Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (συζήτηση)
 4.«NordStream 2» (συζήτηση)
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  5.1.Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του κ. Kem Sokha
  5.2.Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσης
  5.3.Λάος και ιδίως οι περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad
 6.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)
  7.1.Μιανμάρ και ιδίως η κατάσταση των Rohingya
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (ψηφοφορία)
  8.2.Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του κ. Kem Sokha (RC-B8-0506/2017, B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017) (ψηφοφορία)
  8.3.Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσης (RC-B8-0512/2017, B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017) (ψηφοφορία)
  8.4.Λάος και ιδίως οι περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad (RC-B8-0513/2017, B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017) (ψηφοφορία)
  8.5.Μιανμάρ και ιδίως η κατάσταση των Rohingya (RC-B8-0525/2017, B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017) (ψηφοφορία)
  8.6.Συμφωνία ΕΕ-Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (ψηφοφορία)
  8.7.Πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0277/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (ψηφοφορία)
  8.8.Εκσυγχρονισμός του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (A8-0267/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (ψηφοφορία)
  8.9.Παράταση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος έως το 2020 (A8-0158/2017 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  8.10.Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (A8-0120/2017 - Sirpa Pietikäinen) (ψηφοφορία)
  8.11.Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (ψηφοφορία)
  8.12.Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (ψηφοφορία)
  8.13.Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (A8-0133/2017 - Sven Giegold) (ψηφοφορία)
  8.14.Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (B8-0495/2017) (ψηφοφορία)
  8.15.Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  9.2.Συμφωνία ΕΕ-Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)
  9.3.Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (A8-0133/2017 - Sven Giegold)
  9.4.Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (B8-0495/2017)
  9.5.Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
  12.1.Κατάργηση του UNRWA
  12.2.Πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος το καλοκαίρι
 13.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου