kolmesta rahastosta eivät ole selkeitä eikä niitä ole taustoitettu riittävästi, jotta niiden toimintaperiaate olisi helposti ymmärrettävissä. Yhtä lailla on vaikea käsittää, mitkä ovat järkiperustelut yhteiselle valtiovarainministerille tai euroalueen omalle budjetille. Liittovaltion rakentaminen lienee merkittävin tekijä taustalla. Eurooppa muodostuu suvereeneista kansallisvaltioista, jotka ovat kaikki kielellisesti ja kulttuurillisesti ainutlaatuisia. Suomen kannalta kehitys on huolestuttavaa, sillä meille on varattu maksajan rooli. Kun havaitsee, miten vähän EU-maat ja komissio haluavat panostaa veronkierron torjumiseen, toivoisin, että kaikki se energia, joka laitetaan uusien virastojen, virkojen ja rahastojen perustamiseen, kanavoitaisiin veronkierron vastaiseen taisteluun.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfred Sant (S&D), in writing. – This year’s State of the Union message gave a look back. It presented the remaining programme of activities the Commission will implement by the end of its mandate and provided post-mandate strategic guidelines for the EU’s future development. We have swung from the depths of last year’s frustration and disappointment to a strong optimism. However, this is leading to contradictions as old integrative dreams for Europe re-emerge. On the one hand, the claim is that the European project has to be further democratised and brought closer to the people. One the other, the suggestions are for further deepening, some to be implemented under the radar by an extension of existing rules and of the ‘Community method’. The priority of ensuring consolidation by combatting through political means, the strong divergences existing between parts of the Union, is likely to be lost. It happened in the past; it can happen again. Deepening as of now will create new realities for which the political and economic mechanisms to manage them properly will be lacking. We should not let an unexpectedly good outturn deflect us from the strategic need to consolidate. Otherwise, the past will beckon.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. – Vážený pane předsedo Komise, vřele vítám Vaše slova o tom, že v EU nesmí existovat občané, tedy ani zaměstnanci či spotřebitelé, druhé kategorie. Když byli v loňském roce čeští spotřebitelé během průzkumu dotázáni, jak vnímají situaci, kdy řada výrobců potravin dodává pod stejným názvem na vnitřním trhu výrobky s odlišným složením, devíti spotřebitelům z deseti tato praktika vadila. Ne, český spotřebitel opravdu nemá jiná očekávání než ten německý. Osobně na tento pro někoho možná nezajímavý či marginální problém upozorňuji již šest let. Díky iniciativám českého a slovenského premiéra se dvojí kvalitou konečně začíná, i když zatím velmi nesměle, zabývat i Komise, členské státy a věřím, že s konkrétními návrhy řešení přispěje i Evropský parlament. Vnitřní trh je jedním z hlavních pozitivních symbolů evropské integrace. Občané ale čím dál více vnímají, že se na vnitřním trhu ne vždy hraje fér. Pokud se budeme i nadále tvářit, že dvojí standardy neexistují, děláme tím srdci projektu Evropské unie medvědí službu. Ztracenou důvěru občanů, o které je dnes také řeč, bychom již těžko získávali zpět. Jsem ráda, že si to uvědomujete.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. – Señor Juncker, presenta usted un futuro para la Unión basado en precarizar a la clase trabajadora y el campesinado a través de la competitividad. Apuesta por la Unión de la Energía para beneficiar a las eléctricas sin cuestionarse la necesidad de reducir el consumo de energía, ni los impactos ambientales, paisajísticos o en la salud de las poblaciones. Habla de profundizar en el euro, la unión bancaria, el Pacto de Estabilidad, sin mencionar la pobreza o el impacto en los servicios públicos de estas políticas. Necesitamos políticas públicas para relocalizar la producción y las industrias; salarios dignos; precios remuneradores para agricultores/as; para pescadores/as; reparto justo del derecho a producir y a pescar; parar los tratados de libre comercio; modelos de producción y comercialización de alimentos basados en la agroecología y en circuitos cortos; presupuestos para los sistemas públicos de salud, enseñanza y servicios sociales, no para militarizar la Unión. Se ha olvidado de las mujeres: ¿considera que en materia de igualdad de derechos y de lucha contra la violencia machista no hay nada más que hacer en Europa? Europa debe asumir como objetivo prioritario adoptar medidas para acabar con la violencia machista y las desigualdades que sufrimos la mitad de la población.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. – Tegoroczne wystąpienie przewodniczącego Komisji było wizjonerskie i odważne. W tonie wypowiedzi szefa Komisji dało się wyczuć, że chce on niejako tchnąć nowego ducha w projekt europejski, aby nadać mu przyśpieszenia i pozwolić uciec od problemów, których w Unii w ostatnim czasie nie brakowało. Orędzie 2017 odznaczało się szczególnie na tle ubiegłorocznego, które przypadło na okres tuż po decyzji Brytyjczyków o wystąpieniu z Unii oraz przed wyborami w Austrii, Holandii i Francji, w których spodziewano się kolejnych sukcesów partii antyeuropejskich. W tym roku, co przyznał pan przewodniczący Europa „złapała wiatr w żagle”. Nie można jednak popadać w hurraoptymizm. Być może ryzyko marszu populistów po władzę w kluczowych państwach członkowskich zostało na chwilę obecną zażegnane, ale nadal rośnie liczba eurosceptyków. Dobrze, że odparliśmy atak sił populistycznych, ale czy wyciągnęliśmy wnioski z ich rosnącej popularności? Czy zidentyfikowane zostały przyczyny brexitu? Nie możemy sobie pozwolić na skupienie się wyłącznie na warunkach wyjścia, nie wyciągając stosownych wniosków. Optymizm przewodniczącego Junckera wynika również z coraz lepszej sytuacji gospodarczej na kontynencie. Wskaźniki ekonomiczne są najlepsze od lat: zatrudnienie jest najwyższe w historii, bezrobocie spada i zbliża się do poziomu sprzed kryzysu, inwestycje rosną, a zadłużenie się zmniejsza.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne – Prejav predsedu Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera o stave Európskej únie sa niesol v pozitívnom a povzbudivom duchu. Ekonomika sa drží v dobrom stave, bolo vytvorených viac ako osem miliónov pracovných pozícií, čo predstavuje rekordné čísla. Juncker potvrdil, že Európska únia sa bude expandovať a prijme nových členov v blízkej budúcnosti. Pre Slovensko je to obzvlášť pozitívnou správou, pretože našou prioritou je, aby Ukraina bola stabilnou a funkčnou krajinou. Potešilo ma, že kladie dôraz na rovnaké pravidlá pre všetkých občanov EÚ a osobitne aj rovnaké zloženie výrobkov pod rovnakou značkou – tému, ktorú v Europarlamente stále presadzujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. – Itt az ideje, hogy az európai integráció meghaladja az elmúlt évek gazdasági és pénzügyi válság, menekültválság, brexit és a dezintegrációt erősítő egyéb fejlemények fémjelezte bénultság időszakát. Ezért üdvözlöm, hogy a Bizottság elnökének beszámolója olyan kezdeményezéseket vetített előre a következő időszakra, amelyek több fontos területen alkalmasak lehetnek az Unió dinamizálására, hatékonyabb és átláthatóbb működtetésére. Sürgető feladataink – nemzetközi versenyképességünk erősítése; belső és külső biztonságunk együttes és hatásosabb védelme; új, működőképes és humánus közös migrációs politika; a közösségi költségvetés reformja; s nem utolsósorban végre érdemi előrelépés a Szociális Európa megvalósításában – megkövetelik, hogy az EU ismét valódi, szolidáris közösségként működjön.

Az utóbbi években néhány kormány részéről tapasztalt önző, nacionalista politikára, a szolidaritás elvének és gyakorlatának háttérbe szorulására véleményem szerint nem két- vagy többsebességes integrációs sémákban kell keresni a választ, hanem a közösségi érdeket megjelenítő együttes döntésekért való közös és teljes felelősségvállalással. Az integráció és az európai polgárok jövője alkalmasint a demokratikus jogállami működés és a szolidaritás kikényszerítését is megkövetelheti. A tagállamok kormányai részéről a Tanács szintjén túl gyakran megnyilvánuló szolidaritás-, politikaiakarat- és cselekvés-hiányra válaszul további, a lakosság közvetlen érdekeit előtérbe helyező, újszerű és előremutató kezdeményezéseket várunk, amelyekhez meggyőződésem szerint az EP többségében, ezen belül az európai szocialistákban erős szövetségesre számíthat a Bizottság.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. – Pone Pirmininke, šios direktyvos tikslas yra prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo suderinant valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, bei šalinant kliūtis laisvam prekių ir paslaugų judėjimui. Tai pagerins pasiūlą ES rinkoje. Štai kodėl yra taip svarbu pašalinti kliūtis, kylančias dėl skirtingų taisyklių. Pagal direktyvą reikia mažinti naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nepaisant to, svarbu palikti šiuos subjektus pagal savo paraišką. Naujovės yra absoliučiai svarbios siekiant direktyvos tikslų, todėl tinkamų inovacinių įmonių galimybių išlaikymas yra toks svarbus. Rinkos prieigos reikalavimų pagrindu turi būti funkcionalumas, o ne produkto techninės specifikacijos. Skaitmeninė rinka taip pat yra svarbi. Skaitmeninės bendrosios rinkos strategijos tikslas yra pasiekti patvaresnę ekonominę ir socialinę naudą palengvinant prekybą ir didinant užimtumą Sąjungoje. ES vartotojai vis dar negali visiškai pasinaudoti mažesnėmis kainomis ir didesniu pasirinkimu, kuris gali užtikrinti bendrą rinką. Taip pat yra poreikis imtis bendrų veiksmų, kad žmonėms su negalia būtų užtikrinta visapusiška prieiga prie naujo elektroninio turinio. Todėl būtina suderinti prieinamumo reikalavimus visoje bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir užtikrinti, kad visi Sąjungos piliečiai, neatsižvelgiant į jų veiksmingumą, galėtų ja pasinaudoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), in writing. – President Juncker, you said: “The rule of law is not optional in the European Union. It is a must.” I agree, and I ask: Is it not high time that the EU solves the Copenhagen Dilemma? The EU membership criteria laid down in 1993 in Copenhagen require that any candidate country implements the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities. Members of national minorities should be able to maintain their distinctive culture and practices, including their language, without suffering any discrimination. Why the same requirements are not enforced in all Member States by an EU act? The states that joined the EU more recently implemented major changes in their legislation involving the treatment of ethnic and religious minorities. Why not have an EU standard in the matter of the protection of national minorities? President Juncker, in the quest to solve the Copenhagen Dilemma your Commission will be able to build on the Minority Safe Pack European Citizens Initiative, once the 1 million signatures will be presented next March. “In a Union of equals, there can be no second class citizens” you say. Let’s make this true for the members of national minorities, too!

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE), na piśmie. – Sytuacja w Unii Europejskiej poprawia się. Gospodarka unijna stopniowo wychodzi z kryzysu ekonomicznego i powoli nabiera rozpędu, powstrzymany został napływ uchodźców, rozpoczęły się negocjacje z Wielką Brytanią, których celem jest wypracowanie porozumienia umożliwiającego zminimalizowanie negatywnych konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE dla obywateli. Nie oznacza to jednak, że zagrożenia zupełnie zniknęły. Wyzwania, przed którymi stoimy, to przede wszystkim zapewnienie Europejczykom dobrej kondycji europejskiej gospodarki i bezpieczeństwa, w tym między innymi bezpieczeństwa gospodarczego, ale także np. energetycznego. Udało nam się przełamać falę populizmu w Europie, ale to nie oznacza, że zniknęły zagrożenia hybrydowe. Zwalczanie dezinformacji będzie jednym z głównym długofalowych wyzwań, przed którymi staje UE. Dlatego tak ważne jest, aby dobrze się do nich przygotować. Potrzebujemy przede wszystkim lepszego diagnozowania sytuacji i przewidywania problemów, zdolności do reagowania wobec zagrożeń oraz skutecznych strategii rozwiązywania kryzysów. Wzmocniona współpraca wojskowa, wspólne działania w zakresie handlu oraz przekształcenie europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego w trwałą sieć bezpieczeństwa w celu ochrony nie tylko budżetów krajowych, ale także budżetów domowych i jakości życia Europejczyków to dobre propozycje, które służą temu celowi.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. – O discurso do Estado da União de Juncker, em linha com outros que proferiu ao longo do seu mandato, transmitiu uma posição positiva sobre o futuro da União Europeia (UE). Destaco a importância dada ao aprofundamento da democracia participativa e da transparência, à necessidade de concretizar um pilar social adequado aos novos desafios da economia global, à liderança europeia no plano da sustentabilidade e dos sistemas limpos e inteligentes de mobilidade, à concretização da União da Energia e da União Digital, à extensão do EURO a todos os países da União, ao completar da União Bancária e da União Económica e Financeira, ao desenvolvimento da União da Segurança e da União da Defesa e às políticas comerciais de nova geração para reforçar a afirmação global da UE. Esta visão necessita, para ser concretizada, de uma União Europeia internamente forte e dotada de instrumentos que fomentem a convergência. A prova dos nove sobre a importância deste discurso decorrerá da apresentação das perspetivas financeiras na primavera de 2018. Se nelas estiver o reforço orçamental necessário, designadamente o aumento dos recursos próprios da União, então este discurso do Estado da União terá sido um momento forte de consolidação do projeto europeu.

 

8. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
Vidjow tat-taħditiet

9. Ħin tal-votazzjonijiet
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

(Per i risultati delle votazioni e altri dettagli che le riguardano: vedasi processo verbale)

 

9.1. Ftehim multilaterali dwar it-twaqqif ta' Żona ta' Avjazzjoni Komuni Ewropea (ECAA) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (votazzjoni)

9.2. Sottopożizzjoni tal-akriloilfentanil għal miżuri ta' kontroll (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (votazzjoni)

9.3. Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (votazzjoni)

9.4. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (votazzjoni)
 

Prima della votazione:

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via, relatore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella notte del 24 agosto del 2016 una serie di scosse di terremoto hanno devastato il centro dell'Italia, provocando 299 vittime e migliaia di persone ferite o evacuate. Un anno dopo siamo qui, in quest'Aula, per esprimere un voto che serve per ricostruire e per aiutare quei cittadini che, sopravvissuti al terremoto, chiedevano una mano per ripartire e raccontare un giorno ai propri figli di avercela fatta, di poter dire che niente è impossibile.

Sono orgoglioso che Parlamento, Commissione e Consiglio abbiamo deciso di provvedere a questa mobilitazione senza precedenti per un ammontare – e parliamo di 1 miliardo e 200 milioni di euro – con la procedura più rapida possibile. Oggi, nella giornata del discorso sullo stato e sul futuro dell'Unione europea, questo è un segnale concreto che l'Europa è viva e che il suo cuore batte al centro: al centro dell'Italia, dove padri, madri e figli hanno oggi un motivo in più per sentirsi europei e per raccontare la storia di un piccolo grande aiuto.

Questa è l'Europa in cui crediamo e che vogliamo ricostruire, dove nessuno è lasciato indietro e dove ci aiutiamo a vicenda. Questa è l'Europa solidale che i nostri padri fondatori volevano.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La votazione è chiusa. La relazione La Via è approvata. Come cittadino e parlamentare italiano, desidero ringraziare tutto il Parlamento per questo gesto di solidarietà nei confronti delle popolazioni che hanno sofferto e continuano a soffrire a causa di migliaia e migliaia di scosse di terremoto. È la dimostrazione che esiste l'Europa della solidarietà.

E a questo proposito vi informo che, in seguito alla richiesta che mi è stata rivolta lunedì, in occasione dell'apertura della sessione, firmerò oggi una lettera indirizzata al Presidente Juncker, per chiedergli di cercare una soluzione al fine di fornire un aiuto finanziario alla parte olandese dell'isola di Saint Martin, devastata dall'uragano Irma. La parte olandese dell'isola ha uno statuto legale differente rispetto alla parte francese e, di conseguenza, non potrebbe ricevere aiuti dell'Unione europea.

Io ritengo che noi dobbiamo fare di tutto per aiutare questi cittadini che contribuiscono anche alla nostra elezione, perché votano per l'elezione del Parlamento europeo. Sono cittadini che hanno subìto la stessa devastazione dei loro vicini francesi.

(Applausi)

 

9.5. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2017 li jakkumpanja l-proposta li jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (A8-0281/2017 - Jens Geier) (votazzjoni)

9.6. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (votazzjoni)
  

VORSITZ: ALEXANDER GRAF LAMBSDORFF
Vizepräsident

 

9.7. Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (votazzjoni)
 

– Nach der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling, rapporteur. – Mr President, in line with Rule 59(4), sub-paragraph 4, I would like to ask for a referral back to committee to start negotiations.

 
  
 

(Das Parlament nimmt den Antrag an.)

 

9.8. Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (votazzjoni)
 

– Nach der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Norbert Lins, Berichterstatter. – Herr Präsident! Ich beantrage gemäß Artikel 59 Absatz 4 Unterabsatz 4 der Geschäftsordnung, den Gegenstand zwecks interinstitutioneller Verhandlungen an den ENVI-Ausschuss zurückzuüberweisen.

 
  
 

(Das Parlament nimmt den Antrag an.)

 

9.9. Format uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (votazzjoni)

9.10. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): Regolament Delegat tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ġunju 2017 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-ikel għal sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż (B8-0497/2017) (votazzjoni)

9.11. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-68416-4 (B8-0498/2017) (votazzjoni)

9.12. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106(2) u (3): Abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) …/... li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/6 fir-rigward ta' għalf u ikel soġġett għal kundizzjonijiet speċjali li jirregolaw l-importazzjoni ta' għalf u ikel li joriġina jew ġej mill-Ġappun wara l-aċċident fl-impjant nukleari ta' Fukushima (B8-0502/2017) (votazzjoni)

9.13. Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 3/2017: ir-riżorsi baġitarji tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; l-istabbiliment ta' pjanijiet tal-ACER u s-SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier) (votazzjoni)

9.14. Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (votazzjoni)

9.15. Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina (A8-0268/2017 - Javi López) (votazzjoni)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Javi López, ponente. – Señor presidente; muy rápidamente, yo quiero agradecer a mis colegas el trabajo hecho para tener un informe que intenta reforzar, impulsar y dar un marco más coherente a nuestras relaciones con Latinoamérica, en defensa de los mismos valores: el multilateralismo, las sociedades abiertas o los derechos humanos; y para compartir una agenda, que es la agenda de la lucha contra el cambio climático, la igualdad de género o tener un crecimiento inclusivo que gobierne la globalización.

 

9.16. Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (votazzjoni)
MPphoto
 

  Der Präsident. – Damit ist die Abstimmungsstunde geschlossen.

 

10. Spegazzjonijiet tal-vot
Vidjow tat-taħditiet

10.1. Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
Vidjow tat-taħditiet
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Rupert Matthews (ECR). – Mr President, thank you for giving me the opportunity to make my first speech here in the main plenary of the European Parliament. I am pleased to see that positive relations with India are continuing to grow. The European Union has much to gain for India is a great country, and I wish the European Union well with those links.

But of course Britain has got its own important links with India. We have both been members of the Commonwealth for decades, and we have cultural, family, and trading links that go back centuries. I am confident that once Britain is again an independent country we will re-establish and grow our historic links with India and to other countries within the Commonwealth, and that is just one reason why I am confident that Brexit is going to be a great success.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem také podpořil tuto zprávu o posilování spolupráce s Indií. Je to přece jenom největší demokracie světa a určitě stojí za to pokusit se prosadit smlouvu o volném obchodu s touto zemí.

Pro mě jako pro poslance za Českou republiku má toto i jistou vnitrostátní konotaci. Český prezident a část české levice je uhranutá vztahy s Čínou, s Ruskem a s některými jinými nedemokratickými zeměmi a já si myslím, že odpovědí na toto je právě posilování spolupráce s Indií, která z hlediska velikosti a významu za Čínou jako takovou nezaostává a přitom je to demokratická země.

Myslím si, že bychom také měli zohledňovat, s kým spolupracujeme, jaký politický režim v dané zemi funguje a zda ten dotyčný stát není jenom ekonomicky silný, ale zda respektuje lidská práva a zda tam platí principy demokracie. Indie se o toto minimálně pokouší.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, já jsem se rozhodl podpořit tuto zprávu, protože si myslím, že musíme posilovat i nadále vztahy Evropské unie s Indií. Myslím si, že musíme posílit strategická partnerství v několika oblastech.

Za prvé, vítám spolupráci v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Dále mohu jmenovat například boj proti terorismu, právě indické informace z řady zemí nám pomáhají vyhnout se některým teroristickým útokům. Také chci vyzdvihnout boj proti neřízené migraci a spolupráci v oblasti námořní a kybernetické bezpečnosti. To jsou všechno věci, kde bychom měli spojit síly, a proto tuto dohodu vítám.

 

10.2. Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
Vidjow tat-taħditiet
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato (Verts/ALE). – Mr President, today we voted to impose strict limits on the ‘stop the clock’ policy on international aviation. For decades now, we have lived in hope that the aviation industry will regulate itself and introduce the limits on emissions our planet so desperately needs. So far, we have allowed the only industry that is rapidly increasing its carbon emissions to continue posing a catastrophic threat to the climate and that at a time when the Caribbean is experiencing the worst ever hurricane season. When I became an MEP, I pledged that I would travel to Brussels by train and that I would only fly once in my mandate. How ironic that this flight will be later this week, and will take me through the hurricane zone itself. Within Europe, we urgently need to stop aviation’s free ride on the climate by ending their tax breaks and introducing a frequent flyer levy. Outside Europe, we need to implement ambitious emissions reduction targets for aviation as soon as possible, because nature is making it very clear that she is not ‘stopping the clock’.

 
  
MPphoto
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D). – Κύριε Πρόεδρε, ψηφίσαμε σήμερα για την εφαρμογή του συστήματος εμπορίας ρύπων στην αεροπορία. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Juncker σήμερα στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, παγκόσμια θέματα όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η προσφυγική κρίση και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής των μεγάλων πολυεθνικών μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με περισσότερη πολιτική ενοποίηση. Για τον λόγο αυτό καλωσορίζω τη δέσμευσή του να καταργήσει την ομοφωνία στο Συμβούλιο για την υιοθέτηση νομοθεσίας στα φορολογικά θέματα. Ο πλούτος πρέπει να φορολογείται εκεί όπου παράγεται. Τα όποια παράθυρα που επιτρέπουν τον φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών και τη νόμιμη φοροαποφυγή των εταιρειών πρέπει να κλείσουν. Μόνο έτσι θα έχουμε την οικονομική δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες, την ανεργία των νέων και να στηρίξουμε την υγεία και την παιδεία. Το κράτος δικαίου και η διαφάνεια δεν είναι επιλογή αλλά είναι υποχρέωση όλων.

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (PPE). – Senhor Presidente, votei a favor desta resolução porque acredito que se trata de um elemento-chave para a concretização do quadro de ação relativo ao clima e à energia para 2030 e um passo crucial para podermos alcançar uma verdadeira união da energia resiliente e dotada de uma política de alterações climáticas orientadas para o futuro.

As alterações climáticas são uma das maiores ameaças ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam. Todos os dias assistimos a exemplos de fenómenos climáticos severos e sem precedentes que mostram a todos essa verdade e é este o momento de ação.

As emissões de gases com efeito de estufa provenientes das atividades de aviação estão a aumentar significativamente. Estima-se que, na ausência de novas medidas, as emissões de dióxido de carbono provenientes da aviação internacional irão praticamente quadruplicar até 2050 relativamente aos níveis de 2010.

Caros Colegas, esta resolução contribui para o cumprimento do Acordo de Paris, bem como para o objetivo ambicioso fixado pela organização da Aviação Civil Internacional, no sentido de as emissões globais de CO2 provenientes da aviação internacional não serem superiores aos níveis de 2020. A União Europeia continua a liderar o combate às alterações climáticas e esta resolução é disso exemplo.

 
  
MPphoto
 

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz (EFDD). – Panie Przewodniczący! Głosowałem za wyłączeniem lotnictwa ze szkodliwego i bezmyślnego systemu ETS – systemu, który od lat kładzie się ciężarem na europejskich firmach, systemu, który spowodował wzrost bezrobocia oraz ucieczkę firm poza granice Unii. Nie poddawajmy się zielonemu dyktatowi, walczmy o gospodarczą wolność, bo tylko wolność przyniesie Europie rozwój i nowe miejsca pracy, tylko wolność jest odpowiedzią na bezmyślność polityków. Dlatego zawsze będę ją wspierał. Autorzy sprawozdania będącego przedmiotem głosowania sami przyznali, że system ETS nie działa i nie osiąga założonych rezultatów. Włączenie samolotów w jego ramy powoduje tylko wzrost cen biletów oraz dodatkowe koszty dla firm i obywateli. W omawianym sprawozdaniu brakuje mi również głosów w sprawie całościowego potępienia systemu.

 

10.3. Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
Vidjow tat-taħditiet
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já jsem podpořila pozměňovací návrhy, které posílily u tohoto nařízení roli národních expertů, aby se samotné členské státy mohly vyjadřovat k procesu nastavování a přezkumu referenčních úrovní pro obhospodařovanou lesní půdu. Rovněž jsem se rozhodla podpořit pozměňovací návrhy kolegy Linse týkající se obsahu vnitrostátního plánu započítávání pro lesnictví.

Pro samotné nařízení jsem v závěru nehlasovala, zdržela jsem se, protože se domnívám, že nařízení o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 není nezbytně nutné přijímat. Domnívám se, že tyto záležitosti lze upravit i mimo legislativu a není nutné rozšiřovat byrokracii.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL). – Senhor Presidente, no debate que tivemos na segunda—feira em relação a este relatório eu apelei ao voto a favor. O compromisso da Comissão ENVI era um compromisso equilibrado e hoje vi-me forçada a votar contra este relatório pelas alterações que foram introduzidas e votadas favoravelmente.

São alterações que, mais uma vez, promovem o lobby da indústria madeireira, que não têm em conta a diversidade dos territórios, que permitem a flexibilidade em vez de um período de referência que seja comum, ou seja, colocámos aqui os interesses de um ou dois países da União Europeia porque fazem da floresta o seu negócio acima dos interesses da totalidade dos cidadãos e das cidadãs europeias de todos os países.

É verdade que os incêndios produzem emissões. É verdade que temos que promover a biodiversidade. Mas também é verdade que cortar madeira, cortar, cortar e cortar por negócio também produz emissões.

Com essa flexibilidade toda e sem período de referência ficamos à mercê do negócio, mas perdemos todos. Tive que mudar o meu voto.

 
  
MPphoto
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL). – Cuando algunas personas hablamos de la necesidad de incluir la agricultura y, por tanto, el manejo de los bosques y el uso de la tierra en la estrategia de lucha contra el cambio climático, no nos referimos a incluirla en el mercadeo mundial de derechos de emisión. Nos referimos a la necesidad de un cambio en nuestra relación con el medio ambiente; a cambiar el sistema agroalimentario mundial; a que la tierra vuelva a ser considerada un bien común que nos pertenece a todas y a que su cuidado nos beneficie a todas y a todos. Nos referimos a instituir el derecho al uso en lugar del derecho a la propiedad. Nos referimos precisamente a algo que está muy lejos del fondo de este informe: a evitar las medidas que mercantilizan y mercadean con el medio ambiente.

 
  
MPphoto
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D). – He votado a favor de esta propuesta porque establece un compromiso vinculante para cada Estado miembro, a fin de garantizar que las emisiones contabilizadas procedentes del uso de la tierra sean compensadas por una eliminación equivalente de CO2 de la atmósfera, por medio de las medidas de estos sectores.

El cambio climático es un problema transfronterizo y global que no puede ser resuelto solo por la acción nacional o local. El Acuerdo de París incluye un objetivo a largo plazo y establece que la contribución del uso de la tierra, sus cambios de uso y la silvicultura para alcanzar los objetivos de mitigación del clima a largo plazo será crítica.

En la actualidad, la Unión Europea y los Estados miembros deben tener en cuenta este sector en virtud del Protocolo de Kioto, lo que impone limitaciones a la Unión Europea y a cada uno de los Estados miembros para garantizar que no generen emisiones adicionales. Además, la gestión forestal desempeña un papel crucial en la lucha contra el cambio climático, ya que todos estos sectores deben contribuir al objetivo general de reducción de emisiones de la Unión Europea.

 

10.4. Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
Vidjow tat-taħditiet
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Úr, a profitéhes fegyverkereskedők legnagyobb bánatára véget ér a háború Szíriában, Irakban is. Megható képeket látunk a tévéképernyőn a tudósításokban. Aleppoban például elkezdődött az újraépítés, tervezik, építik a hidakat, az utakat, a középületeket. Tessenek tehát abbahagyni az örvendezést afelett, hogy az Európai Unió Bírósága a kvótaügyben olyan határozatot hozott, miszerint minden rendben van ezzel a kvótaszabályozással. Megváltoztak a tények, kérem szépen! Szíriában is, Irakban is. El lehet kezdeni hazamenni, a menekülteknek lehetőségük, sőt, kötelességük van arra, hogy ebben az időszakban fogják magukat, hazamenjenek és a hazájuk újjáépítésén dolgozzanak.

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL). – El comercio de armas ha alcanzado el volumen más alto desde la Guerra Fría, lo cual está muy mal, pero es que Europa es el segundo mayor proveedor de armas del mundo, lo cual nos debería avergonzar. Por ello hemos votado a favor de este informe, que insta a los Estados miembros a cumplir la Posición Común y el Tratado de Comercio de Armas.

La venta de armas a países como Arabia Saudí es contraria a los derechos humanos y, en la misma línea, la Resolución de este Parlamento del 25 de febrero de 2016 pide a la Comisión que imponga un embargo a la venta de armas a Arabia Saudí.

Pero el pasado 13 de marzo, en el puerto de Bilbao, se embarcaban más de 4 000 toneladas de armamento hacia Arabia Saudí, una escena que, trágicamente, se repite constantemente. En tal acción, el cabo de guardia del Cuerpo de Bomberos alegó motivos de conciencia para no participar en ese operativo. Ahora se está enfrentando a un proceso disciplinario que pudiera acabar en inhabilitación. Lo que ha hecho este bombero no es más que defender los derechos humanos, de los que tanto ha hablado el señor Juncker esta mañana. Por ello merece nuestro apoyo y nuestra solidaridad.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI). – Panie Przewodniczący! Głosowałem przeciwko temu aktowi zbłądzonemu przez szlachetnych naiwnych. Mamy ilustrację, skoro nie chcemy sprzedawać broni do Turcji: Turcja kupiła rakiety w Rosji za 2,5 miliarda. Nie sądzę, żeby twórcy tego aktu byli agentami rosyjskimi. Po co Rosja miałaby płacić głupcom, którzy i tak głosują, jak chcą tego Rosjanie? Mnie natomiast interesuje fakt, że traci na tym przemysł europejski, i zdecydowanie byłem przeciwko temu aktowi.

 

10.5. Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina (A8-0268/2017 - Javi López)
Vidjow tat-taħditiet
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL). – Son muchos los países de América Latina que están viviendo un alarmante deterioro de los derechos humanos; Argentina: nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado; México: cientos de periodistas asesinados por denunciar la complicidad entre el Gobierno y el narcotráfico; Brasil: un Gobierno golpista que quiere cambiar la Constitución para atacar los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras.

Pienso en todos esos pueblos, igual que este informe solo piensa en interferir en Venezuela. Los derechos humanos deben defenderse en toda América Latina, y la Unión Europea debe exigir su cumplimiento, no aprovecharse de su ausencia. Cuando aprobemos y apostemos por un comercio internacional justo, entre iguales, que anteponga las personas, los pueblos y el medio ambiente a los intereses de las trasnacionales, entonces votaremos a favor.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, dlouho se mi nestalo, že bych tolik souhlasil s mou komunistickou předřečnicí, ale má naprostou pravdu v tom, co řekla. Já si uvědomuji důležitost tohoto partnerství a domnívám se, že jedna ze strategických priorit pro Evropskou unii při řešení společných výzev je například odstraňování chudoby, masová migrace, organizovaný zločin nebo právě obchod s drogami.

Právě politická spolupráce je jediným nástrojem, jakým může Evropská unie v současné době pomoci Latinské Americe, která musí dodržovat lidská práva a musí přijímat opatření, která jsou na základě zásad demokracie a v rámci boje proti korupci přispějí k budování efektivní veřejné správy. Nedávné útoky proti demokraticky zvoleným představitelům, novinářům a bojovníkům za lidská práva jsou nepřijatelné. Evropská unie proti nim musí neustále bojovat.

 

10.6. Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
Vidjow tat-taħditiet
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). – Si alguien de fuera de este Parlamento leyera el informe, podría pensar que la corrupción solo es un problema de los países del Sur; que no hay corrupción aquí; que no hay corrupción en Europa o que, por ejemplo, las empresas multinacionales, la mayoría con sede europea, no tienen nada que ver con la corrupción en los países del Sur.

Obvia, por ejemplo, que estas multinacionales son responsables del 70 % de los casos de evasión fiscal en el mundo. Obvia, por ejemplo, que en mi país, el presidente del Gobierno ha tenido que ir a declarar a los juzgados por corrupción o que su partido está ahora mismo encausado por financiación ilegal. Incluso me gustaría recordar la corrupción transnacional, la del señor Pedro Agramunt, que es el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y está directamente vinculado a un caso de corrupción en Azerbaiyán y de lavado de dinero. Desde aquí hay que pedir responsabilidades, entender que la corrupción es un mal que atraviesa a las élites internacionales y a sus multinacionales y pedir la dimisión del señor Agramunt.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Úr, kedves Képviselőtársaim, az emberi jogok megsértése és a korrupció között szerves összefüggés van, hiszen az emberi jogaiban megsértett, elnyomott emberek sokkal inkább kényszerülnek arra, hogy elviseljék a korrupciót. Jut eszembe, szeptember első hetében két fontos dolog történt az Európai Unió és Ukrajna kapcsolatában. Az egyik, hogy nagy diadallal kihirdették az EU és Ukrajna közötti társulási szerződést, illetve hát annak hatálybalépését, a másik pedig gyalázatos módon, fityiszt mutatva az emberi jogoknak és az Európai Uniónak Ukrajna ugyanezen a héten elfogadta azt a törvényt, amivel ellehetetleníti az anyanyelv-használatot az oktatásban az őshonos közösségek számára. Kérem, hogy minden jóérzésű európai parlamenti képviselő, és minden jóérzésű állam tiltakozzon az emberi jogoknak e brutális megsértése ellen. Állítsuk meg Ukrajnát!

 
  
MPphoto
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL). – La corrupción es un lastre. Es un lastre para la economía, para la democracia y para la equidad social. En eso no puede haber discrepancias. Hay algunos párrafos de este informe que son de puro sentido común. Sin embargo, como española y miembro de este Parlamento, no puedo más que sentir vergüenza cuando pretendemos dar lecciones a terceros países.

El informe señala a los países del sur, pero se olvida de que el 70 % de la evasión fiscal en el mundo proviene de las multinacionales, esas grandes amigas de la política comercial de la Unión Europea. Por cierto, recuerdo que en este Parlamento hay un comisario involucrado en uno de los mayores casos de corrupción de todo el mundo: los papeles de Panamá. No estamos para dar lecciones a nadie y deberíamos ser bastante menos hipócritas.

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (PPE). – Senhor Presidente, votei a favor desta resolução porque considero que deve ser atribuída uma atenção prioritária à luta contra a corrupção. A corrupção é um fenómeno mundial complexo que afeta tanto o Norte como o Sul e é causada pela incapacidade dos sistemas políticos, económicos e judiciais assegurarem uma supervisão e responsabilização sólidas independentes.

A corrupção custa à União Europeia entre 179 e 990 mil milhões de euros em termos de PIB por ano e, de acordo com o Banco Mundial, são pagos anualmente subornos no valor aproximado de um bilião de dólares em todo o mundo. A União Europeia tem que mostrar uma oposição vigorosa e sem tréguas.

Neste contexto, a União Europeia deve reforçar a transparência e a responsabilidade da sua ajuda pública ao desenvolvimento e desenvolver um sistema global sólido de gestão dos riscos para evitar que a ajuda ao desenvolvimento contribua para a corrupção nos países beneficiários. Trata-se de contribuir para a luta direta e explícita contra a impunidade através das suas políticas externas.

Por isso considero relevante que a União Europeia passe a inserir uma cláusula anticorrupção juntamente com as cláusulas relativas aos direitos humanos nos acordos com os países terceiros.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem také podpořil tuto zprávu. Jsem přesvědčen, že ve chvíli, kdy máme doktrínu ochrany lidských práv a demokracie ve třetích zemích, tak je dobré toto rozšířit i na otázku boje proti korupci. Tuto zprávu vnímám jako důležitou v několika bodech, zmíním alespoň to, co považuji za nejvíce důležité – bavit se o tom, kam jdou evropské peníze ve státech, kde bují korupce. Zda ty peníze nekončí náhodou v kapsách těch, kteří v takovýchto státech vládnou a případně korupci sami velmi aktivně organizují.

Do budoucnosti bychom měli dávat mnohem větší pozor, kam putují evropské peníze, a snažit se spíše podporovat protikorupční iniciativy, občanskou společnost v takovýchto státech, ve třetích zemích, kde jsou korupce a řekněme ochrana lidských práv velkým problémem.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Liels paldies jums, priekšsēdētāja kungs!

Tikko mēs dzirdējām, kolēģi, Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera uzstāšanos, kurš 95 % laika veltīja tam, kas ir problēmas Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka tas ir ļoti pareizs vēstījums, jo mums pirmām kārtām jādomā par problēmām šeit, pie mums mājās, Eiropas Savienībā. Es nobalsoja pret šo rezolūciju, ko sagatavoja kolēģis Auštrevičus un pateikšu, kāpēc.

Tāpēc, ka mums ir divi ceļi: vai nu turpināt šo ceļu ar rezolūcijām un nosodīt diktatoru Alijevu, diktatoru Lukašenko, un nekad nebraukt uz trešajām valstīm vizītēs un mēģināt attīstīt attiecības; vai nu izbeigt šo leksiku un šo manieri un turpināt labā tonī un kā draugi un kaimiņi palīdzēt viņiem. Vēl jo vairāk, piekrītu kolēģim, ka korupcija nav unikālā lieta tikai Azerbaidžānā vai Baltkrievijā, vai vēl kaut kur. Korupcija eksistē arī manā valstī – Latvijā, un par to mums ir jādomā.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). – Și eu am votat împotriva acestui raport pentru un singur motiv: amendamentul care vizează alegațiile de corupție referitoare la Azerbaidjan. Sunt raportorul Parlamentului pentru Azerbaidjan și, în această calitate, dar și ca om politic, mi-e greu să accept că putem face un raport doar motivat de afirmații de presă. Cred că despre corupție trebuie să vorbească justiția, și nu presa. Dacă aceste afirmații s-ar considera că sunt în false, există posibilitatea pentru a îndrepta o realitate pe care tocmai ați consfințit-o prin vot? Cred că acest lucru nu este corect și, din punctul meu de vedere, acest tip de abordare este una care vizează dublul standard și nu are decât o motivație politică și, probabil, puteri străine în spatele aceste afirmații.

 

11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
Vidjow tat-taħditiet
 

(Die Sitzung wird um 13.25 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

 

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
Vidjow tat-taħditiet

13. Modifika fl-aġenda: ara l-Minuti
Vidjow tat-taħditiet

14. Dieselgate: tisħiħ tal-istandards tal-UE fl-oqsma tal-ambjent, is-saħħa u d-drittijiet tal-konsumatur b'rabta ma' azzjonijiet reċenti minn Stati Membri, fosthom il-Ġermanja u l-Awstrija (dibattitu topiku) (Artikolu 153a tar-Regoli ta' Proċedura)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα σύμφωνα με το άρθρο 153α του Κανονισμού:

Σκάνδαλο «Dieselgate»: Ενίσχυση των προτύπων της ΕΕ για τα το περιβάλλον, την υγεία και τα δικαιώματα των καταναλωτών σε συνάρτηση με τις πρόσφατες δράσεις των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Αυστρίας [2017/2835(RSP)]

Θα ήθελα να ενημερώσω τους βουλευτές ότι για αυτή τη συζήτηση δεν θα υπάρξει διαδικασία catch the eye και δεν θα γίνουν δεκτές ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα καθώς έχουμε έναν εκτεταμένο κατάλογο εγγεγραμμένων ομιλητών και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουν όλοι με την προβλεπόμενη άνεση.

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller, Vertreterin der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Der Dieselskandal, über den wir heute reden, ist gleich ein dreifacher Skandal: Es ist ein Gesundheitsskandal, es ist ein Verbraucherschutzskandal und es ist auch ein politischer Skandal. Der Dieselskandal ist ein Gesundheitsskandal, denn die Situation in vielen Städten in Europa ist dramatisch. Jedes Jahr sterben in der Europäischen Union 72 000 Menschen durch Stickstoffoxid in der Luft. Das sind fast dreimal mehr Menschen als es Verkehrsopfer gibt. Dieselautos gehören zu den Hauptverpestern der Luft in unseren Großstädten. Sie müssen also konsequent nachgerüstet werden.

Billige Softwareupdates, wie die Bundesregierung sie mit der Autoindustrie vereinbart hat, reichen einfach nicht. Die Autoindustrie muss an die Hardware ran und ihre Dreckschleudern endlich sauber machen – das gilt für ganz Europa. Dreckige VWs, Audis oder auch Renaults fahren auf österreichischen, spanischen und überall auf allen Straßen, ganz genauso wie auf deutschen. Deswegen würde ich mir sehr wünschen, Herr Katainen und Frau Bienkoswka, wenn die Europäische Kommission noch in diesem Herbst Maßnahmen für die europaweite Nachrüstung von Dieselautos vorlegen würde. Denn wir brauchen endlich einheitliche Standards für die Nachrüstung der Dieselflotte, damit sie auch in vollem Einklang mit dem europäischen Recht steht. Denn das passiert momentan nicht, die Autohersteller verstoßen ganz klar gegen europäisches Recht, und es ist ja Ihre Aufgabe dafür zu sorgen, dass europäisches Recht eingehalten wird. Hier hätten wir also ein Paradebeispiel. Ich würde Sie bitten: Sorgen Sie dafür, dass Dieselfahrzeuge in ganz Europa endlich die Grenzwerte einhalten!

Zweitens, wie gesagt, ist der Dieselskandal ein massiver Verbraucherschutzskandal. Denn, wer sich ein Dieselauto, vielleicht noch in der Annahme, dass es ein besonders sparsames Auto sei, gekauft hat, der ist jetzt der Gelackmeierte und muss zudem noch mit Fahrverboten rechnen. Die Autobauer kommen dagegen völlig ungeschoren davon. Es gibt keine Bußgelder, keine verpflichtenden Rückholaktionen, keine generellen Entschädigungszahlungen. Das ist eine Riesensauerei, so etwas erschüttert den Glauben der Menschen an den Rechtsstaat.

Es ist völlig richtig, dass die Kommission jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und auch gegen andere Mitgliedstaaten gestartet hat, die einen völligen Schmusekurs mit der Autoindustrie fahren und effektive Sanktionen noch nicht einmal vorgesehen haben. Aber diese Vertragsverletzungsverfahren reichen nicht. Wir brauchen endlich auch bessere Klagerechte für NGO und Sammelklagen. Wenn die Regierungen versagen, dann müssen zumindest Umweltverbände und auch die Verbraucherinnen und Verbraucher dafür Sorge tragen können, dass sie selbst ihre Rechte effektiv einklagen können.

Drittens ist der Dieselskandal ein politischer Skandal. Die deutsche Bundesregierung hat hier einen politischen Schutzzaun um die Autoindustrie herum gezogen. Der deutsche Diesel-Gipfel war der Gipfel der Kumpanei. Die Bundesregierung hat damit den Bruch europäischen Rechtes durch die deutsche Autoindustrie de facto abgesegnet. Sie lässt der Autoindustrie Absprachen und Tricksereien durchgehen. Wenn Regierungen und Behörden bei den Manipulationen weggucken, dann braucht es eine europäische Lösung. Wir brauchen endlich europäische Tests, die Kommission muss eigene Stichproben durchführen und die Autoindustrie konsequent überwachen, damit es keine Schlupflöcher mehr gibt, damit es keine Fake-Tests mehr gibt. Wenn den Mitgliedstaaten wirklich an sauberer Luft und der Gesundheit ihrer Bürgerinnen und Bürger gelegen wäre, dann müssten sie auch endlich diese starken unabhängigen Tests akzeptieren. Die Kumpanei mit der Autoindustrie hat schon genug Schaden angerichtet. Jetzt ist es Zeit für den Schulterschluss mit den europäischen Bürgerinnen und Bürgern und den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Europa.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Matti Maasikas, President-in-Office of the Council. – Mr President, it is now almost two years since it was revealed in September 2015 that, based on the findings of the United States Environmental Protection Agency, the vehicle manufacturer Volkswagen had used a hidden software to allow diesel engine cars to pass nitrogen oxide, commonly referred to as NOx, emissions tests by the American regulating authorities, while the same car models were proven to emit up to 40 times the legal limit of nitrogen oxides in real world driving.

The shock wave resulting from this large-scale deception is still felt everywhere. At the same time, we seem to discover more and more repercussions. Doubts persist as to the proper testing of car models of other brands as well.

Many actions have been taken at national, but also at Union, level, first of all to investigate the proceedings. In this regard, let me highlight the meticulous and intensive work of the Committee on Emissions Measurements in the Automotive Sector, which finalised its report in March of this year. The report concluded that the responsibilities of the Member States and the Commission as regards the binding emission limits were not respected. It concluded that the fact that there were large discrepancies between NOx emissions in diesel cars measured in the laboratories and on the road had been known to many stakeholders since at least 2005.

But the Dieselgate scandal is just one aspect of a much wider problem. In Europe, we have 400 000 premature deaths due to bad air quality. That is one of the reasons why we need very ambitious laws and the political will to put them into practice.

In this context, regulatory standards are one important element. Decisive action has been taken here, for instance by reaching an agreement between the two co-legislators on the National Emissions Ceiling Directive, which entered into force on 31 December 2016 and must be transposed by 30 June 2018. This Directive sets stricter national limits for the period 2020-2029, and from 2030 onwards, for the emissions of sulphur dioxide, nitrogen oxides, non-methane volatile organic compounds, ammonia and fine particulate matter.

On procedures to test emissions from cars, major steps have been taken by the Commission. Under the provisions that entered into force this month, new car models will have to pass new and more reliable emission tests in real driving conditions before they can be driven on European roads. This test will complement and improve laboratory tests for all emissions, including CO2 and fuel consumption, as well as NOx and other air pollutants. Both tests will be phased in for all new cars between 2018 and 2019.

Furthermore, work on an overhaul of the European vehicle type-approval framework is under way. On the basis of the general approach adopted by the Council on 29 May this year, the Presidency is firmly committed to taking forward negotiations on the proposal on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and we are working constructively with Parliament.

My impression from the first trilogue that took place on 6 September is that both co-legislators are eager to agree in the forthcoming trilogues on a robust legislation that reinforces type-approval procedures, enhances market surveillance and makes the system more transparent. Of similar importance is that the strategies that have been developed to accelerate the effective emission reductions move from the stage of policy incentives to large-scale market activity. This concerns in particular the low emission strategies, including the deployment of alternative fuels infrastructure.

One of the openers will be urban bus fleets, which are mostly diesel-based today and have the power to make a difference on the market. The commitments undertaken by European cities and agglomerations during this summer to progressively convert their bus fleets into alternative fuel fleets are more than impressive, as the launch of the Clean Bus Deployment Initiative by the Commission and the Committee of the Regions on 13 July this year clearly shows.

These initiatives are being strongly supported by the European Union institutions, including the Commission, the European Investment Bank and the Committee of the Regions, and the Presidency welcomes all efforts by public transport companies that will join in these actions.

In terms of policy action, the most important long-term effort rests with the modal shift, converting road transport into train and waterway transport. For instance, it has to be noted that, under the EU funding sources for implementing the strategy for trans-European networks in transport, around 87% of the Connecting Europe Facility co-funding of EUR 21.4 billion for transport has been thus far dedicated to rail and inland waterways projects. However, these efforts require perseverance, as we cannot deny that certain trends work in favour of road transport, for instance, the increase in deliveries directly to the consumers.

More remains to be done. The emissions scandal has shown that we need in particular better car testing and good market surveillance. The Presidency is putting its best efforts forward to achieve progress in these areas. Together with the EU Member States and the EU institutions, we need to decisively pursue EU-wide efforts to foster low emissions mobility.

 
  
MPphoto
 

  Jyrki Katainen, Vice-President of the Commission. – Mr President, let me first thank honourable Members for this opportunity to provide them with an update on recent developments on the emissions scandal.

When Elżbieta Bieńkowska met you last time in April to discuss this case, she pledged, on behalf of the Commission, that we would fully follow up on the conclusions of the Committee on Emissions in the Automotive Sector in the final report and its recommendations. Today I can assure you that our commitment remains strong and that the Commission is acting simultaneously on three fronts: first, better enforcement, second, better market surveillance, and, third, better rules for the future.

Let me first say a few words on better enforcement. In April we informed you that the Commission is pursuing several infringement procedures against Member States. These Member States had either omitted to lay down sanctions for breaches of the obligations on the car manufacturers or had not effectively applied such sanctions, even after the manipulations were discovered. Since then, a further infringement procedure was launched in May 2017 against Italy for failure to take action against Fiat for the use of prohibited defeat devices.

Let me be very clear: we are determined to pursue these infringement procedures so as to ensure proper enforcement of the current type—approval legislation and to avoid additional non—compliant cars entering the European market, which would aggravate the existing air quality problem.

Second, regarding better market surveillance, in addition to these enforcement actions the Commission also urges Member States to do their part and ensure compliance of the existing diesel fleet with the type—approval rules. In this context, we are happy to see that, after the first round of national negotiations in the emissions scandal in 2016, a second round was launched in early 2017.

There are some enforcement actions underway. French authorities have been investigating possible irregularities in diesel vehicles from Renault and PSA since January. German authorities have been following up on irregularities in diesel vehicles produced by Daimler, Audi and Porsche since June, and, more recently, by Ford. The Dutch authorities also continue their investigations and notably withdrew two vehicle types from Jeep and Suzuki respectively with the intention of public prosecution.

As for the vehicles of the Volkswagen Group which were at the origin of the emissions scandal and as such were already identified as non—compliant with current emission rules, a recall campaign by the manufacturer is underway across the EU. According to the information available to the Commission, at the end of July 2017, more than half of the 8.4 million vehicles of the VW Group affected across the EU had already been recalled.

Together with the Member States, the Commission will continue to monitor the repair of the remaining vehicles of the VW Group so that all affected vehicles will eventually be brought to conformity by autumn 2017. In this context, we welcome the decision of four Member States – Austria, Germany, Finland and Portugal – which have made their recall campaigns mandatory. On 17 July, Elżbieta Bieńkowska sent a letter to all Ministers urging them to follow the mandatory and voluntary measures already taken in Germany, France and the Netherlands. So far 16 of the Member States have replied. We will provide you with a complete overview of Member States’ positions once we have a full picture.

However, concerns have been expressed by consumer associations and individual car owners about the full compliance of the remedial measures with the type—approval legislation and their impact on vehicles’ durability and fuel consumption. In this context, on 7 September 2017, the EU consumer authorities, together with the Commission, urged Volkswagen to properly retrofit all affected cars and to inform consumers in a fully transparent and detailed manner about what has been achieved and what remains to be done. I can assure you that we will continue to monitor VW’s action plan on the affected vehicles.

The Commission also welcomes the initiative of Germany and Austria, which organised national diesel summits on 2 August and 22 August respectively. This is a step forward and others should follow. But we have to keep in mind that the measures proposed by the industry have to lead to an effective reduction of emissions on the road and not only in the laboratory. That is the only way to avoid so-called diesel bans that are being discussed in some Member States as a reaction to the scandal.

Thirdly, regarding better rules, let me start by reminding you that, as from 1 September 2017, improved testing procedures, both in laboratory conditions and in real driving conditions, have become mandatory for all new vehicle types. We are also working to increase the transparency and control of emissions from vehicles by allowing independent parties to test used vehicles. This will come with the new real driving emission regulation foreseen for spring 2018. As foreseen by law, we pursue work to review, and possibly to bring down, the conformity factors used to translate the measurements on the road to those in the lab. We expect to be able to lower them already with the upcoming new real driving emission regulation.

Last but not least, we welcome the start of the first trilogue on the revised type—approval framework, which took place on 6 September. We salute the co-legislators’ ambition to finalise this revision by the end of the year. The new framework will reinforce the independence of testing, which will remain a national responsibility, but at the same time reinforce its European oversight. I hope that we can work together and use the political momentum to establish a strong set of rules and control mechanisms in order to regain consumers’ confidence and improve the quality of the air they breathe.

Finally, despite current turbulence, our ambition remains the same: that Europe continues to be a leader in clean, competitive and connected mobility. To put it simply, we want to make sure that it is Europe that produces the best low—emission, connected and automated mobility solutions, equipment and vehicles. To this end, the Commission has already presented the first part of the mobility package. The second part will be delivered later this year.

With this package we will present an integrated and future—oriented approach to mobility. This will be our guide on how to face disruptive developments which are ahead of the transport sector, how to modernise it and how to exploit its potential to modernise the entire EU economy. I trust we have a shared responsibility to make this agenda for a socially fair transition towards clean, competitive and connected mobility a reality.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). – Priekšsēdētāja kungs! Manuprāt, šis izmešu skandāls ir skaidrojams un izprotams arī kā pamācība. Pamācība un atgādinājums, ka nedrīkst likt visas olas vienā grozā.

Par ko ir runa? Gadiem ilgi Eiropā mums ir bijusi viena galvenā prioritāte. Tas ir mūsu klimata mērķis – samazināt CO2 izmešus. Tas ir labs un pareizs mērķis. Bet šī mērķa rezultātā ar dažādiem likumiem un ar nodokļu politiku mēs esam veicinājuši dīzeļa industrijas izveidošanu Eiropā. Industrija sekojusi politiķiem un nodokļiem, patērētāji sekojuši to pašu, un mēs esam izveidojuši pasaulē labāko dīzeļtehnoloģiju, kur strādā miljoniem cilvēku, milzu industrija.

Tad diemžēl atklājās tas, ka šī pati industrija ir gadiem ilgi maldinājusi visu sabiedrību par to, cik tad to izmešu tiešām faktiski ir. Un izrādās, ne tikai par CO2 ir jautājumi, bet īpaši par slāpekļa oksīdiem, tā saucamajiem nokšiem, kas ir bīstami mūsu veselībai. Nevis varbūt videi, bet tieši mūsu veselībai.

Reakcijas? Viena reakcija ir teikt: “Šausmas! Ir jālikvidē visas šīs dīzeļu automašīnas, jālikvidē šī industrija! Šis ir kaut kas drausmīgs!”

Bet padomāsim reāli! Strādā miljoniem cilvēku. Tas ir viens no Eiropas lielajiem ekonomiskajiem motoriem, tā varētu teikt. Daudz prātīgāk tā vietā, lai aizliegtu šīs tehnoloģijas, ir veicināt to, lai industrija pati mainās.

Un mums ir nākotnē jāatceras viena lieta — kad veidojam politiku, neesam tādi, kas ir labvēlīgi tikai un vienīgi vienai tehnoloģijai, jo mēs nezinām, kādi varētu būt negaidītie un, iespējams, negatīvie blakus efekti.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). – Mr President, first of all I have to say that I am a little astonished to hear from my good PPE colleague that it is actually climate policy that is responsible for the cheating of the cars in Europe. Unfortunately, that is not the case.

But let me turn to the speech by the Commission, and I hope it is not due to the replacement of Ms Bieńkowska by Mr Katainen that today the Commission is so weak and not serious enough about the reaction that it should give to what is happening. I am sorry to say this; we have had good cooperation with Ms Bieńkowska in the past and I hope that can continue and that we can be very firm because, let us be honest and look at what happened, for instance, with the Volkswagen recall programme.

The Commission expected it to be completed by autumn 2017; well, that is today. Three million cars have not been recalled yet! And it is not only that, it is also the other cars that have been cheating and the differences in the different Member States, such as: some of them are mandatory, others are voluntary, some are only for the national car market and others are different. How will the Commission make sure that all consumers in Europe have the same rights? How will you do that? I have not seen an answer.

Nor is it about the past alone. We also have to look to the future and yes, we have to care about our car industry but a new era is coming. It will be electrified, it will be sharing mobility, and if we do not make sure that we do that for our industry, if we do not make sure that we have a zero emissions mandate, then cars will be imported from China and elsewhere in the world and our car industry will have big problems, as will these millions of people.

Let me finish by quoting a former Commissioner, a Liberal Commissioner, who was very good, Mr Potočnik, in our Committee on Emissions Measurements in the Automotive Sector. He said that we must stop killing industry with kindness by giving into the calls for less ambition, a longer time to achieve it, and allowing loopholes. Let us make sure that we have a future for our car industry and that it is sustainable.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dalton (ECR). – Mr President, it has been two years since this scandal erupted, but for decades before that drivers suspected that the statistics manufacturers advertised were over-ambitious, shall we say. The Volkswagen scandal confirmed those fears were right. In fact things were far worse than most consumers had suspected, so it is fair for people to ask: what are we doing about it?

Two years on, there are concrete changes we can point to, but a lot more work to be done as well. Firstly, real driving emissions testing legislation became mandatory for new car models at the start of this month. That is a huge step forward in ending the golden lab culture, and a big deterrent to cheat. But two years on, there is still a lot more to do. The emission scandal exposed failures well beyond just testing rules. Most fundamentally, it exposed a failure of culture at some carmakers, and a cosy club between manufacturers and governments’ approval authorities and technical services, but also that there was virtually no ongoing market surveillance. Opening up that club to greater transparency and restoring public trust is at the heart of the new type approval and market surveillance regime that we are now negotiating with the Council.

The Parliament report proposed a system that would do just that: proper market surveillance obligations on Member States, and the Commission mandated to check for failings in national market surveillance; reviews and audits of all parts of the testing and approval process, to shine a light on weaknesses at every stage.

So I would urge the Council to take on board Parliament’s very sensible views in our negotiations. Once we have new rules in place, all the key components in preventing another scandal will be in place, but until we do that, the broken system remains in place. So two years on, let’s finally close the door on the emission scandal once and for all.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). – Mr President, in the two years since the scandal broke, a lot has been done. We must realise that and recognise that. But the core of the problem still remains. Despite legal obligations, EU governments have barely taken any action and that is the core of the problem. I will give a few examples. The German authorities have still not really taken action against Volkswagen. They did not fine Volkswagen. The recall programme is extremely weak and consumers are not at all compensated for the loss. The UK has refused so far to take action against Skoda. They haven’t done anything despite all the evidence that is on the table. The Netherlands has taken some very careful steps towards action, but it is very limited and careful.

The Commission has done a few things. It has launched infringements proceedings, for instance against Italy in May, and other countries before, but a lot of countries are, well, still not really being chased after. So after what President Juncker said this morning that he called upon industry to plead guilty in the Dieselgate scandal, my question is: what is the Commission doing against the Member States further on, because, as the speakers before me said, it is far too weak at the moment. I thank the Commission for its reaction to the EMIS inquiry committee recommendations, but I am still looking forward to their reaction on the conclusions, because we did find some contravention and maladministration.

Then finally the Council – a nice statement here; but the real pain, also after the EMIS committee did its work, is in the Member States. When can we expect an official reaction, as there should be in a democracy, from the Member States, from the Council, and when can we expect real enforcement of EU legislation? Do not talk only about what has to be improved for the future, but please, take action now on the cars that are still being driven on the road.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL). – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich komme aus einer Autozulieferregion in Ostdeutschland, wo 40 % von all dem, was überhaupt industriell produziert wird, irgendwie mit Autobau zu tun hat. Egal, wohin Sie kommen und mit wem Sie dort an Beschäftigten reden, überall haben die Angst, dass sie für die Halsstarrigkeit der eitlen Gockel der Automobilindustrie irgendwann zahlen und büßen müssen.

Zwei Jahre nach Aufdeckung des Abgasskandals steht doch fest, dass trotz der Nachweise der Schäden für Umwelt und Menschen durch Abgase, trotz milliardenschwerer Prozesse gegen die Abgasbetrüger, Androhung von Fahrverboten, höchst kritischer Ergebnisse der EU-Ausschüsse in Brüssel, aber auch in Berlin, weitergewurstelt wird. Es geht einfach immer weiter. Und da sollen sogar Millionen Forschungsgelder für einen sauberen Diesel ausgegeben werden, wie ich kürzlich las, obwohl dessen Totengeläut schon längst zu hören ist. Der saubere Diesel – meine Damen und Herren, wir wissen das alle – ist so sauber wie die Kohle mit CCS. Das ist eine Illusion der Ewiggestrigen.

Deshalb ist es umso nötiger, dass die Kommission nicht vor der deutschen Regierung kuscht und wirklich streng gegen die Produktion von Dreckschleudern vorgeht. Wir brauchen zwingendere Vorschriften für Emissionen, wir brauchen einheitliche Typenzulassungen – das haben wir lange besprochen –, strengste Kontrollen und bitteschön auch kein Pardon bei Kartellabsprachen, die im Kern doch nichts anderes als organisierte Kriminalität sind. Wir brauchen Markttransparenz, einklagbare Schutzrechte für betrogene Autokäufer, und zwar europaweit. Wir als Linke bekennen uns zur Notwendigkeit einer Wende zur E-Mobilität, und das ist nicht einfach. Wir fordern die Gewerkschaften auf, das auch zu tun, sich diesen normalen Entwicklungen endlich zu stellen.

Wir brauchen mutige EU-Programme für regenerative Energien und Elektromobilität und eine Infrastruktur dafür, und wir brauchen den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, attraktiven carsharings, um Umwelt und Mensch zu schonen. Wir müssen jetzt handeln, bevor es zu spät ist!

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE). – Mr President, why are we discussing this again? This is mainly about the existing cars on the roads. We know that there are policies going on to improve the type approval framework; we know that the new testing will be there (by the way, with very strange conformity factors) – we all know that. But the big question is: what are we going to do with the millions of cars driving on the street right now, polluting our streets every day? I would like to quote the Commission, when Madam Bieńkowska still had full responsibility, on 17 July, when she said: ‘We have to remove non-compliant cars from the markets and circulation as soon as possible’.

I did not hear that now. I would have hoped that we would have heard that kind of language now, in this public arena. We have to do something about the millions of cars that are not complying with European law – and that is the task of the Commission. Sorry, Mr Katainen, but if you say, ‘we heard some diesel summits in Germany and Austria that should be an example for other countries’: sorry, this is the worst example. What came out of that diesel summit was that maybe there might be some software updates that lower the emission results by 25% to 30%. The latest study of ICCT shows that Euro 6 cars are emitting 4.5 more than allowed on average, so reducing by 25% to 30% is nothing. And if the Commission is going to allow that, then those cars will be de facto legalised on the streets. And they will not be sold in Germany; they will be sold in Poland, in Estonia, because there the people will still buy it and it will not be sold in Germany because there the selling is going down, so they will all go to the Central European regions. Is that the solidarity that Mr Juncker was talking about this morning? The Commission needs to step up to the plate, and there is one simple question: when is the Commission going to come forward with guidelines? Guidelines that very clearly show what needs to happen, software and hardware updates to existing cars, and that you know, and that the national authorities know, when they can be satisfied, because if you leave it to the national authorities, you will get results like the diesel summit in Germany, and that is then de facto legalising non-compliant cars and polluting cars for our citizens, and that is not an example in Europe, Mr Katainen.

(Applause from the Verts/ALE Group)

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Evi (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la truffa del dieselgate continua. Volkswagen richiama i veicoli per aggiornare il software illegale e dice che l'auto così riparata rispetta i limiti dell'omologazione. Ma è davvero così? Ormai sono sempre di più i test, i rapporti scientifici e le notizie che dimostrano il contrario, cioè che le auto continuano a inquinare oltre i limiti. I consumatori sono ingannati, quindi, due volte. Per non parlare, ovviamente, dei risarcimenti che sono inesistenti.

La Commissione, nei giorni scorsi, insieme alle autorità per la tutela dei consumatori, ha scritto a Volkswagen per chiederle di riparare tutti i veicoli interessati entro la fine dell'anno, come aveva promesso. Però io ho la sensazione che si tratti dell'ennesima azione di facciata. Penso sia chiaro a tutti che il problema non si risolverà con semplici aggiornamenti delle centraline, perché il problema – ormai l'abbiamo capito – oltre che abbastanza ovvio dal punto di vista tecnico, è anzitutto politico e non riguarda solo una casa automobilistica, bensì 35 milioni di veicoli diesel "sporchi" in giro per l'Europa.

La commissione d'inchiesta EMIS ha appurato che c'è stata una frode, ovvero la Commissione europea e gli Stati membri hanno consentito l'omologazione dei veicoli che superavano abbondantemente i limiti emissivi, malgrado ci fossero già le tecnologie adatte all'abbattimento delle stesse emissioni. Quindi frode e lucro. Inoltre, si è consentita alle imprese una proroga ingiustificata ai limiti in vigore dal 2015, quindi legalizzando di fatto delle emissioni del 110% in più fino al 2020: un altro scandalo nello scandalo.

Ad oggi non abbiamo raggiunto risultati concreti e siamo purtroppo però abituati all'immobilismo delle istituzioni europee di fronte alle grandi multinazionali. E le vendite della Volkswagen crescono: sono cresciute del 16% quest'anno. Io non sono un'esperta di questioni economiche ma mi sembra chiaro che la schizofrenia e l'immobilismo delle istituzioni europee abbiano paradossalmente rafforzato Volkswagen.

In Europa non voglio credere che vinca sempre il più forte, non ci posso credere. Purtroppo però questo è quello che continuiamo a vedere. Altro che Unione del diritto, per citare le parole di Juncker: il dieselgate oggi è la dimostrazione che questa Europa è l'Unione dell'ipocrisia.

 
  
MPphoto
 

  Georg Mayer (ENF). – Herr Präsident! Dieselgate – also ich finde diese Namensgebung ein wenig überschießend, da war wohl in der Fraktion jemand übermotiviert. Und ich warne davor, dass man sämtliche Verbrennungsmotoren jetzt verteufelt, über einen Kamm schert und hier sagt, der Verbrennungsmotor ist an allen Problemen schuld, die wir im Zusammenhang mit Verkehr haben. Aber ich weiß schon, die Grünen machen das ganz gerne. Die Grünen betreiben und schüren in diesem Zusammenhang gerne Ängste. Aber was wollen Sie denn, liebe Grüne? Was wollt ihr denn? Wenn ich dem Kollegen vorher zugehört habe, dann sagen Sie es doch deutlich: Sie wollen, dass man Dieselautos verbietet und diese Dieselautos, die momentan noch auf den Straßen sind, den Menschen wegnimmt. Eine Enteignung nennt man das, liebe Grüne. Sagen Sie das doch auch so deutlich!

Und wohin soll denn die Reise gehen? Die Herstellung von Elektromotoren und die Herstellung dieser Batterien ist auch nicht besonders nachhaltig und umweltschonend. Und woher kommt denn der Strom, mit dem diese Autos betrieben werden? Liebe Grüne, der Strom kommt aus der Steckdose – und das mag neu für Sie sein –, der wird dort aber nicht hergestellt. Liebe Grüne, da kommt es dazu, dass wir nicht wissen, wo dieser Strom hergestellt wird – da gibt es Atomstrom, da gibt es Kohle – woher auch immer dieser Strom sein mag.

Diese Elektromobilität ist jetzt auch nicht das grüne Gelbe vom Ei. Es gibt ja zwei Gründe, warum wir in dieser Problematik sind. Der eine ist nämlich, dass hier Manager geschummelt haben in der Automobilindustrie. Und der andere ist, dass hier Abgasnormen angewandt werden, die aus heutiger technischer Sicht noch gar nicht erreichbar sind. Und auf der anderen Seite – seien Sie nicht zu naiv, denn die Frage stellt sich: Cui bono? Wem nutzt es, wenn wir der europäischen Autoindustrie so schaden?

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler (PPE). – Herr Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission, Frau Kommissarin, Herr Vertreter des Rates, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Reden wir also heute über den Diesel. Erstens: Diejenigen in der Automobilbranche, die betrogen, die manipuliert haben, müssen voll in die Verantwortung genommen werden. Auch der Kommissionspräsident hat es heute morgen ja noch mal unterstrichen.

Zweitens: Bei allen weiteren Maßnahmen gilt für mich: Nicht die Autofahrer, nicht die KFZ-Halter dürfen belastet werden. Ich halte daher Nachrüstungen bei den betroffenen Fahrzeugen für richtig, ich wehre mich aber gegen Fahrverbote in den Städten, wie das insbesondere von den Grünen gefordert wird. Das halte ich für falsch, denn dadurch werden genau diejenigen bestraft, die aufs Auto angewiesen sind, die tagtäglich in die Innenstädte fahren müssen – das ist keine intelligente Lösung. Ich glaube, wir müssen da weiter denken, und ich habe mich gefreut, dass der Herr Ratsvertreter auch Lösungen aufgezeigt hat: Zum Beispiel, dass wir die städtischen Fuhrparks auf Elektroautos umstellen, den Verkehrsfluss in den Städten verbessern und auch die Mobilität durch Carsharing-Modelle fördern – das sind richtige Ansätze.

Übrigens möchte ich darauf hinweisen, dass in 23 von 28 Mitgliedstaaten die Stickoxidwerte nicht eingehalten werden. Aber über Fahrverbote und Nachrüstungen wird nur in Deutschland diskutiert, obwohl es eigentlich nicht nur ein deutsches Problem ist.

Drittens: Ich halte es für falsch, dem Verbrennungsmotor, insbesondere dem Diesel, pauschal den Kampf anzusagen. Wir brauchen den Diesel noch Jahrzehnte, und ich muss sagen, die Gläubigkeit an die Elektroautos kann ich nicht teilen. Ich halte daher auch EU—Quoten für Elektroautos für falsch.

 
  
MPphoto
 

  Seb Dance (S&D). – Mr President, thank you very much. I'd like to start with the positives, if I may.

Firstly, the reference in the State of the Union speech this morning by President Juncker was very welcome in that he acknowledged that consumers had been ‘intentionally tricked’ and that the automobile industry must make amends for that. And secondly you snuck in an announcement there on the conformity factor review which is due now in a report. I welcome that, obviously, and wait to see it with bated breath, but let's be clear: we will only accept a conformity factor of one. If we here set the margins, set the rules on the limits on what cars can emit, we can't then have other deals being made that allow cars to emit far more than we here in these institutions agree is legally acceptable.

I have to agree with the comments that have been made. Okay, there are some welcoming comments, but they are really around the margins of what we're talking about here. We do need a comprehensive strategy across the board. We're already seeing a variety of different approaches in different Member States. Some are happy with voluntary recalls, others are perfectly okay with cars still on their streets polluting many, many more times the limits, even over and above the conformity factors after they've been applied.

Where is the Commission's approach on having that unified European standard? Where is the programme in place to ensure that that variety of responses that we're seeing from Member States can be collected in one place? Because my colleague Kathleen van Brempt was absolutely spot on when she made reference to the future of the car industry. We are talking about millions of jobs across this continent, and nobody in their right mind would want to see those jobs go elsewhere. But as we know, there is a first mover disadvantage here. Other parts of the world will innovate far more quickly. They will learn from our mistakes. They will adapt their technology and then they will be the ones that own the future. We cannot allow that mistake to be repeated again and again and again. The car industry is too important. We need trust in it and we need it to be sustainable, and we've got to get ahead of the curve and what I've heard today doesn't indicate that we're anywhere near being in that position.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR). – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte auch mit etwas Positivem beginnen. Herr Vizepräsident Katainen hat ja better rules for the future versprochen, und ich glaube, das ist auch nötig. Wir haben heute hier eine Menge Kritik gehört, zum Beispiel zu Recht an den kriminellen Manipulationen bei Volkswagen oder den sehr – ich will mal sagen – anspruchsvollen Interpretationen der bestehenden Regeln durch die anderen Hersteller. Und heute hat der Präsident der Kommission ja die gesamte deutsche und europäische Automobilindustrie in den Senkel gestellt.

Die Kommission macht es sich aber ein bisschen zu leicht. Denn was ich bei dieser Befragung von Ihrem Vorgänger, Herrn Vizepräsident Verheugen, festgestellt habe, ist: Er hat zugegeben, dass die Regeln, die damals die Kommission gesetzt hat, wesentlich zu vage waren. Und darauf kommt es an. Denn es war auch die Kommission, die die Schlupflöcher geöffnet hat, durch die dann die Automobilindustrie geschlüpft ist. Herr Vizepräsident Katainen! Sorgen Sie dafür, dass wir in Zukunft klare Regeln bekommen!

 
  
MPphoto
 

  Fredrick Federley (ALDE). – Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi inte lämnar det arbete som vi gjorde i EMIS-utskottet när vi granskade dieselgate. Dieselgate drar skam över en viktig europeisk industri som vi borde kunna vara stolta över, som har gjort stora framsteg, men som tyvärr visar på att man är beredd att använda kryphål och bakvägen för att komma undan att göra saker man borde gjort för länge sedan.

Det drar också skam över medlemsstaterna som inte har klarat av att upprätthålla kontrollen. Det drar även skam över både kommissionen och den här institutionen, eftersom vi inte har klarat av att se till att de regler som vi har faktiskt efterlevs.

Lösningen på detta är ju inte att ha ett krig mot förbränningsmotorn eller att försöka titta i historien, utan det är att se framåt. Hur ser vi till att vi får ordning på de bilar som nu är ute på gatorna? Det behövs en handlingsplan. Hur ser vi till att vi får en bra lagstiftning som faktiskt efterlevs framöver, med tydliga kontroller och med tydlig enighet som fler av kollegorna har efterfrågat. Endast så kan vi se till att vi framöver får ordning på denna svåra problematik där Europa faktiskt bör skämmas.

 
  
MPphoto
 

  Merja Kyllönen (GUE/NGL). – Arvoisa puhemies, avoimia kysymyksiä: kuka tyyppihyväksyy Euroopan teillä ajettavat autot, minkälaista markkinavalvontaa autoille suoritetaan? Käyttökelpoisia päästöjen vähennystekniikoita on olemassa. Niitä vain ei ole tarvinnut käyttää, kun ei ole ollut oikeanlaista hyväksyntää eikä valvontaa. Keskustelu on edennyt dieselautojen kieltoon. Yhtä teollisuuden osahaaraa ei hetkessä muuteta toisenlaiseksi ilman vakavia työllisyysvaikutuksia. Entä kuluttajat, jotka ovat ostaneet dieselauton uskossaan voivansa käyttää sitä vielä vuosia? Ja miten suhteitamme tähän kiertotalousperiaatteet?

Sähköautoistuminen on tulevaisuutta, mutta miten akkumineraalien osalta Euroopassa menetellään? Se on iso kysymys. Keskusteluissa pitää olla myös liikkumisen ja kuljetustarpeen vähentäminen eli todellinen nollapäästötapa. Liikenne ei valitettavasti ollut vieläkään puheenjohtaja Junckerin puheessa muualla kuin lähtösatamassa. Toivoisin, että sieltä satamasta päästäisiin vihdoin yhdessä edes vesille, jotta liikennepolitiikalla todellakin pystyttäisiin parantamaan ilmanlaatua ja vähentämään päästöjä.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli (Verts/ALE). – Monsieur le Président, mes chers collègues, le «dieselgate» est un triple scandale: un scandale d’État, un scandale sanitaire et un scandale démocratique. Cela fait deux ans que nous tirons la sonnette d’alarme. Qu’avez-vous fait? Rien!

Avez-vous sanctionné les États qui ont protégé leur industrie plutôt que la santé des citoyens? Non! Avez-vous rappelé les 35 millions de «véhicules poubelles» qui circulent sur nos routes? Non! Avez-vous sanctionné les constructeurs automobiles qui ont enfreint les normes antipollution? Non! Avez-vous indemnisé les consommateurs européens qui se sont fait arnaquer? Non! Alors qu’aux États-Unis, Volkswagen a payé 22 milliards de dollars pour fraude, en Europe, ils n’ont même pas déboursé un centime. Cherchez l’erreur…

Nous avons collectivement une dette envers les 400 000 morts prématurés, victimes de la pollution de l’air chaque année, envers les salariés de l’automobile qu’on envoie dans le mur avec le diesel, envers les contribuables, car l’Europe a prêté 13 millions d’euros aux constructeurs pour que leurs véhicules soient propres.

Alors, Monsieur Juncker, je vous le dis, j’en ai ras le bol de répéter la même chose dans cet hémicycle. Je ne serai pas complice d’un système qui protège les intérêts privés plutôt que l’intérêt général.

Monsieur Juncker, vous aviez raison ce matin: l’Europe a besoin d’air pur et de respirer, mais respirer tue! Donc, il va falloir agir.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Bullock (EFDD). – Mr President, this has been an awful situation. Volkswagen have deliberately broken the law and deliberately misled both regulators and customers. It obviously was wrong to do so. It should rightly face appropriate and proportionate penalties. But by allowing these emission loopholes to be ruthlessly exploited by Volkswagen, millions of British consumers have been betrayed and misled. But what concerns me as well is that it has been reported that top EU officials were aware of the VW emissions scandal two years before it broke. Why weren’t things raised then, done then, brought here? I think that question needs to be answered.

My predecessor, Roger Helmer, who is somewhat of an expert in this issue, always warned that this attack on car owners, the push towards diesel, even though diesels give out only marginally more CO2 emissions than petrol, and this drive was dangerous, and of course it has led to this situation. VW was trying to follow regulatory pressure by moving to diesel power but found that it was unable to meet these emission targets and did the wrong thing. But the EU knew about it, it should have talked about it, and that is a scandal as well.

 
  
MPphoto
 

  Christelle Lechevalier (ENF). – Monsieur le Président, mes chers collègues, la commission parlementaire d’enquête a établi que la Commission européenne était informée d’une éventuelle fraude de l’industrie automobile mais qu’elle n’a pas mené d’investigations à ce sujet. Cet état de fait pose la question du poids des lobbies sur la Commission et celle des seuils et normes fixés par l’Union européenne.

L’industrie automobile a réalisé énormément d’efforts et d’investissements ces quinze dernières années pour réduire la pollution des véhicules et nous sommes tous conscients de la nécessité de ces changements, notamment pour la santé. Cependant, elle s’est organisée pour contourner les normes que vous aviez fixées.

Posons-nous la question de savoir pourquoi. L’Union n’a-t-elle pas surestimé la capacité des constructeurs à s’adapter aux normes qu’elle impose ? L’Union doit veiller à ne pas imposer des normes contraignantes inatteignables qui finissent par être contournées avec l’assentiment même de la Commission.

Les objectifs, notamment environnementaux, ne doivent pas être utopiques et doivent prendre en compte non seulement l’environnement mais aussi les problématiques de nos industries. Veillons à la mise en place de mesures incitatives plutôt que contraignantes et n’oublions pas que les États-nations sont souvent les mieux placés pour la prise de décision et le contrôle de leur implication.

 
  
MPphoto
 

  Claudia Schmidt (PPE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin ja gewohnt, dass wir im Europäischen Parlament manchmal etwas seltsame Diskussionen führen. Die heutige Debatte gehört ein bisschen dazu für mich, sie ist eindimensional und durchschaubar. Sie ist ja auch von den Grünen eingebracht worden.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich verurteile aufs Schärfste das, was Autofirmen getan haben. Es ist nicht tolerierbar und gehört bestraft. Aber auf der anderen Seite möchte ich heute ein wenig über Grenzwerte reden. Wir haben beim NOx einen Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter auf der Straße, am Arbeitsplatz dürfen es 950 sein, und Toxikologen sagen, bei 8 000 kommt eine leichte Reizung der Atemwege zustande. Soviel zu NOx.

Kommen wir zum Feinstaub, der massiv gesundheitsgefährdend ist. Grenzwert: 50. Wenn ich in meiner Garage eine Zigarette rauche, stoße ich gleichviel Feinstaub aus, wie wenn ich bei meinem neuen Dieselauto eine halbe Stunde lang den Motor laufen lasse. Oder: Wenn ich in meiner Wohnung Räucherstäbchen anzünde, kann das bis über 700 % mehr als den Grenzwert verursachen. Oder: In der Londoner U-Bahn wurden Werte zwischen 500 und fast 1 200 gemessen – angeblich ein sauberes Verkehrsmittel.

Ich plädiere dafür, dass wir uns die Grenzwerte anschauen. Ich will nicht, dass man die Grenzwerte für Diesel jetzt heraufsetzt oder ähnliches, sondern dass wir einfach einen fairen Zugang finden und schauen, dass wir wirklich etwas schaffen, das den Menschen und die Umwelt schont.

 
  
MPphoto
 

  Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Commissaire, chers collègues, il y a cinq mois, ici même, nous votions les recommandations de la commission EMIS appuyées sur les conclusions de l’enquête parlementaire. Ce rapport contient plusieurs propositions fortes, tant pour nous prémunir d’un nouveau scandale du diesel que pour corriger ce que nous avions déjà découvert.

Hélas, cinq mois plus tard, nous sommes de nouveau réunis pour parler d’un scandale qui, loin de s’éteindre, n’a fait que prendre de l’ampleur. Le Parlement européen n’a pas été assez entendu et c’est regrettable. Les consommateurs restent les grands oubliés de l’affaire, on entend parler ça et là de réparations qui fonctionnent mal, qui dégradent les performances des véhicules ou, pire, qui détériorent les pièces du moteur, et les réparations supplémentaires sont aux frais des propriétaires. Les constructeurs n’envisagent même pas de les indemniser à hauteur du préjudice subi et c’est aux consommateurs de payer pour les malversations des constructeurs.

Le président Juncker souhaite une égalité dans l’application des droits des consommateurs dans toute l’Europe et c’est heureux. Nous escomptons donc une proposition de la Commission pour harmoniser les réparations et indemnisations de ceux qui ont été lésés par le dieselgate, comme nous l’avons voté.

Le scandale se poursuit avant tout parce que les règles ne sont toujours pas correctement appliquées et la seule manière d’y parvenir, c’est d’avoir des sanctions dissuasives. La balle est maintenant dans le camp des États membres, tandis que se poursuivent les négociations du nouveau cadre européen de réception des véhicules et de surveillance des marchés.

Idéalement, il faudra avoir une agence européenne dédiée. Madame la Commissaire Bieńkowska, vous nous l’avez dit, vous avez reconnu que c’est la meilleure solution pour y parvenir.

Comme les trilogues viennent à peine de commencer, il est encore temps de corriger le tir pour avoir une supervision européenne forte.

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski (ECR). – Panie Przewodniczący! Na aferę „dieselgate” musimy spojrzeć z wielu stron: po pierwsze, mieliśmy do czynienia z ewidentnym oszustwem i wprowadzeniem w błąd konsumentów, którzy nie byli właściwie informowani przez koncerny motoryzacyjne o specyfikacji sprzedawanych im pojazdów. Skandalem jest to, że podmioty odpowiedzialne za to oszustwo w Europie odmawiają współpracy z konsumentami i utrudniają im dochodzenie roszczeń, a jeszcze większym skandalem jest to, że dotąd włos z głowy nikomu nie spadł. Po drugie, musimy uczciwie przyznać, że przyczyną takiej polityki producentów samochodów były rosnące standardy środowiskowe oraz wyśrubowane normy emisji, które znacznie wyprzedzały możliwości technologiczne i generowały ogromne koszty. Nie tłumaczy to oczywiście oszustwa, ale z pewnością było powodem stosowanych manipulacji. I po trzecie, „dieselgate” to dowód na ogromne luki w europejskim systemie homologacji i kontroli pojazdów. Nie uważam jednak, że powołanie kolejnej unijnej agencji rozwiąże ten problem. Państwa członkowskie mają odpowiednie narzędzia do prowadzenia skutecznych testów, ale muszą je efektywnie stosować oraz lepiej koordynować swoje działania, także przy wsparciu Komisji.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová (ALDE). – Pane předsedající, od vypuknutí aféry dieselgate uplynuly dva roky. Co se za tu dobu stalo? Evropská unie představila nová pravidla testování, některá jsme již uvedli v život, jiná na to čekají. Výrobci se omluvili a adaptovali se na nové podmínky.

Bohužel ale v rámci vyrovnání s důsledky aféry došlo k rozdílnému přístupu k evropským a americkým zákazníkům. Americkým zákazníkům odškodnění náleží, druhým, evropským nikoliv. To je velké téma a podle mě by mělo být ještě přehodnoceno. Už proto, že důvěra evropských spotřebitelů klesla k bodu mrazu. Ve skladech se hromadí auta s dieselovými motory, které nikdo nechce. Přitom jsou to vozy, které dnes splňují ty nejpřísnější normy a rozhodně představují menší ekologickou zátěž než patnáct let stará auta, která nám běžně jezdí po silnicích.

Velký kus práce dnes tedy leží na výrobcích. Ti si musí získat naši důvěru zpět. Ale i my jako zákonodárci bychom se měli rychle pohnout z místa. Není důvod otálet se zpřísněním podmínek pro testování aut i veškerou související legislativu. Pro bono zákazníka, výrobců a životního prostředí.

 
  
MPphoto
 

  Stefan Eck (GUE/NGL). – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Dieselskandal ist das beste Beispiel dafür, wohin Klientelpolitik führen kann: Zum Betrug an zig Millionen Autokäufern, zu verantwortungsloser Inkaufnahme gesundheitlicher Risiken, zu massiven Umweltschäden und zum Vertrauensverlust gegenüber der Politik. Was sich die deutsche Regierung, die für dubiose Abgasintervention in Brüssel bekannt ist, im Zusammenhang mit der Dieselaffäre geleistet hat, kann nur als Mittäterschaft und politisches Totalversagen bezeichnet werden. Dass wir heute nicht viel, viel intensiver über eine angemessene Entschädigung der betroffenen Autokäufer in der EU debattieren, ist für mich der Beweis, dass die europäische Automobilpolitik der Kommission vom deutschen Kanzleramt aus dirigiert wird.

Ein kostenloses Software-Update für eine bezahlte Schummelsoftware ist doch ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen und Betrogenen. Wir wären also gut beraten, wenn wir ein intellektuelles Software-Update all jenen Politikern in Brüssel und Berlin anempfehlen würden, die für die Dieselaffäre mitverantwortlich sind, denn sonst sieht der Dieselskandal am Ende wie ein legalisierter Verbraucherbetrug aus.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). – Herr Präsident! Drei Tatsachen: Erstens: Euro-5- und Euro-6-Autos haben hinter dem Motor vier- bis fünfmal mehr Stickoxide als Euro-4-Autos, weil sie den Diesel reiner einspritzen. Und dann müssten diese 1 000 und mehr NOx sehr aufwändig rausgefiltert werden. Das wusste die Automobilindustrie. Sie wollte nicht aufwändig nachrüsten, und sie hat getrickst – 35 Millionen Mal. Wir haben heute 35 Millionen Euro-5- und Euro-6-Autos auf europäischen Straßen. Jeden Tag sterben Menschen in den Innenstädten.

Zweite Tatsache: Software-Updates sind von dem Richter in Stuttgart als fake erkannt worden, sind vom Umweltministerium in Deutschland als fake erkannt wurden. Warum, denken Sie, muss VW in den USA 20 Milliarden Strafe bezahlen? Weil die US-Behörden von Anfang an Software-Updates als fake erkannt hatten.

Und was machen Sie als Kommission? Sie akzeptieren, dass KBA und deutsche Regierung das, was die US-Behörden als fake und illegal erklärt haben, für rechtens halten, Sie machen nichts dagegen, dass in Deutschland nachträglich das, was VW gemacht hat, legalisiert wird. Als Frau Bieńkowska am 24. Juli endlich den Brief geschrieben hat, was ist dann passiert? Dann hat Frau Merkel in Brüssel angerufen, und dann wurde Frau Bieńkowska ein bisschen zur Seite gestoßen, damit vor der Bundestagswahl nur ja nichts an Frau Merkel kommt. Das ist zum Weinen, dieses Spiel! Dadurch werden die Bürger in Europa nicht an Europa glauben.

 
  
MPphoto
 

  Marco Zullo (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scandalo del dieselgate ha fatto emergere quello che molti cittadini già sapevano, ovvero il legame politico tra le case automobilistiche e i governi. Ha fatto emergere il grosso conflitto di interessi tra il controllore, che è lo Stato, e controllati. Sono due anni che discutiamo di come superare questa grave situazione, questo scandalo, questa truffa nei confronti dei consumatori.

Oggi stiamo discutendo, a livello di Commissione, di Consiglio e di Parlamento – siamo in fase di trilogo per il regolamento sulla omologazione – e noi spendiamo parole. Però oggi a me ha colpito una cosa molto importante, ovvero l'intervento del Presidente Juncker, che ha sentito la necessità di parlare dell'industria automobilistica e di quanto sia sconvolto da quello che hanno fatto, perché hanno tradito la fiducia dei consumatori.

Bene, a fronte di ciò mi aspettavo una presa di posizione rispetto a coloro che hanno truffato i consumatori. Invece Juncker che cosa ha detto? Ha invitato gentilmente le case automobilistiche a scusarsi.

E qui per me si traduce quello che è l'impegno della Commissione: allora chiedo ai commissari. Ci state prendendo in giro? Stiamo perdendo tempo o prenderete atto di quello che è successo e punirete chi ha sbagliato?

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp (PPE). –.Het is vanmiddag al een paar keer gezegd dat voorzitter Juncker vanochtend de auto-industrie in zijn speech heeft genoemd en als je die zinnen nog eens goed naleest dan zie je daar veel belangrijke woorden staan. Je wordt niet zómaar genoemd in de speech van de State of the Union en daar is blijkbaar reden voor. Laat ik duidelijk zijn: de auto-industrie is voor Europa van groot belang. Ze schept veel werkgelegenheid en zorgt voor innovatie, export, maar ook mobiliteit voor miljoenen Europeanen.

Aan de andere kant moet het wel netter en schoner. Met netter bedoel ik transparanter, ook wat betreft de kartels, en schoner slaat op de uitstoot en de terugroepacties. We moeten ook ophouden de consument en de overheden te bedriegen. Het is gewoon niet professioneel. Als alles moet worden teruggevoerd op aandeelhouderswaarde dan komen we er niet. Het gaat om een veel bredere doelstelling en dat moeten de professionelen binnen die auto-industrie toch ook begrijpen.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D). – Hr. Formand! Først en tak for, at vi får denne debat her i dag, og at Rådet er til stede, imens vi diskuterer dette, for der er ikke nogen tvivl om, at det er medlemslandene, der i høj grad mangler at levere på dette område. Det er nu to år siden, at skandalen blev opdaget i USA. Og vi er altså stadig langt fra at være i mål med at have løst problemet. Først og fremmest skal vi jo rydde op, og der er vi jo heller ikke i mål. Der er masser og masser og masser af disse forurenende biler, som stadig kører på de europæiske veje, det er altså uacceptabelt, det går for langsomt, og det er medlemslandene, der skal agere her. Så er det også vigtigt, at vi får skabt et system, som gør, at vi kan forhindre noget lignende i at ske i fremtiden. Vi er i gang med at kigge på lovgivningen, men det går godt nok langsomt! Vi mangler endda at få præsenteret lovgivning om, at forbrugerne kan gå sammen og anlægge sag mod bilindustrien, hvis det er det der skal til. Her skal vi altså også op i omdrejninger, så der kan ske noget. Det sidste område, det var faktisk noget af det, Jean-Claude Juncker i dag tog med i sin tale. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi skal undgå tilsvarende skandaler med vores biler i fremtiden, så bliver vi nødt til at investere i at få rene biler i Europa. Vi skal putte penge i denne udvikling, og vi skal have rene biler, og derfor skal vi også turde at tage en diskussion om, hvorvidt dieselteknologien overhovedet har en fremtid.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (ECR). – Het is nu twee jaar geleden dat dieselgate aan het licht kwam. Enkele maanden geleden hebben we hier met een grote meerderheid de aanbevelingen en de conclusies van onze onderzoekscommissie goedgekeurd en onze kernboodschap was duidelijk: dieselgate had vermeden moeten worden, dieselgate had vermeden kunnen worden.

Onverantwoordelijke lidstaten en een nalatige Europese Commissie hebben de volksgezondheid aan de kant geschoven. Vooral zwakke weggebruikers en kinderen worden daardoor getroffen. Er zijn al enkele positieve signalen, zoals de nieuwe verbeterde uitstoottests en de lage emissiezones in sommige steden. Maar zijn we er al? Nee, we zijn er nog lang niet. De berichten tijdens de voorbije zomer dat verschillende autoproducenten prijsafspraken zouden hebben gemaakt, hebben het vertrouwen van de consument opnieuw een knauw gegeven. Ik hoop dat de Commissie en het voorzitterschap van de Raad duidelijk kunnen aangeven hoe zij de druk op de ketel gaan houden om samen met alle actoren die structuurfouten weg te werken. Bescherming van volksgezondheid en van milieu is een gedeelde verantwoordelijkheid.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Dieseltechnologie wurde eingeführt, um die CO2-Ziele zu erreichen, das ist schon gesagt worden. Man hat dabei an CO2 gedacht, aber nicht an NOx. Inzwischen gibt es schon längere Zeit ein Gesetz auf europäischer Ebene, das auch NOx-Grenzwerte vorschreibt. Es hat sich nur schlichtweg keiner darum gekümmert – weder die Autoindustrie, noch die Kommission, noch die entsprechenden Regierungen. Das muss man einfach festhalten, das kam auch in dem Untersuchungsausschuss klar zutage. Deswegen brauchen wir so schnell wie möglich Real Driving Emissions – wir müssen ehrliche Werte haben. Die Verbraucher haben im guten Glauben Dieselautos gekauft und brauchen eine Entschädigung. Software-Nachrüstung ist auch ohne weiteres möglich, genauso wie Hardware Nachrüstung.

Wir müssen mehr nach neuen Wegen für Mobilität forschen. Wir brauchen keine Fahrverbote und keine Technologieverbote. Fahrverbote treffen Pendler, Technologieverbote sind auch falsch. Bei der Elektromobilität haben wir Batterien, wo Kinderarbeit beim Kobaltabbau in Afrika geleistet wird – das ist auch nicht umweltfreundlich. Ein Letztes: Durch Staus gehen der Wirtschaft in Europa jeden Tag eine Milliarde Euro verloren, und natürlich gibt es eine Menge Emissionen, die man einstampfen könnte. Also intelligente Verkehrslösungen sind hier auch eine Lösung.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – Herr Präsident, Vertreter und Vertreterinnen der Kommission! Was wir hier erlebt haben, ist massiver, milliardenschwerer Betrug an Zigtausenden Konsumenten und Konsumentinnen – Menschen, die sich neue Autos gekauft haben im Glauben daran, dass die sauberer sind. Das hat nicht funktioniert. Es war auch ein Betrug an der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger, an den nächsten Generationen, und nicht umsonst müssen die Autokonzerne in den Vereinigten Staaten von Amerika 20 Milliarden Dollar Strafe zahlen.

Und hier in Europa? Die Kommission – das muss auch ich ganz klar sagen – hat hier versagt. Sie haben die Interessen der Konzerne vertreten und nicht die Interessen der Bürgerinnen und Bürger dieses Kontinents. Aber versagt haben auch die deutsche und die österreichische Bundesregierung. Sie haben sich damit begnügt, zu sagen, dass es genügt, wenn man Software-Updates macht und die finanziert. Mein Kollege Claude Turmes hat schon gesagt: Das sind fakes. Das funktioniert so nicht. Notwendig wäre konsequente Nachrüstung mit Hardware und nicht Software, und vor allem auch eine angemessene Entschädigung all jener, die hier in den letzten Jahren um viel Geld betrogen worden sind, und derer, denen die Autofirmen vorgegaukelt haben, das sei jetzt sauberer Diesel. Das gibt es nicht, so geht das nicht.

Dieser Skandal muss als Signal verwendet werden für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Ab 2030 dürfen keine neuen Diesel- und Benzinfahrzeuge mehr zugelassen werden. Das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern dieses Kontinents schuldig. Wir brauchen leistbare und umweltfreundliche Mobilität.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE). – We zijn het er allemaal over eens dat dieselgate een historisch dieptepunt was voor de Europese auto-industrie. Dat zal nog heel veel tijd en geduld vergen voordat het vertrouwen van de Europese consument in de auto-industrie weer is hersteld. Gelukkig zijn er ondanks alle negatieve berichten van de voorbije weken ook een paar positieve elementen die we misschien moeten durven aanhalen.

Sinds 1 september is de real driving emissions test, een veel robuustere en strengere emissietest, van kracht voor de nieuwe modellen en dat is uiteraard positief. Daarnaast bewijzen een aantal automodellen dat het wel degelijk mogelijk is om dieselauto's op de markt te brengen die qua NOx-uitstoot ver onder de Europese norm van 80 mg/km blijven. Het is dus wel degelijk mogelijk, dus laten we druk blijven uitoefenen.

Het werk is uiteraard niet af. Ook de nationale verantwoordelijke overheden moeten meewerken en hun fiscale stelsels aanpassen aan die nieuwe tests, zodat de auto's die het schoonst zijn op de weg ook fiscaal worden aangemoedigd en de lijsten worden aangepast. Laten we ook proberen al die verschillende regelingen rond de lage- emissiezones in al die steden in Europa - die uiteraard goed zijn - wat meer te stroomlijnen. U, commissaris, kunt daar uiteraard een rol in spelen. Vandaag zijn we geconfronteerd met een jungle, een wirwar van 200 verschillende vignetten en emissiestandaarden. Het is onze taak om die wat beter op elkaar af te stemmen in het belang van alle consumenten-automobilisten.

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug (S&D). – Herr Präsident, sehr geehrte Kommission, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Trotz Abgasskandal fährt nahezu jedes zweite Auto in der Europäischen Union mit Diesel. Gleichwohl nimmt der Anteil des Diesels ab. Verehrte Kommission, eben weil der Diesel hunderttausende Mitarbeiter beschäftigt und weil der Diesel gefährliche Stickoxide ausstößt, der die kranken Menschen noch kränker macht, brauchen wir einen europaweiten Aktionsplan – das können nur Sie als Kommission machen. Einen Aktionsplan, der die Veränderungen in der Wertschöpfungskette zunächst analysiert und anschließend Vorschläge für eine industriepolitische Neuausrichtung macht.

Wir wissen, wir reden hier über Elektromobilität, Wasserstoff, Hybride, Power-to-Gas und ähnliches. Nur wenn Sie diesen großen Wurf wagen und die Mitgliedstaaten dazu zwingen, werden wir in Zukunft schneller aus der Dieseltechnologie aussteigen können. Dann werden die Menschen nicht mehr krank werden und nicht versterben, sie werden nicht arbeitslos werden und wir werden auch nicht die Führungsposition weltweit verlieren. Aber diesen großen Wurf und diesen großen Schritt müssen Sie zunächst als Europäische Kommission machen.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso (PPE). – Señor presidente, señor comisario, durante un año hemos estado con la Comisión de Investigación sobre la Medición de las Emisiones en el Sector del Automóvil. Han pasado por ella expertos de toda Europa y hemos podido saber claramente qué es lo que ha ocurrido. A estas alturas tenemos una noción clara de todo lo que ha ocurrido y el texto de las conclusiones, además, nos da pautas y soluciones para los interrogantes planteados.

La prioridad debe ser preservar el medio ambiente y la salud de los consumidores, pero también establecer y promover una legislación con combustibles menos contaminantes y restringir la instalación de dispositivos de desactivación. Lo que no podemos ni debemos hacer es demonizar a los vehículos diésel, ni prohibirlos de inmediato, porque hemos potenciado su desarrollo para reducir las emisiones de CO2 y porque son una parte muy importante de nuestra producción europea.

Pero, eso sí, quizás debemos reflexionar sobre si hemos querido ir demasiado lejos y adoptar demasiado pronto una legislación medioambiental que ha dado lugar a estas manipulaciones para hacer que se cumpliera. La legislación de la Unión Europea, desde luego, debe ofrecer una mayor protección y reparación a los consumidores frente a los casos como el que nos ha ocurrido, pero también debe ser racional y susceptible de ser cumplida y, sobre todo, susceptible de ser controlada.

El texto que votaremos mañana señala claramente la dirección en la que hay que trabajar.

 
  
MPphoto
 

  Massimo Paolucci (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Juncker, certo, servono le scuse delle case automobilistiche, ma non sono sufficienti: servono fatti, scelte coerenti.

Primo: dopo tante belle parole serve una svolta sulle omologazioni. Siamo nella fase finale del negoziato. Non prendiamoci in giro: senza dare più poteri di controllo all'Unione europea, gli Stati nazionali continueranno nell'omologazione ad essere deboli ed accondiscendenti con le proprie industrie nazionali.

Secondo: cosa deve ancora succedere per definire un quadro giuridico chiaro che dia certezze e diritti ai consumatori truffati? La tutela dei consumatori non è un lusso ma un'urgente necessità.

Terzo: non abbassiamo la guardia. Abbiamo letto di presunti accordi, cartelli tra le aziende automobilistiche, per tenere bassi i costi della componentistica ai danni della qualità. Attenzione: evitiamo che, mentre discutiamo di un vecchio scandalo, se ne consumi uno nuovo sotto i nostri occhi. Occorre intervenire subito.

 
  
MPphoto
 

  Jens Gieseke (PPE). – Herr Präsident, Vertreter der Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die aktuelle Dieseldebatte hat zuweilen einen ähnlichen Realitätsbezug, wie ihn die Abgaswerte im Testlabor hatten: so gut wie keinen. Denn auch in 20 Jahren wird es den Diesel noch geben. Er ist und bleibt eine klimafreundliche Zukunftstechnologie und sichert Millionen Jobs. Diese werden bedroht vom Traum vieler Grüner: Dieselverbot und verpflichtende Elektroquote, wie Ska Keller sie auch genannt hat. Leider ist sie nach dem Theater nach vier Minuten schon gegangen, ein wirkliches Interesse an der Debatte scheint sie nicht zu haben.

Auch Martin Schulz fordert inzwischen eine europaweite Quote für Elektroautos. Nur selbst fahren will er keines. Es würde ihm so ergehen wie dem Grünen Ex-NRW-Umweltminister Johannes Remmel. Der hat auf Kosten des Steuerzahlers für über 100 000 Euro ein Elektroauto gekauft und es nach nur 34-mal fahren gegen einen Diesel eingetauscht. Die Batterie reichte nicht.

Wir brauchen für saubere Luft keine Zwangsquote, sondern einen fairen Wettbewerb der Technologien. Und an dessen Ende entscheidet der Verbraucher, ob er mit einem Verbrenner, einem Elektroauto oder innovativer Treibstofftechnologie wie E-fuels fährt. Im Übrigen werden mit diesen innovativen Technologien schon heute Abgasgrenzwerte eingehalten, so fragwürdig diese sein mögen. In Büros liegt der Grenzwert für Stickstoffoxid bei 50 % höher als auf der Straße. Wie kann der Grenzwert am Arbeitsplatz in der Industrie mit 960 Mikrogramm knapp 24-mal höher sein als auf der Straße? Vielleicht kann die Kommission diese Frage beantworten. Diese Grenzwerte scheinen völlig aus der Luft gegriffen.

Ich glaube, auch unsere Debatte und die Kommission müssen wieder zur Realität kommen, genau wie bei den RDE-Tests.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). – Herr Präsident, Herr Kommissar! Es geht um die Gesundheit. Auch das ist ein Thema – der Umweltschutz, die Gesundheit –, zu dem die meisten Europäerinnen und Europäer sagen, das ist die Aufgabe der Europäischen Union. Das ist eine Problemlage, die wir national nur unzureichend lösen können.

Darum geht es auch heute, wir brauchen ein Bündel von Maßnahmen. Eines dieser Maßnahmen war auch die Begrenzung der Abgaswerte bei den KFZ. Die Menschen haben sich darauf verlassen, dass sie, wenn sie diese Produkte kaufen, auch das bekommen, was man ihnen verspricht und zusagt. Wir haben jetzt festgestellt: Man ist betrogen worden – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in Fragen der Zukunft. Wir wissen das und haben das heute schon gehört, dass es pro Jahr 400 000 Menschen in der Europäischen Union gibt, die frühzeitig an Atemwegserkrankungen und damit verbundenen Leiden sterben. Wir wissen, dass allein in Österreich jährlich 8 200 Menschen durch Luftverschmutzung sterben, die zu 20 bis 30 % auch von Dieselfahrzeugen verursacht wird. Das zu leugnen, ist so ähnlich, wie zu sagen, die Erde ist nicht rund.

Ich wünsche mir, dass wir – wie heute vom Präsidenten ausgeführt wurde – die Möglichkeit bekommen, so wie es den Binnenmarkt für die Autos gibt, auch einen Binnenmarkt für Konsumenten zu haben. Wir brauchen die Möglichkeit einer europäischen Sammelklage, denn nur dann wird in dieser Frage europäisches Recht auch wirklich jeder Bürgerin und jedem Bürger zugänglich.

 
  
MPphoto
 

  Luděk Niedermayer (PPE). – Mr President, this scandal is the outcome of the failure of the car industry, economical, technical and moral, and a failure of our principle of the rule of law, and this is bad. We are talking about if the reaction was adequate. Let me make three comments.

First, I believe that the reaction of an individual government is not right. It is not the right response. It is a European problem, European people, European error, so it needs a European fix.

Second, still thousands of Europeans are now everyday buying the cars that most likely are not in line with the law, especially diesels without SCR, and that’s not good. These cars will be on the road for the next 15 years and they will be polluting. The only success is that we were able to adjust the type approval rules and introduce the real driving conditions. But at the end of the day, it seems to me nearly impossible to explain to all people that the reaction is adequate, because bad cars are still on the roads and health is suffering.

Sometimes the crisis by decisive action can be turned to an opportunity to success. I’m afraid we are not at this stage yet, unfortunately.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE). – Herr Präsident! Zur Erinnerung: 23 von 28 Mitgliedstaaten halten Grenzwerte für Stickoxid nicht ein, und so gut wie alle europäischen Autohersteller tragen Verantwortung dafür, dass in so gut wie allen europäischen Mitgliedsländern die Grenzwerte überschritten werden. Ich finde zunächst, liebe Kommissarin: Hier muss die Kommission den strafrechtlichen Blick über den deutschen Tellerrand hinaus kräftig erweitern. Ich finde aber auch, dass die Diesel-Gegner zur Kenntnis nehmen sollten, dass allein in Deutschland die Stickoxidemissionen in den letzten 30 Jahren um 60 % gesunken sind, nicht gestiegen.

Und jetzt das Elektroauto über alles? Öl und Gas bekommen wir aus mehr als 15 Regionen der Erde, die Seltenen Erden für Batterien nur aus China und Kobalt ganz überwiegend aus dem Kongo. Wollen Sie wirklich diese neuen Abhängigkeiten? Wir wollen das jedenfalls nicht. Deshalb müssen wir den Strukturwandel zu den erneuerbaren Antrieben technologieoffen betreiben. E-Mobilität ja, synthetische Kraftstoffe, auch Hybrid, und dazu gehören auch die Dieselmotoren, sonst ist der Strukturwandel nicht bezahlbar. Und ohne Dieseltechnologie wird es auch nichts mit unseren CO2-Zielen.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – Panie Przewodniczący! Z jednej strony państwa Unii Europejskiej ponoszą ogromne koszty w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, a z drugiej strony Komisja Europejska nie egzekwuje narzuconych norm. Ile jeszcze trzeba tego typu afer, abyśmy znaleźli drogę do skutecznej obrony przed nimi?

Proszę Państwa, tysiące konsumentów wybierało samochody na olej napędowy, wierząc, że w ten sposób chronią środowisko, a tak naprawdę zostali oszukani. Najbardziej bulwersuje w tej aferze fakt, że z premedytacją, by zwiększyć zyski, manipulowano wynikami emisji spalin. Można śmiało stwierdzić, że wysiłki Unii Europejskiej służące przeciwdziałaniu zmianie klimatu oraz normy emisji spalin mające zmniejszyć negatywny wpływ motoryzacji na środowisko zostały bezwzględnie zaprzepaszczone i naruszone.

Być może należy zadać sobie pytanie, czy normy, które Komisja Europejska narzuca na różne gałęzie przemysłu, nie są zbyt wysokie, a koszty ich wprowadzenia nie są zbyt duże? Być może jest to temat na następną dyskusję, która powinna odbyć się w Parlamencie Europejskim. Niemniej reguły obowiązują wszystkich i ten, kto je narusza, powinien być z całą stanowczością ukarany. W tym miejscu należy zadać pytanie Komisji: jakie sankcje narzuciła ona na Volkswagena po dwóch latach od chwili upublicznienia afery „dieselgate” i kiedy konsumenci otrzymają takie same odszkodowania, jakie otrzymali konsumenci w Stanach Zjednoczonych? Czyżbyśmy byli konsumentami gorszego rodzaju?

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Mr President, thank you very much for this discussion. I would also like to thank Jyrki Katainen for supporting me in this very challenging issue because I think – and this is also very visible in this room – that there is a basic division in our approach to the problem. Part of our society, part of our governments, part of us in this room, share the opinion that we have to close our eyes, pretend that a transition in not ongoing, and protect and defend old technology. Because this is old technology.

The goal is the same. My goal is the same. I want to protect the industry. I want to protect jobs. I do not want to protect the old technology. We have been discussing this for two years and I think that perhaps even more discussion is needed to really understand that we are in the 21st century and the future of the automotive industry is the non-emission car or a low-emission car, not diesel cars. I know that this will not happen – I have said this many times and also in this room – from one day to the next. I know, and I understand, that every other car in Europe is powered with a diesel engine, but this does not mean that we in this room – you as a Parliament and us as a Commission – should close our eyes and say that nothing has changed since two years ago when the emissions scandal broke. The scandal is not over yet because the industry, as many of you repeated, harmed the health of our citizens and our environment and then, afterwards – as many of you also mentioned – it compensated EU consumers less favourably than consumers elsewhere, forgetting that compensation should be for citizens and for consumers, not for CEOs. This is also our role. We are working on this with Commissioner Jourová. I sometimes have a feeling that we have to protect and save the industry from themselves because this is all about a strong European car industry. This is all about the credibility and reputation of the European industry, which is now very weak. Repeating that we love diesel engines will definitely not change that after what many of you have said.

For more than two years both we in the Commission and the Parliament – thank you very much for this – have been working very hard to put an end to the scandals and enforce the rules. But of course, as we are also noticing, almost every week new allegations appear. As I have said many times before, Member States are only sharing information at our strong request. Some Member States even claim that they somehow cannot enforce the current law because it is not clear enough. For me it is crystal clear that even our existing rules have been broken and are probably still being broken. On top of that, we already proposed a year and a half ago the new type-approval framework that should help in the future and should prevent such a situation. I have to say that I am disappointed that only this month have we finally managed to open a trialogue. This is much too slow, but we will have it. Now that the trialogues have started, let us agree a high—quality new European framework by the end of this year. Let us do our best, both in the Council – I really count on the Estonian Presidency for this – and of course in the Commission and the Parliament.

As we started the discussion in the EMIS Committee, many of you asked for an EU agency. As you also know, I opposed the idea, but I have to admit – and I very much agree with you, Mr Eickhout – that maybe we should be more open on this because the most dangerous and biggest problems now are on—road cars. We will have a type-approval system. It is of course going very slowly, but finally we will have it, but what about the cars that are currently on the road? We really cannot force Member States to take proper action. All the tools – as some of you have also said – are in their hands but they are not using them. They hesitate to do so. Again let me stress that I am open about the European Agency. I have to admit that I might have been wrong about this and that maybe I was too slow in my thinking. So let me stress what needs to be done now.

First, I am determined to pursue the infringement procedures. We took a lot of those steps in May and in December, but we need to ensure the proper enforcement of the current type-approval legislation. Second, as we all know, we have to finalise our work on the effective type-approval system as quickly as possible. Some of you asked about the conformity factor. I can commit for now that I will also reduce the conformity factor of the second RDE package by the spring, maybe also after discussing it with you. I will let you know by how much.

Many politicians, some in this room, claim to be shocked and disappointed with the industry, but these are empty phrases. In the European Union for now words are not followed by actions and this is our problem. It is very easy to repeat that this is a lack of confidence in the industry, that this was a huge problem and that it was cheating, but we need to do something, as I have said before. Member States themselves can bring down the emissions of the existing diesel fleet. They can properly enforce the existing law and, of course, the measures that are taken by the industry have to actually bring down emissions on the road and not only in laboratories. To do so we have to consider again software and hardware measures. That is why I am not fully satisfied with the results of the diesel summits in Austria and Germany because they are very limited to some parts – differently in Austria and Germany – but I think there is an urgent need to discuss it at the Council. I will ask the Estonian Presidency to put this point on the agenda of one of the upcoming Council meetings. I do not of course want the most polluting cars to end up in Central and Eastern Europe, and you are right that this is the situation right now. For now only Member States can prevent this. Do not allow – this is my appeal to some Member States – non-retrofitted cars to be registered on your territories. This is harmful for your citizens, for your environment and for your future.

Finally, let me close with what I think is a very important message because one of the most important things in this very complicated picture is the future of the automotive industry. In November we will present the next mobility package. This will aim to prepare the industry for the future. All of this future work must involve close and very fruitful engagement from the industry side. Without the industry we cannot do it, but they have understood that the way they are going now is not a good way forward. This is not the way to the future. This is the way of the past. That is all from my side. I think both sides and all of us must work to get these changes right. I think we will meet more than once in the future.

 
  
  

IN THE CHAIR: PAVEL TELIČKA
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Matti Maasikas, President-in-Office of the Council. – Mr President, let me conclude by recalling that improving air quality means reducing a number of factors that are relevant in this respect. I would like to mention for instance CO2 emissions that are of major importance for the protection of the climate, whereas NOx emissions have direct effects on human health, and there is an inverse correlation between the two. As one decreases, the other one increases. We welcome the fact that work on CO2 standards for cars and vans is ongoing to foster zero- and low-emission vehicles in a technology-neutral way.

The infringement procedures recently opened by the Commission against eight Member States for breach of EU-type approval legislation are a testimony of the importance of monitoring whether EU law in this area is being properly enforced. Furthermore, Member States are called on to take all necessary measures to ensure that non-compliant cars are fixed or withdrawn from circulation.

This shows again that we need to work hand in hand if we want to reduce emissions of air quality pollutants from road vehicles and thereby strengthen the health of European citizens and the environment. In this work, we have to consider concrete evidence which, among others, includes the work done by the EMIS committee and the inquiries by the Commission.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D’Ornano (ENF), par écrit. – Ce scandale démontre que les normes de l’UE peuvent être inapplicables malgré des intentions louables. La commission EMIS est née début 2016 avec l’«affaire Volkswagen» et visait à savoir si Bruxelles ou les États membres avaient connaissance des écarts entre les normes européennes antipollution et la réalité des émissions des moteurs de véhicules de différentes marques européennes.

Le rapport de la commission d'enquête reproche à Bruxelles comme aux États membres un déficit de contrôle des pratiques des constructeurs automobiles. Or, la plupart des constructeurs abuseraient de la règle qui leur permet de diminuer l'efficacité des systèmes de dépollution dans le cas où ces derniers risquent d'endommager le moteur (article 5 du règlement communautaire n° 715/2007). Par ailleurs, alors que la concurrence est libre entre les organismes nationaux d’homologation, le rapport déplore le fait que l'UE ne dispose pas d'un organisme supranational d'homologation. Enfin, le rapport de la commission d'enquête louait le respect par les constructeurs américains de normes antipollution comparables aux normes européennes. Or, la situation des États-Unis n’est en rien comparable puisque l’usage du diesel est ultra-minoritaire parmi les véhicules légers. Aussi, il convient de rester prudent sur la nature du renforcement des normes européennes en la matière.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. – Para la izquierda del sur de Europa no es noticia que la UE está al servicio de la gran industria alemana. ¿Y qué oligopolio es más poderoso que el del automóvil? Lo vimos en la comisión de investigación del dieselgate, donde se evidenció que la Comisión conocía y permitía las manipulaciones de las emisiones de NOx, aun a costa de la calidad del aire en nuestras ciudades. Y lo vemos ahora, cuando Alemania permite que estos coches diésel sigan circulando sin que las compañías paguen el coste de reparar el hardware de los motores manipulados. Ni Volkswagen, ni Daimler, ni Audi, ni Porsche. Ninguna compañía tiene derecho a fijar cuál debe ser el futuro de la industria del automóvil, y menos violando la legislación vigente. Son la rapacidad y el cortoplacismo de la gran industria alemana los que están retrasando la transición hacia motores más limpios y eficientes. Y si perdemos ese tren, serán los trabajadores quienes pierdan su empleo frente a las importaciones de otros países. Y ese sí que será el fin de la industria del automóvil en Europa.

 

15. Sikurezza kontra r-riskji ta' nirien fil-bini (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the Council and Commission statements on fire safety in buildings (2017/2764(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Mr President, after the tragic accident of the Grenfell Tower in London, many have been asking what the Commission is doing to ensure the fire safety of buildings. I therefore want to use this opportunity and the occasion of this plenary to clarify the responsibilities of the Commission and the Member States in this extremely important matter.

Fire safety is, of course, a complex issue, which is not determined only by the choice of the construction products or how those are tested. Factors playing an equally crucial role are, for example, the general design of the building, the effectiveness of the installed fire detection, fire alarm and fire-fighting systems, the location of the building, potential fire accelerators inside or around the buildings, good maintenance – not mentioned here – of the fire-protection system, and of course, human behaviour.

What is perhaps even more important, fire safety is crucially dependent on the effective enforcement of fire safety regulations at different levels, national, regional and local. Today, under the subsidiarity principles, fire safety in buildings is regulated at the level of the Member States. This is due to important differences in local conditions between Member States. For example, certain Member States do not allow flammable construction products to be used in buildings, while others have no such requirements.

The EU should only undertake actions if the objectives of fire safety cannot be sufficiently achieved by the Member States. Today, the Commission has no compelling proof that national regulations are not reaching this goal. For this reason we consider that it is not justified for the Commission to regulate at EU level in order to ensure the fire safety of buildings.

What are our Commission’s competences? Under the current rules the EU’s role is to make sure that construction products which have the necessary performance requested in given EU Member States are not rejected. To enable this the EU sets common testing methods for specific products, not their safety requirements. Thanks to this, Member States set their own safety requirements for buildings.

The Commission is entrusted with the implementation of the Construction Products Regulation. I will call it the CPR. The CPR is based on Article 114 of the Treaty on the Functioning of the EU. Under the CPR, the European performance tests include the examination of how construction products behave in fire in terms of reaction to fire, resistance to fire and the fire performance of roofs. Furthermore, the Energy Performance of Buildings Directive requires Member States to set minimum requirements for the thermal energy performance of buildings. This legislation does not limit the responsibility of Member States to define requirements on construction products in the field of fire safety – quite the contrary. The various pieces of EU legislation should be applied coherently. Therefore, Member States may equally have requirements on fire safety regarding, for example, the spread of the flame or the emissions of smoke.

Over the last few years, the need for more energy-performing buildings has resulted in a large choice of new construction products being offered in the market for buildings, and their facades, which is equally important.

These modern ways of construction like, for example, the external cladding system, creating a modern facade, and the need to renovate older buildings, have changed significantly the exterior of our buildings. They are thus a challenge to the regulatory authorities of the Member States. Moreover, new emerging issues of the fire performance of construction products which are not yet covered by the CPR are the smoke toxicity from construction products in fire and the fire performance of facades. So they are not yet covered by the CPR. For these two items, the Commission already asked for independent studies long before the Grenfell Tower fire, and the results will provide very useful information I hope for the Commission, for the Member State authorities, and the construction industry alike.

While fire safety is within Member States’ responsibility, the Commission offers to take a facilitating role and add value by bringing the relevant actors together. Therefore, I can commit that we will set up a fire information exchange platform. This forum will facilitate, I hope, the exchange of information between the national authorities and the stakeholders. The platform is expected to examine the issues regarding the various fire safety practices of Member States, lessons learned from the fire accidents in the EU and abroad, experience obtained from new products and technologies, as well as use of fire engineering principles for setting regulatory requirements.

By learning from each other and by sharing information, Member States’ authorities will have the full knowledge of the advantages and disadvantages of the regulatory choices they have to make. For this we need the broad participation of Member States, open discussion of the issues encountered, independence and, of course, objectivity. We are therefore working in close cooperation with the Presidency to organise the first meeting currently scheduled for 16 October, so in one month’s time.

To conclude, let me say that the Commission shares everyone’s concerns to ensure that our buildings are fireproof. As I said, the EU Member States remain responsible for setting the level of fire safety in buildings on their territory, and to enforce their building regulations. We have no proof for now that national rules are not achieving this today. The Commission is examining emerging new issues such as smoke toxicity and the fire behaviour of facades, and it evaluates the functioning of the internal market for construction products. We will act if EU intervention is needed, but not more than is necessary to ensure the single market of construction products. We are fully aware of the regulatory challenges posed to the Member States’ authorities, therefore we believe that the exchange of knowledge and experience among authorities and stakeholders is very important, and we consider it a necessity.

Under the current framework, I believe that this is the best way to contribute to the protection of European citizens. I see the Commission as a facilitator rather than the regulator in this area.

 
  
MPphoto
 

  Matti Maasikas, President-in-Office of the Council. – Mr President, first of all, let me express my deep sadness over the horrible tragedy of Grenfell Tower on 14 June in London. I would like to pay tribute to all the victims and their families. We have to bear them in mind while having today this very important discussion on fire safety.

I commend Commissioner Bieńkowska for having given a thorough overview of the legislative regulatory arrangements that are in place in the field of fire safety in Europe today. Let me just add that the work of the Commission on fire resistance needs to be continued and possibly intensified. Both the European Parliament and Council, as co-legislators and as bodies controlling the legislative power of the Commission have exercised their responsibilities and we are ready to continue to do so. I am convinced that the Member States can follow up on that and that effective enforcement on product markets is possible, without any new shift in the competences or legal responsibilities.

However, should the Commission decide that a new proposal on the performance of construction products as part of harmonisation legislation is appropriate, the Council will of course be examine such a proposal, in collaboration with the Parliament. Finally, outside the legislative work, the Estonian Presidencies supports the forthcoming platform on information exchange on fire safety issues. This is an initiative that had already been prepared by the Commission for some months and that should fit well with other initiatives underway. I am looking forward to the discussion and thank you very much.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Štefanec, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I believe that immediate action should be taken to improve fire safety in buildings for all citizens and prevent a tragedy on the scale of Grenfell Tower from happening again.

Firstly, I think that the Commission should urgently change the approach to facade testing and mandate the European Committee for Standardization (CEN) to develop one harmonised, large-scale test for facades. This large-scale test needs to be designed to reflect real fire conditions in order to properly evaluate the performance of facades in fire.

Secondly, I believe that the Commission should propose new requirements to test the toxicity of smoke from construction products under fire, and to label those products with the results, so that the construction industry and consumers can make informed choices.

Thirdly, the Commission should ensure a much deeper cooperation among Member States to improve fire safety in buildings across the EU. This means collecting comparable data on fire incidents in all Member States, using data to identify best practice in national fire-safety regulations, and sharing and spreading best practice to achieve a tangible improvement in fire safety in buildings.

The proposed actions are fully in line with the principle of subsidiarity. Testing construction products to be used in the common European market is an integral part of the Construction Products Regulation and no additional EU regulation is required to deepen cooperation among Member States.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill, on behalf of the S&D Group. – Mr President, for far too long we have not debated the issue of fire safety of buildings, so it is high time we did so. That was my rationale behind proposing to have this debate on fire safety. Twenty years ago I worked in social housing. Our ethos was simple: social housing provides homes for the most vulnerable so it needs to be of the best quality. Clearly, over the years, this message has been diluted, especially in the UK. Had it not, we would not have had the tragedies, such as Grenfell Tower in June. My heartfelt condolences to the families of those affected.

The issue of fire safety should always be at the forefront of our minds. It should not take losing 80 people in an inferno that could have been prevented. But it is not just about what has happened, but also about what could happen in the future. Across the EU there are too many buildings – hospitals, student accommodation and office buildings – that are vulnerable, and a key lesson from Grenfell is that it is not always the fire, but also the toxic fumes that kill people. EU regulations already require that construction work is done to limit the spreading of smoke and fire, but what we need to do is ensure there are fire sprinklers in all buildings, residential and commercial. These rules also need to be enforced and expanded to inform consumers about the toxicity of materials through harmonised labelling.

We also need to secure better fire testing methods for façades that reflect the reality. It concerns me that shortly after Grenfell, instead of trying to strengthen these regulations, the UK Government supported the ‘Red Tape Initiative’ that classified it as an ‘expensive and burdensome’ ‘red tape folly’ that should be abandoned after Brexit. I think it is far too easy to dismiss regulation as red tape, but these regulations save lives and should be strengthened.

Finally, this initiative is supported by firefighters across the EU who put their lives at risk, but very rarely get the kind of hearing they deserve. I sincerely hope that this House will continue to put this high on the agenda.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the importance of fire safety in buildings was all too tragically highlighted by the horrific events at Grenfell Tower in my home city of London. Following the grief, the anger and, sadly, the shameful attempts by some British opposition politicians to exploit the tragedy to score cheap political points, our priority should now be to continue to help the survivors, to help rebuild their lives.

My hope is that the full public inquiry that the British Prime Minister has rightly ordered will reveal: why did it happen, what can we learn, how do we prevent a repeat of this terrible tragedy? When MEPs met firefighters from across the EU last week, they told us that this tragedy could easily have occurred in any of their cities. A British firefighter told me that in the UK, an apartment in a high-rise building with the door shut should be able to contain a fire for 40 minutes to allow time for evacuation and to put out the fire. But at Grenfell, the initial reports suggest that the door to a flat may have been open and that the fire escaped through the window and spread by the flammable cladding in a matter of minutes. These are, of course, just initial reports and have yet to be verified.

A Belgian firefighter explained that plastics containing petroleum release oils and toxic smoke, making their job more dangerous and suffocating victims. They shared concerns over single staircases in some high-rise buildings, which means that those fleeing fires may block emergency services entering the building. They told me that they are now assessing which buildings in their cities contain similar dangerous cladding. So many issues were exposed by this tragedy that I hope that the Commission’s exchange or proposed exchange will address. But whichever city or country you are from, we need to make sure that at best, such a tragedy does not occur again and at worst, emergency services are able to put out the fires and evacuate residents safely.

We owe this to all our citizens and the emergency services that keep us safe. And if you will allow me, as a Londoner born and bred, I am proud when I hear stories of individuals and communities from across London and the UK who came together to support those who had suffered the greatest of losses. Let me end by expressing my deepest sympathies for the victims and their loved ones.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, every day there are 5 000 fire incidents in the EU. The horrors of Grenfell Tower have brought this to the media’s attention, but fire is something that affects the lives of EU citizens no matter where they live. For too long, we have said this is an issue of national competence. But while the devastation of fires might be local, the sources of what is burning is not. Every part of your house, from the walls to the furniture inside, are products of the single market, and therefore national actions alone will not increase fire safety in the EU.

Commissioner, the time has come for the creation of a fire safety strategy for Europe. We need an EU-wide action plan which includes a single EU system to collect comparable fire data and statistics among Member States in order to identify recurring issues and risks; a cooperative forum between Member States to share best practices; and reform of how we test products for fire safety, including for toxic smoke.

Like with vehicles, now is the time to take the tests out of the laboratory alone and to test against real life situations. Commissioner, I know that the ALDE Group is willing to revise current and on-going legislative work to ensure that we can get this right. My take-away from this debate is that you have the political support of Parliament to act on fire safety, so I encourage you to do so.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, along with my colleagues I also want to express my condolences to all those affected by the Grenfell fire because I am also elected from the region of London, as is my colleague Syed Kamall.

We still do not know the final death toll from that fire, but we do know that the tragedy itself was a result of a number of factors about regulation, or the lack of effective implementation of regulation, about building design, and about smoke and toxicity. Cyanide gas was certainly related to some of the deaths, but also attitudes to social housing tenants. It was certainly felt by many in the community to have been a part of the tragedy that unfolded – not being listened to, procurement priorities, not prioritising safety – and indeed compounded by the poor disaster response.

So we do need to learn from each other. We do need an effective fire prevention strategy at European level. We need to upgrade our Regulation so that it is fit for purpose wherever you may be living in the European Union, and we also need to listen to the experience of those affected by fire to actually input too from their experience in prevention.

 
  
MPphoto
 

  Peter Lundgren, för EFDD-gruppen. – Herr talman! Mot bakgrund av tragedin i Grenfell Tower i Storbritannien måste vi arbeta intensivt med denna fråga. Brandsäkerhet är en stor samhälls- och säkerhetsfråga. Siffror tyder på att det förekommer minst 5 000 brandincidenter dagligen i EU. I många, möjligen i de flesta, av dessa händelser påverkas ett samhälle, ett företag eller en familj ofta i flera år och ibland, som i Grenfell, för hela livet.

Bränder har också avsevärt ändrat karaktär under de senaste decennierna. Detta beror på nya, mer lättantändliga material. De flesta europeiska länder har emellertid inte uppdaterat sina brandbestämmelser på ett adekvat sätt för att följa med den snabba förnyelsen av byggmaterial som flödar in på marknaden.

På europeisk nivå har de harmoniserade brandprovnings- och klassificeringsreglerna inte uppdaterats tillräckligt för att hantera moderna byggmaterial. På detta område måste EU ta krafttag för att rädda liv. Ingen ska behöva dö i en brand.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr, im Namen der ENF-Fraktion. – Herr Präsident! Leider braucht es immer schlimme Katastrophen wie den Großbrand des Londoner Grenfell Tower, um Verbesserungen herbeizudiskutieren und zu versuchen solche auch einzuführen. Ich begrüße die Initiative von „Fire Safe Europe“ ganz besonders, weil ich auch selber aktives Mitglied einer Feuerwehr bin, und daher sind mir aus meiner Praxis drei Punkte sehr wichtig: Ziel sollte es erstens sein, die hohen Standards, die wir in Europa haben – wie in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz – auch als Basis zu nehmen beziehungsweise als Best Practice heranzuziehen.

Zweitens: Die Sicherheitsauflagen für Objekte müssen sich auch nach der Größe und Nutzung des Objektes orientieren. Was für ein Bürohaus mit 30 Stockwerken richtig und wichtig sein kann oder ist, muss nicht unbedingt für einen einstöckigen Bungalow auch klug sein. Drittens ist mir wichtig, dass es auch zu einem Ausgleich zwischen Sicherheit und Innovation kommt. Ich denke hier an den Energiesparsektor, dass hier auch dementsprechend Überlegungen angestellt werden. Es gibt auch ein Projekt in Schweden, das sich bereits mit diesem Thema befasst. Ich bin über alle Maßnahmen, die in Europa getroffen werden, sehr glücklich und werde es auch dementsprechend tatkräftig unterstützen.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, τα πρόσφατα περιστατικά στα οποία θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές κατέδειξαν την ανάγκη να επανεξεταστεί όλο το νομικό πλαίσιο σχετικά με την πυρασφάλεια από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αρχικά, θα πρέπει να πιέσουμε προς την κατεύθυνση χρήσης νέων υλικών που θα μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο τόσο προκλήσεως πυρκαγιάς όσο και τη διάδοσή της σε περίπτωση συμβάντος. Επιβάλλεται να καθοριστεί μία νέα μεθοδολογία δοκιμών που θα αναπαριστά ρεαλιστικά τη συμπεριφορά των υλικών στην πράξη και δεν θα είναι απλώς μία αποστειρωμένη ή και υπό ιδανικές συνθήκες δοκιμή εργαστηρίου. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας πως το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων σε πυρκαγιές οφείλεται στην εισπνοή τοξικών αναθυμιάσεων, σε ποσοστό μάλιστα 60%. Όσον αφορά τον μεγάλο αυτό κίνδυνο πιστεύω πως δεν έχουμε κάνει ουσιαστικά τίποτα και είναι επιτακτική η ανάγκη να επιβάλλουμε τη χρήση υλικών που θα το μειώσει σε μεγάλο βαθμό. Το ίδιο δε ισχύει και για τον κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς μέσω της δημιουργίας φλεγομένων σωματιδίων όπου και εκεί το σημερινό ρυθμιστικό πλαίσιο υστερεί.

Τέλος, προτείνω την άμεση δημιουργία κρατικού φορέα πυρασφάλειας, σε όποιες χώρες δεν υπάρχει ήδη, ο οποίος και θα ελέγχει την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών στις ανεγέρσεις κτηρίων ενώ θα φέρει και την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). – Senhor Presidente, caros Colegas, é lamentável que tenha sido necessária uma tragédia na Torre Grenfell, que ceifou a vida a dezenas de pessoas, para estarmos a ter este debate pela primeira vez e os Estados-Membros e a Comissão Europeia levarem a sério os problemas na segurança dos nossos edifícios. Já assisti a este filme com o Número de Emergência Europeu e não me satisfaz tão pouco.

A tragédia de Grenfell aconteceu em Londres, mas poderia ter acontecido em Lisboa, em Paris ou em Tallinn. Este é um problema europeu e deve ser abordado a nível europeu. Os padrões de segurança contra incêndios variam entre os Estados-Membros. Alguns são melhores do que outros, mas todos estão a falhar. O princípio da subsidiariedade não pode nem deve ser um escudo para lavarmos as nossas mãos e as nossas consciências.

Um bombeiro dinamarquês ligado ao movimento Fire Safe Europe, que está no exterior desta Câmara, chamou-me a atenção para o facto de que, enquanto ele e os seus colegas estão confiantes em lidar com incêndios dentro de uma sala, quando se trata de fachadas externas não conseguem controlar a rápida propagação das chamas. Isto deve-se à introdução de materiais altamente inflamáveis nos nossos edifícios e ao facto de os Estados-Membros não terem atualizado a regulamentação relativa a incêndios, aos novos materiais que chegam ao mercado e também à toxicidade dos fumos da sua combustão.

A BBC há uma hora revelou a alta perigosidade da combustão dos químicos encontrados na tragédia de Londres.

Solicita à Comissão que tome uma decisão forte e decisiva nesta questão, exorto todos os Colegas a prometer o seu apoio a um único objetivo: a segurança dos nossos cidadãos. Contra o fogo não há mais tempo a perder, é hora de agir.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (S&D). – Mr President, the Grenfell Tower disaster saw 18 known people dead, with dozens more injured in a blaze of which fire-fighters had never seen the like before. I want to put on record our gratitude in this House towards our emergency services staff who day-in, day-out, put their lives at risk to save others across our Member States.

We in this House cannot allow a disaster like Grenfell to happen again. The evidence and enquiry into Grenfell had ramifications across the EU and the British Government, while still a Member of the European Union, has a responsibility to work with its European partners and share information to prevent another tragedy like this from happening. The European Commission are to be commended for having the foresight before the Grenfell Tower tragedy to undertake a study on the need to assess the smoke toxicity of construction products. As a standing rapporteur of this House on construction products, I want to emphasise that smoke toxicity from burning construction products and their testing is an important subject, particularly concerning the health and safety of our emergency services personnel, as well as the victims of fires.

In the case of Grenfell, as others have acknowledged, it is generally accepted that the material and structure of the facade enabled the fire to spread as it did. My understanding is that there are currently two facade tests, a large one and a small one, with Member States choosing which one. In the UK, it is the large scale that it is chosen. In the light of the differences across Member States in facade testing, will the Commission adopt a harmonised European method to assess the fire performance of facades, which would guarantee a sufficient level of fire safety to EU citizens?

Given the complexity and the nature of the question of fire safety, it is important that national authorities communicate and exchange best practice and it is brilliant today that we have seen action about the platform that has been announced by the Commission. But as currently all Member States regulate fire safety individually, one simple way forward where action could make a difference, is if Member States have a common approach towards the collection and sharing of data.

 
  
MPphoto
 

  Anneleen Van Bossuyt (ECR). – De beelden van de Grenfell-toren staan in het collectief geheugen gegrift. Helaas is het menselijke leed dat door brand veroorzaakt wordt, een dagelijkse realiteit in de Europese Unie. Jaarlijks worden er ongeveer 70 000 Europeanen met brandwonden in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 5 000 incidenten per dag. Vanuit de Europese Unie kunnen we niet alle problemen oplossen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat we op ons bevoegdheidsdomein de problemen aanpakken.

Ik stel twee zaken voor die hier ook al vernoemd zijn. Ten eerste moeten we zorgen voor betere testprocedures. De bouwmaterialen moeten in realistische omstandigheden getest worden en we moeten ook meer inzetten op het testen van de toxiciteit, want het zijn vaak de giftige stoffen die vrijkomen bij verbranding die een extra bedreiging vormen voor de gezondheid van de mensen. Ten tweede - en ik ben blij dat de Commissie dit aankondigt - moet er een platform komen waar de lidstaten beste praktijken kunnen uitwisselen.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFDD). – Mr President, as a London MEP, I must also speak about the Grenfell Tower tragedy in which at least 80 people died horrifically. Now the official inquiry must establish exactly what happened, how and why.

When Grenfell Tower was built, the original cladding material was inert. Fire could not pass through or behind. Since then, specification regulation has passed from national governments to the European Union. EU regulations required a 20% reduction in energy consumption in buildings such as Grenfell under the 2020 energy policy. To achieve this, the local authority may have used combustible material in the cladding when the building was refurbished last year.

The questions for the inquiry to answer are: firstly, exactly what regulations were applicable; secondly, were they strictly adhered to; and thirdly, if they were, then how can they be changed quickly in order to prevent any similar future tragedies in the UK or indeed Europe.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Paní komisařko, já jsem se zájmem vyslechl vaše vystoupení a musím říci, že se s ním téměř absolutně ztotožňuji. Děkuji za něj a jsem rád za realistické cíle, které jste zde jasně definovala. Myslím si, že pole působnosti Evropské komise je právě v oblasti jednotného trhu se stavebními materiály.

Zkrátka a dobře, Evropská komise může udělat kus práce v oblasti zvýšení bezpečnosti stavebních materiálů, které se v Evropě používají, co se týče jejich hořlavosti jako takové, a také v oblasti již několikrát zde zmiňované toxicity kouře stavebních materiálů. Myslím si, že zde Evropská komise může nechat zpracovat studie, které mohou do budoucna zvýšit bezpečnost materiálů, které se v Evropské unii prodávají a které potom slouží ve stavebnictví.

Na druhou stranu říkám, nejsem příznivcem nějakých dalších regulací, které by dopadaly na samotné občany. Zde bychom měli respektovat už také zmiňovanou subsidiaritu, která jasně říká, že základ protipožární ochrany spadá do působnosti jednotlivých národních států. Ale souhlasím s Vaší tezí, kterou jste zde řekla, že Evropská komise může být zprostředkovatelem, může být koordinátorem mezi jednotlivými národními orgány, mezi jednotlivými kontrolními orgány a výměna informací mezi jednotlivými národními orgány může výrazně zvýšit bezpečnost jednotlivých budov. Takže i toto podporuji a děkuji za Vaše vystoupení.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il numero degli incendi e le loro dimensioni negli ultimi anni confermano che siamo di fronte a un problema gravissimo che riguarda tutta l'Europa e che per essere contrastato ha bisogno di politiche comuni, convergenti: non si può lasciare ai singoli Stati membri il compito di prevenire o di intervenire quando si rende necessario.

Per questa ragione, credo che il punto dal quale partire sia la modifica del regolamento sui materiali da costruzione, a cominciare da quelli che riguardano le facciate e il rivestimento degli edifici: i singoli materiali, ma anche gli effetti che vengono prodotti dalla loro mescolanza, dal fatto che vengono utilizzati spesso insieme con conseguenze assai gravi, come si è visto in più di una circostanza.

Il secondo tema è approfondire la tossicità dei fumi dei materiali anche all'interno. Non è vero che tutto ciò che capita dentro è prodotto da ciò che ognuno di noi ha in casa o da ciò che occupa i vani e gli appartamenti; riguarda anche i rivestimenti interni, e anche questi hanno bisogno dello stesso severo controllo.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR). – Mr President, whilst it is very welcome that Parliament is having the debate this afternoon, I personally wish it did not have to happen in the wake of the terrible Grenfell Tower tragedy. I have been raising the need for a greater focus on fire safety in the EU for many years, calling for greater horizontal thinking in the legislative process and I now hope that the issue will become a priority for Member States and for Members right across the EU. But keeping this tragic event in mind, we must think what sensible steps Member States and the Commission can take.

It is the responsibility of Member States to ensure fire safety regulations and standards are applied by industry and enforced by public authorities. Prevention must be the priority going forward, which can only happen through the vigorous enforcement of existing rules relating to the design, construction and the maintenance of buildings. I hope that Member States and the Commission are able to work with industry and the necessary organisations and representatives to find a solution that makes the Grenfell tragedy the last.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che sia assolutamente compito dell'Unione europea garantire la sicurezza dei cittadini che si muovono e vanno a vivere in un paese diverso dal proprio. Purtroppo, nell'incendio della Grenfell Tower di Londra sono morti anche due ragazzi italiani, una giovane coppia di architetti che venivano proprio dalla mia regione. Penso avessero diritto di vivere in una casa sicura.

Purtroppo, un'agenzia della BBC di poco fa ci dice che l'isolante della Grenfell Tower, quello che bruciando sprigiona cianuro, è stato rilevato in 34 edifici in un quartiere a est di Londra, Havering, comprese nove residenze per anziani.

Abbiamo letto che la tipologia degli incendi negli ultimi decenni è cambiata, perché sono cambiati i materiali. Non siamo stati veloci abbastanza, in certi paesi meno che in altri, nell'adeguare la normativa a questi cambiamenti delle tecniche e dei materiali di costruzione. Il mio paese ha fatto tanti passi in avanti dagli anni Novanta in poi. Però io credo che non si faccia mai abbastanza. Il mio paese già potrebbe dare alcune buone pratiche perché, per esempio, da noi non si sarebbe mai potuto rivestire un palazzo alto come la Grenfell Tower nel modo in cui è stato rivestito, il che, è stato detto dai tecnici, è uno dei motivi per cui l'incendio si è sviluppato così tanto.

Allora, sono d'accordo con quanto propone la Commissione, ma penso sia solo un primo passo: dobbiamo fare molto di più per garantire a tutti i cittadini lo stesso livello di sicurezza.

 
  
MPphoto
 

  Arndt Kohn (S&D). – Herr Präsident, liebe Frau Kommissarin, liebe Kollegen! Wie wir wissen, sind Fassadenbrände kein britisches Phänomen. Auf der ganzen Welt, in ganz Europa sterben Menschen an Rauchvergiftung, viele infolge von Fassadenbränden, auch in Deutschland. Fünf Tote bei einem Brand in Köln 2005, drei Tote bei einem Brand in Duisburg im letzten Jahr, um nur zwei Fälle zu nennen. Ein Problem heißt Polystyrolschaum. Er ist billig, ist umweltschädlich, ist toxisch und begünstigt die Ausbreitung des Brandes auf weitere Geschosse, wenn keine Brandriegel verbaut wurden. An dieser Stelle können wir von Ländern wie Österreich oder Frankreich lernen, hier sind Brandriegel in jedem Geschoss Pflicht.

Wir brauchen also europäische Regeln, die Fassadenbrand in der ganzen EU einen Riegel vorschieben – einheitliche Regeln, nicht nur eine Diskussionsplattform. Wir brauchen ein einheitliches und unabhängiges Prüfverfahren – nicht nur, damit die Bewohner der Häuser geschützt werden, sondern auch, damit unsere Feuerwehrleute, die ihr eigenes Leben auch für uns riskieren, diese Einsätze ohne Gesundheitsschäden überstehen. Die Opfer können wir nicht zurückbringen, aber wir können weitere Opfer verhindern.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – România a fost marcată de tragedia din clubul Colectiv, un incendiu în care au murit 64 de persoane și am avut, și avem 147 de răniți. S-a întâmplat în 2015, era la putere guvernul socialist, care este și astăzi. Și este responsabil. În România, și astăzi, normativul de siguranță la incendiu P118 este vechi de 18 ani și este și acum blocat la Ministerul Dezvoltării. În Uniune, toxicitatea fumului și a produselor de construcție nu este testată, chiar dacă fumul este cel mai mare ucigaș din incendii. 41 % dintre victimele incendiilor sunt omorâte de gaz, fum și emisii toxice. Cerințele existente pentru testarea și etichetarea produselor de construcție pentru cazuri de incendii nu impun indicarea toxicității fumului. Distribuirea urgentă a marilor arși între spitale europene cu secții speciale trebuie să fie reglementată în cadrul mecanismului pentru protecție civilă. Toate acestea trebuie să fie parte dintr-o strategie europeană, pentru că 5 000 de incendii omoară oameni în fiecare zi în Europa.

(Președintele întrerupe vorbitorul)

 
  
MPphoto
 

  Michał Boni (PPE). – Pani Komisarz! Jest coś budującego w akcji strażaków z całej Unii Europejskiej, by bezpieczeństwo przeciwpożarowe uczynić tematem publicznym. Jeśli praca strażaków ma być efektywna, to oprócz hartu, wyszkolenia i nowoczesnego sprzętu potrzebna jest świadomość społeczna zagrożeń ogniowych i dbałość o to, by wszystkie budynki i ich fasady odpowiadały normom przeciwpożarowym. W wielu krajach przepisy są przestarzałe albo budynki są niedostosowane do wymogów. W Polsce od lat wymagana jest analiza toksyczności dymu z różnych materiałów budowlanych, jaki powstaje podczas pożaru. To, jak i testy wytrzymałości przeciwpożarowej muszą być obowiązkowe wszędzie, by eliminować elementy najbardziej toksyczne i oznaczać je. Nie wystarczy doceniać strażaków. Trzeba w ich działania inwestować i stymulować zmianę przepisów w różnych krajach, by poprawiać bezpieczeństwo. Kluczowa jest europejska platforma wymiany danych dotyczących zagrożeń i dobrych praktyk, by uczyć się wzajemnie najlepszych rozwiązań.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). – Gospodine predsjedniče, zaštita od požara važna je za cijelo naše društvo. Statistike pokazuju da se svaki dan u Europskoj uniji dogodi najmanje pet tisuća požara. To je dva milijuna požara godišnje, dok njih 90 % počinje u zgradama. U posljednjih nekoliko desetaka godina požari se razvijaju brže nego ikada i postaju sve opasniji.

To je uvelike zbog većeg korištenja zapaljivih materijala u zgradama. Većina europskih država nije ažurirala protupožarne propise na odgovarajući način kako bi se uskladili s novim građevinskim materijalima na tržištu. Na razini EU-a norme za protupožarno ispitivanje i klasifikaciju nisu također ažurirane na odgovarajući način. Moramo inzistirati na najvišoj razini zaštite od požara za građane Europske unije. Sve manje od toga nije dovoljno.

Možemo i moramo učiniti Europsku uniju sigurnom od požara. Moramo zaštititi naše građane, ali i vatrogasce, čije se zdravlje također narušava te su izloženiji i riziku od tumora. Kao dobrovoljna vatrogaskinja ovom prilikom želim zahvaliti svim vatrogascima diljem Europske unije što spašavaju ljude i imovinu i što svojim primjerom i životom svjedoče kakvi ljudi trebamo biti.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (PPE). – Senhor Presidente, em junho assistimos horrorizados ao incêndio que destruiu a Grenfell Tower onde perderam a vida 79 pessoas. Sabemos agora que a torre foi construída nos anos setenta e reabilitada no ano passado. No entanto, o revestimento novo nunca foi testado contra incêndio e as queixas dos moradores nunca foram atendidas.

Todos sabemos que na gestão do risco de incêndio a prevenção assume importância elevada. Na semana passada, estive com bombeiros de toda a Europa que estiveram no Parlamento a exortar as instituições da União Europeia a agir em prol da segurança dos edifícios e a priorizar normas sobre a segurança nos edifícios que passem por métodos mais eficazes nos testes de fogo, nas fachadas, rotulagem harmonizada e melhoria na informação ao consumidor, bem como o desenvolvimento de uma estratégia europeia que vise uma abordagem integrada e coordenada neste âmbito.

Senhora Comissária, se a responsabilidade para o estabelecimento das regras sobre os limites de segurança nos edifícios cabe aos Estados-Membros, a vida, a saúde e o bem-estar dos cidadãos europeus é uma responsabilidade coletiva de todos nós, que nenhum princípio ou regra de subsidiariedade pode ser invocada para afastar.

 
  
MPphoto
 

  Marek Plura (PPE). – Panie Przewodniczący! Po londyńskiej tragedii wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie może się ona powtórzyć. Potrzebujemy bezpieczniejszych materiałów budowlanych, lepszego systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego, kompleksowych rozwiązań także na szczeblu europejskim. Chcę, aby w tej dyskusji pojawił się wyraźnie wątek osób niepełnosprawnych. Proszę sobie wyobrazić sytuację człowieka na wózku inwalidzkim, który w chaosie pożaru ma samodzielnie ewakuować się schodami. Alarmy przeciwpożarowe, systemy ostrzegania muszą także być dostępne w praktyce, a nie tylko w teorii, dla osób niewidomych czy głuchych. Konieczne jest więc opracowanie systemu skutecznej pomocy i płaszczyzny wymiany najlepszych praktyk.

Pani Komisarz, pragnę zadeklarować ze swojej strony wszelką możliwą pomoc w tej sprawie.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la recente tragedia della Grenfell Tower deve portarci a rivedere il nostro approccio in materia di sicurezza antincendio negli edifici. Su questo tema i governi nazionali sono i primi chiamati a intervenire, ma anche l'Unione europea può svolgere un ruolo importante.

Dobbiamo lavorare sulla prevenzione. Condivido la proposta di una piattaforma UE per lo scambio di informazioni e migliori prassi per migliorare la sicurezza antincendio. Occorrono dati comparabili e test credibili di comportamento delle facciate degli edifici in caso di incendio. Va assicurata la trasparenza del livello di tossicità del fumo generato dall'incendio dei singoli prodotti da costruzione.

Il riesame del regolamento sui prodotti da costruzione può rappresentare l'occasione ideale per migliorare la normativa. Ogni prodotto costruito con marcatura CE, oltre ai valori di sicurezza antincendio, dovrebbe presentare un'indicazione della sua tossicità al fumo. Questo elementare principio di trasparenza è condizione indispensabile per responsabilizzare costruttori e consumatori, consentendo di adottare scelte informate sui prodotti da costruzione.

 
  
MPphoto
 

  Wajid Khan (S&D). – Mr President, the shocking pictures of the Grenfell Tower blaze must serve as a wake-up call to all law makers, and we must work towards a common fire safety strategy. I recently met with colleagues from the University of Central Lancashire in my constituency, and they pointed out that while fire toxicity in trains, planes and ships is regulated, there is a real lack of regulation in the construction sector. Renovation works at Grenfell were inspected 16 times by the local authority, showing current rules simply aren’t fit for purpose.

So I urge the Commission to do two things: first, to meet with the scientists and experts as part of the DG GROW study, and secondly to incorporate an assessment of the fire toxicity of construction products into the existing regulation. This both benefits and protects consumers because we need a fire strategy that puts people first and it is shameful that it has taken a tragedy like Grenfell to put fire safety back on the agenda.

 
  
MPphoto
 

  Tim Aker (EFDD). – Mr President, what happened at Grenfell is a terrible tragedy and I agree with all the speakers that have said that better regulation must be implemented, but who is going to monitor this? I can say that I am one of a very few, if not the only local councillor, to have spoken in this debate, and I deal week-in, week-out, with local government repairs and maintenance. I know from experience that the current regime of contracting out and tendering out maintenance and repairs of council properties, like the Grenfell Tower, is an absolute disaster. They deal on the profit motive instead of human welfare, and until we bring council maintenance and repairs back in-house, you can say everything you like about repairs and everything you like about maintenance, but unless it is brought under complete democratic control and accountability then all the goodwill will be for nothing.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, μια φωτιά που ξεκίνησε από την κουζίνα ενός διαμερίσματος στο Λονδίνο και οδήγησε στο θάνατο δεκάδες πολίτες έγινε η αιτία να αναφερόμαστε σήμερα στην πυρασφάλεια των κτηρίων. Η πυρκαγιά όμως που ξεκίνησε από μολότοφ που πέταξαν αντιεξουσιαστές, χαϊδεμένα παιδιά της κυβερνώσας παράταξης στην Ελλάδα, στο υποκατάστημα της Μarfin το 2010 κατά τη διάρκεια των ταραχών στην Αθήνα εξαιτίας των μνημονίων που επιβάλλονται στη χώρα μου, την Ελλάδα, και κατά τη διάρκεια της οποίας βρήκαν το θάνατο τρεις νέοι άνθρωποι και ένα αγέννητο το παιδί δεν συγκίνησε κανέναν.

Όπως, μετά τη σημερινή συζήτηση, τα κτήρια θα βελτιωθούν, τα μέτρα πυρασφάλειας θα ενισχυθούν και οι αντίστοιχες διατάξεις ανέγερσης κτηρίων θα γίνουν πιο αυστηρές, έτσι και η πολιτική της Ένωσης, που οδήγησε σε αυτοκτονίες εκατοντάδες συμπατριώτες μου και δημιούργησε εκατομμύρια ανέργους στα όρια της φτώχειας, οφείλει να αλλάξει, αλλιώς «καήκαμε».

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Matti Maasikas, President-in-Office of the Council. – Mr President, this discussion makes it crystal clear: we all know where we are in terms of the regulatory and legal arrangement here. The work of the Commission in assessing the situation must be pursued and, if needed, intensified, and should the Commission come out with a new proposal on it, I can reassure you that the Council is ready to discuss.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Mr President, Honourable Members, thank you very much for this exchange of views. I think it was very important for all of us to have it today. First things first, of course, I have to say that the Commission and I personally share more of your concerns. I also share your conviction that the tragedy like the one in London must not happen again, and we have to do our best to ensure this.

I want to conclude with three points. First, as I said before, for now we have no proof that national rules are not working but, of course, the Commission is examining now the new issues which were mentioned by many of you like smoke toxicity and the fire-behaviour of facades with independent studies. I want the results of this work to be concluded and to have it before 16 October, so before the first meeting of our new fire information exchange platform.

Second, we will act when EU intervention is needed. Of course, we treat our fire information exchange platform as a first step, and of course we can re-examine what else we can do after discussion between the Member States and between the stakeholders – because industry will be an important stakeholder and an important partner in the platform. We can think about steps to be taken in the future.

But of course, and this is my deepest conviction, we should do no more than is necessary to ensure the single market of construction products. So let’s wait until 16 October, and let’s discuss the issue. We do not have any proof that it’s not working now – there are national regulations that are not working but of course, the first thing is the national regulations and the second thing is enforcement of those regulations, and this also we should examine.

These are the three points from my side and of course I am open to any comments and any discussion with you on this important issue.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed, but the issue is not closed. I think it was clear today that we have just embarked on a process which will bring us back to the issue.

May I also take this opportunity to extend sympathy and condolences, not just to our British colleagues, but especially to those who were enormously and tragically affected by the fire.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. – V Európskej únii máme každý deň viac ako 5 tisíc mimoriadnych požiarnych udalostí. Každý rok v Európe musí byť hospitalizovaných okolo 70 tisíc ľudí v dôsledku požiarov. Každý rok spôsobia požiare v EÚ škodu, ktorá je väčšia ako celý rozpočet EÚ. Oheň spôsobuje nielen veľké ľudské a materiálne škody, ale aj zničenie dôležitých dát, znižuje produktivitu, zvyšuje nezamestnanosť a bankroty firiem. Má dopady na uhlíkové emisie a je veľkou výzvou pre udržateľnosť zdrojov energie a životného prostredia. Nevieme, ako sa ktoré stavebné výrobky správajú v situácii reálneho požiaru. Rovnako nevieme, nakoľko sú toxické splodiny ich prípadného horenia. V priebehu najbližších 30 rokov na Slovensku narastie o jednu štvrtinu počet budov určených na bývanie. Podobne aj v mnohých iných krajinách EÚ. Je veľmi dôležité, aby tieto milióny nových bytov a rodinných domov boli bezpečné. Drvivá väčšina zranení a úmrtí pri požiaroch budov je pritom spôsobená práve účinkami dymu a jeho toxicity. Je preto kľúčové, aby sme v Európe mali lepšie a harmonizované testovacie metódy stavebných výrobkov, ktoré dokážu overiť ich správanie v prípade požiaru. Musíme vedieť poskytnúť spotrebiteľom informácie o toxicite a nebezpečných materiáloch niektorých stavebných konštrukcií a zatepľovacích systémov a prehľadne rozlišovať výrobky podľa miery ich toxicity.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), in writing. – I call on the Commission and the Council to stop playing the competence alibi game and to agree to assess fire smoke toxicity. We know that fire smoke is not only responsible for half the deaths in building fires, it also represents long-term health risks for those who survive such tragedies, including those risking their lives to save others on a daily basis – firefighters. Today, our health is at risk by failing to address this issue. We test construction materials for smoke opacity, but not toxicity. That’s wrong. Buildings have changed radically since the Construction Products Directive (CPR) introduction 17 years ago. Combustible materials have replaced brick and metal; they burn quickly, releasing different amounts of toxic gases. Conclusion: information about toxicity of burning construction materials must be available to our citizens, architects, traders so everyone can make informed decisions. Why not add fire toxicity to the classification system of the CPR? With fellow MEPs, we proposed this at our conference in Parliament two years ago. The Commission’s response could have been quicker; nevertheless I encourage the Commission during its current assessment of such idea and I ask the Council to cooperate. We have been playing with fire too long.

 

16. Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  President. – The next item is the report by Morten Løkkegaard, on behalf of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, on the accessibility requirements for products and services (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) (A8-0188/2017).

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard, ordfører. – Hr. formand! hr. kommissær! kollegaer! Vi er kun en enkelt dag fra at skulle træffe en meget vigtig beslutning her i denne sal. En beslutning som får vidtrækkende konsekvenser for 70-80 millioner af vore medborgere her i Europa. Det er nemlig de 70-80 millioner, som på den ene eller den anden måde er handicappede, og derfor ikke kan leve deres liv til fulde, fordi det er blevet besværliggjort af dette handicap, og det skal vi selvfølgelig hjælpe dem med. Det er på tide, at vi med forhåbentlig én stemme giver det lille ekstra nøk, der skal til for at disse 70-80 millioner mennesker får et bedre liv, og det har vi altså chancen for nu.

Mange har jo savnet fælles regler for tilgængelighed i produkter og tjenesteydelser. Det er faktisk en kamp som har stået på i årtier, og nu er muligheden der altså, det er nu vi har chancen, men det kræver også, at vi står samlet her i huset.

Et splittet Parlament vil jo være en gave til Rådet. Et samlet Parlament, et stærkt mandat vil være helt afgørende for, at vi kan komme igennem med bare nogle af de udmærkede forslag, som vi har tænkt os at stille i denne betænkning, som Rådet – og det er ikke nogen hemmelighed – som mange medlemslande har stillet sig stærkt skeptiske overfor af den ene eller den anden grund. Derfor har vi behov for et stærkt mandat.

Kampen for bedre forhold for handicappede er jo en kamp, som dybest set er en socialpolitisk kamp. Det er en kamp, som EU derfor ikke har direkte kompetence til, og derfor kan man sige at Kommissionens udspil på området her jo er ganske smart, derved at det jo kommer ind på området for det indre marked og bevæger sig ind på det socialpolitiske område via det indre marked. Dette er jo en god måde at komme videre på, kan man sige, når man nu ikke har kompetencen på det andet område.

Det betyder også, at jeg som ordfører, os der har beskæftiget os med det nu i et stykke tid, skal gå en vanskelig og delikat balancegang. Der er jo pludselig to hensyn at tage. Det ene hensyn er jo helt åbenbart, det er til disse mange millioner af handicappede medborgere, så de får bedre muligheder og bedre tilgængelighed. Men på den anden side skal vi jo også som Parlament sikre os, at vi bevarer kronjuvelen om jeg så må sige, ”det indre marked” uskadt, at vi ikke med alle disse velmente og udmærkede forslag er med til at skade et indre marked, som vi ellers gør alt hvad vi kan for at få til at fungere bedre. Så det er med andre ord en balancegang, og den balancegang synes jeg vi har forsøgt – eller jeg har i hvert fald forsøgt – at holde.

Opgaven er jo at finde en balance, sådan at virksomhederne ikke bliver bebyrdet med unødig administration, at vi ikke skaber endnu flere bureaukratiske monstre, samtidig med at vi altså sikrer, at vi igennem rammelovgivning forsikrer, at virksomhederne også bliver tilskyndet til at innovere, bliver tilskyndet til at skabe bedre produkter, som i sidste ende kommer disse mange handicappede til gode.

Jeg synes, at den betænkning, som ligger med de ændringsforslag, der hører til, har ramt den balance. Jeg synes, vi har et godt resultat, og jeg håber rigtig meget, at der vil være stor opbakning til det. Jeg er klar over – og det håber jeg også alle, der har været involveret, vil give mig ret i – at det ikke har været nemt, det er ikke nemt.

Det er et område, der har store interesser på spil og det er også mere end interesse, det er faktisk også en masse følelser, og jeg vil godt understrege ved denne lejlighed, at de følelser forstår jeg ganske udmærket. Jeg tror, vi allesammen kender nogen, som på den ene eller den anden måde er ramt af handicaps og derfor er nødt til at leve deres liv på en anden måde, så jeg har fuld forståelse for det, vi skal bare ramme balancen. Jeg synes som sagt, det lykkedes, og jeg vil gerne takke dels de grupper, der har bidraget til, at vi faktisk får en afstemning i morgen, for det var jo faktisk også ved at være et problem, fordi at denne betænkning er blevet så lang med alle disse ændringsforslag, så vi begynder at få et problem med at komme igennem i morgen, men det lykkedes så til sidst.

Tak for den hjælp. Og tak selvfølgelig til alle de ordførere, som har kæmpet undervejs, og som har haft kampe også med undertegnede. Jeg synes vi er nået til et godt resultat. Også tak til IMCO-sekretariatet med Thierry, som har kæmpet godt, og ikke mindst til min utrættelige assistent Anne. Jeg håber på et godt resultat i morgen. Tak for det.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa, A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója. – Elnök Úr, nagyon fontos az előttünk álló jogalkotási jelentés, mindannyian tudjuk ugyanis, hogy szoros kapcsolat van a mobilitás, a fogyatékosság, illetve a társadalmi befogadás között. A kommunikáció, a mozgás és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés szabadsága nélkül a fogyatékossággal élő emberek nem tudnak teljes mértékben beilleszkedni a társadalomba. A teljes körű akadálymentesítés irányába történő elmozdulás érdekében az egységes piacon kompatibilis és hatékony megoldásokat kell létrehozni, illetve meg kell könnyíteni ezek elterjedését. Ugyanakkor az innováció törékeny mozgatórugóit is óvnunk és védenünk kell. Ellenkező esetben olyan jogszabály születhet meg, ami csak előír, de nem szolgálja a fejlődést. Rengeteg olyan innováció segíti az életemet, amit nem jogszabályoknak, hanem a piacnak köszönhetünk. Ezért is fontos az egészséges egyensúly megtalálása. A foglalkoztatási és a szociális szakbizottság jelentéstevőjeként az a véleményem, hogy ami ezeket a célok elérését segíti, azt támogatnunk kell a Tanáccsal közösen, ezért minden olyan ...

(Az Elnök megvonta a szót a képviselőtől.)

 
  
MPphoto
 

  Keith Taylor, rapporteur for the opinion of the Committee on Transport and Tourism. – Mr President, I was rapporteur for this Transport and Tourism Committee opinion on the report by the Committee on the Internal Market and Consumer Protection and I heard from the European Disability Forum that their number one priority was improved access of transport services for their members, especially in terms of the built environment. There are currently 80 million people with reduced mobility in the EU for whom any regular journey by bus or underground or rail can be a daily nightmare.

The Transport Committee adopted my report, which included mandatory improvements to the built environment, but I was disappointed when the Internal Market Committee, the lead committee, did not adopt any of those ideas so, under Rule 54, plenary is now being asked to vote on the amendments that the Internal Market Committee ruled out. The vote is tomorrow. These provisions ensure barrier—free journeys for everyone and would fundamentally improve the lives of disabled people. So please, fellow Members, vote for the Transport Committee and the Green amendments tomorrow.

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank the rapporteur, and the rapporteurs from the other committees. The Commission has been working hard to foster social inclusion in Europe and this Parliament has been one of our strongest supporters. But we will never achieve our goals as long as everyday life remains as inaccessible as it is today for 80 million Europeans with a disability.

The solutions exist to make accessibility happen and demand for accessible products and services will only increase as Europe’s population is ageing. But the gap between what is possible and what has actually been achieved in reality remains large.

The European Union is committed to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its obligations on accessibility. We celebrated the Convention’s 10th anniversary last year. People with a disability are expecting us to act – now. Last year’s adoption of the Web Accessibility Directive constituted an important step forward and I welcome that Parliament is now ready to set out its position on the Commission proposal for a European Accessibility Act.

The Accessibility Act aims at using the full potential of our single market to trigger real change in people’s lives. It puts forward a common European approach to accessibility, instead of having 28 national ones. This common approach will maximise opportunities and minimise costs for European businesses and consumers. The experience from the US has shown very well how accessibility policies can be a catalyst for economic growth and inclusion.

I welcome the fact that Parliament’s report supports the Commission’s objective to improve accessibility. It brings a number of useful clarifications, also concerning the relation with existing EU legislation. But I would like to take this opportunity to highlight the Commission’s position on some of the main points under debate.

First, preservation of the integrity of the internal market. About 95% of EU companies are either microenterprises or SMEs. Many of them have to deal with new accessibility requirements, for instance due to the new ‘buy accessible’ obligations in public procurement legislation. But, they do not have the same resources or capacities to deal with changing regulatory requirements. The Commission has therefore introduced strong safeguard clauses and light rules in terms of conformity assessment, in particular for microenterprises.

However, a blanket exclusion of microenterprises would not only put at risk the objective of the proposal, it would seriously distort the functioning of the internal market. For instance, a microenterprise might be allowed to import non-accessible products from third countries, such as smartphones, while EU producers have to comply with accessibility requirements.

Secondly, public procurement and EU funds. We want public money to be invested in accessible products, services and buildings. Buying accessible is already a general obligation in the EU Public Procurement Directives, but more is needed to ensure a proper internal market in this area. The Accessibility Act puts forward a list of functional requirements so that industry knows what to deliver, users know what to expect and public authorities know what to ask for.

This brings me to the last point. The accessibility requirements will determine the level of accessibility of our products and services in the internal market for the coming decades. So, indeed, we need to be flexible as technological possibilities are constantly changing. That is why the Accessibility Act puts forward functional accessibility requirements instead of prescribing the detailed technical solutions to achieve them. But we also need to ensure that our laws are effective and enforceable, and provide legal certainty both for industry and consumers.

In light of the still ongoing work in the Council, the Commission will stand ready to support the co-legislators in clarifying and further detailing the accessibility requirements. We have a chance here to make a real difference, both for citizens and for business. The Commission counts on your support.

 
  
MPphoto
 

  Petra Kammerevert, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Kultur und Bildung. – Herr Präsident! Der vom Berichterstatter vorgelegte Bericht in Bezug auf audiovisuelle Medien bietet einen guten Kompromiss an, den wir mehrheitlich mittragen sollten. In den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen demnach Webangebote und mobile Angebote in Bezug auf audiovisuelle Medien, während der audiovisuelle Mediendienst als solcher in der AVMD-Richtlinie umfassend und abschließend geregelt bleibt, auch was die Barrierefreiheit angeht. Wir sind hier in den Verhandlungen mit dem Rat auf einem guten Weg.

Insofern bin ich Herrn Løkkegaard in Bezug auf die Klarstellungen sowohl im Artikel als auch im Erwägungsgrund dankbar. Wir brauchen klare Abgrenzungen, um Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. Ich hätte mir zudem gewünscht, dass in Bezug auf E-Books zwar Lesegeräte, aber nicht die Lesesoftware einheitlich standardisiert werden, weil ich überzeugt davon bin, dass die Software dann dem vorhandenen Standard in den Geräten folgt.

Ich sehe auch, dass der European Accessibility Act einen Kompromiss darstellt, dessen Balance schwierig herzustellen war. Man kann sich mehr wünschen, das tue ich persönlich auch. Zugleich muss man aber auch anerkennen, welche Mehrheiten wir haben.

Lassen Sie uns dem Kompromiss zustimmen und dennoch nicht müde werden, weiter und hartnäckig für bessere Barrierefreiheit zu kämpfen. Dann sind wir einen großen Schritt weiter, aber sicher noch nicht am Ziel.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut, ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. – Señor presidente, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la propia Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, y tantos y tantos instrumentos apelan a la libertad, al Estado de Derecho y a la igualdad. Lo decía hoy en el debate del estado de la Unión Europea nuestro presidente Juncker. Somos, en esencia, la defensa de la libertad, de la igualdad y del Estado de Derecho. Tenemos la oportunidad, con la aprobación de esta Acta Europea de Accesibilidad, de demostrar que Europa tiene alma y demostrar que Europa cree en la igualdad.

Accesibilidad es participación; accesibilidad es igualdad; accesibilidad es quitar obstáculos a la libre circulación; accesibilidad es apoyar el derecho a la integridad de las personas; es apoyar el derecho a la dignidad de las personas, el derecho a la educación, al trabajo, a la libre circulación y residencia.

Por eso es importante la votación de mañana. Hemos de ser más ambiciosos que el texto que se ha aprobado en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, y hemos de apostar por la línea propuesta por la Comisión: apoyar las enmiendas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Transportes y Turismo para que todas las microempresas y las pymes también hagan una apuesta. Está en juego la dignidad de las personas, está en juego la democracia. Los valores humanos tienen que estar por encima de los valores económicos.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα, Εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αναφορών. – Κύριε Πρόεδρε, ζητάμε εδώ και χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα για να βελτιωθεί η ζωή των αναπήρων - 80 εκατομμυρίων συνανθρώπων μας με προβλήματα - και των ηλικιωμένων σε μια Ευρώπη που γερνά με ταχύτατους ρυθμούς. Δυστυχώς, η έκθεση που συζητάμε είναι πιο πίσω ακόμα και από το κείμενο της Επιτροπής που πρότεινε το ελάχιστο. Γιατί έγινε αυτό; Διότι η έκθεση εξετάζει μόνο τις απόψεις που προβάλλουν οι λομπίστες της αγοράς και όχι τα αιτήματα των αναπήρων.

Συνάδελφοι, μπορεί και τώρα να αλλάξει αυτό, δεν είναι αργά. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάνετε τη διαφορά. Υπερψηφίστε τις τροπολογίες που υποστηρίζουν τη βελτίωση της ζωής των αναπήρων. Μην επιτρέψετε, εξαιτίας των επιταγών της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, να κινηθεί μια ανάπηρη ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα με τα εμπόδια που της φορτώνει η έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Verheyen, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen Kollegen! Weit über 80 Millionen Menschen mit Behinderungen und noch viel mehr Menschen mit funktionellen Einschränkungen sowie ältere Menschen sind von dieser Gesetzgebung betroffen und werden davon profitieren. Es ist daher dringend notwendig, dass wir endlich agieren und das Versprechen der Mitgliedstaaten aus dem Jahr 2008, wesentliche Schritte in Richtung Barrierefreiheit auch umzusetzen, erfüllen.

Der Binnenmarktausschuss hat hierfür einen guten und ausbalancierten Text erarbeitet. Zum einen erweitern wir den Anwendungsbereich des Kommissionsvorschlags um die Zahlungsterminals. Zum anderen sehen wir im Gegensatz zur Kommission eine verpflichtende Einbeziehung der baulichen Umwelt vor, und das bedeutet, dass bei Neubauten und grundlegenden Sanierungen zukünftig die Barrierefreiheit eingeplant werden muss. Wir brauchen aber auch Regeln, die realistisch, umsetzbar und zukunftssicher sind und keine unnötige Bürokratie schaffen. Deshalb setzen wir uns auch für weniger bürokratische Lösungen bei KMU und eine Ausnahme für micro enterprises ein.

Wir wollen neuen Technologien und Entwicklungen Raum geben, und deshalb setzen wir uns auch für einen innovationsfreundlichen Ansatz im Annex ein. Der Accessibility Act ist damit ein weiterer großer und wichtiger Schritt in Richtung vollständiger Barrierefreiheit, und ich hoffe sehr, dass wir so schnell wie möglich eine Einigung mit dem Rat und der Kommission erarbeiten können, damit sich die Situation für Menschen mit Behinderungen endlich weiter und zeitnah verbessert.

Ich möchte Sie daher alle dazu auffordern, morgen im Sinne des Binnenmarktausschusses abzustimmen und dadurch zu ermöglichen, dass wir ein gutes und auch schnelles Resultat im Sinne der Menschen mit Behinderungen erreichen können. Denn konkrete, reale Resultate sind allemal besser als reine vollmundige Versprechungen.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová, za skupinu S&D. – Pane předsedající, cílem evropského aktu přístupnosti je významně přispět k prohloubení a spravedlivějšímu fungování vnitřního trhu. Tento návrh může podstatně zlepšit kvalitu života nejen osobám se zdravotním postižením, ale například i starším občanům a přispět k jejich plnému zapojení do společnosti. V rámci digitalizace evropské společnosti, kterou řadou opatření aktivně podporujeme, je obzvláště důležité od začátku nastavit nediskriminační prostředí vůči zranitelným skupinám obyvatelstva. S ohledem na stárnutí populace se očekává, že už za pár let bude v Evropě žít sto dvacet milionů osob, kterým je tato legislativa určena.

Ráda bych připomněla, že je to Evropský parlament, který v minulosti vyzval Komisi k předložení ambiciózního návrhu a požadoval, aby zahrnoval všechny oblasti politik týkajících se přístupnosti zboží a služeb pro všechny občany Evropské unie. Je proto potřeba se ptát, zda je text předložený Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů dostatečně ambiciózní. Pro nás, sociální demokraty, nikoliv. Oslabení původního návrhu Komise v současné podobě je pro nás neakceptovatelné a bylo by prohrou Evropského parlamentu vstupovat do vyjednávání s členskými státy s oslabeným mandátem.

Předkládáme proto několik pozměňovacích návrhů. Pro veřejnost by akt přístupnosti měl být předpis, který usnadní využívání běžných služeb a zboží nejen osobám se zdravotním postižením, ale například již zmíněným starším osobám či těhotným ženám. Navrhovaná opatření by proto měla brát v potaz potřeby osob s funkčním omezením. Velký potenciál vidíme ve stanovení společných požadavků na zpřístupnění zastavěného prostředí. Naším cílem je pomoci členským státům a Evropské unii jako celku dostát závazkům vyplývajícím z úmluvy Organizace spojených národů, pokud jde o přístupnost.

Považuji také za zásadní vyjasnit vztah aktu s další legislativou, která se otázce přístupnosti sektorově věnuje. Je důležité vyvarovat se překrývání či dokonce zdvojování požadavků. Ani stávající legislativa, například v oblasti dopravy, však neobsahuje řadu požadavků na přístupnost a zde by měl akt sehrát svoji nezastupitelnost roli.

Vyjádřím se také k navrhovaným výjimkám s ohledem na zájmy mikropodniků a malých a středních podniků. Mějme, prosím, na paměti, že již návrh Komise umožňoval na základě naplnění definovaných kritérií podnikatelům vyvázat se z plnění požadavků na přístupnost a my jsme tato kritéria ještě specifikovali. Princip lepší regulace z mého pohledu nespočívá v udělení řady obecných výjimek, díky kterým akt zůstane jen přáním na papíře.

Stojí před námi hlasování o legislativě, která umožní využívání běžných služeb a zboží evropským občanům bez rozdílu, na rovnoprávném základě. Využijme, prosím, tuto jedinečnou příležitost.

 
  
MPphoto
 

  Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie. – Het is nu of nooit: het is broodnodig dat wij vanuit Europa een duidelijk signaal uitsturen. Mensen met een beperking moeten vlot kunnen participeren in het dagelijkse leven. Wie die mening deelt, roep ik dan ook op om morgen voor het verslag-Løkkegaard te stemmen. Een goed afgebakende toekomstgerichte lijst van producten en diensten moet een eind maken aan producten en diensten die niet toegankelijk zijn. Ik denk dan aan e-books, televisies, telefoons en nog zoveel meer. De nieuwe regels laten ook voldoende flexibiliteit voor de fabrikanten en de producenten. Zij zullen zelf kunnen kiezen hoe ze hun producten toegankelijker willen maken. En die benadering gaat hand in hand met innovatie.

Collega's, laten we vooral niet het risico lopen dat we onrealistische verwachtingen creëren die we niet kunnen inlossen. Dan gaan we immers uiteindelijk geen resultaten hebben en stellen we heel veel mensen teleur. We kunnen hier belangrijke stappen vooruit zetten. Laten we dat dan ook doen.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, as a member of the Disability Intergroup for the last 12 years, I and many colleagues in this House warmly welcome the publication of the accessibility act. I want to take this opportunity to thank our rapporteur, Morten Løkkegaard, for his commitment reaching a balanced text and ask colleagues to support ALDE amendments tomorrow.

Where we state that, first of all, Member States should be obliged to include the built environment under the scope of the directive; where we include people with functional limitations when assessing the burden on businesses; and where we propose to delete Amendment 78 to ensure the accessibility act will apply to other union acts such as public procurement and EU funds; we also wish to include SMEs within the scope of the act.

Is this proposal perfect? No it is not. But we have addressed the significant majority of the concerns of the Disability Forum. We also know that there will be resistance in Council to these proposals, so we need to give Parliament the strongest possible mandate tomorrow when they enter into negotiations.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka, za skupinu GUE/NGL. – Pane předsedající, jak již bylo řečeno, v Evropě v současné době žije přes osmdesát milionů lidí se zdravotním postižením. Toto číslo se bude díky stárnutí populace neustále zvyšovat.

I jako lékař vím, že osoby se zdravotním postižením mají často problémy s přístupností k mnohým klíčovým výrobkům a službám. To, co se nám zdá samozřejmé, pro ně představuje v běžném životě značné problémy. Zpráva Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jim však příliš nepomůže, výsledný text je, podle mého názoru, slabší, než s jakým přišla Komise. Například: K čemu bude člověku na vozíku přístupný bankomat, když se nedostane do banky, která přístupná nebude? Nebo jak je možné mluvit třeba o dostupnosti metra, když na mnoha stanicích chybí výtahy pro zdravotně postižené?

Chci proto apelovat na všechny, komu záleží na situaci osob se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocných či starších lidí a jejich situace jim není lhostejná, aby zítra při hlasování podpořili ty návrhy, které mají za cíl skutečné zlepšení, a ne pouze kosmetickou úpravu na papíře.

Pan předseda Komise Juncker tady dnes řekl, že není přípustné vytvářet v Evropě různé kategorie občanů. Já s tím plně souhlasím. Bylo by hanebné, kdyby lidé se zdravotním postižením byli občany druhé kategorie.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes, v imenu skupine Verts/ALE. – Torej, ta direktiva, o kateri bomo glasovali jutri, je izjemno pomemben dokument, saj zadeva več kot 80 milijonov Evropejcev, kar predstavlja skoraj 15 % celotne populacije, ampak ta številka se bo z leti še večala, ker Evropa postaja stara dama in starejših bo iz leta v leto več. Zato je potreben dokument, ki bo dovolj ambiciozen in ki bo v veljavi veliko število let.

Vendar žal ugotavljam, da ta dokument ni dovolj ambiciozen, da ne upošteva vsega, kar so nam sporočili tudi tisti, ki jih ta dokument najbolj prizadeva. Sporočili so, da manjka kar nekaj pomembnih stvari, ki bi jim olajšale vsakodnevno življenje, zato smo vložili številne amandmaje, s katerimi smo upoštevali njihove pozive, pozive invalidov, da se izboljša ta dokument, in s temi amandmaji želimo prispevati, da postane ta dokument dokument za daljše časovno obdobje.

Premislimo seveda tudi to, da s tem dokumentom ponujamo roko, roko vključujoče družbe, na katero seveda prisega Evropa skozi svoje dokumente in skozi svoja temeljna načela, o čemer je danes govoril tudi predsednik Juncker, in glasujte tudi za naše amandmaje in hvaležni vam bodo številni Evropejci.

 
  
  

PRESIDE: RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Marco Zullo, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'atto europeo sull'accessibilità è una normativa di portata storica e noi, con il voto di domani, possiamo migliorare in misura notevole la qualità della vita, non solo dei cittadini europei con disabilità, ma anche dei cittadini con limitazioni funzionali, come quelle dovute all'età o alla gravidanza.

Allora, quando il relatore oggi ha aperto il suo discorso affermando che ci sono in gioco molti interessi, posso confermare che questo è vero: ci sono in gioco gli interessi di circa 120 milioni di cittadini europei. Questo è l'impatto di questa normativa. Allora, dobbiamo avere il coraggio di osare, di disegnare una strada verso il futuro che oggi spaventa qualcuno ma che apre la porta all'accessibilità, apre la porta ai servizi, al mercato del lavoro, all'istruzione, ai trasporti, all'intrattenimento, anche all'utilizzo degli smartphone.

E allora, come Movimento 5 Stelle, anche noi abbiamo presentato degli emendamenti per migliorare questa normativa e per renderla più ambiziosa. Primo fra tutti, è quello sull'accessibilità dell'ambiente costruito: noi non possiamo accettare il fatto, in qualche modo, di prendere in giro il cittadino, dicendogli che gli offriamo un servizio, ad esempio un bancomat accessibile, ma poi a questo bancomat non ci si arriva, perché l'edificio che lo contiene non è accessibile. Dobbiamo andare oltre quelle che sono queste limitazioni anche dei locali.

Vogliamo osare perché vogliamo ampliare questa normativa a coloro che hanno delle limitazioni funzionali, lo abbiamo detto prima, quindi un infortunio, la gravidanza, l'età, perché toccherà un po' a tutti. Quindi dobbiamo disegnare un mondo accogliente, anche per il futuro. E ci sorprende il fatto che questa normativa sull'accessibilità non comprenda in modo forte il rispetto di questi requisiti quando parliamo di bandi pubblici. Anche per questo abbiamo presentato un emendamento, perché per noi del Movimento 5 Stelle, nessuno deve rimanere indietro.

 
  
MPphoto
 

  Mylène Troszczynski, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, la solidarité dont je vais vous parler aujourd’hui n’est pas celle de M. Juncker.

La solidarité de M. Juncker – et le discours de ce matin ne m’a pas rassurée à ce sujet – se résume à ceci: les autres avant les nôtres. Je conçois la solidarité bien différemment: les nôtres avant les autres. Et parmi les nôtres que nous devons défendre en priorité, il y a les plus faibles et les plus vulnérables, parmi lesquels les handicapés.

Les largesses et la générosité de M. Juncker pour les migrants devraient faire rougir de honte ceux qui le soutiennent, lorsqu’on voit le peu d’attention que nos élites portent aux souffrances des nôtres.

La question de l’accessibilité au sens large doit être un sursaut civilisationnel de solidarité envers nos concitoyens les plus faibles et vulnérables: nos enfants, nos anciens, les personnes handicapées.

Cette question ne doit donc pas être instrumentalisée au profit des objectifs politiques et financiers de la Commission, qui tente par le texte de contraindre un peu plus les États membres à l’adoption totale du marché unique.

Une harmonisation des 28 États membres est une utopie. Seul un État fort et souverain peut et doit s’occuper de ses citoyens les plus faibles.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, i cieszę się, że udało nam się tutaj, w Parlamencie Europejskim, osiągnąć porozumienie, które podnosi wymogi dotyczące dostępu osób z różnymi ograniczeniami do produktów i usług na naszym wspólnym rynku. Oczywiście wielu z nas wolałoby, żeby wymogi te były jeszcze dalej idące, ale już w trakcie dyskusji w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, w której zasiadam, wyraźnie zobaczyliśmy, że musimy być realistami, że nie wszystko jest od razu możliwe i że musimy wziąć pod uwagę koszty i zmiany dla przedsiębiorców (myślę tu przede wszystkim o tych najmniejszych).

Nie znaczy to oczywiście, że nie należy podejmować dalszych wysiłków, ale musimy robić to krok po kroku, roztropnie i rozsądnie. Z jednej strony musimy czynić nasz rynek coraz bardziej otwartym dla osób nie tylko z różnymi niepełnosprawnościami, ale również i dla osób starszych, jak już wspomniało o tym wielu kolegów i wiele koleżanek. Z drugiej strony musimy dbać o to, by wymogi te były racjonalne, wspierały innowacje i nie doprowadzały naszych przedsiębiorców do upadku.

Dostosowywanie produktów i usług do potrzeb nas wszystkich, takich, jakimi jesteśmy, przekłada się również na poszerzanie bazy naszego wspólnego rynku, co stanowi ogromną korzyść dla przedsiębiorców. Jesteśmy jeszcze daleko od wprowadzenia tych zmian w życie, bo Rada nie przyjęła jeszcze podejścia ogólnego, lecz mam nadzieję, że stanie się to niebawem, aby nasi obywatele mogli jak najszybciej odczuć pozytywne skutki tej dyrektywy. Oczekuję między innymi od polskiego rządu bardzo dużej pozytywnej aktywności w tej sprawie na forum Rady. Dziękuję koleżankom i kolegom, dziękuję Mortenowi Løkkegaardowi za ciężką pracę na rzecz znoszenia barier dla wszystkich obywateli unijnych.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi due anni fa abbiamo salutato con grande soddisfazione il fatto che la Commissione europea avesse predisposto questo atto sull'accessibilità, che per la prima volta disegnava un quadro normativo complessivo per rendere l'Europa più accessibile e più inclusiva.

Devo dirlo sinceramente: non siamo soddisfatti e non possiamo mostrare l'analoga soddisfazione per il risultato che uscirà dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, approvato, peraltro, con una esigua maggioranza. Non possiamo nascondere una forte delusione per il fatto che questa è una delle rarissime volte nelle quali il Parlamento non è, tra le istituzioni europee, quella che si pone alla testa di battaglie a favore dei diritti dei cittadini, in primo luogo di quelli che hanno maggiori fragilità.

Dispiace che il relatore non abbia avuto la volontà di trovare un punto di sintesi più ambizioso di quello che ci ha presentato. Dispiace che il relatore non abbia fatto proprie almeno alcune delle proposte di emendamento, non per soddisfare le richieste della nostra relatrice ombra Olga Sehnalová o il gruppo S&D, ma per dare risposta alle sollecitazioni che sono arrivate e che stanno arrivando, anche in queste ore, da tutta Europa, dalle rappresentanze dei cittadini che vivono differenti gradi di disabilità.

Io credo, cari colleghi, che noi siamo ancora in tempo per migliorare questo testo e per non deludere le aspettative dei cittadini, nonché per rendere onore a quest'Aula.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dalton (ECR). – Mr President, this is a very important file and will open up many more goods and services to ensure that everyone can benefit from them. Accessibility is key to that: making everyday products and services that many of us take for granted easier to use for people with different needs, but a balance has to be achieved to make sure that everyone can adapt in a reasonable timeframe and without undue cost. But I believe we have got a very good balance and we will support Mr Løkkegaard’s report. It is also worth remembering that this act will help more than 150 million elderly people in Europe, making their lives easier. Allowing more independent living for longer is critical as our population continues to age.

So I very much welcome this report and the real and tangible improvements that it will make to everyday lives. We debated this at length in the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. When people say that they want to be more ambitious, I struggle to understand what they mean. A proposal has to be realistic. Otherwise it is not ambitious at all, just virtue seeking. This is a realistic proposal and it will advance accessibility for disabled people. Let’s get behind it.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señor presidente, quiero felicitar al ponente de este informe, el señor Løkkegaard, porque este texto aporta anticipación y prudencia, y agradecerle sinceramente el esfuerzo realizado para integrar propuestas. Equilibran mejor las necesidades de las personas con discapacidad y las posibilidades de responder a ellas desde el sector público y privado.

Además, se abre camino para convertir la innovación en la mejor herramienta en favor de la integración de la discapacidad, y se anticipan medidas para que esta eliminación de barreras beneficie a otros tipos de diversidad funcional, pese a que aún debe cerrarse una definición exacta de este término.

Finalmente, este texto es una muestra de cómo resolver problemas de colisión legislativa antes de que se produzcan y llenar algunos huecos que no cubren las legislaciones sectoriales y nacionales. Por eso, yo voy a apoyar algunas enmiendas que tratan de resolver algunos agujeros negros que hay que resolver urgentemente. Por ejemplo, el de obligar a que las reformas y nuevas obras en los entornos e infraestructuras complementarias de servicios básicos, como el transporte, incorporen obligatoriamente la accesibilidad.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). – Mr President, I was the shadow for both the Committee on Employment and Social Affairs’ and the Committee on Petitions’ opinions on Parliament’s report on the Accessibility Act and we worked hard for these opinions. We are very disappointed with the text adopted by the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO).

For us in the Greens-EFA Group there are a number of red lines in this text. First of all, regarding the scope: persons with functional limitations, which includes not only disabled persons, as the scope mentions in IMCO report, but also persons with reduced mobility, older people and people carrying strollers. We also insist on including built environment related to the provision of goods and services.

We also stand for accessibility obligations, also from micro-enterprises. I hope that voting on appropriate amendments will improve the report, otherwise we cannot support it.

 
  
MPphoto
 

  Joëlle Mélin (ENF). – Monsieur le Président, pour compléter sur le plan technique les propos de ma collègue Mylène Troszczynski sur la directive sur l’accessibilité, j’ajouterais qu’il est important de souligner que l’harmonisation, a priori légitime, souhaitée par l’Union européenne pour faciliter la vie quotidienne d’une personne handicapée dans ses déplacements dans son propre pays ou en Europe, risque bien, selon le texte proposé, d’aboutir à l’inverse du but recherché.

En créant des critères trop techniques, trop pointus, trop coercitifs, ce texte deviendrait un frein permanent pour toutes les entreprises innovantes, souvent des start-up développées dans des pays qui, comme la France, ont largement anticipé le développement d’outils informatiques et de services d’accessibilité au bénéfice de toutes sortes de handicap. À l’inverse, d’autres pays moins avancés dans le domaine auront beaucoup de mal à s’aligner.

Au total, comme toujours, derrière une idée louable, se cache sans doute un piège économique de captation de marché, celui des 100 millions de handicapés plus ou moins lourds prévus en 2020. Attention donc à l’instrumentalisation du handicap.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde es toll, dass sich die Lebenserwartung unserer Bürgerinnen und Bürger immer weiter erhöht. Auch das führt dazu, dass in der EU demnächst sogar 120 Millionen Menschen mit mehr oder weniger ausgeprägten Beeinträchtigungen leben werden. Ihnen – jedoch nicht nur ihnen – gilt unsere besondere Aufmerksamkeit. Es geht nicht um einen Teil der Gesellschaft, es geht um uns alle. Wir müssen allen Bürgerinnen und Bürgern den selbstbestimmten Zugang zu Dienstleistungen und Produkten ermöglichen. Als Mitbegründer unserer Disability Intergroup setze ich mich bereits seit Jahren für dieses Ziel ein.

Im Bus-, Schienen-, Flug- und Schiffsverkehr bestehen bereits jetzt zahlreiche Spezialregelungen für in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen. Darin ist bereits festgeschrieben, dass ihnen Assistenzleistungen angeboten werden müssen und sie nicht beeinträchtigt werden dürfen. Nun sollten wir mit dem morgen zur Abstimmung stehenden Text nicht bereits bestehende Gesetzgebung aushebeln, sondern diese ergänzen.

Was die bauliche Umwelt angeht, so finde ich, dass wir den Maßstab, den wir im Schienenverkehr haben, auch auf andere Verkehrsarten ausweiten müssen. Deshalb unterstütze ich den Kompromiss, der im IMCO gefunden wurde. Es ist gut, dass wir weit über das hinausgehen, was die Kommission ursprünglich vorgeschlagen hatte, und nicht den Mitgliedstaaten die Wahl überlassen, sondern sie dazu verpflichten, die bauliche Umwelt – wie zum Beispiel den Bahnsteig und die Bushaltestelle – barrierefrei zu gestalten. Das wäre ein weiterer, guter Schritt, um die Barrierefreiheit auf kohärente Art und Weise zu erhöhen.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). – Ačiū pirmininke. Šiandien ambicingo mūsų sprendimo laukia ne tik šimtas dvidešimt milijonų Europos neįgaliųjų. Europos prieinamumo aktų laukia visi – bankininkystės, telefonijos, viešojo transporto prieinamumo laukia neįgalieji ir pagyvenę žmonės, ir tėvai su mažais vaikais vežimėliuose, ir laikinas traumas patyrę žmonės ir dėlto negalintys laisvai judėti. Štai dėl ko šio teisės akto naudos gavėjais privalome įvardyti ir neįgaliųjų bendruomenę, ir žmones turinčius funkcinių sutrikimų, nes tik tai leis įvardyti ir kas kartą įvertinti, koks iš tiesų yra platus prieinamumo akto gavėjų ratas.

Išmaniosiomis technologijomis paremti mūsų kasdieniai pagalbininkai – telefonai, kompiuteriai, televizoriai, taip pat savitarnos terminalai – jau šiek tiek palengvino žmonių su negalia gyvenimą. Bet mes privalome eiti toliau. Negalią turintis žmogus neturi patirti papildomų išlaidų dėlto, kad jam reikalingi pritaikyti telefonai, televizoriai, kompiuteriai. Papildomos išlaidos dėl niekieno savanoriškai nepasirinktos negalios yra paprasčiausia diskriminacija. Štai dėl ko visi šie aparatai turi būti nuo pat pradžių gaminami tokie, kad tiktų negalią turinčiam žmogui.

Todėl šiandien kreipiuosi į pranešėją Lokkegaardą bei kitus liberalų ir konservatorių Parlamento narius: nepadarykite rytoj klaidos balsavime, negalima priimti tokio pranešimo be papildomų pateiktų pakeitimų, nes iš tikrųjų tada mes nepagerinsime neįgaliųjų bendruomenei gyvenimo ir žmonėms, turintiems laikinų sutrikimų, gyvenimo.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens (ECR). – Er zijn in Europa zo'n 80 miljoen mensen met een beperking en zo'n 150 miljoen ouderen. Elke wetgeving die de toegankelijkheid van producten en diensten verbetert, is een stap vooruit die miljoenen mensen in Europa ten goede komt. Ik verwelkom dan ook het verslag-Løkkegaard, al had het wat mij betreft zeker ook wat meer mogen zijn. Ik breek graag een lans voor meer ambitie.

Inspiratie daarvoor kan bijvoorbeeld gevonden worden in de Verenigde Staten. Daar zorgde de Americans with disabilities Act voor een ware cultuuromslag. Niet alleen de overheid maar ook private bedrijven allerhande beschouwen toegankelijkheid als een opportuniteit eerder dan een verplichting. Ik denk bijvoorbeeld aan Apple, dat gisteren zijn nieuwste iPhone lanceerde. Apple begrijpt dat inspelen op de behoeften van mensen met een beperking een competitief voordeel kan zijn in een hyperconcurrentiële markt. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te geven.

Hopelijk zorgt de stemming van morgen voor een betekenisvolle stap vooruit, een stap in de richting van een wereld waarin mensen met een beperking en ouderen vlot kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven zonder geconfronteerd te worden met obstakels die participatie belemmeren.

 
  
MPphoto
 

  Marek Plura (PPE). – Panie Przewodniczący! W toku dyskusji nad aktem o dostępności (accessibility act) często podnoszona jest kwestia kosztów i obciążeń wynikających z dostosowań. Tymczasem, według mnie, postawienie na dostępność towarów i usług to przede wszystkim inwestycja. Osoby niepełnosprawne i osoby starsze to ogromna grupa konsumentów zainteresowanych wydawaniem pieniędzy na dostępne usługi i towary. To także grupa o poważnym potencjale społecznym i ekonomicznym.

Pamiętajmy też, że akt o dostępności (accessibility act) jest naturalną konsekwencją naszych unijnych zobowiązań międzynarodowych, a konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego Europy jest tworzenie środowiska dostępnego, w którym wszyscy mogą prowadzić aktywne życie i przyczyniać się do wspólnego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Dlatego apeluję o przyjęcie ambitnego projektu aktu o dostępności, na który czekają miliony Europejczyków. Jutro postawimy pierwszy krok w tym kierunku, taką mam nadzieję. Może nie tak duży, jak tego chcielibyśmy, ale na pewno nie ostatni.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh (S&D). – Herr talman! Äntligen skulle vi då få en tillgänglighetsakt i EU. Vi är många som hade arbetat för det länge. Men ack så fel det kan bli! För en gångs skull har parlamentet lyckats försvaga kommissionens förslag. Det underlag som nu ligger på bordet sätter företag framför människor. Det är företagen som ska bestämma om de vill göra sina produkter och tjänster tillgängliga för alla eller inte.

Det kanske mest upprörande är synen på den bebyggda miljön och hur krav på att den ska göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning nu har tagits bort. Ett skamgrepp – ja, faktiskt ett övergrepp mot alla personer med funktionsnedsättning! Det här visar en tydlig skillnad mellan vänster- och på högerpolitik. Jag hoppas dock att vi kommer att vinna denna strid i morgon.

Jag är dock förvånad över högergruppernas totala oförmåga att inse konsekvenserna av sina handlingar. Om man ständigt går företagen till mötes, så utesluts allt fler människor från den inre marknaden. Att personer med funktionsnedsättning till exempel inte tillåts att ta del av transporter, ta ut pengar från en bankomat – det om något borde man väl förstå att det hotar den inre marknadens hela kärna där medborgarna ska stå i fokus. Nyckeln till ett bättre EU är ett socialt Europa som ställer upp för alla människors lika värde.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospodine predsjedniče, osobe s invaliditetom jedna su od najranjivijih društvenih skupina. Naša je dužnost stvoriti socioekonomsko ozračje koje će ih u svakom smislu uključivati i nuditi im priliku da se u životu maksimalno ostvare i na osobnom i na poslovnom planu.

Pristupačnost različitih proizvoda i usluga osobama s invaliditetom na cijelom prostoru Europske unije važno je, ne samo iz perspektive stvarnog funkcioniranja jedinstvenog tržišta, nego primarno zbog zadovoljenja njihovih životnih potreba. Ovakva je regulativa stoga iznimno potrebna, ali ne smijemo smetnuti s uma i da je prilično skupa i opterećujuća za poduzetnike, što je prepoznao i izvjestitelj. Pozdravljam rješenje prema kojemu bi se mikropoduzeća u potpunosti izuzelo iz ove Direktive, a na mala i srednja poduzeća primjenjivao blaži režim.

Ovo je rješenje dokaz kako je ravnotežu između tržišnih zahtjeva i socijalnih politika, s jedne, te realnih mogućnosti mikro, malih i srednjih poduzetnika, s druge strane, ipak moguće postići. Oni su nositelji europskog ekonomskog prosperiteta, zapošljavaju veliku većinu zaposlenih u privatnom sektoru te ih stoga pri donošenju novih regulacija moramo stalno imati u vidu.

 
  
MPphoto
 

  Deirdre Clune (PPE). – Mr President, I very much welcome the publication of the Accessibility Act. We have been hearing from many speakers today about the 80 million citizens that are not able or have limited abilities, and of course 120 million ageing people, and who knows which of us will not be able tomorrow, or may be disabled and requiring the very services and accessibility that we are discussing today.

So now is the time to put in place a society that is accessible. We need to be bold and we need to be ambitious and recognise that citizens do need products and services and public spaces that are accessible to them, and that if we want to have an inclusive society, this is what we need to put in place. I am of the opinion that we need to send a strong message to the Council and to the Commission of what we want. We represent the citizens of Europe here and the cost of accessibility should not be looked upon as a burden but rather, in my view, as an investment; an investment towards an inclusive and caring society.

 
  
MPphoto
 

  Marlene Mizzi (S&D). – Sur President, bħalissa, fl-Unjoni Ewropea, hawn tmenin miljun ruħ b'diżabilità; numru li se jilħaq mija u għoxrin miljun sal-2020.

Mhuwiex aċċettabbli li fid-dinja tal-lum, fejn niddependu tant mit-teknoloġija diġitali, persuni b'diżabilità u anzjani jsibuha diffiċli, li kultant ikun impossibbli, biex jużaw prodotti u servizzi diġitali bħal kompjuters, servizzi tat-telefonija u self-service terminals.

Dan l-Att għandu jservi ta’ benefiċċju għan-nies ta’ kull età u b'kull forma ta' diżabilità. Irid ikun Att li jagħmel differenza vera għan-nies b'limitazzjonijiet funzjonali, inkluż għall-anzjani. Iżda b'dispjaċir ninnota li fil-forma attwali tiegħu, mhuwiex qed jagħmel dan.

Neħtieġu Att ambizzjuż. Att li joħloq opportunitajiet indaqs għal miljuni ta' persuni b'diżabilità. Att li jtejjeb is-sitwazzjoni tagħhom sabiex miljuni ta’ ċittadini jkunu jistgħu jgħixu b'mod indipendenti u jiġu inklużi fis-soċjetà.

Huwa għalhekk li jiena se nappoġġja biss test jekk iwassal għal Att dwar l-Aċċessibilità b'saħħtu u ambizzjuż, u li jġib miegħu bidla reali fil-ħajja tan-nies kollha fl-Ewropa. Jekk le, ma nistax nappoġġjah.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, cred că toți înțelegem că este un raport greu, dar nu pot să fiu de acord cu a pune în balanță costurile cu drepturile omului. Avem zeci de milioane de oameni care au același drept ca noi, cei care, poate, am avut mai multă șansă de la Dumnezeu. Fac apel la rațiune. Noi, mâine, putem să îmbunătățim acest raport.

Evident că trebuie să ne gândim la piața internă, la microîntreprinderi, la întreprinderi mici și mijlocii (vin din acest domeniu), dar putem să nu ținem cont de, de exemplu, 30 de milioane de nevăzători care mi-au scris, asociația din țara mea, că sunt excluși prin acest raport dacă-l votăm așa cum este.

Mulțumesc colegilor, indiferent de culoarea politică, pentru că viața n-are culoare politică, pentru că toți, poate, o să ajungem să fim neputincioși și să nu putem să avem acces la anumite servicii.

Aș vrea ca mâine să plecăm cu sufletul împăcat și să votăm amendamentele care au apărut de la diferite grupuri, dar care îmbunătățesc raportul în ceea ce privește accesibilitatea pentru aceste persoane care au handicap definitiv sau temporar, femei însărcinate, bătrâni, așa cum s-a spus aici. Mulțumesc și să dea Dumnezeu ca mâine să avem un raport îmbunătățit.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, souhlasím se zprávou ke směrnici o zpřístupnění služeb osobám se zdravotním postižením a s funkčním omezením. Tito lidé potřebují naši podporu, aby mohli lépe a plnohodnotně žít. Děkuji kolegům, poslancům se zdravotním postižením, kteří se jasně vyjádřili pro podporu návrhu parlamentní zprávy.

Je třeba najít rovnováhu mezi tím, co si přejeme, a tím, co je v praxi reálné. Například mikropodniky by podle původního návrhu Komise nebyly schopné některé povinnosti splnit, například nezávislý malý obchodník nebo prodejce knih by se rozhodl vytvořit webovou stránku o prodeji svého produktu a ten by byl povinen ji učinit plně přístupnou lidem se zdravotním postižením, což v praxi skutečně není reálně možné. Proto souhlasím se zpravodajem, že by to bylo nepřiměřené opatření, přestože nic nebrání těmto obchodníkům dobrovolně své stránky zpřístupnit.

Podobně jsme postupovali u audiovizuální směrnice, kde jsme učinili opatření ve prospěch zdravotně postižených osob.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il diritto all'accessibilità riguarda la vita di 80 milioni di cittadini europei. Ritengo il testo poco ambizioso e non all'altezza delle aspettative dei cittadini europei. È un testo che rischia di vanificare i progressi fatti in questi anni.

L'idea originaria dell'accessibility act è quella di fornire ai decisori strumenti concreti per semplificare e migliorare la vita dei disabili, impiegando risorse per opere accessibili a tutti. E invece proprio oggi che i progressi nelle tecnologie consentono di ridurre le difficoltà quotidiane di 80 milioni di persone, il Parlamento rinuncia alla consueta ambizione. Questo non è tollerabile: la qualità di vita dei disabili è il primo indicatore del grado di responsabilità sociale.

Le limitazioni proposte sono inammissibili e lo sono, in particolare, nell'ambito dei trasporti, dove invece gli sforzi andrebbero concentrati al massimo. Questo dossier va corretto per fare un passo avanti verso una parità sostanziale e per non far perdere credibilità all'Europa.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η προσβασιμότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο πρέπει να εξετάσουμε με σοβαρότητα. Πολύ δε περισσότερο, όταν έχουμε 80 εκατομμύρια άτομα με ειδικές ανάγκες και 120 εκατομμύρια ηλικιωμένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το θέμα είναι τεράστιο, είναι κοινωνικό, έχει πολλές οικονομικές διαστάσεις. Και το πιο βασικό είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιώματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία πρέπει να διασφαλίζονται. Η διασφάλιση αυτή μπορεί να γίνει αξιοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία και, κυρίως, αξιοποιώντας κονδύλια από την κοινωνική Ευρώπη.

Βλέπουμε, όμως, ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες δεν θέλουν αυτή την πρόσβαση. Θεωρούν ότι είναι βάρος τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θεωρούν ότι οι ρυθμίσεις που θα γίνουν θα είναι βάρος οικονομικό για αυτούς. Είναι απαράδεκτα αυτά τα μέτρα περιστολής και ανάσχεσης των λειτουργιών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδίως, στην προσβασιμότητά τους προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς και στις άλλες υπηρεσίες. Πρέπει να ανατραπούν τα αρνητικά αυτά σημεία της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Mr President, there are around 80 million disabled persons in the EU who cannot access, or have difficulty in accessing, products and services the use of which most of us take for granted. I am confident that by adopting the European Accessibility Act, we can considerably improve in the long term not only their lives, but also the lives of elderly or pregnant women or even parents with babies.

The EU Treaties have long aimed to promote equal treatment for every citizen. In this sense, barrier—free accessibility should be a vital goal for all Member States, which are sadly at greatly differing levels of providing accessibility for their citizens. The directive is not only essential from the perspective of adding substance to Charter rights such as the rights to human dignity, to work or study. There is also a strong business case for extending markets for products and services to a largely untapped part of the population, and to harnessing technological progress and innovation to support people with disabilities in their vital everyday tasks.

 
  
MPphoto
 

  Viorica Dăncilă (S&D). – Domnule președinte, la nivel european, constatăm că există încă disparități între actele normative și măsurile administrative adoptate de statele membre referitoare la accesibilitatea anumitor produse și servicii pentru persoanele cu dizabilități, disparități care creează obstacole în calea liberei circulații a acestora și denaturează concurența efectivă pe piața internă. Potrivit statisticilor, există 80 de milioane de cetățeni europeni cu dizabilități, dintre care 30 de milioane cu deficiențe de vedere, iar toate aceste disparități legislative nu țin cont de nevoile lor și, mai ales, ale persoanelor cu deficiențe de vârsta a treia. Pentru toți acești cetățeni europeni, este nevoie de acces adecvat la informare prin servicii media audio și video adaptate, acces la transportul public, serviciile și infrastructura aferentă, precum și la terminalele de autoservire și serviciile furnizate de acestea. Nu în ultimul rând, este nevoie de accesibilitate pentru furnizarea de cărți electronice și servicii conexe.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Mr President, I begin by reiterating that there are more than 80 million disabled persons in the European Union and, taking into consideration demographic ageing, this number is likely to increase to more than 125 million by 2020. We need to ensure that the legislative initiative is capable of delivering meaningful benefits that match the needs of people with disabilities and brings about the much-needed improvements in order to pave the way towards a more accessible and inclusive Europe.

Indeed, we have to forge a more ambitious policy that strengthens the rights of people with disabilities and dissipates the barriers resulting from divergent requirements for accessibility within the internal market. In particular, I strongly believe that, in order to create a robust accessibility act, all companies, regardless of size, should obey the accessibility requirements and that the scope of the proposal should also include people with temporary functional limitations.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank colleagues for this substantial debate. The European Accessibility Act is a priority file for this year under the Joint Declaration of the three institutions. Indeed, accessibility is one of the eight key pillars of our European Disability Strategy 2010-20. The UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities mentioned it as a priority action in their last Concluding Observations to the European Union.

We know that our Member States have started to legislate on accessibility independently and in an uncoordinated way. Divergence in national rules will make it more difficult for industry to sell products and services across borders. It also does not benefit those citizens who are most in need of accessible products and services.

Accessibility will be vital to ensure inclusive societies, especially against the background of demographic ageing and the digital transition. The Accessibility Act will create a better functioning and a more competitive internal market, leading to a wider choice of accessible products and services for consumers, and also at lower prices. It will facilitate the access of persons with disabilities to education, enhance their job opportunities and give them more freedom and opportunities in their everyday choices in life.

It is the Commission’s firm intention to enhance social fairness in Europe. Nobody should be left behind. The Accessibility Act underlines the European Union’s commitment to ensure that economic growth and social progress go hand in hand. We look forward to tomorrow’s vote and to continuing the work with you on this important file.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard, ordfører. – Hr. formand! Tak for debatten her, som jeg er enig med Kommissionen og kommissæren i har været en substantiel debat, som på mange måder viser, at der er masser af engagement, masser af følelser omkring det her med at skulle forbedre forholdene for disse mange millioner af vores medborgere.

Jeg vil gerne lige understrege til dem, der har måttet være i tvivl om det – og det fik jeg faktisk sagt til at starte med – at jeg tror, vi alle her i dette rum deler den ambition, at der skal ske noget på dette område. Det store spørgsmål er: hvordan når vi derhen, og hvilken metode er den bedste? Det er der forskellige holdninger til, kan jeg høre, men jeg vil da gerne have lov til at sige til de af mine kollegaer som har skruet lidt op for den ideologiske kampsang her, at vi faktisk har rykket os rigtig, rigtig langt, og det er jo ikke et udtryk for, at man ikke ønsker forbedringer, sådan som vi nærmest bliver fremstillet, os der ønsker en realistisk tilgang.

Så jeg ville ønske at vi i denne sene fase kunne skrue en lille bitte smule ned for det ideologiske og komme i arbejdstøjet for rent faktisk at skaffe de resultater.

Må jeg lige sige ganske konkret til min udmærkede kollega Olga, at du ved jo lige så godt som mig, at I – socialdemokraterne – har fået en lang række indrømmelser fra vores side i sidste øjeblik, inklusiv ”built environments”, som fra ord til andet fra vores side nu ligner det forslag I selv er kommet med. I er kommet med kompromisforslag, som rækker langt ind på ”public procurement”, vi har indføjet tilføjelser omkring ”functional limitations”, så det også dækker en lang række af jeres forslag.

Det var det I krævede til at starte med. Jeg synes, det ville være rart med en lille smule anerkendelse af, at vi rent faktisk nærmest har lagt os ned i den forbindelse for at få det brede kompromis. Jeg har fået rigtig meget ros fra disability organisations i de sidste par dage, det hører jeg heller ikke noget om her, fordi vi har strakt os så langt, som vi har.

Jeg skal til slut sige, at jeg håber rigtig meget på, at de ord, jeg sagde til at starte med, kan blive mødt med enighed, nemlig at vi har brug for et meget, meget stærkt mandat. Vi har en stor chance lige nu. Lad os nu tage et realistisk stort skridt, det bliver meget svært, når vi skal til at forhandle med Rådet. Lad os tage et realistisk skridt, jeg håber, alle vil være med i den kamp, der følger nu. Tak skal I have.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

 

17. Estensjoni tal-programm statistiku Ewropew sal-2020 (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  El Presidente. – El punto siguiente en el orden del día es el debate sobre el informe de Roberto Gualtieri, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Programa Estadístico Europeo 2013-17, prorrogándolo para el período 2018-2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)) (A8-0158/2017).

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, rapporteur. – Mr President, I would like first to express my appreciation for the excellent collaboration I had with the Maltese Presidency, the acting Director-General of Eurostat and their respective staff and I would also like to thank all the shadow rapporteurs for their cooperation.

The European Parliament has always been supportive of the European Statistical System and has highlighted the need for European statistics to be as comprehensive, comparable, accurate and timely as possible. In this sense, the extension of the European Statistical Programme 2018-2020 is an important achievement. It is not the pure extension of its deadline; but it aims to revamp the European Statistical Programme 2013-2017, securing the good functioning of the European Statistical System, taking into account new high standards and expanding demands of data and information by policymakers and citizens.

In the regulation, we envisage advances in areas such as migration, social and environmental statistics, as well as energy and transport statistics. All these data should allow the monitoring of objectives and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development to be set at Union and Member State level and, in this way, to contribute to the achievement of such goals. Let me stress the main issues we take on this regulation: migration is certainly a key topic. The new regulation encourages the further development of existing data collection as well as new data collection in order to better cover asylum and manage migration. This should give a better picture of the migration phenomenon, thanks to the valuation of other variables like education level and integration in the labour market.

With respect to the statistical measurement of the situation of refugees, further cooperation with the EU and international organisations is foreseen in order to provide increased availability of data. As regards the social and economic area, with the extension of the European Statistical Programme, we have large and better specified indicators that should be available to monitor the implementation of Europe 2020. The regulation foresees more detailed information on employment indicators distinguishing between fixed-term and permanent contracts. Moreover, indicators should also include data on gender divides and wage gaps, as well as the measurement of pockets of high unemployment, including high unemployment in cross-border regions.

As regards international trade, this regulation provides for the strengthening of indicators on economic globalisation and global value chains in order to allow an analysis of the positive and negative consequences for the European market, in particular for the Union’s labour market. Special attention has been devoted also to the production of indicators on income, consumption and wealth distribution in particular, indicators such as the Gini index, as well as data on inequality of access to basic goods and services. Improvement of the quality of information on national accounts has also been encouraged in order to allow better estimates of tax gaps and tax avoidance.

The user friendliness of European statistics and easy access to the data are key priorities allowing European citizens to use such data for their education and decision-making. I recognise the important effort that Eurostat has made in the last number of years regarding better communicated statistics and improving its website, for example, by including interactive visualisation maps and infographics. This regulation supports further action in this direction, which we consider necessary in order to contribute effectively to the announcement of the dissemination of statistical information throughout European society.

Finally, the extension of the European Statistical Programme for the period 2018-2020 has reinforced the resources at the disposal of the European Statistical System. This recent increase of the budget for European statistics will bring significant added value in terms of outputs and will also benefit the statistical system in Member States.

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. – Mr President, in these turbulent times, it is more important than ever that public debate and political decisions are based on reliable facts, not ‘fake news’. The European statistical programme ensures just that, by providing trusted statistics on Europe through Eurostat, the statistical authority of the Union.

The evidence provided by the European statistical programme underpins all of the political priorities of the Union. As priorities change and in order to address new challenges, the statistical programme now needs to be adapted to remain relevant and to provide the information needed to take informed decisions for the future of Europe.

The Commission welcomes the compromise achieved between the three institutions on the extension of the current European statistical programme to 2020. The compromise addresses the growing demand for relevant and timely statistics to support the key Union priorities. In particular, the extension of the programme contains measures for the production of new and better statistics in support of a more social Europe. For example, it will provide better data on income and inequalities, as well as equal opportunities on the labour market. Furthermore, the integration of migrants into the labour market will be better monitored. The programme will also deliver more detailed and faster statistics for other important policy areas such as the Energy Union and will support the monitoring of the Sustainable Development Goals at Union level.

The Commission considers this extension of the programme to 2020 to be a most important step forward in further strengthening the European Statistical System’s capacity to deliver more timely data and to better respond to policy needs. The foreseen enhanced budgetary support is urgently needed for these developments.

I am grateful that Parliament has been a most active and cooperative ally by providing political guidance and support in this regard. The Commission looks forward to pursuing this positive development for European statistics in the coming years and in particular in relation to the evolution of EU governance in many policy domains and in preparing the future multiannual financial framework (MFF).

I wish to conclude by thanking the rapporteur Mr Roberto Gualtieri – thank you so much – and the shadow rapporteurs of the Committee on Economic and Monetary Affairs for their constructive approach to the proposal. I also wish to thank Ms Maria Arena and the Committee on Employment and Social Affairs for their much appreciated opinion. I believe we have reached the common objective to ensure that European policymakers and citizens can continue to rely on the valuable facts provided by the European statistical programme.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Buda, în numele grupului PPE. – Am ținut să intervin pe acest subiect deoarece apreciez că este mai mult decât vital pentru eficiența politicilor europene utilizarea datelor statistice, dar mai ales evaluarea acestora și a trendurilor care rezultă de aici. Statisticile ne oferă o radiografie a stării actuale a societății, a economiei noastre, precum și a pieței forței de muncă, respectiv a condițiilor de viață, a veniturilor obținute de cetățenii europeni, dar și a tendințelor în diverse sectoare economice și sociale, furnizând date concrete. Conceperea, punerea în aplicare și monitorizarea politicilor Uniunii Europene pot fi realizate doar având o bază statistică solidă, imparțială, fiabilă, conținând date concrete și relevante.

Prin urmare, consider că programul statistic european trebuie prelungit până în anul 2020, fiind necesar a fi oferit sprijinul financiar menit să asigure o perfecționare a acestuia. Totodată, instituțiile europene trebuie să acorde atenția necesară statisticilor furnizate, tocmai pentru a fi capabile să reacționeze prompt atunci când sunt identificate posibile crize în multiple domenii, preîntâmpinând, totodată, apariția acestora. Dacă s-ar fi ținut cont de statistici și de rezultate, la un moment dat, în sectorul laptelui, în 2016, nu am fi avut o criză care a lovit din plin acest segment. Prin politici eficiente, în mod cert s-ar fi reușit asigurarea unui echilibru între cerere și ofertă pe piața acestui sector. Nu în ultimul rând, criza privind migrația ar fi putut fi anticipată, iar implicațiile sociale, economice și bugetare ale acesteia mult atenuate, dacă se aveau în vedere din timp tendințele acestui fenomen.

 
  
MPphoto
 

  Alfred Sant, on behalf of the S&D Group. – Mr President, the text we have before us is important because it provides excellent guidelines regarding the collection of data we need to design to implement and to evaluate European policy in the coming years. There will be enormous needs for consolidation of policies with the probability that the deepening of eurozone governance will be attempted.

The danger is that consolidation will lag. Deepening could encourage further centrifugal effects on a systemic basis. To be able to detect such developments, we need statistics that are close to the bone and relevant to the issues. On that basis, one should be able to distinguish what is causal and what is contingent on developments between regions, nations, the North, South and East of the Union. This applies, not least to the situation of peripheral and island regions, which is my special interest.

Overridingly, there is a problem of how to reverse the growing divergences between parts of the Union. An essential step in that direction is a proper measurement of divergences. The text stresses rightly the social aspect of the data that will be needed. In that context, a priority area for statistical improvement would be labour data that captures the extent of precarious work, in-work poverty, youth and other under-employment of migrant workers.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente, quiero aprovechar estos dos minutos que me dan, primero, para felicitar al señor Gualtieri, el ponente, y a todos los que han trabajado, y celebrar el texto inicial de la Comisión y también el interés que todos ellos han demostrado —y la Comisión la primera— por un arma poderosísima desde el punto de vista social, no solo económico, que son las estadísticas. Que son a veces arduas y no tienen sex appeal, pero que son absolutamente fundamentales para la futura prosperidad y la futura libertad democrática de nuestras sociedades. Y en eso —quiero recalcarlo—, detrás del análisis de las desigualdades, detrás del análisis de la pobreza, detrás del análisis de las necesidades básicas y de si se cumplen o no, detrás de las necesidades de electricidad y la pobreza de la electricidad, y de todo lo que usted quiera, hay estadística, y sin ella no se harían políticas.

Por lo tanto, quiero recalcar el aspecto social y agradecer que las sugerencias del Grupo ALDE hayan sido recogidas por los ponentes y, después, en el diálogo tripartito. Estas se han centrado básicamente en tener información potente de cara a futuros Tratados y la ampliación de la UE; ampliar la información disponible y que llegue puntualmente para el Semestre Europeo, que es fundamental; monitorizar el programa de estabilidad y crecimiento; resaltar la importancia de la medición de las desigualdades; ir más allá de las prioridades políticas de la Comisión y de la Estrategia 2020; que las estadísticas estén disponibles —muy importante— y sean públicas y fácilmente accesibles para todo aquel que lo necesite y desee; hacer ver que la extensión del programa anual estadístico es también una oportunidad para reforzar la cooperación entre los centros nacionales y los grandes centros estadísticos, incluso internacionales; y, finalmente, considerarlas temas prioritarios en la acción Más allá del PIB, para ir enriqueciendo, sobre todo socialmente, las medidas del bienestar, y que no solo se queden en el PIB.

 
  
MPphoto
 

  David Coburn, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, the European Statistical Programme sounds like a dry and very barren landscape to sow rhetorical seeds. We are told the availability of reliable, comprehensive European statistics is an important public good. Who could object? But the Commission in its explanation of the purpose behind the statistical programme refers to these statistics as ‘indispensable’ if Europe is to be understood by the general public. Well, that’s their true purpose. What is it? Propaganda, ladies and gentlemen, propaganda. It was after all, the EU that changed the definition of the gross national income to include the black economy on drugs and prostitution and, by doing so, increased Member State contributions to the EU based on the size of their economy.

And, by sleight of hand, it is the EU that averages statistics telling us that the EU rates of economic growth are up and unemployment down, disguising from the public that youth unemployment in southern Europe is still between 40% and 50%. Taxpayers should not be asked to fund the collation of EU propaganda. This is a waste of taxpayers’ money. We should stop using propaganda to put forward statistics are not true.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, a produção de dados estatísticos de elevada qualidade é de grande importância, tanto para os decisores políticos como para a população em geral. Melhores estatísticas poderão ajudar a uma melhor compreensão da realidade e, por conseguinte, a tomadas de decisões possivelmente mais conscientes e consequentes.

É verdade que estamos de acordo com a extensão do programa pelo período de 2018-2020, com a sua ligação à consecução da Agenda 2030, com o aumento da verba orçamental que lhe é destinada, mas também com algumas melhorias feitas ao projeto da Comissão Europeia, nomeadamente a introdução de indicadores sobre emprego, que distingam emprego com contratos de termo certo e com contratos permanentes e o pedido para que sejam feitos progressos no sentido de desenvolver um quadro conceptual para a produção de séries de dados estatísticos que meçam e o cumprimento das normas fiscais, a elisão e a evasão fiscais.

Porém, não é menos verdade que não podemos estar inteiramente de acordo com o facto de, o foco deste prolongamento ser o apoio a 10 prioridades políticas da Comissão Europeia como o Semestre Europeu, a Estratégia Europa 2020, a iniciativa Legislar Melhor e a União Europeia da Energia relativamente às quais mantemos muitas reservas.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato (PPE). – Señor presidente, comisario, lo primero que quisiera es dar las gracias al presidente Gualtieri y al resto de colegas por su trabajo. Por un trabajo bien hecho. Y quiero dar la bienvenida a esta propuesta para extender el Programa Estadístico Europeo al período 2018-2020.

Las pruebas fiables y pertinentes basadas en las estadísticas europeas son absolutamente esenciales para medir el progreso y evaluar la eficiencia de las políticas y los programas de la Unión, especialmente en el contexto de la Estrategia Europa 2020 y la Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático.

La unidad europea se enfrenta a retos en muchos ámbitos políticos y la demanda de estadísticas europeas sigue siendo muy elevada. La necesidad de una respuesta política a la profunda crisis económica y su impacto social ha impulsado la demanda de mejores políticas económicas y sociales basadas en pruebas sólidas y comparables.

La Comisión Europea presentó entre sus diez prioridades políticas la importancia de satisfacer la demanda creciente de estadísticas y la necesidad de ponerlas a disposición mucho más rápidamente. La aplicación y el seguimiento de las políticas de la Unión Europea se basan en información estadística comparable y de alta calidad sobre la situación económica, social y medioambiental en la Unión Europea y sus componentes a escala nacional y regional.

Tras el acuerdo logrado, hemos asegurado cumplir con tres de los objetivos fundamentales. Primero, información estadística de alta calidad, asegurándonos de que no queda ninguna laguna estadística y centrándonos en una serie de ámbitos prioritarios que reflejen las diez prioridades de la política de la Comisión. Segundo, tener la capacidad de responder más rápidamente a las necesidades estadísticas de la Unión, adaptando la infraestructura estadística para aprovechar el potencial de las nuevas fuentes de datos. Y tercero, mejorar la productividad del sistema estadístico europeo y garantizar su protagonismo a nivel mundial.

Las estadísticas europeas también son fundamentales para que el público en general entienda Europa y para que los ciudadanos participen en el proceso democrático y el debate sobre el presente y el futuro de la Unión Europea. Gracias a este nuevo sistema se estará en condiciones de satisfacer la demanda creciente de estadísticas y la necesidad de ponerlas a disposición más rápidamente, garantizando unas estadísticas europeas fiables, objetivas, comparables y coherentes a pesar de lo que aquí alguno ha dicho.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento interno))

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD), blue-card question. – The Soviet Union used to have some of the finest statistics the world has ever known. As a matter of fact, I took the trouble once or twice to listen to some of the speeches of some of the Soviet Union’s leaders, some of which went on for several hours. If you were very tired at night, it was a very good way to get to sleep. They used to dish out statistics about how tractor production figures were up, comrades.

Well, this sounds a bit like that. This gentleman here was saying that we want more statistics. Well, good grief, you couldn’t get more statistics than the Soviet Union turned out, but they were all lies. You can do anything with statistics. Who was it who said ‘lies, damned lies and statistics’? Well, would you not agree with me that you can tell any lie with statistics? The Soviet Union was marvellous at that and this place becomes more like the Soviet Union every day, especially after what Herr Juncker said this morning.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato (PPE), respuesta de «tarjeta azul». – Efectivamente, tiene razón: cualquier mentira puede pasar una estadística, incluso las suyas. Evidentemente, no aspiro yo a que alguien que no cree en la Unión Europea crea en las estadísticas.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Mr President, it seems that Mr Coburn was in a great hurry.

First, I would like to congratulate the rapporteur, Mr Gualtieri, on the outcome of the report and for stressing within it the need to strengthen the quality of EU statistics, in particular the macro—economic, employment and social statistics, to better implement the EU 2020 Agenda. Secondly, I would like to welcome the proposed extension of the European Statistical Programme to 2020 as I consider it important to align it with the present financial framework. There were still a number of gaps that needed to be filled in order to better support EU policies. Moreover, the statistical infrastructure was also not yet flexible enough to deliver new data when needed.

Therefore, I believe it is essential to improve the quality of statistics, especially on sustainable development, and ensure that our policies are based on more than GDP or debt deficit indicators. High-quality statistics should contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals of the United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable Development and to the 2015 Paris climate agreement.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il miglioramento del sistema statistico europeo è questione di fondamentale importanza, non solo per valutare efficacemente i risultati e i progressi della strategia Europa 2020, ma anche per l'elaborazione di risposte specifiche a problemi nuovi e istanze inedite.

La crisi economica globale dell'ultimo decennio ha impoverito tanti cittadini dell'Unione, provocando mutamenti sociali e politici non ancora del tutto definiti, che per la loro complessità necessitano di nuovi strumenti di analisi, non soltanto macroeconomici.

La qualità del lavoro, le nuove povertà, l'esclusione sociale, la qualità dell'ambiente e della vita nelle città, le periferie, la violenza di genere, la qualità democratica, la questione migratoria sono solo alcuni degli aspetti sociali di cui occorre tener conto nell'elaborazione di nuovi indici di rilevazione, utili a modernizzare le statistiche ufficiali ma anche ad allargare l'orizzonte della qualità della vita dei cittadini europei, in linea con le priorità della Commissione nel programma per l'occupazione, la crescita e l'equità sociale.

Complimenti al collega Gualtieri per l'ottima relazione.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει ακριβά τις λαθροχειρίες των κυβερνήσεων και της Εurostat όσον αφορά τον τρόπο καταγραφής των στρατιωτικών δαπανών, των χρεών των νοσοκομείων, της ένταξης κρατικών εταιρειών και θεσμών στη γενική κυβέρνηση. Το 2010, ο τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, κύριος Γεωργίου, η Εurostat και η τρόικα αύξησαν το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας με τρόπο που παραβιάζει τόσο την ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ελληνική Δικαιοσύνη καταδίκασε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αντί να εξετάσουν το θέμα στη βάση της αξιοπιστίας των στατιστικών εκβιάζουν την Ελλάδα να παρέμβει στη Δικαιοσύνη ώστε να αθωωθεί ο κύριος Γεωργίου, να κλείσει η υπόθεση και να ξεχαστεί το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό σκάνδαλο χειραγώγησης των στατιστικών. Ο ελληνικός λαός και οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα σε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και όχι σε πολιτικά παιχνίδια κυβερνήσεων και τρόικας που στόχο έχουν να δικαιολογήσουν τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλουν.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, ο εκφοβισμός και η χειραγώγηση των λαών της Ευρώπης, και ειδικά των Βρετανών πριν το δημοψήφισμα, απέτυχαν παταγωδώς και το δείχνουν ακόμα και οι χαλκευμένες στατιστικές. Η επιστήμη της στατιστικής και δεδομένων αποτελούν μεθοδικά μαθηματικά εργαλεία που έχουν ως απώτερο σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για λήψη ορθών αποφάσεων. Αντιθέτως, στην Ένωση τα στατιστικά προγράμματα χρησιμοποιούνται ως εργαλεία προπαγάνδας, μηχανές παραγωγής σκανδάλων ακόμα και συνειδητής ύπουλης διαχείρισης κρατών μελών και των λαών τους. Παράδειγμα, η διοχέτευση κονδυλίων σε πολλούς τομείς άνευ αξίας επειδή απλά η τεχνηέντως διαμορφωμένη κοινή γνώμη χειραγωγήθηκε ως προς τη χρησιμότητα αυτών. Οφθαλμοφανής απόδειξη είναι η σκανδαλώδης επίτευξη των κριτηρίων σύγκλισης υποψηφίων προς ένταξη χωρών, τα οποία απείχαν παρασάγγας από την πραγματικότητα. Πραγματικό όφελος των φορέων λήψης απόφασης, των ερευνητών και των πολιτών της Ένωσης, εν γένει, δεν είναι η ποιότητα των δεδομένων αλλά η ακρίβεια και η εγκυρότητα αυτών.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. – Mr President, I wish to thank colleagues for their valuable views and opinions. Firstly, I would like to say in a very polite manner to my dear colleague from the EFDD Group that I completely disagree with his view. I am sorry for this, but I do not want to engage in more details.

With regard to Greece, may I remind you of this; that the independence of statistical offices in our Member States is a key pillar of the proper functioning of the EMU. This is why it is protected by EU law. The Commission, as you know, has full confidence in the reliability and the accuracy of ELSTAT data during 2010-2015 and beyond. This is, as you know, the Commission position regarding many developments in Greece just two or three months ago.

The compromise that has been reached in very fruitful discussions between the three institutions is a major step forward in making the European statistical programme fit for the future. I believe the measures foreseen address the views you have expressed today. As priorities and information needs evolve, further developments in statistics will be needed at both Union and Member State level. The Commission has therefore already started a reflection and stakeholder dialogue about further enhancements of European statistics within the framework of the next multiannual financial framework.

With the support of this Parliament, the Commission will ensure that European statistics remain relevant and of highest quality to support our common endeavour of a better Europe for our citizens. I strongly believe that we have a very reliable statistical programme.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, relatore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che il largo consenso emerso in questo dibattito sia un dato positivo, che riflette anche il consenso espresso in seno alla commissione ECON, e quindi volevo ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti e di nuovo tutti i relatori ombra e i relatori dei pareri che hanno contribuito a concludere positivamente questo lavoro legislativo, che costituisce un tassello limitato ma significativo verso l'ulteriore rafforzamento della qualità delle statistiche europee, sulle quali naturalmente le obiezioni che sono state rivolte in questo dibattito appaiono destituite di ogni fondamento.

Volevo anche unirmi alle parole della Commissione nel sottolineare come anche il Parlamento europeo sia un forte sostenitore dell'indipendenza degli uffici statistici nazionali. Su questo, anche nell'ambito del gruppo di lavoro per l'assistenza finanziaria, che presiedo, abbiamo espresso parole chiare anche nei confronti della vicenda greca.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

 

18. Fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju u fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  El Presidente. – El punto siguiente en el orden del día es el debate sobre el informe de Sirpa Pietikäinen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos, y el Reglamento (UE) n.º 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)) (A8-0120/2017).

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen, esittelijä. – Arvoisa puhemies, eurooppalainen talous on äärimmäisen riippuvainen perinteisestä pankkirahoituksesta. Tämä ongelma nousee esille erityisesti pk-yritysten rahoitustarpeessa, joka on edelleen suurimpia kapeikkoja ja kompastuskiviä. Erityisesti tämä luonnollisesti kohdistuu uusien, innovatiivisten ja tätä kautta myös riskialttiiden ideoiden, projektien ja yritysten rahoitukseen, olipa kyse – niin kuin usein on – pienistä pk-yrityksistä, joista idea lähtee liikkeelle, tai sitten isommista hankkeista.

Me tarvitsemme kipeästi enemmän koko sisämarkkina-alueella toimivia bisnesenkeleitä ja venture capitalia, tätä riskipääomarahoitusta. EU:n riskipääomamarkkinat laahaavat edelleen kaukana lähimmän vertailukohtamaamme Yhdysvaltojen jäljessä. EU:n markkinat ovat noin viisi kertaa pienemmät kuin Atlantin takaiset, ja ne ovat kaiken lisäksi sirpaloituneet kansallisiksi, mikä rajoittaa myös täällä toimivien rahastojen kasvua ja niiden mahdollisuutta kohdentaa omaa erityisosaamistaan esimerkiksi teknologiaan, ympäristöosaamiseen tai lääketieteeseen. Oppia hyvin toimivista riskipääomamarkkinoista kannattaisi myös hakea Aasian suunnalta tai Israelista.

Ongelma muodostuu erityisen pahaksi erityisesti silloin, kun rahasto on päässyt tavoitteeseen, eli löytänyt toimivan idean ja yrityksen. Vahvassa kasvuvaiheessa oleva startup-yritys kaipaisi nopeasti kasvavaa lisärahoitusta ja osaamista. Silloin meidän suhteellisesti hyvin pienillä rahastoillamme ei välttämättä ole tarjota yritykselle osaamista, tukea eikä myöskään rahoitusta. Kun follow-up-rahoitusta ei ole tarjolla Euroopassa, idea joko kuihtuu kasaan, tai vaihtoehdot on etsittävä muualta Euroopan ulkopuolelta.

Tämä ongelma ei ole tietenkään uusi eikä tiedostamaton, ja siksi jo vuonna 2013 EU antoi asetuksen eurooppalaisen riskipääoman yhteisestä passista eli EuVECA-passista, joka luo yhteiset pelisäännöt riskipääomarahastomarkkinoille ja varainkeruulle ympäri Eurooppaa. Se ei kuitenkaan ole toiminut oletetulla tavalla, koska huhtikuussa 2016 rahastoja oli rekisteröity vain 70 EuVECA-rahastolla ja vain neljä EuSEF-rahastolla. Nyt osana pääomamarkkinaunionia komission ehdotuksella me pyrimme korjaamaan tätä ongelmaa.

Tarkoituksena on varmistaa, ettei kukin kansallinen viranomainen vaadi rahastolta perusteettomasti kansallisia rekisteröinti- tai valvontamaksuja tai luo teknisiä esteitä markkinoillepääsylle. Nykyisin yleinen käytäntö on täysin eurooppalaisen passin ajatuksen ja pääomamarkkinoiden vastainen. Keskeinen osa ehdotusta on ylimääräisten maksujen ja velvoitteiden täyskielto. Lisäksi myös usein isommille rahastoille avataan mahdollisuus hallinnoida EuVECA- ja EuSEF-rahastoja, mikä lisää rahastojen mahdollisuutta antaa lisää follow-up-rahoitusta. Myös mahdollisuutta sijoittaa pk-yrityksiin parannetaan.

Tähän komission ehdotukseen liittyy laajempi paketti, jolla kokonaisuudessaan pyritään lisäämään riskipääomarahoitusta unionissa. Siellä on EU:n budjettitukea, rahastojen rahasto, jolle voidaan houkutella pääomaa, vivuttaa sitä suurilta yhteisösijoittajilta. Ongelmaksi yhä edelleen jää kansallinen verokohtelu, joka on EU:n kompetenssin ulkopuolella. Pieniä askeleita päästiin eteenpäin siinä, että nämä kauniit periaatteet myös toteutuisivat yhteisellä eurooppalaisella valvonnalla, jolla taataan, että kaikki jäsenmaat kohtelevat eurooppalaisia rahastoja tasapuolisesti ja samalla tavalla.

 
  
MPphoto
 

  Karmenu Vella, Member of the Commission. – Mr President, your vote will be an important step in finalising yet another element of the capital markets union, reviewed rules for European venture capital funds and new European social entrepreneurship funds. Venture capital is an important source of funding for businesses in the start-up and expansion phase. By providing capital-intensive financing and specialised support, venture capital fills an important gap in the funding escalator that other financial actors may not be able to fill.

Unfortunately, Europe is currently lagging behind other markets in this area. European venture capital funds are fragmented, concentrated in only a few Member States, and often lacking in scale. The original regulations aimed to address this funding by creating deeper and more integrated venture capital markets in Europe. By setting up EU-wide labels, EuVECA and EuSEF were designed as a means for qualifying funds to market themselves easily across the EU.

EuVECA had some success, with about 126 EuVECA funds having been notified to ESMA as of last month, but this is not enough to meet the financing challenge. For EuSEF progress has been slow, with only seven funds notified so far. Under the CMU project, the European Commission therefore made reviewing EuVECA and EuSEF regulations a matter of priority in order to turn these labels into truly effective vehicles for venture and social capital financing in Europe. More specifically, we introduced three main changes to improve and speed up the growth and spread of these funds.

First, we extended the range of managers eligible to market and manage EuVECA and EuSEF funds to include large fund managers. In other words, those with assets under management of more than EUR 500 million. These managers can provide economies of scale and trusted brands, thereby passing benefits on to investors.

Second, we expanded the ability of EuVECA funds to invest in small midcaps and SMEs listed on SME growth markets. This should increase the diversification possibilities offered by EuVECA funds and therefore make them more attractive to investors.

Third, we decreased costs by explicitly prohibiting fees imposed by Member States’ authorities where no supervisory activities were performed. We also simplified registration processes. The new rules for EuVECA funds are part of a range of measures we are putting forward in order to support innovation by strengthening European venture capital markets. Throughout the legislative process, the legislators have shown a clear commitment to developing the rules and finding necessary compromises.

The final text provides certainty and simplicity about requirements for the level of own funds to be held by managers. Legislators have also taken practical steps to clarify and enhance the role of ESMA in ensuring consistent and convergent practices among national competent authorities across the EU. The Commission welcomes these changes which will further help revitalise the EuVECA and EuSEF labels.

Colleagues, ladies and gentlemen, by endorsing the political agreement you will move Europe one step closer to a high-growth, innovation-led economy by breaking down the barriers currently impeding venture and social investment at EU level. We want to take this opportunity again to thank the European Parliament and, in particular, the rapporteur Mrs Pietikäinen, the shadow rapporteurs, and also Mr Gualtieri for their efforts and constructiveness during the trilogue negotiations.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan, în numele grupului PPE. – Domnule președinte, un punct slab al piețelor de capital în Uniunea Europeană este insuficiența fondurilor cu capital de risc. Este, poate, cea mai importantă diferență calitativă între piețele de capital din Uniunea Europeană și piața de capital din SUA, unde aceste fonduri de risc finanțează în mod deosebit start-up-urile din domeniul inovației. De aceea, nu pot decât să salut propunerile Comisiei Europene, precum și acordul la care s-a ajuns, pe raportor și pe toți cei care au lucrat la acest proiect, întrucât, prin măsurile propuse, se îmbunătățesc condițiile atât de înființare, cât și de dezvoltare a acestor fonduri de risc, se deschide oportunitatea de a finanța start-up-uri, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii și, desigur, se întărește rolul Autorității europene de supraveghere a piețelor și a hârtiilor de valoare în acest domeniu. Voi vota aceste propuneri.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la revisione dei fondi EuVECA ed EuSEF ha una ricaduta positiva per accelerare la crescita economica, creare nuovi e più stabili posti di lavoro e creare condizioni più favorevoli agli investimenti.

I fondi di venture capital finanziano soprattutto, come abbiamo detto, imprese innovative ad alto tasso tecnologico, molto competitive sullo scenario globale, con una buona ricaduta dal punto di vista occupazionale. Sono io stesso testimone di tante esperienze, soprattutto nel mio paese, in Italia, di imprese che hanno potuto utilizzare questi fondi e hanno svolto attività straordinarie.

Siamo intervenuti principalmente in quattro dimensioni. La prima è quella di estendere la platea di coloro i quali possano utilizzare questi strumenti, includendo i gestori di fondi di maggiori dimensioni; in questo modo incentiveremo economie di scala per gli investimenti; inoltre abbiamo ampliato il novero di imprese in cui i fondi UeVECA possono investire e abbiamo diminuito i costi regolamentari attualmente esistenti.

La seconda scelta che abbiamo fatto: abbiamo reso questi fondi realmente europei. Infatti, siamo intervenuti uniformando le procedure di registrazione e supervisione tra tutti gli Stati membri, attraverso un ruolo di maggiore coordinamento dell'ESMA.

Terzo: abbiamo reso questi fondi più sicuri, facendo in modo che abbiano maggiori garanzie in merito alla loro qualità e gestione. Infine, è presente un obbligo di reporting per EuSEF, in modo da includere una descrizione di come i rischi ambientali e climatici siano presi in considerazione nella modalità di investimento.

Credo possiamo considerarci tutti, e lo siamo, soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto, perché con questo nuovo regolamento noi incoraggiamo un'imprenditoria sociale tecnologicamente avanzata, diamo una forza maggiore agli investimenti, pubblici e privati, creiamo una finanza al servizio dell'economia reale, prestiamo maggiore attenzione all'ambiente e, infine, offriamo una tutela e una salvaguardia del lavoro.

Mi pare si tratti di un risultato molto importante, che abbiamo raggiunto grazie al lavoro che abbiamo svolto tutti insieme.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται να ενισχύσουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την νεανική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία. Η πρόταση της Επιτροπής κάνει με καθυστέρηση ένα βήμα μπροστά και η πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου, με τη συμβολή της κυρίας Pietikäinen και των σκιωδών εισηγητών, βελτιώνει την πρόταση της Επιτροπής. Αλλά χρειάζεται να τρέξουμε γρηγορότερα γιατί η απόσταση που χωρίζει την στήριξη της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, σε σύγκριση με άλλες οικονομίες, παραμένει μεγάλη. Άρα πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Να μειώσουμε το κόστος της γραφειοκρατίας περισσότερο. Να διευκολύνουμε όσους έχουν σπουδαίες ιδέες αλλά δεν έχουν τα κεφάλαια για να τις υλοποιήσουν. Και πρέπει να νοιαστούμε περισσότερο για τις χώρες που υποφέρουν περισσότερο - όπως η χώρα μου η Ελλάδα - από την ύφεση, όπου σπουδαία μυαλά μεταναστεύουν στο εξωτερικό γιατί το τραπεζικό σύστημα της χώρας τους δεν έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρηματικές ιδέες. Άρα χρειαζόμαστε σε αυτό το θέμα περισσότερα βήματα και περισσότερη Ευρώπη.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο 162 παράγραφος 8 του Κανονισμού))

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD), blue-card question. – Mr President, would you not agree with me that governments who are generally massively incompetent are not the best people. Bureaucrats who have no experience of business or entrepreneurial affairs have no business involving themselves in capital markets in the stock exchange or anything like that. Surely, capitalism is the best way to make sure young businesses grow. And, quite frankly, I have been in business for 30 years and I have always found that if there’s a good plan and there’s a good project then somebody wants to put money into it. So why should we be wasting taxpayers’ money on something that the stock market and financial markets should be dealing with. This is a lot of nonsense, and a waste of taxpayers’ money.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), απάντηση "γαλάζια κάρτα". – Κύριε Coburn, εσείς, που θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν τη Σοβιετική Ένωση, είναι λογικό να θεωρείτε ότι η βοήθεια νέων ανθρώπων να αναπτύξουν νεοφυείς επιχειρήσεις είναι κάτι επικίνδυνο και κακό. Πιστεύετε ίσως σε έναν καπιταλισμό-ζούγκλα χωρίς ρυθμίσεις. Διαφωνώ μαζί σας, δεν συμφωνώ καθόλου. Όσον αφορά δε τις επικρίσεις για τις κυβερνήσεις, μπορεί εσείς να έχετε δίκιο επικρίνοντας την κυβέρνηση της χώρας σας.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Monot, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, j’espère que vous prêterez attention à mon intervention.

Tout d’abord, je vous avoue que nous avons des doutes profonds sur la nécessité affichée par la Commission de développer à toute force le financement des entreprises européennes via les marchés financiers, obligataires et boursiers. Cela est organisé au détriment des financements bancaires traditionnels, des économies européennes et au détriment de la compétitivité des banques européennes.

En effet, une révision des règlements sur le fonds d’investissement en capital-risque et sur les fonds d’entrepreneuriat sociaux, adoptés il y a seulement quatre ans, nous semble encore prématurée. Le temps aurait dû être donné à ces deux nouveaux labels européens de prendre leur essor progressivement, comme les fonds UCITS auparavant.

Mais non, il y a urgence, selon la Commission, qui considère que les fonds regroupés sous ce label ne sont pas assez paneuropéens et seraient de trop petite taille. Or, en matière de capital—risque, la gestion d’un petit nombre de projets est souvent gage de succès. Small is Beautiful.

De même, la connaissance parfaite des conditions économiques, sociales et réglementaires locales est souvent une condition préalable au succès de l’investissement en capital. Des managers de fonds transnationaux sont moins efficaces que des investisseurs en capital-risque à spécialité nationale.

Mais nous avons une autre préoccupation. Cette modification des règlements ouvre la possibilité d’octroyer le label «fonds de capital-risque européen» aux gestionnaires de hedge funds, c’est-à-dire les fonds alternatifs au sens de la directive AIFM. C’est même d’ailleurs le principal apport de ce texte.

Cette évolution dénature l’esprit originel du règlement de 2013. Les fonds d’investissement en capital vont ainsi se retrouver noyés au sein des diverses stratégies des mastodontes de la gestion alternative transnationale.

Nous craignons également que, au sein des grands gestionnaires alternatifs, les murailles de Chine obligatoires entre les différentes lignes d’investissement et de création de produits financiers titrisés ne soient pas respectées.

Pour ces raisons, malgré notre soutien de principe au développement du capital-risque, nous nous abstiendrons sur ce texte.

(L’orateur accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD), blue-card question. – I would like to ask this question of you. I think that this capital is going to be given to some companies in ‘wherever’. I mean I have never heard of any in Britain. I don’t know if you have in France. But surely giving those companies money, to the detriment of other companies which have actually raised the money themselves and got off their bottoms and done it, why would that be a good thing? Surely, those people will be able to crush those other companies that have fairly tried to raise money on the independent markets. Surely this sort of communism or socialism is very, very bad and the reason why the European Union is going bust and why Greece is in a very bad position and why for many years – and you, I know, I agree with me on this – socialism in France has destroyed the French entrepreneurial spirit. I want to see France rise. I don’t want to see France be destroyed. Would you agree with me, sir?

 
  
MPphoto
 

  Bernard Monot (ENF), réponse "carton bleu". – Cher collègue David Coburn, je crois que nous sommes, en termes politiques et économiques, à peu près sur la même ligne. Nous sommes des conservateurs, libéraux dans l’Hexagone, donc en France, bien entendu opposés au socialisme, au communisme, à toutes les formes d’extrémisme économique. Nous sommes tout simplement procapitalistes et bien entendu nous sommes favorables au capital-risque, puisque le risque sera rémunéré justement par les performances.

Le seul problème que ne comprend pas l’Union européenne, c’est que, avant qu’elle existe, il y avait effectivement des marchés de capitaux-risques pour financer les start-up, les entreprises innovantes, etc., et bien entendu les États n’ont pas attendu l’Union européenne pour agir et investir.

Voilà c’est tout ce que j’ai voulu dire: ce label n’est pas forcément bon et c’est pour cela que nous nous abstenons sur ce vote.

 
  
MPphoto
 

  Jonás Fernández (S&D). – Señor presidente, en primer lugar, desearía agradecer el trabajo de la ponente principal en este dosier y, por supuesto, de mi colega Cozzolino como ponente alternativo, para alcanzar el acuerdo que vamos a votar mañana.

Iniciábamos esta legislatura con una crisis económica muy severa en la Unión y con proyectos para impulsar la demanda interna, para mejorar la actividad y facilitar el empleo. Y dentro de esa agenda, teníamos como uno de los ejes fundamentales el impulso de la Unión de Mercados de Capitales.

Y la verdad es que hemos trabajado mucho en los últimos años: hemos sacado adelante el nuevo Reglamento sobre fondos del mercado monetario; los nuevos Reglamentos para facilitar la elaboración de los prospectos; recientemente alcanzábamos un acuerdo en los diálogos tripartitos para crear una titulización estándar en el conjunto de la Unión y revisar sus requerimientos de capital; y el Reglamento que debatimos hoy y que vamos a votar va —creo yo— en la misma línea: facilitar, ayudar a construir ese mercado interno de capitales, haciendo más fácil la creación de fondos de capital riesgo y de emprendimiento social.

Es una gran propuesta en la que mi Grupo se ha esforzado muy duramente, donde hemos conseguido avances claros en la supervisión y el control de la ESMA, en facilitar la inversión de los minoristas, en introducir análisis medioambientales de los proyectos empresariales que nos ayuden a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y, sin duda, yo creo que hemos ido tomando decisiones adecuadas.

La cuestión es que, más allá de todo lo que hemos hecho, como decía antes mi colega Papadimoulis, nos queda mucho por hacer, porque las pequeñas empresas siguen teniendo notables desafíos para poder participar en ese mercado único —hay muchos problemas administrativos, problemas regulatorios que tenemos que abordar—, y porque, en mi opinión, parte de estas reformas van dirigidas a empresas medianas que ya participan en mercados de capitales. Deberíamos pensar —y me dirijo a la Comisión— cómo podemos mejorar de verdad la financiación para las pequeñas empresas, y no solamente las medianas.

 
  
  

PRZEWODNICTWO: RYSZARD CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (ENF) . – De Europese Commissie - we hebben het ook vanmorgen nog eens kunnen vernemen uit de mond van Jean-Claude Juncker - heeft beslist dat de kapitaalmarktunie in een hogere versnelling wordt geschakeld. Het springt natuurlijk in het oog dat onder de vele bedreigingen die de Commissie opsomt, ook de brexit vermeld wordt. Met 750 000 werknemers in de financiële sector en een bruto toegevoegde waarde van 81 000 miljard pond is de Londense City een van de belangrijkste spelers van die kapitaalmarktunie. Wij vinden dat op deze bedreiging, zoals zij dat noemen of toch tenminste een uitdaging, een afdoende antwoord moet worden gegeven vooraleer de overambitieuze plannen van de EU in een sneltreinvaart verder worden doorgeduwd. Dat is dus ons belangrijkste probleem met dit verslag.

Ten gronde vinden wij bovendien dat niet ESMA maar wel de lidstaten het voortouw moeten nemen in de ontwikkeling van de voorliggende sociale en durffondsen. De verdere eenmaking van het monetaire en economische leven gaat in tegen de aard en de kern van wat het Europese continent in wezen is: eenheid en kracht in en door verscheidenheid.

 
  
MPphoto
 

  Alfred Sant (S&D). – Mr President, the proposals before us attempt to counter a fundamental problem: the availability of equity and risk capital covering SMEs, start-ups and expansion projects. There is not the culture here, as in the US, for such financing to be mobilised through OTCs or similar intermediaries. Encouraging such a system in Europe makes sense but the difficulties should not be underestimated.

The people at the front line, by way of entrepreneurship, intermediation and regulation, need to be of top quality. They need to be innovative, flexible and knowledgeable about operating conditions on the ground. A strengthened supervisory role for the European Securities and Markets Authority (ESMA) is needed, but effective regulation must remain light touch. Initially, small-scale start-ups are quite likely to concentrate around digital, entertainment and social projects. Attention should, however, be paid to appropriate incentives to encourage projects in fields such as light engineering, electronics and environmental technologies.

Projects by young people had better be given priority and promotional ties should be built between venture capital structures and relevant departments of universities and technical institutes. In this context, special programmes for peripheral and island regions should seek to tap there the existing potential for small-scale enterprise that is diminished by the high cost of risk capital in such regions.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Mr President, even though considered the main cornerstones of the capital markets union (CMU) action plan, both the European venture capital funds and the European social entrepreneurship funds are, at this moment, small and concentrated only in a few Member States. For this reason, and not only, I would like welcome the reforms proposed within the report that is outlining measures which aim to stimulate venture capital in Europe, bring forward the important contribution of the two investment schemes for a more integrated European internal market with access to funding and to capital for companies of all sizes in all Member States.

On the one hand, I support especially the proposal to lower the threshold of European venture capital funds to EUR 50 000, as this would increase access to funding and would widen the spectrum of investment possibilities. On the other hand, a more stringent surveillance at EU level, by strengthening the supervisory role of the European Securities and Markets Authority, will avoid excessive risk-taking and instability in financial markets. Moreover, it would also facilitate cross-border operations.

 
  
 

Zgłoszenia z sali

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ambito di un'articolata e più complessiva strategia di costruzione del mercato unico europeo, in linea con gli obiettivi del piano dell'Unione dei capitali, l'Unione europea è impegnata a regolamentare e sostenere fondi di investimento collettivi e alternativi, con particolare attenzione al venture capital e all'imprenditorialità sociale.

Il venture capital, che concentra investimenti alternativi per imprese in fase di avvio, è una significativa fonte di investimenti a medio e lungo termine per imprese giovani e innovative, come pure per le piccole. I dati del 2015 e del 2016 sembrano essere incoraggianti ma va sottolineato che nei primi due anni di applicazione del regolamento EuVECA, secondo i dati di Invest Europe solo il 25 % del venture capital europeo è stato raccolto fuori dagli Stati membri d'origine.

La proposta compie un passo in avanti mediante il divieto di imposte addizionali negli Stati membri e l'ampliamento del numero di imprese in cui è possibile investire, migliorando quindi il flusso di investimenti alternativi e scongiurando la dispersione della portata potenzialmente innovativa e di talento di tante giovani imprese.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, οι τράπεζες δεν έχουν συνέλθει από την οικονομική κρίση και αυτό που κάνουν, βεβαίως, είναι να μην δίνουν κεφάλαια επενδυτικά στις μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις ώστε να αναπτυχθούν. Έτσι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά κεφαλαίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει μια διευκόλυνση για την ίδρυση εταιρειών επιχειρηματικού κινδύνου και ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας για να στηριχθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες και, κυρίως, στην Ελλάδα.

Όπου, όμως, στην Ελλάδα θα πρέπει να επισημάνω ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία συμμετέχει στην ποσοτική χαλάρωση, έχει δαπανήσει 42,5 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ θα έπρεπε μέρος αυτών των χρημάτων να έχει βρει τρόπο να μπορέσουν να δαπανηθούν υπέρ εταιρικών διαδικασιών, δηλαδή υπέρ εταιρικών ομολόγων και, κυρίως, μέσα από αυτή τη διαδικασία να στηριχθούν και οι νεοφυείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη να έχουν χρηματοδότηση προκειμένου να υπάρξει επιτέλους ανάπτυξη στην Ελλάδα η οποία έχει χτυπηθεί από τη σκληρή πολιτική της τρόικας, και αυτή τη στιγμή έχουμε εκατομμύρια ανέργους.

 
  
 

(Koniec zgłoszeń z sali)

 
  
MPphoto
 

  Karmenu Vella, Member of the Commission. – Mr President, thank you for this interesting debate and for the comments and support which many of you have clearly expressed for this agreement.

As I mentioned, the European Commission has treated this file with urgency as an important building block of the capital markets union, and we are grateful that, thanks to your engagement and constructive approach on this file, it looks like we will continue to make rapid progress.

With these reforms to revitalise the EuVECA and the EuSEF labels we are breaking down another barrier to a single market for capital, and we are providing more numerous and deeper sources of funding to support our high-growth and innovative businesses. This is a step towards the economy of the future and it is a step in the right direction. I would like to thank once again the European Parliament rapporteur, Mrs Pietikaïnen, the shadow rapporteurs and Mr Gualtieri for their work.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen, rapporteur. – Mr President, I would like to thank the Commission for very good and constructive cooperation which we have had throughout the process. I hope that you convey the message further, but I would like you to convey two other messages as well. One is that there are still some steps in the European Venture Capital Fund and regarding initial capital and the possibility to invest and other flexibilities that should be looked at a bit later on (at the time of the review). What is most important, now when the Commission is going to have this review: I do hope that you take the necessary steps to ensure transparent and pan-European treatment for the European Venture Capital Funds under the auspices of the European Securities and Markets Authority and improve their role and strength, because I find this to be on the crux of creating an effective European capital market and the European Venture Capital Fund market. It’s an uphill struggle but I find that this was one of the things that was still a bit lacking in this process and hopefully you could push it forward when you are taking the next steps.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w czwartek 14 września 2017 r.

 

19. Uragan Irma (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto