Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 14 september 2017 - Strasbourg Reviderad upplaga

10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
 

(Ședința, suspendată la ora 13.05, a fost reluată la ora 15.00)

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy