Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 14. september 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Andragender (jf. protokollen)
 3.En ny dagsorden for færdigheder for Europa (forhandling)
 4.NordStream 2 (forhandling)
 5.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  5.1.Cambodia: særligt sagen vedrørende Kem Sokha
  5.2.Gabon: undertrykkelse af opposiotionen
  5.3.Laos: særligt sagerne vedrørende Somphone Phimmasone, Lod Thammavong og Soukane Chaithad
 6.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 7.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (fortsat forhandling)
  7.1.Myanmar, herunder rohingyaernes situation
 8.Afstemningstid
  8.1.Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (afstemning)
  8.2.Cambodia: særligt sagen vedrørende Kem Sokha (RC-B8-0506/2017, B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017) (afstemning)
  8.3.Gabon: undertrykkelse af opposiotionen (RC-B8-0512/2017, B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017) (afstemning)
  8.4.Laos: særligt sagerne vedrørende Somphone Phimmasone, Lod Thammavong og Soukane Chaithad (RC-B8-0513/2017, B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017) (afstemning)
  8.5.Myanmar, herunder rohingyaernes situation (RC-B8-0525/2017, B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017) (afstemning)
  8.6.Aftalen mellem EU og Chile om handel med økologiske produkter (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (afstemning)
  8.7.Protokol til associeringsaftalen mellem EU og Chile (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0277/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (afstemning)
  8.8.Modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile (A8-0267/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (afstemning)
  8.9.Forlængelse af det europæiske statistiske program til 2020 (A8-0158/2017 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  8.10.Europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde (A8-0120/2017 - Sirpa Pietikäinen) (afstemning)
  8.11.Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (afstemning)
  8.12.Oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (afstemning)
  8.13.Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne (A8-0133/2017 - Sven Giegold) (afstemning)
  8.14.Fremtidigt Erasmus+-program (B8-0495/2017) (afstemning)
  8.15.En ny dagsorden for færdigheder for Europa (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  9.2.Aftalen mellem EU og Chile om handel med økologiske produkter (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)
  9.3.Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne (A8-0133/2017 - Sven Giegold)
  9.4.Fremtidigt Erasmus+-program (B8-0495/2017)
  9.5.En ny dagsorden for færdigheder for Europa (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Større forespørgsler (forhandling)
  12.1.Nedlæggelse af UNRWA
  12.2.Brande i EU denne sommer
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 15.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 16.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 17.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik